Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 23 ( Offentliggjort på: 16/06/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0324/06       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for skader (navnlig for børns fingre), fordi:— der er ikke noget sikkerhedsstop eller låsemekanisme mod sammenfoldning;— der er ingen sikkerhedsafstand mellem stolens enkelte bevægelige dele.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsstandarden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse, der er pålagt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Foldet træstol til børnType/modelnummer:Stregkode:4 090002 431120.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0336/06       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NGS 50 (GD)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Under den normale installation, vedligeholdelse og drift som følge af det høje indhold af kuldioxid kan bringe brugerens sikkerhed i fare, medføre alvorlig forgiftning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne

 
Beskrivelse:  Gas conervektorer "DEMRAD"
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0337/06       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt indebærer en eksplosionsrisiko som følge af:Udsivning af gas fra gasreguleringsmyndigheden (manglende evne til at holde gas) og— udsivning fra tilførsel af kobbergas som følge af en forudsigelig beskadigelse af rør i tilfælde af overdrejning af brænderhoved på grund af brud på plaststopanordninger fremstillet af materiale med lavt jernindhold.Gasapparatet ikke overholdt den europæiske standard:(1) Skraveknapper, der fører til beskadigelse af gasindtag og antændelse isoleringstråd(2) pålidelighedstesten blev udført på 6 bar, og under prøven blev der konstateret en utæthed på regulatoren.(3) nøgleoplysninger udeladt.(4) de vigtigste meddelelser om sikkerhed, brug og vedligeholdelse blev udeladt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bærbare Gasheater "Pyramid" 1,3 kWType/modelnummer:Importørens del # E6300-gasbeholder til gaspåfyldning (mærkat til top).Fabrikantens model nr. BDN 100 (højre side).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 16 fotos

2 af 16 fotos

3 af 16 fotos

4 af 16 fotos

5 af 16 fotos

6 af 16 fotos

7 af 16 fotos

8 af 16 fotos

9 af 16 fotos

10 af 16 fotos

11 af 16 fotos

12 af 16 fotos

13 af 16 fotos

14 af 16 fotos

15 af 16 fotos

16 af 16 fotos

Varslingsnummer: 0325/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produkter udgør en fare for små børn (lettere former er i overensstemmelse med definitionen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets i overensstemmelse med EN 13869), fordi de kan tiltrække børn under 51 måneder, hvilket medfører øget risiko for forbrændinger eller brand.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og advarsel til forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lightere, der kan henføres til forskellige former.Beskrivelse:1.En ørn, der angriber en slange med lysvirkninger2.Elefant på en stand3.Lastvogn med et rundt sikkerhedsmærke på chassiset4.Et tog (lokomotiv OLD TRAIN og en bil med et løkke og et mærke med CIGARETTE CASE), længde ca. 24 cm, højde 7 cm, angivet på emballagen som:JS-19265.Ubåd på en stand mærket U — 518, længde ca. 39,5 cm6.Pistol 9 mm M9 — P. BARETTA7.Guaner ROYAL SOLITE,8.Guldbil med sort tag9.Fly USA F 11710.Historisk pistol11.Coom med sund effekt, ca. 8 cm12.Bremsesko — sommersandhed med en længde på ca. 7 cm13.Helikopter, EAN 859 037 90 43354, kode — 0433514.Blår TRUCK-politik E, USA, længde 13 cm, EAN 406 63 40 3050, mærket på pakningen:CONEY HOME Code 3329015.Terrængående motorcykel, EAN 859 0379 04 3354-kode 0432316.Sejlbåd med angivelse af den kinesiske etiket HAO SMOKING SET, I strid, 04-8815, EAN 8590379043262, kode — 04326.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 19 fotos

