Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 7 ( Zveřejněno: 19/02/2016)
Oznámení A12/0109/16 bylo staženo ze zprávy 2016–005 na žádost oznamujícího orgánu, jelikož se jedná o stejné odvolání, které bylo oznámeno v letech A12/0026/16 (zpráva 2016–002).Podle oznámení A12/1081/15 ze zprávy 2015–035 z důvodu chyby oznamující orgán požádal o odstranění Turecka jako země původu.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0173/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Dive počítače
 
Značka: SCUBAPRO
 
Název: UWATEC Galileo Luna and Sol
 
Typ/číslo modelu:  Galileo SOL, Galileo
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadová čísla:Galileo SOL:150423 0202 001 až 150921 0001 005 Galileo LUNA:150422 0058 001 až 150903 0338 005
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Obrazovka počítače je zmrazena.Nedostatek informací poskytnutých počítačem k potápěčce by mohl vést k nesprávnému posuzování situace, která by mohla vést k nehodám pod vodou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Počítač používaný pro poskytování informací potápěčům pod vodou.
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0166/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Light Red
 
Typ/číslo modelu:  CI 12475
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 24.10.14, konec platnosti 24.10.2017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy o-toluidin (naměřená hodnota 92 mg/kg), 2.4-diaminotoluen (naměřená hodnota 2 780 mg/kg) a 2-methyl-5-nitroanilin (naměřená hodnota 46 mg/kg).Aromatické Aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou mít vliv na reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev na 30 ml s červeným pigmentem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0187/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Projecteur à LED 20 W sur Pied
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 3054.Číslo šarže:13120233.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  13120233–4892931970264 – rok 2014
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ocelový drát není řádně veden.Pokud by výrobek oddělil, nebyl by uzemněn.Voda může vstoupit do skříně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  U venkovního použití vedl povodňové světlo v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0163/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chrysler
 
Název: 300
 
Typ/číslo modelu:  Dotčená vozidla vyrobená v období 2005–2010.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nehody, která vyžaduje nasazení řidiče do vaku pro čelní sklo ve vzduchu, by se mohl roztržit pomocí kovových úlomků nápadná řidič nebo ostatní cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0164/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Wrangler
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:2006 (TJ)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pružiny v rámci spínače pedálu spojky, která zabraňuje tomu, aby vozidlo bylo rozvedeno, pokud nedojde k tlačení pedálu spojky.Výsledkem je, že motor může být zahájen, aniž by bylo stlačeno pedálu spojky, což způsobí nečekaně pohybu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil, 4x4.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Německo, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0175/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: YAMAHA
 
Název: XJR1300
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:XJR1300 a XJR1300C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o vzorové roky 2007–2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k nedostatečné vzdálenosti mezi řetězcem a olejovou tryskou by se řetězec mohl dostat do kontaktu s olejovou tryskou.To může způsobit, že se špička ropné trysky rozbíhá a uvízne mezi primárním řetězcem a převodovým stupněm, což může způsobit, že se vozidlo náhle zastaví.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Motocykly
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0176/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: YAMAHA
 
Název: XMAX400
 
Typ/číslo modelu:  Vzor YP400R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené modelové roky:2014–2015, VIN čísla VG5SH071000011962 až VG5SH071000031971.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu nesprávného lemování kovové vložky v brzdové hadici je možné vytažit pevné brzdové trubky z kovové vložky, která způsobí ztrátu brzdné síly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Motocykly
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Německo, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0177/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: OPEL
 
Název: Vivaro
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Vivaro B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o vozidla, která jsou 2015–2016 let.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nedostatečného utažení točivého momentu primárního zámku kapoty se musí kapota odblokovat při jízdě neočekávaně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Van.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0179/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily/nákladní automobily
 
Značka: Fiat
 
Název: Ducato
 
Typ/číslo modelu:  Typ:250 ES schválení typu:E3 * 2007/46 * 0044 *, e3 * 2007/46 * 0049 *, e3 * 2001/116 * 0232 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od října 2014 do června 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Připojení spínače zapalování se může uvolnit, a tedy vypnout zkušební panel přístrojů a případně deaktivovat i jiné elektronické systémy, jako je systém ABS.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobily/nákladní automobily
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0180/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Sprinter
 
