Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 24 ( Offentliggjort på: 23/06/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0360/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
De anmeldte tændere udgør en alvorlig brandfare.Disse lightere er attraktive for børn — især børn under 51 måneder — som kan betragte dem som legetøj.De anmeldte tændere indeholder ikke nogen oplysninger om, hvordan flammen fremstilles.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lightere, der virker tiltrækkende på børnType/model:Forskellige tændere i form af biler og rumfart.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0342/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  AL-249
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den ledning, der er tilsluttet en levende terminalblok, kan komme i kontakt med tilgængelige metaldele, og der kan således forekomme elektrisk stød.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Vægmonteret lygte "Léna"
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0352/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, når den træder i stedet for lyskilden, fordi ubeskyttede, levende trykte kredsløb er tilgængelige.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Fluorescerende armatur (billede med baggrundsbelysning).Type/modelnummer:Type punkt #:36/1424 Po #:570994, EAN:6 987521 21055
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0358/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger, Personskader
 
På grund af forskellige sikkerhedsrisici, som produktet frembyder, er det yderst farligt at operere og kan forventes at forvolde skade på føreren og andre personer i nærheden af maskinen.Det indebærer navnlig, at der er risiko for, at kropsdele/beklædningsgenstande er i bevægelige kæder/kædehjul og brænder fra udstødningen, fordi:Drivkæde og kædehjul ikke er tilstrækkeligt afskærmetLedningsnettet/de elektriske konnektorer er præget af mangel på og slibe på de forskellige dele af maskinen.Udstødningen er af en størrelse, der er utilstrækkelig til at opfylde dets formål— der er ingen hastighedsbegrænsende anordning;— rammen for svejsning er ringe og host.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.Leverandørens frivillige tilbagekaldelse. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mini-cykelcykler (mini-motorcykler), minimer/Cruiser 2.Mærke:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0355/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er mulighed for en ulykke på grund af mistet kontrol af køretøjet.På visse køretøjer i Avensis med 1.6 og 1,8 l benzinmotor fremstillet i Det Forenede Kongerige, og Corolla og Prius, som er fremstillet i Japan, og som alle er udstyret med en elektrisk motor med motorstyring [EMPS], kan der være en mulighed for, at forbindelserne kan gå tabt på grund af utilstrækkelig styrke ved mellemakslen og skydevognen, som forbinder rattet til styreenheden.Dette kan ske under forhold, som f.eks. hvis rattet gentagne gange højner sig fuldt ud (maksimal styrevinkel), højre eller venstre, eller hvor de dæk, som gentagne gange er stærkt ramt af manøvreringen, holder på vejen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj — "Toyota"Type/model:Avensis, Corolla, Prius.Beskrivelse:Avensis — fabrikanterred januar, 2003 til december, 2005;Corolla — produceret i juli, 2001 til marts, 2004;Prius — fremstillet i juli, 2003 til november, 2005.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0343/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette legetøj udgør en kvælningsrisiko, fordi sugekoppen og den manglende streng ved påvirkning af en kraft på 59 N i løbet af testen blev anvendt og gik gennem "E" -skemaet.Det lille suger, som et barn — på grund af sin størrelse — kan placere i munden eller afskytte, udgør en kvælningsrisiko.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forbud mod frivilligt salg, der er vedtaget af detailhandleren.Information til forbrugerne om tilbagekaldelsen. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plaguslegetøj — "H & Y TOS" med en "Jeg elsker dig" med en tro inskription.Type/model:9503 41 00.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0344/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi "piben piben mekanisme", der helt passer ind i cylinderen for små dele, kan løsne sig fra legetøjet og kan puttes i munden af børn.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Sæt bestående af tre typer squezbar, piben og legetøj heraf i form af Dalmatans hundeType/model:NR.: 8812.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0345/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi projektilets længde (25,45 mm) er mindre end den mindsteværdi (57 mm), der er angivet i standarden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og legetøjsstandarden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Legetøjspile med projektiler "LEHAO"Type/model:NR. 339AStregkode:5 823331 114612.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0346/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: 1) Unknown. 2) GOLD TIME; 3) KAKA.
 
