Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 18 ( Zveřejněno: 12/05/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0265/06       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výsledky zkoušek zatím nejsou k dispozici.Jeden nahlášený incident.Uživatel vybije podrovnání a při vznícení vystřeluje podrovnání.Rukojeti vystřeleny zpět do břicha uživatele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ruční flérování „Bílé kolizi (MK 7)“.Druh/číslo modelu:Čísla šarží 2045, 2046 a 52651.Popis:Válcová ručně držená podrovnání o poloměru 239 mm a poloměru 34 mm.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 18

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0268/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Otočná část rukojeti je rozdělena na nejméně tři kladky.Zlomené kliky, kde se místo z nylon 66, který byl objednán z nylonu 6, nařídilo.Došlo k nejméně třem nehodám.Jedná se o 1000 válcoven prodaných ve Stockholmu, Göteborgu a Oslo.Správné rukojeti mohou být identifikovány třemi tečkami na řídítkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dopravní prostředek „Urban Jungle Mountain buggy“ („Urban Jungle Mountain Bgagy“).Značka:Jeden stromPopis:Kočárek pro kočárek/golfový kočárek s nastavitelným otočným kloubem na obou stranách řídítka.
Země původu:  Nový Zéland
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0267/06       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz
 
Současné výskyt dvou příležitostných a nezávislých poruch uvnitř napájecí sady může časem vést k tomu, že některé z baterií jsou přeúčtovány, což může způsobit nadměrné zahřátí a roztavení, krust nebo porušení plastového pouzdra, což představuje nebezpečí popálení, střikování, souzení a /nebo nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Notebooky Hewlett Packard/Compaq pro notebooky počítače baterie.Druh/číslo modelu:Compaq M2000, Compaq nx4800, Copaq Preario V2000, HP Ppavilon dv1000 a Ppavilon ze2000 řady.Popis:Balíčky lithium-iontových akumulátorových baterií pro různé notebooky pro účely HP a Compaq.Všechny potenciálně dotčené obaly mají kód data začínající kódem L3.Kód data je začleněn do kódu vytištěného na nálepce připevněné k vnitřnímu povrchu napájecí sady.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 18

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0266/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek obsahuje hydrochinon (1.84 ± 0.13) *% (HPLC).Dlouhodobé používání kožní toce (bělení) smetany obsahující hydrochinon může mít škodlivé vedlejší účinky (směrnice 2000/6/ES).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Tento výrobek byl zabaven příslušným orgánem.

 
Popis:  Kosterní kůže „Crasder“.Druh/číslo modelu:57,7 g;EXP 11/07//BN 48 (vyraženo na kartonu nebo tukovém švu).Popis:Jemnobarevná, parfémovaná, pevná smetana.Tištěné kovové trubky se balí do tištěného kartonu.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 18

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0269/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: PERLA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HD-106
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené: nedostatečná fixací přívodní šňůry, s možností používání;Vyšší, než je přípustné zvýšení teploty vnitřní kabeláže představující nebezpečí přehřátí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy 60335 ke kontrolním bodům 18.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu objednaného orgánem.

 
Popis:  Pára ze železa s kotlem.Popis:Pára ze železa s kotlem:Technické charakteristiky:.AC 230V, 2000–2380W, 50 Hz.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 18