Typ/číslo modelu:  Typ:906ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0279 *, e1 * 2007/46 * 0294 *, e1 * 2007/46 * 0295 *, e1 * 2007/46 * 0299 *, e1 * 2007/46 * 0304 *, e1 * 2007/46 * 0308 *, e1 * 2001/116 * 0353;typy:906BB30, 906BA50, 906BB50, 906BB50/4x4, 906BA50/4x4, 906AC30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o vozidla vyrobená v období od března do listopadu 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nedostatečné přilnavosti barev se mohou v případě nehody uvolnit okna a upevnění kolejnic.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0189/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: V-Strom 1000
 
Typ/číslo modelu:  Typ:DD;ES schválení typu:E4 * 2002/24 * 3025 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla postavena v letech 2014 až 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Koroze spojovacího potrubí pro připojení zámku zapalování může vést k selhání elektrického systému.Nesprávné směrování vodičů kabelového svazku v nádrži může vést k zastavení motoru při jízdě.Nesprávné umístění uzemnění baterie může vést k selhání spouštění.V důsledku toho může motocykl narazit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0198/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: Boxer
 
Typ/číslo modelu:  Typy:YB, YC, YD ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0253 * 03, e2 * 2007/46 * 0255 * 04, e2 * 2007/46 * 0257 * 04.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 1. října 2014 do 25. května 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chyba v systému zámku zapalování může způsobit selhání různých elektrických systémů a nástrojů přístrojové desky, které mohou vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Malta, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0199/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: Jumper
 
Typ/číslo modelu:  Typy:Y, YB, YC, YD ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0252 * 03;E2 * 2007/46 * 0254 * 04;E2 * 2007/46 * 0256 * 04;E3 * 2001/116 * 0234 * 12;E3 * 2001/116 * 0234 * 14;E3 * 2007/46 * 0046 * 08;E3 * 2007/46 * 0046 * 10;E3 * 2007/46 * 0051 * 06;E3 * 2007/46 * 0051 * 08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 30. září 2014 do 16. června 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chyba v systému zámku zapalování může způsobit selhání různých elektrických systémů a nástrojů přístrojové desky, které mohou vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Van.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0191/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebřík z hliníku
 
Značka: Marko Ladders
 
Název: 12 Steps Telescopic Ladder
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během používání rozbít, což vede uživatele k tomu, aby spadal z výšky.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Teleskopický žebřík, 12 schna, 3.7 metry, dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0192/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Žebřík z hliníku
 
Značka: DIY Essentials
 
Název: Telescopic ladder
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky:310229 Z078A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5038037391650
 
Druh rizika:  Úraz
 
Žebřík nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během používání rozbít, což vede uživatele k tomu, aby spadal z výšky.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Teleskopický žebřík, 3.2 metrů, 10 příčle, 10 díl, šířka 48,5 cm, hloubka 8 cm, výška 318 cm, hmotnost 9,4 kg.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0168/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dřevěná hradla
 
Značka: neznámý
 
Název: Foldable Wooden Baby Playpen
 
Typ/číslo modelu:  KMSWBP-6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  I037980
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
Při otevření brány jsou mezery tvořeny v horní části hradla a otvorů vystavených na spodní straně brány;dítě se může mezi pohybujícími se částmi a zachycováním používat prsty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šest dřevěných hradel se závorami a šest dřevěných disků bez podkladu.Výrobek je sklápěcí sestava, která je balena do ložiskové desky o rozměrech 94x19x70,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0201/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Oranžové náhrdelí
 
Značka: BalticWay
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  COBB500IS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Šňůra a spona, které nejsou náhrny, se mohou snadno zlomit, uvolnit patek a malou kovovou část spony:malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Náhrdelníky lehké žluté barvy, kulaté jantarové korálky na šňůrách oddělené štou, které mají být uzavřeny kovovým hrotem a které jsou zabaleny v plastovém sáčku obsahujícím osvědčení o záruce a pravosti.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0160/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradková hradla
 
Značka: Fantástiko / Hexiang
 
Název: Playmat
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:Č. HX1803;Výrobní číslo:Odkaz 9099.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8424345090991
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastový štítek s plastem „hrain“ lze snadno oddělit a vytvořit malé části, které by malé děti mohly vkládat do úst a zasytit se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vícebarevná hudební podložka s výkresy (vodovánky, sanitky, lodě, vlak) prodávané v lepenkové krabici.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0161/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Fantástiko
 
Název: Elephant
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:Č. 2059;Výrobní číslo:Odkaz 8920.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8424345089209
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se může snadno zlomit a vytvořit malé části (zelené a purpurové části umístěné na zadní části slona, vnitřní řečník, otřepené světlomety), které mohou malé děti vkládat do úst a zasytit se.Kromě toho při rozdělení zelených a purpurových částí na zadní část slona může děti vystavit ostré hroty a hrany, které způsobují zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové žluté slony s příslušenstvím prodávaným v lepenkové krabici.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0162/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vytlačení hračky
 