Navn: 1) Shoot Gun; 2) Super Foam Dart; 3) Force Army & Police set.
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Disse produkter udgør en skadesrisiko, fordi sugekopper ("fjedrende materiale") let kan fjernes fra projektiler, når der påføres en kraft på under 60 N.Desuden kan disse produkter udgøre en kvælningsrisiko for børn under 3 år på grund af de små dimensioner i sugekopper.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Legetøjspistoler med projektilerMærke:1) Ukendt.2) GOLD TID;3) KAKA.Navn:1) Sċt Gun;2) Skumnet3) Force Army & politis.Type/modelnummer:1) NO. 332 Bar kode:58233311174392) NO. 27869 Bar kode:695226 027698.3) NO.6312 Bar Code:5400311631224.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0348/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Disse produkter udgør en kvælningsrisiko, fordi en piende mekanisme, der passer ind i cylinderen for smådele, kan løsne sig fra legetøjet og kan puttes i munden af børn.Desuden udgør disse produkter en kemisk risiko, fordi de indeholder DEHP 24, 4 % (kategori 2, reproduktionstoksiske).Disse produkter er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  "squezble", hvis piben er en giraffe, en bjørn og en bæver "BABY'S TOY'S"Type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0349/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Disse produkter udgør en kvælningsrisiko, fordi en piende mekanisme, der passer ind i cylinderen for smådele, kan løsne sig fra legetøjet og kan puttes i munden af børn.Disse produkter er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  "squezble" (squezble), piben og legetøj i form af en kat, en bjørn og en baby "SIKKERHED TOYS"Type/modelnummer:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0350/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Disse produkter udgør en kvælningsrisiko, fordi en piende mekanisme, der passer ind i cylinderen for smådele, kan løsne sig fra legetøjet og kan puttes i munden af børn.Hertil kommer, at disse produkter udgør en risiko for høreskader, fordi lydtryksniveauet (91 dB) overskrider grænseværdien på 85 Db, der er fastsat i standarden.Disse produkter er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Squezbar, Kvler og knurværk, i form af to mus, en hund og en and/and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and andType/modelnummer:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0353/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Disse produkter udgør en kvælningsrisiko, fordi en piende mekanisme, der passer ind i cylinderen for smådele, kan løsne sig fra legetøjet og kan puttes i munden af børn.Disse produkter er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fem "squezble", der er et karhvalt legetøj i form af en fisk, en ottearmet blæksprutte og en søstjerne "HAPY TOYS".Type/model:NR.:99328.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0354/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 
Dette produkt udgør en risiko for høreskader, fordi lydtryksniveauet (89 dB ± 3 dB i et frit felt) oversteg den grænseværdi på 80 dB, der er angivet i standarden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj i form af telefon, som udsender lyde "MOBILILE PHONE".Type/model:NR.:8210A.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0357/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: 1. JIN HUA; 2. Electronic - GOOD TIME; 3. HAPPY ARIGINS; 4. Novelty Phone; 5. Electronic.
 
Navn: Battery operated toy mobile phones
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 
Produkterne opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1: 1999 (afsnit 4.20.a).Det A-vægtede lydtryksniveau LpA blev målt mellem 86.2-95.9 dBA, men må ikke overstige 80 dB i et stykke på overfladen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Obligatorisk tilbagetrækning af produktet fra markedet og advarsel til forbrugerne efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Fem batteridrevne mobiltelefoner med blinkende antenner er forsynet med blinkende antenner.Telefoner har forskellige lyde efter at have trukket knapperne.Mærke:1.JIN HUA;2.Elektronisk — GODSD TIME;3.MED VENLIG HILSEN4.Ny telefon;5.Elektronisk.Navn:Batteridrevne mobiltelefoner.Type/modelnummer:1.CHT119636;2.CHT119643;3.NR. 05-005;4.Nr. 6510,5.CHT 1196A23.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0359/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  TB 028
 
