Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 22/01/2016)
Na základě žádosti oznamujícího orgánu bylo oznámení A12/1232/15 zveřejněno trvale od okamžiku, kdy byla opatření přijatá v rámci daného produktu zrušena.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0049/16       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Nápotek po tkanice
 
Značka: A. LECONTE
 
Název: Bracelet médaille
 
Typ/číslo modelu:  Hlava I LOVE PARIS REF 1134
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3050811134002
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kadmium a olovo (měřené hodnoty:až do výše 47 % a 0,22 % z hlediska hmotnosti).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a /nebo vyvolat rakovinu.Expozice olovu je rovněž škodlivá pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Nadřízek se zlatým charem „I mill Paris“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0034/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Starbrite
 
Název: Tribal black
 
Typ/číslo modelu:  Čerň černý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 03, TBL 1177–5
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje Policyklické aromatické uhlovodíky (PAU) s (naměřená hodnota pro benzo [a] pyren:0,5 mg/kg).Benzo (a) pyren je karcinogenní.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev se šroubovým uzávěrem
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0035/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze / Mario Barth
 
Název: Gold Label tattoo ink
 
Typ/číslo modelu:  Světle zelená
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:Y53W57G4IMX40, šarže S70
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje aromatické aminy (naměřená hodnota pro o-anisidin:40 mg/kg).Aromatické Aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou mít vliv na reprodukci.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev s šroubem pro uzávěr.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/0036/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Lime Green, Lemon Yellow, Golden Yellow, Golden Rod, Persian Red, Cherry Bomb, Cherry Bomb Mario Gold
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže Y73W121G84IMX40, šarže S201, Šarže:M63O59W100RD58IMX40, série S145, Šarch:M63O61W103RD58IMX40, série S163, Šarch:W102Y68G78IMX40, šarže S163, Šarch:W121Y74, šarže S204, Šarch:Y67O60IMX40, šarže S145
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravky obsahují aromatické aminy (o-anisidin a anilin) (měřené hodnoty:pro každý) a /nebo baria do výše 5 ppm (naměřená hodnota:až do 54000 ppm).Aromatické Aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou mít vliv na reprodukci.Je-li Barium přítomno v rozpustných solí, může být absorbováno z tetování a mít toxické účinky.Toxicita pro baryum vede k srdeční arytmií, dýchací poruchy, gastrointestinální dysfunkci, ochrnutí, svalovce a zvýšenému krevním tlaku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev s šroubem na vršek.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0048/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Halogenová fostka
 
Značka: IDK MULTIMEDIA
 
Název: Projecteur Halogène ECO 120W
 
Typ/číslo modelu:  2) 120 W/PJHE-100IR (černá), 3) 120 W/PJHE-100IR (černá), 4) 120 W/PJHE-100IR (černá), čtyři modely (různá data vyznačená na výbojkách)1) 120 W/PJHE-100IRB (bílé)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 31. března 2015;2) 31. března 2015;3) 1. února 2015;4) 5. říjen 2014/výroba v roce 2015
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Plastový obal výrobku se může snadno zlomit, což vede k riziku rozšíření vody.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Halogenové osvětlení s pevnou zátěží pro venkovní zařízení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0033/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery & Land Rover Discovery Sport
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla na modelový rok 2015 a 2016.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla prošla výrobcem, na němž byly provedeny práce na výstavbě a přepracování.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skleněné tabule, které z vozidla nemají žádnou chemickou vazbu na adhezivní materiál, by se mohly oddělit od vozidla za jízdy vozidla.Pokud se skleněná panel od vozidla oddělí, může vysrážet jiná vozidla na silnici nebo přinutit ostatní účastníky silničního provozu, aby učinili vyhýbací manévr.To by mohlo zvýšit riziko nehody vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0037/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Vauxhall/Opel
 
Název: Zafira
 
Typ/číslo modelu:  Zafira B (pouze modely ručního pohonu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifická vozidla v rámci rozmezí VIN:W0L0AHM7552114056 až W0L0AHM75E2109906
 
Druh rizika:  Požár
 
Nesprávná oprava tepelných pojistek rezistorů v systému vytápění a větrání může představovat riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0038/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: VFR1200F/FD and VFR1200X/XD
 
Typ/číslo modelu:  VFR1200F/FD (vzor kódu:SC63 a SC71) a VFR1200X/XD (vzor kódu:SC70).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:02/03/2010–02/09/2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Všeobecné společné ložisko hnacích hřídelí nemusí být řádně smontovány, a i když jsou řádně sestaveny, nesmí být dostatečně trvanlivá v důsledku výrobních chyb.V důsledku toho může univerzální kloub v nejhorším případě přerušit a rušit loketní rameno způsobující blokování zadních kol.V důsledku toho může dojít k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0042/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vyzvednutí
 