2 af 19 fotos

3 af 19 fotos

4 af 19 fotos

5 af 19 fotos

6 af 19 fotos

7 af 19 fotos

8 af 19 fotos

9 af 19 fotos

10 af 19 fotos

11 af 19 fotos

12 af 19 fotos

13 af 19 fotos

14 af 19 fotos

15 af 19 fotos

16 af 19 fotos

17 af 19 fotos

18 af 19 fotos

19 af 19 fotos

Varslingsnummer: 0326/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produkter udgør en fare for små børn (lettere former er i overensstemmelse med definitionen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets i overensstemmelse med EN 13869), fordi de kan tiltrække børn under 51 måneder, hvilket medfører øget risiko for forbrændinger eller brand.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og advarsel til forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lightere, der kan henføres til forskellige formerBeskrivelse:1. hund, der er fremstillet af metal,2. motorcykel med væddeløbsbaner3. billignende Audi TT4.T-rex med amak siddende på ryggen5.Elefant med lysvirkning6. pistol7. revolutionen ",8.Pendant i form af en mobiltelefon med højere overdækning9.Pendant i form af en mobiltelefon med knive og flaske,10. gravemaskine,11. telefon12.DENIX-sliber,13. Hestefører på en stand14. Pythmod Python 357 * 357 MAGNUM CTG. *15. håndstol — murerbare ROYCE 04375, ROER LYGTHTER16. Lion i en stand (askebakke) "The light-of Lion", "HD 14287",17. pendant i form af en pistol ITALIEN ARMY RBERETTA18.Pendenten i form af et standarddæk til spillekort19. pistol ALEXANDRA/VA P99, WALHER.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0321/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Manuel Lysstator
 
Mærke: "Bottari"
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød, fordi det lider under en utilstrækkelig fastgørelse af kablet, et større tværsnit af hovedkablet er mindre end nødvendigt (0,43 mm²), produktet bestod ikke det bøjede forsøg (alle kabelledere gik i stykker), og mærkningen opfylder ikke kravene (forkert spændingsangivelse, væsentlige symboler mangler).Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0331/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Skal skruetypen for lampeholderen ikke sikres mod løsning,Kablet kan komme i berøring med skarpe kanter.— lygteholderen let kan trækkes fra saltet.Produktet frembyder en risiko for brand, fordi støtteoverfladen er lavet af brandbare materiale, og temperaturen er målt til 191,6 °C (tilladt værdi:90 °C).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Salt krystallampe "REALM"Type/modelnummer:DF-817.
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0320/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Høj dynamisk belastning kan forårsage skader på den yderste flange for bagakselsakslen.Dette kan medføre, at flangen går i stykker, og at hjulet går tabt.12 sager vides at have fundet sted i Europa, men uden at skade tredjemand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig, verdensomspændende, korrigerende handling fra producentens side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj — "Toyota LandCruizer 90"Type/modelnummer:J9 EG-BE:E6 * 93/81 * 0023 *.Beskrivelse:Køretøjer, der er fremstillet mellem den 17. april 1996 og den 6. januar 1999, påvirkes.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0339/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Toyota Lexus
 
Type/modelnummer:  Lexus RX 300, Lexus RX 330
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
I de anmeldte køretøjer kan der forekomme mindre tab af bremsevæske fra bagsiden af bremsecylinder.Hvis udsivningen fortsætter, vil advarselslampen på instrumentbrættet lyse, og bremsepedalen vil føle sig svampet, når det er trykket.Men en ulykke kan være en følge af tabet af bremsevæske, uanset om føreren er blevet advaret af instrumentbrættet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Der blev produceret mellem februar 2003 og december 2004.Beskrivelse:I Europa er kun RX 300-modellen blevet solgt.Chassisnumrene på de pågældende køretøjer ligger i området mellem JUHF31U # 00001046 og teknologiJHF31U # 02003018 (der er et ciffer mellem nul og ni).
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0327/06       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi rygryg let kan fjernes manuelt uden brug af værktøj, og batterierne bliver tilgængelige.Batteriet har ikke den krævede mærkning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse, som myndighederne har pålagt.

