Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 25 ( Zveřejněno: 30/06/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0374/06       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: "NOWY STYL UKRAINE (ZAO NOVYJ STYL) (ru: ЗАО "Новый Стиль")"
 
Název: Chair “ERA” II combi chrome.
 
Typ/číslo modelu:  PIN 925/K02
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění (padající, zachycený/jamkové části) z důvodu nedostatečné struktury židle.Zejména,Vzhledem k tomu, že v důsledku nedostatečné rovnováhy předsedy existuje riziko, že se předseda vrátí zpět, a způsobí tak újmu spotřebitelům;Vzhledem k tomu, že duté trubky nejsou zahrnuty, může spotřebitel zachytit své prsty uvnitř potrubí;Vzhledem k tomu, že výstavba sedačky nezaručuje životnost a správnou sílu k výkonu sedadel a podpora opěradel při únavě.Z tohoto důvodu není zaručeno, že bude předseda po stranách nebo na přední straně vrácen zpět.Tento výrobek není v souladu s evropskými normami EN 13761 a EN 1728.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Předseda "NOWY STYYINA (ZAO NOVYJ STYL) (ru:ЗАО „Новый Стиль“)“
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0376/06       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: “ACTONA Company Bringing Home Value”
 
Název: Table AIR/I TV cabinet chrome.
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí úrazu, protože je nestálý.Výrobek není v souladu s normou LST L ENV 12521: 2000.Během zkoušky pevnosti, trvanlivosti a stálosti je při působení síly 110 N ovlivněna horní síla na stole, zatímco podle požadavku musí být tabulka stabilní, pokud je ovlivněna silou menší než 200 N.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Tabulka „ACTONA Company Brzmene Home Value“Název:Tabulka AIR/I TV box s chromem.Druh/číslo modelu:0426822045, PO # 44162.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0383/06       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4718947700257
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek obsahuje přípravek, který není z důvodu jeho toxicity pro veřejnost povolen.Barevná fáze tohoto produktu sestává hlavně z dibutyl-ftalátu (CAS 84–72–4), který je klasifikován jako toxický pro reprodukci (vývoj) (kategorie 2), vysoce toxický pro vodní organismy a toxický pro reprodukci (plodnost) (kategorie 3).Vyhláška č. 07/08/1997 navíc zakazuje uvádění na trh této látky nebo přípravků obsahujících dostatečné množství látky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Lehké tyčinky „Olima“
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0380/06       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Kryt a clona dotčených jednotek byly vyrobeny z materiálu, který by se v průběhu času mohl deformovat, což vedlo k tomu, že se potah regulačního orgánu stal volně uvolněným a bráničku uvnitř regulačního orgánu.Pokud je regulátor po delší dobu vystaven dostatečnému teplu, dojde k rychlejšímu ustájení.V případě, že clona nepodá ve vodě, dojde k přerušení proudění vzduchu a regulační orgány přestanou fungovat tak, že představují nebezpečí utonutí pro uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Potápěčský regulátor „SCUBAPRO ® X650 Second stupeň regulačního orgánu“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 17 fotografií

2 ze 17 fotografií

3 ze 17 fotografií

4 ze 17 fotografií

5 ze 17 fotografií

6 ze 17 fotografií

7 ze 17 fotografií

8 ze 17 fotografií

9 ze 17 fotografií

10 ze 17 fotografií

11 ze 17 fotografií

12 ze 17 fotografií

13 ze 17 fotografií

14 ze 17 fotografií

15 ze 17 fotografií

16 ze 17 fotografií

17 ze 17 fotografií

Číslo varování: 0362/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nebezpečí pro malé děti – výše uvedené světlejší tvary (podle normy EN 13869 splňují definici novelského zapalovače) mohou lákat děti mladší 51 měsíců, což vede ke zvýšení šance na spálení nebo na riziko požáru.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Prodej výrobku zakázán a varování zákazníkům, které požaduje orgán.

