Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 23 ( Zveřejněno: 16/06/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0324/06       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění (zejména u prstů dětí), protože:Neexistuje žádné bezpečnostní zastavení nebo zajišťovací mechanismus proti drážkování;Neexistuje bezpečná vzdálenost mezi jednotlivými pohyblivými částmi židle.Tento výrobek není v souladu s normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z oběhu, které nařídil úřad.

 
Popis:  Sklápěcí sedačka pro dětiDruh/číslo modelu:Čárový kód:4 090002 431120.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0336/06       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  NGS 50 (GŘ)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Spotřebič během normálního provozu, údržby a provozu vzhledem k vysoké úrovni obsahu oxidu uhličitého může ohrozit bezpečnost uživatele, může způsobit závažnou otravu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů

 
Popis:  Dopravní prostředek „DEMRAD“
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0337/06       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje nebezpečí výbuchu vyplývající z:Únik plynu z regulátoru plynu (nedostatek zdraví plynu) aÚniky z vodovodu z měděných plynů v důsledku předvídatelné škody na trubku v případě přestřídání hlavy hořáku způsobené přerušovanými plastovými zastávkami z materiálu s nízkým stupněm utajení.Plynová zařízení nebyla v souladu s evropskou normou:(1) zlomené plastové knoflíky vedoucí k poškození přívodní trubky plynu a zapalovacích izolačních drátů,(2) test spolehlivosti byl proveden při tlaku 6 bar a během zkoušky byl pozorován únik z regulátoru,(3) hlavní vynechané informace,(4) klíčová bezpečnost, používání a zprávy o údržbě byly vynechány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosný Gas Heater „Pyramid“ 1,3 kWDruh/číslo modelu:Část: dovozce nádoby s aktivním uhlím s aktivním uhlím bodem E6300 (štítek na horní místo).Model výrobce # BDN 100 (pravá strana panelu).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 16 fotografií

2 ze 16 fotografií

3 ze 16 fotografií

4 ze 16 fotografií

5 ze 16 fotografií

6 ze 16 fotografií

7 ze 16 fotografií

8 ze 16 fotografií

9 ze 16 fotografií

10 ze 16 fotografií

11 ze 16 fotografií

12 ze 16 fotografií

13 ze 16 fotografií

14 ze 16 fotografií

15 ze 16 fotografií

16 ze 16 fotografií

Číslo varování: 0325/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují nebezpečí pro malé děti (lehčené tvary jsou v souladu s definicí zapalovačů neobvyklého typu (novelty) v souladu s normou EN 13869), protože mohou lákat děti mladší 51 měsíců, což vede ke zvýšenému riziku popálenin nebo požárů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a varování spotřebitelů objednaných orgánem.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) různých tvarů.Popis:1.Oreček napařující krusta s účinky na osvětlení,2.Slon na stojanu,3.Nákladní automobil se zaobleným bezpečnostním štítkem na podvozku,4.Vlak (BOLD TRAIN a automobil s hmotností lví a štítkem se směrnicí CIGARETTE, na nějž je vytištěno), o délce přibližně 24 cm a výšce 7 cm, označené na obalu jako:JS-19265.Ponorka na štítku se značkou U – 518 délky přibližně 39,5 cm;6.Pistoli U.S 9 mm M9 – P. BARETTA,7.ROSYAL SOLITE,8.Zlatý vůz s černou střechou,9.Letadlo USA F 117,10.Pistolka,11.Kráva se zvukovým efektem, přibližně 8 cm,12.Bota – letní písečnost, délka cca 7 cm,13.Kód EAN 859 037 90 43354, kód – 0433514.Kabel TRUCK POLICIE, USA, délka 13 cm, EAN 406 63 40 3050, energetický štítek na obalu:COLEY HOME kód 3329015.Typ terénního vozidla, kód EAN 859 0379 04 3354, kód 0432316.Plachetník s čínskou značkou DING HAO SMOCING SET, Plain Plain Spin, 04–8815, EAN 8590379043262, kód – 04326.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 19 fotografií