Značka: Dodge RAM
 
Název: RAM
 
Typ/číslo modelu:  Typ:DS, D2, DJ, DX.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 20. června 2012 do 26. ledna 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě bočního nárazu může programové vybavení ovládacího zařízení zádržného systému pro uživatele invalidního vozíku spustit výkon hlavy/bočního airbagu a /nebo předběžného nakládacího zařízení, není-li určeno.Tím se může zvýšit riziko nehody a /nebo zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní kamion.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0045/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Grand Cherokee and Commander
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E4 * 2001/116 * 0095 * 00, * 05;typ:WH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2005 a 2007 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Klíč zapalování může vzrůst na polohu „vypnuto“ při jízdě.Motor, posilovač řízení a brzdy s posilovačem se pak vyhloubí a airbagy jsou deaktivovány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0055/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: Charger
 
Typ/číslo modelu:  Typ:LD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 6. května 2010 do 5. června 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadný software k ovládání ovládání by mohl vyvolat nezamýšlené uvolnění části hlavy airbagu, airbagu sedadla a /nebo napínacího pásu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0057/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: i8
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E11 * 2007/46 * 1287Typ:BMW-2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 29/05/2015 a 05/06/2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku poruchy výroby by mohla být narušena funkce systému kontroly stability (DSC) v rámci dynamické kontroly stability (DSC).Dynamická stabilita vozidla by mohla být nepříznivě ovlivněna v kritických jízdních situacích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0060/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Čelní sklo pro čelní skla
 
Značka: CLEAR VIEW
 
Název: Day and night visor
 
Typ/číslo modelu:  ORT15–000174
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 640160 253989
 
Druh rizika:  Úraz
 
Štítek může být deformován, čímž může být narušena poloha řidiče, což může vést k dopravní nehodě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  V průběhu dne sluneční clony pro větráku automobilu na omezení oslnění v noci a slunečního světla.Balení do krabičky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0040/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Nouzové polohový maják
 
Značka: KANNAD Marine
 
Název: SAFELINK EPIRB
 
Typ/číslo modelu:  SAFEIN K EPIRB Auto/Manual + GPS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jsou ovlivněny všechny šarže dotyčného modelu.
 
Druh rizika:  ostatní
 
Karoserie tohoto majáku může způsobit, že se tento maják otevře.Pokud k tomu dojde, tento maják nesmí řádně pracovat v nouzové situaci.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o námořním zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nouzové polohový maják
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0065/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Požární žebřík
 
Značka: neznámý
 
Název: Aluminium Household Ladder
 
Typ/číslo modelu:  680301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4750649066603
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chodidla žebříku se mohou snadno oddělit.Kromě toho není žebřík dostatečně odolný vůči zatížení, což může způsobit zlomení.Konečně, řádkování běhounu a vzdálenost mezi plošinou a kolenem kolejnice jsou příliš malé.To může vést k tomu, že uživatel onemocní a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce, Prodejce)

 
Popis:  Hliníkový skok žebřík s 3 schůdky a plošinou, prodávaný v průhledném polyethylenovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0043/16       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Dětské pracovní rukavice
 
Značka: HMMüllner
 
Název: KIDS LINE Arbeitshandschuhen [Work gloves]
 
Typ/číslo modelu:  8–10 let, článek č. AH-6SL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadové číslo SN32011615/EAN kód 9 002488 095074
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 30 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Pracovní rukavice pro děti ve věku od 8 do 10 let vyrobené z nažloutlé kůže a modrého textilního materiálu;papírové štítky připevněné k jednotlivým párům rukavic.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0051/16       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Stavební obuv
 
Značka: DOG
 
Název: Dog dobrman
 
Typ/číslo modelu:  0605–43
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8591940300111
 
Druh rizika:  Chemické
 
Části obuvi, které jsou při styku s kůží, obsahují dimethylfumarát (DMF) (naměřená hodnota:51,22 mg/kg).Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží a může způsobit dermatitidu.Spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Usňové obuvi bez horního limitu pro ocel, s perforujícími otvory a reflexním proužkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0052/16       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Stavební obuv
 
Značka: DOG
 
Název: Terier S1
 
Typ/číslo modelu:  0602–41 (0602 – CM41)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8591940095697
 