 
Beskrivelse:  Digital watch for children "Sport Tong Xin".Pakning:forseglet cellofan.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0333/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Funny
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Alvorlige og endda dødelige kvæstelser kan skyldes, at barnet er utilstrækkeligt til stede som følge af alvorlige konsekvenser.Bilsædet sikrer ikke den nødvendige beskyttelse:Når sæderne i gruppe 1 er blevet monteret, kan barnet nemt løsne den del af fastholdelsesanordningen, der sikrer hoften.— Set har ikke et diagram, der er fastgjort permanent, og hvori bilsædet er anført med angivelse af den korrekte placering af gjordene.— Der er ingen instrukser om, hvorvidt barnesædet skal anvendes med sikkerhedssele eller den type sikkerhedssele, der skal anvendes.Instruktionerne gives ikke på spansk.Instruktionen om vægtgrupper har ikke den synlighed, der er fastsat i standarden.Brugsanvisningen er ikke illustreret ved tydelige tegninger eller fotografier.— Der er ingen klar forklaring på, hvordan lukkebeslaget arbejder.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med ECE-regulativ nr. 44R03-04 om godkendelse af fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Barnesæde til "WIND BABY"
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0334/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  REALCE topper F4/UNO (gruppe 1, 2 og 3)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Alvorlige og endda dødelige kvæstelser kan skyldes, at barnet er utilstrækkeligt til stede som følge af alvorlige konsekvenser.Bilsædet sikrer ikke den nødvendige beskyttelse:Når der er monteret sæde i gruppe 1, kan barnet let kunne fortryde den del af anordningen, der fastholder hoften.— Der er ikke fastgjort nogen illustration, som er fastgjort sikkert på sædet, og som viser den korrekte placering af fastholdelsesgjordene.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med ECE-regulativ nr. 44R03-04 om godkendelse af fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Autosæde "Safety Baby"
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0335/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  bilsæde
 
Mærke: “Baby Start”
 
Navn: Team Tex Basic Challenger Explorer with instruction set V1085E.
 
Type/modelnummer:  Grundlæggende Challenger
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Det blev konstateret, at instrukserne vedrørende gensamling af produktet kunne medføre, at produktet blev gensamlet.Hvis sædet ikke samles igen, vil dette sandsynligvis medføre alvorlig skade, hvis køretøjet er i en ulykke.— teksten er alt for lille til at være let at læse og forstå.Det er ca. 5pt og bør som minimum være tættere på 7.5 pt.— Der er ikke nogen airbag-advarselsikoner.— Der er ingen kommenteret diagram, som identificerer de dele og elementer, der kendetegner sædet.— Der er ikke noget diagram over en 3-punktssele, en hofte- og en diagonalsele, som er en afgørende faktor, når det drejer sig om at præcisere, hvad forbrugeren har brug for at vide.Den forreste, bagudvendende brugsanvisning for køretøjets sæder skal vise bilsædets sikkerhedssele i farver — rød for fremadvendende og blå for bagudvendende.Der skelnes ikke mellem disse instrukser.— "Tilpasning af ledningshøjden til barnets skulderhøjde" er ikke eksplicit nok, så forbrugerne selv kan komme ud for at arbejde for sig selv.— Der er ingen rådgivning om placeringen af brystklodser, når køretøjet vender fremad, og når bagudvendende vender (som har en tendens til at være forskellige).Brystklodser er sikkerhedsfeature.— Tå en sikkerhedssele på tværs af et barnesæde af denne konstruktion kræver, at den ikke fjernes i to til tre forskellige steder — før "låseanordningen kan anvendes.Denne instruks viser kun én position.— Hirbag-varslingen kan findes i bunden af denne kolonne ud over de øvrige "anbefalinger".Ideelt set skal den fremstå først med et advarselssymbol og et universelt airbag-advarselsikon for at sikre, at det ikke overses.Ulykken — under ulykken skete der kun en ordentlig begrænsning af barnet på den ene side som følge af den ukorrekte gensamling af stolen og det efterfølgende svigt af en del af stolen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Fabrikantens frivillige ændring af instrukserne. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.(tilbagekaldelsesmeddelelsen finder anvendelse på produkter, der leveres med instruks nr. V1085E og lignende, og gælder ikke for V1085G).