2 ze 19 fotografií

3 ze 19 fotografií

4 ze 19 fotografií

5 ze 19 fotografií

6 ze 19 fotografií

7 ze 19 fotografií

8 ze 19 fotografií

9 ze 19 fotografií

10 ze 19 fotografií

11 ze 19 fotografií

12 ze 19 fotografií

13 ze 19 fotografií

14 ze 19 fotografií

15 ze 19 fotografií

16 ze 19 fotografií

17 ze 19 fotografií

18 ze 19 fotografií

19 ze 19 fotografií

Číslo varování: 0326/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobky představují nebezpečí pro malé děti (lehčené tvary jsou v souladu s definicí zapalovačů neobvyklého typu (novelty) v souladu s normou EN 13869), protože mohou lákat děti mladší 51 měsíců, což vede ke zvýšenému riziku popálenin nebo požárů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a varování spotřebitelů objednaných orgánem.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) různých tvarůPopis:1. psem vyrobený z kovu,2. závodní motocykl,3. auto podobající se ADI TT,4.Možná „T-rex“, který zasedá na zádech,5.Slona s účinkem osvětlení,6. pistoli,7. revolveru“: „CAPISLATIONS“,8.Přívětek ve tvaru mobilního telefonu se sklopným krytem,9.Přívětek ve tvaru mobilního telefonu s postupnými nože a slepou z lahve,10. rypadla,11. telefon,12.DENIX bruska,13. jezdec na stojanu14. revolucí Python 357 * 357 MAGNUM CTG. *15. handling – muscuket ROYCE 04375, ROER SVĚTTERA,16. lletí na stojanu (bezplata) „The lehčí of Lion, HD 14287“,17. pendant ve tvaru pistoli ITÁLIE ARMY RBERETTA,18.Přívětek ve tvaru standardní paluby pro hrací karty,19. pistolka INTERARARALEXANDRA/VA P99, WALTHER.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0321/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Návod k obsluze
 
Značka: "Bottari"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu nedostatečného upevnění kabelu, je příčný průřez hlavního kabelu menší, než se požaduje (0,43 mm²), výrobek nepropril (všechny kabelové vodiče) a označení nesplňuje požadavky (chybějící indikace napětí, základní symboly chybí).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0331/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Funkce šroubovacího typu držáku světelného zdroje není zajištěna proti uvolnění,Kabel se může dostat do kontaktu s ostrými hranami,Držitel světelného zdroje může být snadno protahován z krystalového krystalu.Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože povrch je vyroben z hořlavého materiálu a teplota byla měřena při 191,6 °C (povolená hodnota:90 °C).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které nařídil orgán.

 
Popis:  Lampa na bázi soli „REALM“Druh/číslo modelu:DF-817.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0320/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vysoká dynamická zátěž může poškodit vnější přírubu hřídele zadní nápravy.To může vést ke ztrátě okolku a ke ztrátě kola.Je známo, že 12 případů se stalo v Evropě, aniž by to způsobilo škody třetím stranám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné celosvětové nápravné opatření přijaté výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorové vozidlo – automobil „Toyota LandCruseer 90“Druh/číslo modelu:J9 EG-BE:E6 * 93/81 * 0023 *.Popis:Vztahují se na vozidla vyrobená od 17. dubna 1996 do 6. ledna 1999.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0339/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Toyota Lexus
 
Typ/číslo modelu:  Lexus RX 300, Lexus RX 330
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
U oznámených vozidel může dojít k malé ztrátě brzdové kapaliny z zadní části brzdového válce.Pokud pokračuje únik, výstražné světlo na přístrojové desce se rozsvítí a brzdový pedál bude cítit podhoubí, když se stlačí.Nehoda by však mohla být způsobena ztrátou brzdové kapaliny, bez ohledu na to, zda byl řidič varován světlem na přístrojové desce, či nikoli.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyrobeno v období od února 2003 do prosince 2004.Popis:V Evropě byl prodán pouze model RX 300.Čísla podvozku dotyčných vozidel leží v rozmezí mezi JTJHF31U # 00001046 a JTJHF31U # 02003018 (symbol # znamená číslici od nuly do devíti).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0327/06       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože zadní část sledování může být snadno odstraněna ručně bez použití jakýchkoli nástrojů a baterie jsou přístupné.Baterie nemá požadované označení.Tento výrobek není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z oběhu, které objednali orgány.