 
Popis:  Různé zapalovače různých tvarů.Značka, typ, model:Neznámý.Popis:1.Lokomotiva s účinky na zvuk a osvětlení – VZORKA TRAIN,2.Kotce s ptákem s účinky zvuku a osvětlení,3.TABÁKOVÉ POTRUBÍ,4.Prosvícení,5.CONEY kamera s účinkem světelného účinku,6.Klíčový prstenec se značkou TAXI s účinkem osvětlení,7. baňka,8.Heng QWQ GON G HUA střelných zbraní,9.MOD 4k střelných zbraní,10.Devičky na zadní nohy s pevným a osvětlovacím účinkem DELICAR GIFT, HD 14286,11.Šicí stroj, článek 04485, ROYCE,12.Brusky ate GIFT, Art. 04486 ROYCE,13.Managing ade – CONEY HOME Art. 40.300,14.BROUKA CAR 133913,15.Elektrické pily,16.Přívětek ve tvaru papriky,17.Pendant ve tvaru výdejníka paliva – plynoměru,18.Prasata,19.Bojová jet,20.Střelných zbraní.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0368/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— zástrčka výrobku nesplňuje požadavky na elektrickou bezpečnost.Plocha průřezu výrobku na vnitřním a vnějším vedení je menší, než je požadováno.— kotevní úchyt na zástrčce je nedostatečný, držitelé žárovek nejsou rezistentní proti teplu, ohni atd.— Výrobek neobsahoval návod k použití v řečtině.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Světelné vánoční stromky „YIMEI“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0373/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Pořezání, Požár
 
Tento výrobek představuje riziko popálenin, požárů a kusů, protože:Byl překročen teplotní limit pro montážní povrch.Ochranný kryt halogenové žárovky s wolframovým vláknem nesplňuje požadavky na mechanickou odolnost.Propojení vnitřních rozvodů nemělo dostatečnou izolaci.Tepelné požadavky nebyly splněny.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou pro elektrické výrobky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Halogenový svítidlo s halogenovou tabulkou „LUUCERNA“Druh/číslo modelu:L460/L462.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0364/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Hnací řetězec a volnoběžek byly nestřežené a představují zachycení a kontaktní nebezpečí pro uživatele.Palivový systém a elektrické obvody byly nedostatečné, což způsobovalo nebezpečí požáru.Kolo nesplnilo standard BS 7407 v řadě aspektů:Hnací řetězec a volnoběžek nebyl dostatečně střelen.Konstrukce jízdních kol je nedostatečná, s nedostatečnými svařovacími a nízkými ořechy, svorníky a šrouby používané pro montáž motorů, brzdy, převodové ústrojí a řízení.K ochraně elektrického obvodu neexistoval bezpečnostní systém.Palivová nádrž neměla ochranný kryt z tepelných zdrojů, jako je například motor.Tlačítko pro vypnutí řídítky se jeví jako nevhodné.Účinný prostředek omezující rychlost nebyl zřejmý.Brzdové páky nebyly zabité s kostí.— Dobrý blatník byl nedostatečný a nerozšířil se na svislou tečnu kola.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Pozastavení prodeje orgánem.(dovozce podepsal na kole místní úřad za účelem odstranění).

 
Popis:  mini motorky.Značka:Neznámý.Druh/číslo modelu:Kapel Bike PK1.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0367/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Tento mini motorek představuje riziko zranění, protože hnací řetězec a volnoběžek byl nestřežený a představoval se do pasti a mohl přijít do styku s rizikem a z důvodu nedostatků v řízení a brzdění.Existuje potenciální nebezpečí požáru v důsledku nedostatků v palivovém systému.Kolo nesplnilo standard BS 7407 v řadě aspektů:Hnací řetězec a volnoběžek nebyl střelen.Brzdový systém byl bezpečně připevněn, obsluhován abnormálně a byl nevyvážený a neefektivní.— stroj neměl podmíněný systém, který by za určitých podmínek měl vliv na vlastnosti manipulace.Mechanismus řízení instalovaný na výstavištích a neměl plnou volnost pohybu.— došlo k ostrým okrajům, nebezpečí lovu do pastí a nesprávné uvedení do polohy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Pozastavení prodeje orgánem.(dovozce podepsal na kole místní úřad za účelem odstranění).