 
Beskrivelse:  Autosæde "Baby Start"
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0316/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi smådele kan blive revet løs.Under prøvningen løb Pinocchas næse, der passer til cylinderen for smådele, ved en kraft på 22.5 newton.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse, der er pålagt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  "Niagara — Mamma Papaera Bis"Type/modelnummer:EAN-kode — 8006708003116.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0317/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi smådele kan blive revet løs.Under prøvningen løb Pinocchas næse, der passer til cylinderen for smådele, ved en kraft på 16.8 newton.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse, der er pålagt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pinocchio, der kører på en cykel "Niagara"Type/modelnummer:0112EAN-kode — 8006708001129.Beskrivelse:Pocchio for en cykel.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0318/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Snitsår
 
Produktet udgør en risiko for udskæringer som følge af skarpe kanter, når metalpladen adskiller sig fra plaststøtten.Under testen blev det konstateret, at adskillelse let kan forekomme.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.Der er rapporteret om én hændelse.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  "magnetiske Games" 3 i 1 — RAMAJUDEGOS "Type/modelnummer:2948/9839.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0319/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produkterne er forbundet med en skadesrisiko for brugerne som følge af det høje kinetiske energiindhold hos pile fra forstævnen.Under prøvningen blev det konstateret, at den kinetiske energi for pile (henholdsvis 0,73J og 0,69J) overskrider det maksimum, der er tilladt i den europæiske standard EN 71-1.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  2 legetøj bestående af pile med sugekopper.Mærke:1.Simba;2.Intet mærke.Type/modelnummer:1.Standardcertifikat 7450 630:2.Model 8010B.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0322/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Politiets legetøjshold
 
Mærke: Ukendt
 
Navn:  "Police Force Yi Feng Toys"
 
Type/modelnummer:  Punkt nr. 3913.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Under trækprøvningen kan de har 10 mm, som let kan komme ud af projektilet, således at det kan indebære en skadesrisiko.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Pakning:på forsiden af pap og plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0323/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi nogle dele (leder af en bærer, klør, pendanter), som passer til cylinderen til smådele, har løsnet sig.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Legetøjsbil er forsynet med en gul og grøn hård plast (der er en mærkat med påskriften:"NO. 1798, pen, FLASH")Type/modelnummer:1798.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0328/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi nogle dele af legetøjet (metalkugler, plastkorn), som har løsnet sig, og som de passer ind i cylinderen på smådele, er blevet kvalt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Set "BABY TOYS"Type/modelnummer:Nr. 2006a og NO.2006B.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0329/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi der under trækprøvningen er en mekanisme, som passer til den cylinder, der er adskilt fra legetøjet.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Squezbar, piben og knaldsstand med "FUNNY TOYS"Type/modelnummer:YLS-9807.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0330/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi der under trækprøvningen er en mekanisme, som passer til den cylinder, der er adskilt fra legetøjet.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Fire "squezble" (squezable), piben og legetøj, i form af Teletubies.Type/modelnummer:8810A.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0340/06       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Belkin
 
Navn: Hi-Speed USB 2.0 Notebook Card"
 
Type/modelnummer:  Produktpakke F5U222yy
 
Batchnummer/stregkode:  7 22868 428726
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, når lysnettet er indsat i forbindelse med stikkontakten, som er tilsluttet stikkontakten.Ved tilslutning af den leverede prop eller strømforsyningsenheden til forlængelsesstykket,Bolte til stikproppen eller af strømforsyningsenheden, er tilgængelige og— plug og strømforsyningsenheden kan være enkelt pol indsat i stikket, således at den anden stift er tilgængelig.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Legitimationskort "Belkin — Navn:"hi-hastigheds-USB" -2.0 "Notebook Card"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0332/06       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Varen er lagt ud i tabellen som pyntemateriale og kan forveksles med fødevarer (slik) eller anvendes ved en fejl i terninger.Dette produkt kan synkes i sin helhed.Hertil kommer, at dette produkt har skarpe hjørner og kanter, der kan forårsage skader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse af produktet fra forbrugerne.Distributionen af varen blev standset af importøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dekorationsgenstande i plast — punkter/huller i plast og isterninger med huller.Type/modelnummer:Artikel nr.:1519018 (rød), 1519029 (grøn), 1519037 (farveløs), 1519020 (gul), 1519034 (orange), 1519008 (blå).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0338/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KA HL 6
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi den interne ledningsføring ikke er forsvarligt fastgjort og kan løsne sig fra forbindelserne, så strømførende dele kan blive tilgængelige for brugeren.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Transportabelt varmeanlæg "KALORDIK"
Oprindelsesland:  Belgien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 23