Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 24 ( Zveřejněno: 23/06/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0360/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Oznámené zapalovače představují vážné riziko hoření.Tyto zapalovače jsou atraktivní pro děti, zejména pro děti mladší 51 měsíců, které je mohou považovat za hračky.Oznámené zapalovače neobsahují žádné informace o způsobu, jakým se plamen vyrábí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Zapalovače lákavé pro dětiTyp/model:Různé zapalovače ve formě osobních automobilů a kosmických autobusů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0342/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AL-249
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Drát, který je připojen do bloku živých terminálů, může přijít do styku s přístupnými kovovými částmi, a proto může dojít k úrazu elektrickým proudem.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Svítilna namontovaná na stěnu „Léna“
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0352/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nahrazení světelného zdroje, protože nechráněné živé desky s tištěnými obvody jsou pak přístupné.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Fluorescenční svítidlo (obrázek s osvětlením pozadí).Druh/číslo modelu:Typ bodu #:36/1424 Po #:570994, EAN:6 987521 21055
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0358/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Vzhledem k různým bezpečnostním rizikům, která výrobek představuje, je velmi nebezpečné působit a pravděpodobně způsobí zranění řidiče a jakékoli jiné osoby v blízkosti stroje.Představuje zejména riziko, že by tělesné části/ošacení v pohybujících se částech/oděvech v pohybujícím se a volnočasových řetězci a popáleniny způsobené výfukem spaly, protože:Poháněcí řetězec a volnoběžek nejsou dostatečně hlíny;Napájecí vodiče/elektrické konektory jsou nespolehlivé a roztřepy v různých částech stroje;Vzhledem k tomu, že výfukové plyny nejsou dostatečně velké, aby mohly plnit svůj účel;Zařízení pro omezení rychlosti neexistuje;— rámu svárů je chudé a houpené.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje objednaný úřadem.Dobrovolné stažení ze strany dodavatele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvoukolový cyklistický jízdní kolo s mini -Cměďnatý/Crusmer 2.Značka:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0355/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje možnost úrazu z důvodu ztráty ovládání vozidla.U některých vozidel Avensis vyráběných ve Spojeném království s benzinovým motorem o velikosti 1.6 a 1,8 l vyrobených ve Spojeném království a u vozidel Corola a Prius vyrobených v Japonsku, které jsou všechny vybaveny elektrickým pohonem s posilovačem motoru (EMPS), může existovat možnost, že dojde ke ztrátě spojení z důvodu nedostatečné pevnosti na mezilehlém hřídeli a posuvném cídě, které spojují volant s převodovkou řízení.K tomu může dojít v průběhu takových podmínek, jako je případ, kdy je volant opakovaně otočen do polohy plného zámku (maximální úhel rejdu kol), vpravo nebo vlevo nebo když se pneumatiky opakovaně silně dotýkají při manévrování.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorové vozidlo – „Toyota“Typ/model:Avensis, Corolla, Prius.Popis:Avensis –. ledna, 2003. prosince, 2005;Corolla – vyrobený červenec, 2001.,. března, 2004;Prius – vyrobené v červenci, 2003 do listopadu, 2005.
Země původu:  Japonsko, Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0343/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože během zkoušek se použije přísavka a řetězec se oddělí, když se použije síla 59 N. a prochází v šabloně „E“.Odpojená přísavka, kterou dítě může – vzhledem k jeho velikosti – umístit do úst nebo na niž přiklonit, představuje nebezpečí zalknutí.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz dobrovolného prodeje přijatý maloobchodníkem.Informace pro spotřebitele o stažení výrobku z oběhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pušá hračka – ladyptáka „H & Y TOY“ s nápisem „Jsem si zamilte“ vyšívaný nápis.Typ/model:9503 41 00.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0344/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože „skřípění“, které zcela zapadá do válce pro malé části, může být od hračky odpojeno a děti mohou být vkládány do úst.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Sady na tři stlačení, skříňové a skříňové hračky ve formě dalmatových psůTyp/model:Č.: 8812.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0345/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože délka projektilu (25,45 mm) je menší než minimální (57 mm) uvedená v normě.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Hradla na hraní s projektily „LEHAO“Typ/model:Č. 339AČárový kód:5 823331 114612.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0346/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: 1) Unknown. 2) GOLD TIME; 3) KAKA.
