Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 19 ( Zveřejněno: 19/05/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0271/06       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konstrukce tlakové sporáky není v souladu se zvláštními požadavky na nesprávné shromažďování nebo zavírání.Při zkoušce na nesprávné vybavení bylo dosaženo hodnoty 50 kPa (tlak v nádobě dosáhl hodnoty vyšší než 4 kPa).V této situaci by počáteční (neochotný) otevření poklopu mohlo být způsobeno kroutícím momentem přibližně 0.5 Nm na rameni víka a uživatel by mohl být zasažen okamžitým uvolněním nahromaděného tlaku, úniku za tepla z páry a přilití horké vody.Těsnění tlakového sporáku se zříká při zkoušce odolnosti vůči deformaci těla a víku.Tlak, který během zkoušky rovnoměrně rostl a kdy bylo dosaženo tlaku o hodnotě 290 kPa, byl tlak vzduchu sporák způsoben bez jakýchkoli signálů.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních a příslušnými normami.Došlo k výbuchu, ale úrazy související s tímto druhem výrobku ještě nebyly hlášeny.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Vysokotlaký sporák vyrobený z nerezavějící oceli „BREMI International“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0273/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: 1) Fluffy Ball, 2) No brand
 
Název:  1) Fluffy ball yo-yo and 2) Large purple yo-yo.
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 8435202700106, 2) Není známo
 
Druh rizika:  Udušení
 
Laboratorní testy potvrdily, že tyto hračky představují riziko uškrcení z důvodu jejich konstrukce, protože elastický kabel, který končí v prstenci, lze značně napnout.Tyto hračky nesplňují základní požadavky na bezpečnost, neboť představují riziko uškrcení, když děti odoběžnou kolem svých hlav kolem svých hlav, jako je lesa.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz těchto produktů byl celní orgány zastaven.

 
Popis:  Olijo míčky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0275/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HZ877
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 714218688777
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka má nadměrné množství olova a chromu v zelené a žluté barvě – představuje potenciální nebezpečí pro děti.Zelená barva obsahuje 3 040 mg/kg migračnímu olova a 350 mg/KG migračnímu chromu.Barva barvy žluté barvy obsahuje 2 840 mg/kg věčného olova a 340 mg/kg sporného chromu.BS EN 71–3 povoluje maximální přípustné koncentrace olova při 90 mg/kg a chromu při 60 mg/kg.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bilancita hra s 4 pyramidy „Charla Toys“
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 19

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0272/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  80351632205
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Mezofilní aerobní mikroorganismy produktu jsou 13 000 ufc/g a forma a počet kvasinek 7 900ufc/g. produkt nesplňuje požadavky směrnice o kosmetických prostředcích, směrnice o hračkách a španělských vnitrostátních předpisů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu, který je orgánem zakázán.

 
Popis:  Kosmetika „Royal Makedonie-up“ („Royal Makedonie-up“) – (hračka) – „Geoffrey“ („Geoffrey“).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 19

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0274/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: Cordless filter kettle white / green.
 
Typ/číslo modelu:  4225049 (zelená), 4225063 (bílá)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  KK05
 
Druh rizika:  Popálení
 
Riziko napařování způsobené horkou vodou.Prvek v použití způsobuje zkrat.To vytváří energii, která vodu z kotle pojme.Šetření ukázalo, že tento prvek byl nedostatečně vyroben, což vede ke slabému a následnému selhání.128 případů oznámených prostřednictvím postupu oznamování nebezpečí v oblasti Argos.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání z prodeje.Upozornění na stažení zboží v prodejnách. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezšňůrová filtrační filtr, bílá/zelená„Cookypráce“ (podnik Argos vlastní značka – Argos jsou maloobchodní prodejce katalogů.Působí v Irsku a ve Spojeném království).Popis:Karton činí 24 cm x 15 cm x 26 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 19