Značka:  Fantástiko
 
Název: Funny Wheel
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:Č. 887–1;Výrobní číslo:Šarže 01/2013, ref. č. 9352.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8424345093527
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se může snadno roztrhnout a uvolnit malé části, které mohou malé děti vkládat do úst a zasytit se.Kromě toho mohou malé díly propuštěné z manipulace vystavit děti ostré hroty a hrany, což by mohlo způsobit zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a požadavky příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové tlakování podél hračky se zeleným kolem a růžovou rukojetí.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0167/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: SIRONG
 
Název: Animal Paradise
 
Typ/číslo modelu:  Q 92
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5601237770794
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Na konci šňůry se má hračka vytáhnout pomocí malého plastového prstence, který lze snadno oddělit.Malé dítě by mohlo s ústím a zasytit do úst malé dítě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky na tahání ve formě krávy, vyzařující světlo a zvuk.Výrobek je dodáván s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0178/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: KENYI TOYS - GAZELO toys
 
Název: BAJKOWE POJAZDY BUDOWLANE ('FAIRYTALE CONSTRUCTION VEHICLES')
 
Typ/číslo modelu:  G040237–5303AB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN 5907773931980
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka obsahuje malé části (řidič), které lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst a sytič se na ně zatlačit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vícebarevné plastové hračky, balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0183/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Tropic
 
Název: Maskotka (soft toy)
 
Typ/číslo modelu:  TC30462
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907714416187
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nos z klínu lze snadno oddělit.Malé dítě by mohlo do úst umístit tuto malou část do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Měkká hračka je opatřena nápisem „I mile jahodníku“ („I million jahodníku“).Připojena lepenková etiketa.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0185/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefon pro hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Telephone
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:711K
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902496096909
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení, Zalknutí
 
Malé nálepky se mohou oddělit od telefonu hračky.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Šňůra, která spojuje telefon s náuškou, je příliš dlouhá, což může způsobit uškrcení, pokud se sněm kolem krku dítěte.Plast obalu je příliš tenký:pokud má dítě s balením dítě, může se plast vztahovat na vkládání do úst a nosu, které nutí dítě ustrhnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Telefon pro hračky dodávaný do průhledných plastových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0186/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová stlačení zaschopněné k hračce
 
Značka: NOWA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NGV0371
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901531727006
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) a dibutylftalát (DBP) (měřené hodnoty:9,79 % a 4,03 % z hlediska hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Systém Crocodile při výrobě zelených plastů.Balené v plastové síti z plastové sítě s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0193/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava přídě a šipky
 
Značka: neznámý
 
Název: BOWMAN SUPER GAME
 
Typ/číslo modelu:  Č. 208-A (GJ010)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999563860099
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Přísavky šipek šipek obsahují bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:7,3 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:7,7 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Navíc i kinetická energie šipek je příliš vysoká, což může vést k poranění oka nebo k obličeji.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Soubor zahrnuje:černým bokem s držadlem ze zlata, 3 barevnými šipkami s přísavkou a plastovým nožem.Výrobek je určen pro barevný tisk.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0195/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měnič-koloběžka
 
Značka: Rollers by OZINC
 
Název: TRIKE TO TRI-SCOOTER
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č. ZC028265
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5037970028265
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skútr není dostatečně stabilní;dítě by mohlo ztratit rovnováhu a klesnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelené, modré a bílé skládané a přeměnitelné koloběžky/tříkolka, tři kola z plastů a z kovu.Výška řídítek je nastavitelná.Únosnost:Na 20 kg.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0197/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: neznámý
 
Název: Zwierzątko-zabawka ('animal toy')
 