 
Název: 1) Shoot Gun; 2) Super Foam Dart; 3) Force Army & Police set.
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tyto výrobky představují riziko zranění, protože přísavky (odolné materiály) mohou být z projektilů snadno odstraněny, když se působí silou menší než 60 N.Kromě toho mohou tyto výrobky představovat nebezpečí udávení pro děti do 3 let z důvodu malého rozměru přísavek.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Hradla s projektily s projektilyZnačka:1) není známo.2) GOLD3) KOKA.Název:1) Shojt Gun;2) Super Pion Dart;3) Force Army & Police.Druh/číslo modelu:1) NO. 332 čárový kód:58233311174392) NO. 27869 čárový kód:695226 027698.3) NO.6312 čárový kód:5400311631224.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0348/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Tyto výrobky představují nebezpečí udušení, protože skřípěkový mechanismus, který zapadá do válce pro malé části, lze oddělit od hraček a děti je mohou vkládat do úst.Tyto výrobky navíc představují chemické riziko, protože obsahují ftalát DEHP 24, 4 % (toxický pro reprodukci kategorie 2).Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Stlačení, skříňové hračky ve formě giraffe, medvěd a bobří „BABY TOY“Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0349/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tyto výrobky představují nebezpečí udušení, protože skřípěkový mechanismus, který zapadá do válce pro malé části, lze oddělit od hraček a děti je mohou vkládat do úst.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Držáky na skřínky, skříňové hračky v podobě kočičí, námahy a BEZPEČNOSTNÍ BEZPEČNOST (BEZPEČNOST TOYS)Druh/číslo modelu:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0350/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Tyto výrobky představují nebezpečí udušení, protože skřípěkový mechanismus, který zapadá do válce pro malé části, lze oddělit od hraček a děti je mohou vkládat do úst.Navíc tyto výrobky představují riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku (91 dB) překročila mezní hodnotu 85 Db stanovenou normou.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Skřípění, skříňové hračky ve formě dvou myší, psa a kachnice „BEZPEČNOST TOYS“Druh/číslo modelu:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0353/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tyto výrobky představují nebezpečí udušení, protože skřípěkový mechanismus, který zapadá do válce pro malé části, lze oddělit od hraček a děti je mohou vkládat do úst.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozců. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada pěti impalů, skřípěších hraček ve formě ryb, chobotnice pobřežní a mořské hvězdy „HAPY TOYS“.Typ/model:Č.:99328.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0354/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Tento výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku (89 dB ±3 dB ve volném poli) překročila mezní hodnotu 80 dB stanovenou normou.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozců. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka ve formě telefonu, která vydává zvuky „MOBILE PHONE“.Typ/model:Č.:8210A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0357/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: 1. JIN HUA; 2. Electronic - GOOD TIME; 3. HAPPY ARIGINS; 4. Novelty Phone; 5. Electronic.
