Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 19 ( Offentliggjort på: 19/05/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0271/06       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
— konstruktionen af trykkoderne opfylder ikke de specifikke krav til forkert samling eller lukning.Værdien 50 kPa blev nået under prøvningen for ukorrekt montering (trykket i beholderen nåede op på over 4 kPa).Under denne situation kan den oprindelige (uvillige) åbning af låget være forårsaget af et drejningsmoment på ca. 0.5 Nm i låget på låget, og brugeren kan rammes af øjeblikkelig frigivelse af det akkumulerede tryk, varme damp slipper ud og sprøjt med varmt vand.Forseglingen af trykkoderne foraskes under prøvningen for modstandsdygtighed over for deformation af kroppen og låget.Trykket steg under prøven ligeligt, og når trykket på 290 kPa blev nået, blev den kraftige eksplosion af trykkoderne forårsaget uden brug af tidligere signaler.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med direktivet om trykbærende udstyr og de relevante standarder.Der er sket en eksplosion, men der er endnu ikke rapporteret om skader i forbindelse med denne type produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Trykkoger fremstillet af rustfrit stål "BREMI International"
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0273/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: 1) Fluffy Ball, 2) No brand
 
Navn:  1) Fluffy ball yo-yo and 2) Large purple yo-yo.
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  1) 8435202700106) 2) Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Laboratorietest har bekræftet, at disse former for legetøj udgør en stranguleringsrisiko på grund af deres konstruktion, da den elastiske snor, der slutter i en ring, kan strækkes betydeligt.Disse former for legetøj opfylder ikke de væsentlige sikkerhedskrav, da de udgør en stranguleringsrisiko, når børn sættes på farten rundt om deres hoved som f.eks. lasten.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Toldmyndighederne har standset importen af disse varer.

 
Beskrivelse:  Yoyo-bolde.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0275/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HZ877
 
Batchnummer/stregkode:  8 714218688777
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Legetøjet har et for stort bly- og chrom i grøn og gul maling — en potentiel fare for børns giftighed.Grøn maling indeholder 3 040 mg/kg indvandrersmagende bly og 350 mg/kg indvandrede chrom.Gul maling indeholder 2 840 mg/kg indvandrersmagende bly og 340 mg/kg indvandrede chrom.BS EN 71-3 tillader en maksimal koncentration af bly ved 90 mg/kg og chrom ved 60 mg/kg.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugeren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Balance med 4 pyramider "Charl's Legetøj"
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 19

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0272/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  80351632205
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Aerobe kim og aerobe kim på produktet er 13 000 ufc/g, og skimmel og gær tæller 7 900 ufc/g. Produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektivet, legetøjsdirektivet og de spanske nationale forskrifter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import af det produkt, der er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Kosmetiske produkter, "Royal Maintenance", der er nyhedssminke-up (legetøj) — "Geoffrey".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 19

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0274/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Cordless filter kettle white / green.
 
Type/modelnummer:  4225049 (grøn), 4225063 (hvid)
 
Batchnummer/stregkode:  KK05
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Risiko for skoldning forårsaget af varmt vand.Elementet svigter i brug, hvilket giver et kort kredsløb.Dette skaber energi, som tvinger vand ud af kedlen.Det fremgik af undersøgelsen, at elementet var blevet dårligt fremstillet, hvilket førte til en svaghed og efterfølgende fejl.128 hændelser, der er indberettet via Argos-risikomeddelelsesproceduren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra salg.Tilbagekaldelsesmeddelelser i Argos-butikker. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Trådløst filterkettle hvide/grønne "Cook-værker" (Argos "eget mærke — Argos er et katalog-detailselskab.De opererer i Irland og Det Forenede Kongerige).Papkarton, 24 cm x 15 cm x 26 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 19