Typ/číslo modelu:  1230058762
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900851587628
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (antény a míčky připevněné ke kolům), které lze snadno oddělit;malé děti je mohou zatlačit do úst a sytimu.Plastový obal obalu je příliš tenký.Pokud má dítě s balením dítě, může se plast vztahovat na vkládání do úst a nosu, které nutí dítě ustrhnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dřevěné tlakování podél hračky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0171/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: QiFeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G3213A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Volnočasové kalhoty pro děti, dostupné v modré barvě, zelené a červené barvě.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Kalhoty jsou zdobeny nápisem a číselným údajem.Velikost:128, 134, 140, 152,
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0172/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: HONG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KH-65
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipojených šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kalhoty pro volný čas pro dívky, dostupné v tmavé modré a šedé barvě.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Kalhoty se zdobí nápisem:„Ambition 52 ACTRESS“.Velikost:134, 140, 146, 152, 158, 164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0174/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Wendee
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.OZFB11148–1, 2.OZFB11148–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.8680805552632 A 2.8680805552663
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůrky s volným konci v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte (např. na hřišti), které mohou způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Pocení dětí se zdrhovací šňůrou v digestoři určené pro děti 2 (velikost 92), 4 (velikost 104), 5 (velikost 110), 7 (velikost 122), 8 (velikost 128) let.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0184/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: CACAO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1, 3151206073, 2, 3150905228, 3) 3130505202
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 1000804683996, 2, 1000900102308, 3) 1000900102292
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  1) Děti dětí se zdrhovací šňůrou v digestoři;určené dětem do 4 let věku.2) vestky žlutých dětí se zdrhovací šňůrou v digestoři;určené dětem do 4 let věku.3) vesta modrých dětí s elastickým stahovacím řetězcem v digestoři;určené dětem do 7 let věku.
Země původu:  Vietnam, Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0188/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožený pás
 
Značka: neznámý
 
Název: Style
 
Typ/číslo modelu:  1) SST-982) TG-063
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 37 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  1) Dva pásy (barevné), přibližně 106 cm dlouhé a 4 cm široké, tvořené třemi vrstvami, vnitřní stranou, která sestává z tenké vrstvy usně.2) Dvě černé pásy, přibližně 108 cm dlouhé, přibližně 3,7 cm široké, tvořené třemi vrstvami, vnitřní stranou, která sestává z tenké vrstvy z usně, vnější stranou zdobenou stříbrnou, oválnými nýty ve tvaru tablet.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0190/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Peněženka
 
Značka: HJP Design
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 7035;Barva:koňak/vstavec
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:6 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergickou reakci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Odpeněženka obdélníková hnědá usně (s uzavřením tisku):přední (se purpurovými textiliemi) pod tlakem builový motiv květnového motivu (se purpurovými textiliemi), kapsy na mince a boční kapka na zip;několik otvorů pro kartu uvnitř.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0194/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: J.N.S WEAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BSL-8855
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůry na stažení v oblasti krku se mohou zachytit během různých činností dítěte, zejména na hřišti, případně v důsledku uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Modrá vesta s elastickým stahovacím řetězcem v digestoři.Velikosti:12, 18, 24, 30 a 36 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0196/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Arino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZF51
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2007111010513
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost šňůr na stažení s volným konci v pasu pro kalhoty by mohla vést k poranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro děti, které se skládají z dlouhých kalhot a pocení s příklonem a zipem.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Výrobek je zdoben nápisy „OCEAN SDREAM“ a „Copcabaana BSH“.Velikost:134140146
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0200/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská záchranná vesta
 
Značka: Blumarine Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 357 PN 11, barva:22616
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kožené části digestoře je příliš vysoké (měřené hodnoty až do 37,3 mg/kg).Chrom VI je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pláštěm s kožešinovými a kožními kapucí.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0181/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zkreslit
 
Značka: ITP Imports
 
Název: HALLOWEEN - Make Up Cream
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. m-48200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  101056-B, 5 050577 482001
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt obsahuje mlohu (naměřená hodnota:27000000 KTJ/g).Kontaminace může způsobit podráždění očí a zánět spojivky.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Mezi líheň, která má být aplikována na obličej, je dodávána v stlačitelné průhledné plastové zkumavce s bílým šroubovým uzávěrem, Net Wt.1 oz 28,3 g.Trubice se prodává v průhledném blistě s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0182/16       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ozdobná olejová lampa
 
Značka: Taiga
 
Název: Lyhty Lykta
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Konstrukce výrobku umožňuje snadný přístup k oleji do lamp.Děti se mohou dostat do lamp a pít, což může při požití způsobit poškození plic.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a příslušnou normou EN 14059.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dekorativní olejové lampy, které tvoří základ (dřevo/kov), válec (sklo) a obal (kov) a vyměnitelné, jednolitinové kontejnery na užití, které mají nesnímatelný knot.Olejové lampy jsou k dispozici různými kombinacemi materiálů (dřevo, sklo, kov), modely a barvy.
Země původu:  Finsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0169/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravek pro rovnání vlasů
 