 
Popis:  mini motorky.Druh/číslo modelu:S řídítky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0377/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  73516
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714892735163
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při odstředivé zkoušce se řezné kotouče nepohybovaly hluboko pod minimální rychlostí lomu 150 m/s předepsanou příslušnou normou.Na přední straně kotouče jsou zjevné trhliny, které jsou vyzařovány z kovového prstence.Údaje o určeném použití jsou protichůdné, poznámka týkající se použití pro kámen je doprovázena piktogramem pro ocel, což není přípustné.Navíc výrobek vykazoval nesprávné označení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Kámen pro řezání kamene „Work“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0363/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Když se ventil aplikuje na pneumatiku, existuje možnost odstupňovaného snížení tlaku v pneumatice.To by mohlo vést k uvolnění kontroly nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Příslušenství pro automobily – Tirová ventil.Ventily poskytuje společnost Shell prostřednictvím daru programu „Smart Club“.Značka:Neznámý.Druh/číslo modelu:28PS/1.96 BAR & 36PSΙ/2 BAR.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0378/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Chevrolet Nexia and Espero
 
Typ/číslo modelu:  Výrobní čísla Espero 102171 až 990453 včetně, výrobní čísla společnosti Nexia 000001 až 793829 včetně
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné, že spony předních bezpečnostních pásů se nemusí s ohledem na konstrukční závadu v jedné ze složek ve sponě řádně zavřít.To znamená, že mechanismus zádržného systému pro sponu bezpečnostních pásů nesmí řádně fungovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modely vyrobené mezi 1993 a 1997.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0375/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: y Soother Clipping Chain "CHEER"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  908321
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože při zkouškách tahem bylo zjištěno, že spojovací prostředek k oděvu se může oddělit a nemá žádné ventilační otvory.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Ostatní Climated Chating Chain (Safety Soother Climate Chain) „CHEER“
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0381/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Karnevaly, Rainbow, Sunshine
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sedadla z oznámených houpacích se mohou zlomit, které způsobí, že se děti začnou používat při pádu a udržení zranění.Sedadla se mohou prasknout vzhledem ke skutečnosti, že polyethylen malé hustoty byl použit ve výrobním procesu.V USA jedno dítě spadlo a jeho paže se rozbila v době, kdy se rozcelo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sklopná sedadla „RAINBOW“ prodávaná jako příslušenství k některým systémům Rainbow Branch play v Carnival, Sunshine a Rainbow.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0370/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6108
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé knoflíkové baterie, které hračku provozují, jsou přístupné tak, že se zpět odstraní zadní část hračky, kterou lze provést bez použití nástrojů.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskými normami EN 71–1 a EN 50088.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Mobilní telefon se zvukem v maďarštině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0379/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KLOUB ŘÍZENÍ, 10–748A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tento výrobek představuje riziko popálení, protože:— více než o více než 55 stupňů překračuje maximální přípustná zvýšení teploty (45K) v přístupných kovových částech, s zkratem na izolaci mezi složkami odlišných šírků,Boxy s nedostatečnou mechanickou odolností,Neexistují žádné pokyny.Vzhledem k nárůstu teploty může hračka způsobit popáleniny pro děti, které ji využívají.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Hračka má světlo a zvuk a pohyb.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0369/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:— Teplota izolace vnitřního vedení, tepelného prvku a povrchu pásu je vyšší než nejvyšší přípustné hodnoty pro vytápění stanovené v normě.— pružná část není odolná proti vlhkosti, k níž může dojít při běžném používání.— svodový proud je nadměrný a síla elektrické energie je nedostatečná.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Sauna Belt – televizní produkt.Druh/číslo modelu:3vroce1.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0371/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MAG 6730 079 802
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Rozměry vidlice nejsou v souladu s normou;Plocha průřezu šňůry (0,2 mm²) je menší, než je požadováno v normě (0,5 mm²).Kromě toho musí být při manipulaci se šroubovacím teplotou vyšší než mezní hodnota uvedená v normě.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou pro elektrické výrobky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Železo „MAGNUM“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0372/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a hoří, protože:Teplota izolace vnitřní kabeláže, tepelného prvku a povrchu pásu je vyšší než nejvyšší přípustné hodnoty pro vytápění uvedené v normě;Pružná část není odolná proti vlhkosti, k níž může dojít při běžném používání;Svodový proud je nadměrný a síla elektrické energie je nedostatečná.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  Elektrický saunový pás „Bestprodejce“Druh/číslo modelu:Neznámý.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0382/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 921213 212537
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Dvě osoby byly zraněny (Burns).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický saunový pás „BEAUTY-SZ2138“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 25