 
Popis:  Digitální hodinky pro děti „Sport Tong Xin“.Balíček:zapečetěný celofán.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0333/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Funny
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závažné a dokonce smrtelné zranění je možné z důvodu nedostatečného omezení dítěte po prudkém dopadu.Sedadlo vozidla nezajišťuje požadovanou ochranu:Jakmile budou instalována sedadla ze skupiny 1, může dítě snadno uvolnit část zádržného zařízení, které zajišťuje pánev.Sedadlo nemá trvale připevněné schéma, v němž se objevuje sedadlo vozidla a uvádí správné umístění popruhů.— Není k dispozici žádné pokyny, zda by se mělo používat sedadlo pro kojence spolu s bezpečnostními pásy nebo jaký typ bezpečnostních pásů používá.Pokyny nejsou uvedeny ve španělštině.Pokyn týkající se hmotnostní skupiny nemá viditelnost stanovenou normou.— Pokyny k použití nejsou zobrazeny na jasných výkresech nebo fotografiích.— není jasné, jak spona funguje.Tento výrobek nesplňuje požadavky předpisu EHK 44R03–04 o schválení zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětský zádržný systém).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Sedadlo pro malé děti „WIND BABY“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0334/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  REALCE LET per F4/UNO (skupiny 1, 2 a 3)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závažné a dokonce smrtelné zranění je možné z důvodu nedostatečného omezení dítěte po prudkém dopadu.Sedadlo vozidla nezajišťuje požadovanou ochranu:— Pokud je namontováno sedadlo skupiny 1, může dítě snadno odstranit část zařízení, která zadržuje jeho pánev.K sedadlu zařízení není spolehlivě vyznačeno správné umístění zádržných popruhů.Tento výrobek nesplňuje požadavky předpisu EHK 44R03–04 o schválení zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech (dětský zádržný systém).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Sedadlo pro kojence „Safety Baby“
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0335/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  sedadlo vozidla
 
Značka: “Baby Start”
 
Název: Team Tex Basic Challenger Explorer with instruction set V1085E.
 
Typ/číslo modelu:  Základní Challenger Explorer
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Bylo zjištěno, že návod, pokud jde o opětovné sestavení výrobku, může vést k nesprávnému montáži výrobku.Pokud se sedadlo nesprávně montuje, pak je pravděpodobné, že to povede k vážnému zranění, pokud se vozidlo stane účastníkem nehody.— velikost textu je příliš malá, aby ji bylo možno snadno přečíst a chápat.Je přibližně 5 bodů a musí být blíže k 7.5 bodů.— Neplatí žádné ikony výstrahy airbagu.— Není k dispozici žádné schéma, které by určovalo části a vlastnosti dětské sedačky.— neexistuje žádný diagram břišní a diagonální pásy – rozhodující faktor pro vyjasnění toho, co musí spotřebitel znát.Pokyny k sezení směřující dopředu a dozadu směřující dopředu by měly uvádět bezpečnostní pásy v barvě – červené u dopředu směřující a modré barvy směřující dozadu.Tyto pokyny nerozlišují.— „úprava výšky postrojového pásu na výšku ramenního pásu dítěte“ není dostatečně explicitní a ponechává na spotřebitelích mnoho práce, aby se mohli sami pracovat.— Neexistuje žádná doporučení ohledně umístění hrudních bloků, které stojí před obrácením i směřující dozadu (které se většinou liší).Břišní podložky jsou bezpečnostní prvek.— Zasedání bezpečnostního pásu na dětském sedadle tohoto návrhu vyžaduje odstranění vůle ve dvou až třech různých místech – předtím, než je možno použít „aretační zařízení“.Tento pokyn má pouze jednu polohu.V dolní části tohoto sloupce lze nalézt výstražný signál pro airbag, který pochází z ostatních částí „Doporučení“.V ideálním případě by se měl nejprve objevit varovný symbol a ikona univerzální výstražné výstrahy pro zajištění toho, že nebude přehlédnuta.Úraz – během úrazu byl dítě řádně upoután pouze na jedné straně kvůli nesprávnému shromáždění předsedy a následnému selhání některé části předsedy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné změny pokynů výrobce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.(oznámení o stažení se vztahuje na výrobky dodané spolu s pokyny V1085E a podobnými výrobky, které se nevztahují na V1085G).

 
Popis:  Sedadlo pro kojence „Baby Start“
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0316/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části se mohou oddělit.Během testování se nos z Pinocchio, který je v souladu s válcem pro malé části, spadal v síle 22.5 newtonů.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z oběhu, které nařídil úřad.