 
Název: Battery operated toy mobile phones
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1: 1999 (oddíl 4.20.a).Tlak akustického tlaku A, LpA, byl změřen v rozmezí 86.2–95.9 dBA, avšak u přiléhající hračky k sobě nesmí překročit 80 dB.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Povinné stažení výrobku z trhu a varování spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Pět baterií provozuje mobilní telefony různých barev s přerušovanými anténami.Po vylisování těchto tlačítek se liší telefony.Značka:1.JIN HUA;2.V elektronické podobě;3.ŠŤASTNÉ ARIGINS;4.Novinkou Phone;5.Elektronické.Název:Mobilní telefony.Druh/číslo modelu:1.CHT119636;2.CHT119643;3.Č. 05–005;4.Č. 6510;5.CHT 1196A23.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0359/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  TB 028
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na základě zkoušky funkčnosti (v obuvi, gázových a holých nohou), jednotlivé vrstvy podložky na podložku, které způsobují zborcení horní fólie, která představuje nežádoucí prokluz.Vzhledem k charakteru a konstrukci výrobku a věkovému limitu jeho použití (> 12 měsíců) nelze riziko zranění v důsledku skluzu a následného pádu vyloučit při používání výrobku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany dodavatele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobek (krokový akustický tlak) je vyroben z plastové fólie se zobrazením šesti číslic zvířete na něm.Na podložku je připevněna „pevná deska“ s tlačítkovým tlačítkem, kde se zvukové efekty a blikání světlí.Při působení tlaku na černou a bílou skvrnu na obrázku u zvířat se vytvoří zdravá vlastnost spolu se světlým světlem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0341/06       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Část adaptéru není kompatibilní s evropskými – typy zásuvek,Neexistuje náležitá ochrana mezi primárními a sekundárními obvody,Bezpečné použití není zajištěno.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Přehrávač mp3 s adaptérem „PROCOMP“ – 256 MB (napájecí zdroj typu „model typu“ typu „č. CD-01“).Typ/model:LUCKYSTAR A03 (vzor č.:NA700).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0356/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Rizika spojená s přítomností rtuti.Zjistilo se, že pět hodin po aplikaci výrobku došlo k závažným erytémům, oekmatus ekzema.Zkouška Patench-zkouška ukázala pro rtuť silně pozitivní výsledky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nebyla přijata žádná opatření. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Nebyla přijata žádná opatření.

 
Popis:  Antifrecta kosmetická smetana „DIANA“Popis:Čistá hmotnost:30 g. popis v angličtině, francouzštině a arabštině na obalu.Seznam složek:sladká mandlová olej, včelí vosk, kyselina salicylová, subdusičnany bismutu, konzervační přísady, vonné látky.
Země původu:  Libanon
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0347/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Vzorek tohoto výrobku byl předložen ke zkoušení a bylo zjištěno, že nesplňují tyto požadavky normy:— Zajištěn knowlů, knot exponovaný;Víčko plnicího hrdla laciné, sklápěcí sklenice;V okamžiku, kdy se světelný zdroj vysypává;Bez označení, včetně nic o nebezpečí požití oleje a o tom, co dělat v případě jejich náhodného požití.Tento výrobek představuje riziko otravy, ke které může dojít po požití malého množství oleje použitého jako palivo.Podmínka známá jako lipoidní zánět plic může být způsobena vstupem do plic dítěte o velmi malé množství oleje, což je pravděpodobné v případě, že se jedná o zvracení.Část plic může vyplnit kapalinu, která se pak může zakazit nebo se přeměnit na vláknitou tkáň.Krátkodobé účinky jsou vážné dýchací potíže, které mohou způsobit smrt.Označení nebezpečnosti této možnosti je velmi vzdálené, pokud nejsou použity jasné instrukce a varování.Rizika spojená s požárem jsou zjevná a uznání nebezpečí je dobré.Tento výrobek neodpovídá příslušné evropské normě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skleněná nebo kovová ozdobná lampa, čtvercového tvaru v podobě zjevné plastové krabice.Značka, typ/číslo modelu:Neznámý.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0351/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Při spalování svíčky se zrálo kávových zrn, které jsou součástí ohně a jsou zvláště silné (výška přibližně 10–12 cm), jejichž výsledkem je svíčka se svíčkami v polovině a na bocích.Soudě podle intenzity plamene je pravděpodobné, že popáleniny mohou být způsobeny jednotlivci, kteří si neuvědomili, že je svíčka zlikvidována.Za určitých podmínek může dojít k vytvoření ohně v uzavřených prostorách, a to v důsledku silného plamene.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Dekorační svíčka s kávovými fazolemi „Vicko“Typ/model:Kód 462–55301.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 24