Značka: neznámý
 
Název: Fast Hair Straightener
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:HQT 906
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6925249990063
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace je nedostatečná:existuje přístup k kovovým částem oddělený od živých částí základní izolací, která může vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950 a příslušné vnitrostátní normy BS1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Růžový křovinořezy na vlasy ve tvaru srsti s použitím jetelky ve tvaru jetelky, AC100–230V.Zabalený v kartonové krabici s vyobrazením předmětu na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0170/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: RIBITECH
 
Název: Projecteur à LED 10 W (10W LED floodlight)
 
Typ/číslo modelu:  PRSPOT10M – vysoká energie 10W
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  R14090150–3700194411800 – rok 2014
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Není nic, co by bránilo tomu, aby šnekový držený ocelový drát byl zajištěn proti uvolnění.Pokud se zemní drát oddělil, výrobek by nebyl uzemněn.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vysokovýkonné světlo LED 10W vhodné pro venkovní použití, prodávané v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0015/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské postýlky
 
Značka: Bopita
 
Název: Charlotte
 
Typ/číslo modelu:  11411011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Uškrcení, Úraz
 
Vyčnívající části jsou vyčnívající části, které by se mohly dostat do hangáru, a způsobit tak uškrcení.Tyče se mohou snadno zlomit, což může způsobit uvíznutí hlavy nebo těla dítěte mezi rozbitými tyči nebo zraněními v důsledku ostrých hran přerušených kusů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětských postýlek o délce 60 x 120 cm, dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Lucembursko, Španělsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0012/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Arte Regal Children
 
Název: Peluche
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:80648.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8430852806482.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vláknitý materiál hračky je snadno dostupný pro malé děti na žvýkání a okusování z důvodu slabosti určitých švů.Materiál náplně může způsobit udávení, když jsou děti vkládány do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Purpurová a žlutá hračka ve tvaru hlemýžďů, prodávaná v kartonové krabici.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0013/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Käthe Kruse
 
Název: Kuno
 
Typ/číslo modelu:  0181159
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  CE 4 030 936 246 018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Škvarky uvnitř křídel obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 4,1 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Násyrová hračka ve formě Dragon ze zeleného textilního materiálu, jehož měkká náplň je měkká, a pár smrcích oranžových křídel s bezbarvá průhlednou fólií uvnitř;s nalepením na nálepce a na připevněném štítku z lepenky s označením.
Země původu:  Lotyšsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0018/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: Pilsan / Kid active
 
Název: Mini Scooter
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN:KÓD 07–811
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8693461078118
 
Druh rizika:  Úraz
 
Řídící trubice koloběžky se může zhroutit, což by mohlo vést k tomu, že se dítě přijede ke ztrátě kontroly a pádu.Dále jsou k dispozici mezery mezi pohybujícími se částmi, které mohou způsobovat uvíznutí prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Koloběžka na hračky se čtyřmi koly zabalenými v lepenkové krabici
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 7

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0051/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek HAIRCARE
 
Značka: BERRYWELL
 
Název: formenheld - Gel Wachs / Gel Wax
 
Typ/číslo modelu:  Artiku-Nr.:B21081, 51 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011669003086133290015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje isobutylparabenu, jak je uvedeno v seznamu přísad na lahvi.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Gelový vosk pro úpravu vlasů, který je dodáván v oranžovém plastu s oranžovým uzávěrem.Isobutylparaben je uveden v seznamu složek na obalu.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 7
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0017/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Upevnění jeřábu
 
Značka: SWF Krantechnik
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SKB0802203FNU400518012F
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojení mezi vozíkem a řetězovým zvednutím se může zlomit v důsledku podstatné vady;řetězový výtah a náklad mohou spadnout a dopadnout na jednu nebo více osob.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Upevnění jeřábu
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0016/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zbytkové přerušovací jističe
 
Značka: Gewiss
 
Název: AP01203, FR60153N, FR60154N, FR60155N, FR60159N, FR60232N, FR60238N, FR60239N, FR60241N, GW68482, GW68483, GW68542, GW94647, GW94649, GW94707, GW94709, GW94737, GW94757, GW94757P, GW94777, GW94877, GW94927, GW94929, GW94937, GW94949, GW95688, UK01418, UK01432, UK01433
 
Typ/číslo modelu:  SD 4P
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  SD 4P vyrobené z 21.09.2015 na 07.11.2015.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V důsledku vady tvarového procesu vnitřní plastové součásti by se měl vypnout, když by měl.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Zbytkové přerušovací jističe
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 7
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Španělsko, Nizozemsko