Risikotype:  Personskader
 
På grundlag af en funktionstest (i sko, sokker og tæben), de enkelte lag på målanlægget over hinanden, hvorved den øverste folie vrides, hvilket udgør et uønsket slip.I betragtning af varens art og konstruktion og den aldersgrænse, der gælder for dets anvendelse (> 12 måneder), kan risikoen for skade som følge af et slip og et efterfølgende fald ikke udelukkes under anvendelse af produktet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Leverandørens frivillige tilbagekaldelse af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Produktet (en intensivering af Sound Mat) fremstilles af plastfolie med billeder af seks animalske data om produktet.Udsen, som er fastgjort til måtten, er et "lydråd" med en trykknap, som viser de akustiske virkninger og lys.Når trykket påføres den sorte og hvide plet på dyrenes image, produceres det enkelte dyr med et godt kendetegn ved hjælp af et blink.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0341/06       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:At adapteren ikke er kompatibel med de europæiske stikkontakter,— der er ikke nogen egentlig beskyttelse mellem primære og sekundære kredsløbSikker brug er ikke sikret.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Mp3-afspiller med adapter "PROCOMP" — 256 MB (strømforsyningsenhed af model nr. CD-01).Type/model:LUKYSTA03 (model nr.:NA700).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0356/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Risici i forbindelse med tilstedeværelsen af kviksølv.Det ser ud til, at det er fem timer efter anvendelsen af produktet, at der forekommer alvorlige erytheøse og ødematøse eksem.Patch-testen viste en meget positiv reaktion på kviksølv.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Ingen foranstaltninger vedtaget. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Ingen foranstaltninger vedtaget.

 
Beskrivelse:  Anti-fevle kosmetikcreme "DIANA"Beskrivelse:Nettovægt:30 g. beskrivelser på engelsk, fransk og arabisk på emballagen.Ingrediensliste:sød mandelolie, bivoks, salicylsyre, undernitrat af bismut, konserveringsmidler og duftstoffer.
Oprindelsesland:  Libanon
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0347/06       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Stikprøven af det pågældende produkt blev forelagt til prøvning og viste sig ikke at opfylde følgende krav i standarden:Væv, der ikke er monteret, væge udsat;— tankdæksel ikke sikkert, et push egnet glasrør— olie, der frit lækker, når lyskilden overgår;— ingen mærkning, herunder intet om faren ved indtagelse af olie, og hvad de skal gøre, hvis de ved et uheld indtages.Dette produkt udgør en risiko for forgiftning, der kan forekomme efter indtagelse af endnu mindre mængder olie, der anvendes som brændstof.En lidelse, der er kendt som lipopid-lungebetændelse, kan skyldes, at en meget lille mængde olie kan trænge ind i et barn, som det er sandsynligt i tilfælde af aspiration ved opkastning.En del af lungerne kan fyldes med væske, der kan blive inficeret eller blive omdannet til fibervæv.Den kortvarige påvirkning er et alvorligt vejrtrækningsbesvær, som kan resultere i døden.Denne mulighed tages ikke i betragtning, medmindre der foreligger klare anvisninger og advarsler.De risici, der er forbundet med brand, er indlysende, og risikoanerkendelse er god.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dekorative olielampe af glas og metal, i form af en klar plastikkasse.Mærkets mærke og type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0351/06       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Under forbrændingen af stearinlys har de kaffebønner, der er tilsat stearinlys, og som har en særlig stærk flamme (en højde på ca. 10-12 cm) ført til en lyssnit i halvdelen og i voks på siderne.På grundlag af flammens intensitet er det sandsynligt, at der kan opstå forbrændinger hos personer, der ikke har indset, at lysten ødelægges.Under visse omstændigheder kan der opstå en brand i lukkede rum på grund af den kraftige flamme.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Dekorative stearinlys med kaffebønner "Vicko"Type/model:Kode 462-55301.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 24