 
Popis:  Kachna hrachová „Niagara – Mamma Papaera Bis“Druh/číslo modelu:Kód EAN – 8006708003116.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0317/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože malé části se mohou oddělit.Během testování se nos z Pinocchio, který je v souladu s válcem pro malé části, spadal v síle 16.8 newtonů.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z oběhu, které nařídil úřad.

 
Popis:  Pinocchio jízdu na kole „Niagara“Druh/číslo modelu:0112 EAN Code – 8006708001129.Popis:„Pinocchio“ na kole.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0318/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Výrobek představuje riziko škrtů v důsledku ostrých hran, které jsou vystaveny při oddělení kovové desky od plastové podpory.V průběhu zkoušky bylo zjištěno, že odloučení může být snadné.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.Byl hlášen jeden incident.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Magnetické hry „3 in 1 – RAMAJEGOS“Druh/číslo modelu:2948/9839.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0319/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují pro uživatele riziko zranění v důsledku vysoké úrovně kinetické energie šipek, které jsou vyvedeny z přídě.Během testování bylo zjištěno, že kinetická energie šipek (0,73J, resp. 0,69J) přesahuje maximální povolenou evropskou normu EN 71–1.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Dvě hračky složené ze šipek s přísavkami.Značka:1.Simba,2.Žádná značka.Druh/číslo modelu:1.Vzor 7450 630;2.Vzor 8010B.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0322/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení policejní hračky
 
Značka: neznámý
 
Název:  "Police Force Yi Feng Toys"
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 3913.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během zkoušky tahem se může dírka, která má snadno 10 mm od projektilu, snadno odklonit od projektilu, a může tak představovat riziko poranění.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které nařídil orgán.

 
Popis:  Balíček:z kartonu a plastů na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0323/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože při zkoušce tahem některé části (růžice, drápy, kravatové komory), z nichž všechny odpovídají válcem pro malé části, se oddělily.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Hračka spojená s hračkou vyrobenou ze žlutého a ekologického tvrdého plastu (Toy je opatřena nálepkou s nápisem:„NO. 1798, pen, FLASH“)Druh/číslo modelu:1798.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0328/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože během zkoušek točivého momentu a napětí se některé části hračky (kovové koule, plastová zrna) oddělily a zapadají do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Sada chrastítek „BABY TOYS“Druh/číslo modelu:Č. 2006a a NO.2006B.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0329/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože během skřípění na zkoušku tahem do skříněk, který je pro malé části válce odpojený od hračky.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Busicí hradla, kachní hradla „FUNNY TOYS“.Druh/číslo modelu:LS-9807.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0330/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože během skřípění na zkoušku tahem do skříněk, který je pro malé části válce odpojený od hračky.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Čtyři stlačení, skříňové hračky ve formě telete.Druh/číslo modelu:8810A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0340/06       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: Belkin
 
Název: Hi-Speed USB 2.0 Notebook Card"
 
Typ/číslo modelu:  Soubor produktů F5U222yy
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 22868 428726
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, když je zásuvka na zásuvku vložena do zásuvky, která je připojena k zásuvce.Při připojení dodané zástrčky nebo napájecí jednotky k vysunutí vidlice,Kolíčky zásuvky nebo napájecí jednotky jsou přístupné aZástrčka a napájecí jednotka mohou být jednopólové vložené do vidlice tak, aby byl přístupný jiný kolík.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  „Bekin“ „Belkin – název“:Nejvyšší kategorie 2.0 – – „Notebookem“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0332/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek je uveden na stole jako dekorativní materiál a může být zaměňován za potraviny (bonbóny) nebo chybně používat jako ledové kostky.Tento výrobek může být spolčen vcelku.Kromě toho má tento výrobek ostré rohy a hrany, které mohou způsobit zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku od spotřebitelů ze strany dovozce.Distribuce výrobku byla zastavena dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ozdobné předměty z plastů – plastové tvarové dekorativní části s ostrými hranami a plastové kostky s otvory v plastu.Druh/číslo modelu:Článek č.:1519018 (červená), 1519029 (zelená), 1519037 (bezbarvé), 1519020 (žlutá), 1519034 (oranžový), 1519008 (modrý).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0338/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K HL 6
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vnitřní rozvody nejsou řádně zabezpečeny a mohou se od spojů oddělit, a proto mohou být živé části přístupné uživateli.Tento výrobek není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Přenosné topení „KALORIK“
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 23