Druh rizika:  Chemické
 
Části obuvi, které jsou při styku s kůží, obsahují dimethylfumarát (DMF) (naměřená hodnota:2,87 mg/kg).Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží a může způsobit dermatitidu.Spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kožená obuv s ocelovými plechy z oceli, s perforujícími otvory.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0028/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: neznámý
 
Název: Rollerboard Scooter
 
Typ/číslo modelu:  Jrl204033
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 6900012040336
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Existují dostupné mezery mezi pohybujícími se částmi, které mohou vést k uvíznutí prstů.Kromě toho se může mechanismus řízení snadno zlomit nebo uvolnit a způsobit, že dítě spadnou a utrpí zranění, a rovněž mohou být snadno odstraněny plastové řídítky, což by mohlo v případě pádu vést ke zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Koloběžka pro děti zelené barvy, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0046/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava na malování
 
Značka: OXYBUL
 
Název: P'tit Créa Le premier kit de peinture
 
Typ/číslo modelu:  320903
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:2515/EAN:3700371938137
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Celkový počet aerobních mezofilních bakterií v zelené barvě je příliš vysoký a Pseudomonas aeruginais zjištěn.
Existuje riziko výskytu nákaz, protože řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Malířské a natěračské soupravy (lakování), různé houby různých tvarů, role papíru a nálepek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0047/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zvedací plošina
 
Značka: PREMIER KITES
 
Název: Easy Flyer kite / Odd Bird
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 44141
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  630104441418
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastové patice pro tyčinky obsahuje bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:14 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:12 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Kite, 76 x 208 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0050/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: STREET-TEENS BOYS
 
Název: Patinette Enfant 3 roues [3-wheeled child scooter]
 
Typ/číslo modelu:  CSL 199–3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže z srpna 2015čárový kód:3569700007384
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trubka s řízením se může snadno zhroutit, když se dítě přijede do koloběžky hračky, která by mu mohla způsobit pádem a utrpět zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Tříkolový skútr v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0053/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: BIG Super Gun
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 218;Položka č.:12B-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:6950011246932
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:20 %) a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,4 %).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Policejní složka (hračky) se skládá z černé plastové pistole, tří černých šipek s přísavkami přísavého, šedých pout, zelené píšáky, cíle pro střelu a černého sticku.Plastové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0044/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chiller „lederhosen“
 
Značka: Isar Trachten
 
Název: Kinderlederhose ('Children's Lederhosen')
 
Typ/číslo modelu:  Číslo 51783
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:8,9 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Šortky („lederhosen“).Kapsy se zdobí červenými a černými usní;zevní z každé větve nohy prováděné s použitím tkaničky z usně.Jsou podporovány šedoky z šedé kůže, podšívané světlý materiál a přeškrtnuté na zadní straně.Šle jsou nastavitelné v délce pomocí kovové spony.Jedná se o široký kožený pás s raženým návrhem po celém hrudníku, přední knoflíkové vložky s černým kožním příslušenstvím a knoflíky ze dřeva.Velikost vzorku:74.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0054/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Soupravy pro manikúru
 
Značka: Ciaté London
 
Název: Denim Manicure
 
Typ/číslo modelu:  Soubor D001- denim
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:CHAFFG3
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo na nehty obsahuje chloroform (naměřená hodnota do 5,25 % hmotnostních).Chloroform v vysokých dávkách může způsobit podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Vrstva lepidla na nehty a na nehty v bílé plastové nádobě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0058/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: TINGBA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZRMT64555
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6938073845553
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Přítomnost zdrhovadel s uzly a lesem v oblasti pasu by mohla vést k uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Oděvní výstroj pro děti, která se skládá z dlouhých kalhot a pocení s kapucí a zipem.Příklopy pocení a pásem pasu mají nepřipojený šňůrku s uzly a plastovými četami na koncích.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Velikosti:116, 122, 128, 140.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0059/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: CROSSFIRE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CF-1004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1020000 033906
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost nepřipevněného šňůr na stažení s volným koncem v prostoru pasu by mohla způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Hasičská výzbroj a výstroj, skládající se z tričko, kalhoty a pocení s kapucí a zipem.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Výrobek je zdoben nápisy:„ZMĚNY“ a „A“.Velikost:98
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0061/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: KEYTI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IGA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907441610360
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Funkční šňůry v oblasti krku, na zadní straně a v pase, se mohou zachytit do pasti, čímž se dětem způsobí uškrcení a zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívka v modré barvě.Horní část může být svázána na šňůry v oblasti krku a na zadní straně.Spodní část bikinu může být upravena a vázána na šňůry (23–23 cm).Šňůry mají po koncích uzly a bílé kordy.Velikost:122–134.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0063/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: Agatha Ruiz de la Prada
 
Název: B-Plata (Cosmos)
 
Typ/číslo modelu:  162957
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8434198108279
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní kameny se mohou dostat snadno. malé dítě může tyto kameny vložit do úst a zasytit se.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kožené sandály, rozměry 22 a 23, s dekorativními kameny kolem hvězdičky na horní části.
Země původu:  Albánie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0064/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: Garvalin
 
Název: Azafata (Kaiser)
 
Typ/číslo modelu:  162610
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8434198068054
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní kameny mohou být snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Kožené sandály, jejichž motiv a kameny jsou v něm vymezeny.Balení:lepenkové krabice uvádějící značku, model a velikost.
Země původu:  Albánie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0056/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektory kouře
 
Značka: Unitec
 
Název: Rauchmelder
 
Typ/číslo modelu:  vzor EIM-203, číslo článku 46774
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4008153467745
 
Druh rizika:  Požár
 
Detektor není dostatečně citlivý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14604.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Fotoelektrický detektor pracující s baterií 9V.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0032/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Karoserie
 
Značka: SPARITUAL
 
Název: Infinitely Loving Body Lotion Chinese Jasmine
 
Typ/číslo modelu:  SR12072/CHP8633;Položka č.:86330
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Č. 0919814;EAN:079245863305
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látku methylisothiazolinon (MI) nad (měřenou hodnotu 0,0181 %).MI je senzibilizační činidlo a může způsobit senzibilizaci kůže a alergické kožní reakce.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Těleso v lahvi o objemu 228 ml.Zabalený do fialovobarevné lepenkové krabice.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0030/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Europris
 
Název: Forgrener 4-veis gummi 2m/2,5mm2
 
Typ/číslo modelu:  část č. 53770
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7022810537708
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v kabelů obsahují až 1,7 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý prodlužovací kabel, 4 zásuvka s modrými víky a elektrický spínač (zapnuto/vypnuto).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0031/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Biltema
 
Název: Forgreningskontakt med strømbryter 5-veis 3m
 
Typ/číslo modelu:  35–582
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Pryžový povlak na přenosné kabel se zástrčkou se zástrčkou s krátkým řetězcem obsahuje 4,7 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý, pružný, vedoucí nástavec by vedl v průhledném plastovém balíčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0039/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení USB
 
Značka: OMENEX
 
Název: Universel Mini Chargeur Secteur USB / USB Power Supply
 
Typ/číslo modelu:  339310
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostatečná a může dojít ke zkratu, kdy by uživatel dostal elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Napájení/nabíječka USB
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0002/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: KIDDIELAND
 
Název: MY FIRST PRINCESS NON-FOLDABLE SCOOTER
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č. 045575, 10150414
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 0661148455758
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skútr není dostatečně stabilní;dítě by mohlo ztratit rovnováhu a klesnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce, Prodejce)

 
Popis:  Koloběžka se třemi koly, dvěma vpředu a jednou za nimi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0003/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Digitální multiměr
 
Značka: HORNBILL
 
Název: DIGITAL MULTIMETER
 
Typ/číslo modelu:  DT-9205A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace výrobku není dostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61010.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Multimetr s černým a žlutým plastovým krytem.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0004/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosný odvlhčovač
 
Značka: Dimplex/Dimco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Dimco – DH212, Dimplex – DXDH10N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 5011139038067.Jsou dotčeny jednotky s pořadovým číslem 226XXXX nebo méně.
 
Druh rizika:  Požár
 
Součást na desce tištěných obvodů může převednout teplo z důvodu kontaktu s vnitřním drátem a /nebo prachem části, která představuje nebezpečí požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Přenosné odvlhčovače pro použití v místnosti.Bílá a černá jednotka, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 3
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0029/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Stroj na třídění a balení jablek
 
Značka: ELISAM
 
Název: APPLE GRADING & PACKING
 
Typ/číslo modelu:  Výrobní číslo:L001162;rok výroby2014rok uvedení na trh:2015.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  ostatní
 
Při čištění, údržbě a opravách hrozí nebezpečí, že na horní končetiny určité osoby se vztahují nechráněné rotační hřídele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní, Prodejce)

 
Popis:  Linie na třídění jablek/balení se skládá z těchto jednotlivých strojů:rotační balící tabulka;jednotka s 2 lodními dopravníky;jednotka s 4 lodními dopravníky;jednotka s 2 lodními dopravníky;GT 2-stroj pro elektronickou třídění jízdních kol (Grand Torino tošer);třídění strojů na třídění a uvádění výrobků na trh.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 3
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko