Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 51 ( Zveřejněno: 25/12/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1663/15       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Kryt mobilního telefonu
 
Značka: Dolce Vita
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FVDVCRS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Telefonní krytí obsahuje až 0,26 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Černý mobilní telefon v umělé usně s kroc tiskem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1664/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Plastový sportovní pytel
 
Značka: Mayhem
 
Název: Fighter
 
Typ/číslo modelu:  38019–000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7332867073501
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Vak představuje riziko pro životní prostředí, protože materiál z PVC obsahuje kadmium (naměřená hodnota do 0,0592 % hmotnostních).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vícebarevné (bílé, černé a modré), plastové sportovní tašky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1665/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Gumový nůž
 
Značka: neznámý
 
Název: Dummy knife
 
Typ/číslo modelu:  12013–002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7332867008534
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Gumový nůž obsahuje až 0,26 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Gumové nože s černým a stříbřitým střídáním, které se používají na bojová umění.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1699/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  BMX kolo
 
Značka: BROS/ SPARKYS
 
Název: Commandbike - CMND
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pedály a řídítka se mohou zlomit.Brzdy jsou vadné, mohou být deformovány a omezeny brzdný účinek.Tyto vady mohou způsobit pádu biker a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 16054.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Jízdní kolo BMX.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1724/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Mořikolka
 
Značka: LIFEFIT
 
Název: Bunny
 
Typ/číslo modelu:  Bunny 120
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4891223088236
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trubice řízení se může snadno zlomit a způsobit, aby dítě spadlo a utrpělo zranění.Kromě toho se během používání na povrchu může sváření vidlice rozbít, aby mohlo dojít ke ztrátě rovnováhy a pádu dítěte.V neposlední řadě jsou k dispozici mezery mezi pohybujícími se částmi, které mohou způsobit zranění v důsledku uvíznutí prstů při jeho skládání nebo při vzniku koloběžky.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14619.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Žlutá a zelená, dvoukolový koloběžka, dodávaný do zelené lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1727/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Mořikolka
 
Značka: EXIfun / EXIsport
 
Název: X3 SCOOTER
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:X3 BOYRef. kód:X3–13-B S13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585042735148
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trubice řízení se může snadno zlomit a způsobit, aby dítě spadlo a utrpělo zranění.Kromě toho mohou mezery mezi pohybujícími se částmi způsobit zranění v důsledku uvíznutí prstů při jeho skládání nebo při vzniku koloběžky.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14619.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Koloběžník dvoukolový;dodává se v bílé a zelené lepenkové krabici.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1668/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: VÅGA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PG9 2286–01–905
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7350042987504
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství kadmia v náhrdelcích je příliš vysoké (naměřená hodnota do 34,9 % hmotnostních).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kovové náhrdla s přívěskem ve tvaru srdce s rýhami.Na náhrdelí je připevněna lepenková etiketa.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1684/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100L LED (on the packaging) / KARACSONYI EGO (on a label)
 
Typ/číslo modelu:  RO-AJK-C17
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1410380083
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Rozměry vidlice jsou příliš malé.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Izolace poskytovaná odběrnými trubicemi pro zářivky nebo výbojky není dostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 100 světelnými zdroji LED (25 červená, 25 zelená, 25 modrá, 25 žlutá).Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1685/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: LED LIGHTS (on the packaging) / KARACSONYI EGO (on a label)
 
Typ/číslo modelu:  RO-AJK-C019
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1410380086
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Rozměry vidlice jsou příliš malé.Konce drátu připájené svorkám jednotky usměrňovače a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami jednotky usměrňovače.Izolace poskytovaná odběrnými trubicemi pro zářivky nebo výbojky není dostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení se 40 světelnými zdroji LED.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1669/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: S Class
 
Typ/číslo modelu:  Typy:216, 216 ES schválení typu schválení typu:E1 * 2001/116 * 0335 * 23 a násl., e1 * 2001/116 * 0396 * 12 a další.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od listopadu 2013 do června 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední bezpečnostní pásy byly instalovány na nesprávných stranách a tyto bezpečnostní pásy se nemusí blokovat, jak je požadováno.V případě havárie se zvyšuje riziko zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1670/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Maserati
 
Název: Quattroporte GTS
 
Typ/číslo modelu:  Typ:M156 (QP530) ES schválení typu:E3 * 2007/46 * 0224 * 00.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla postavena v letech 2013 až 2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Kvůli chybě ve výrobě by mohlo dojít ke zkratu v hlavním kabelu mezi startérem a výrobcem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Maďarsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1671/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil/kamion
 
Značka: Jeep, Dodge, Chrysler
 
Název: Jeep: Renegade, Cherokee, Grand Cherokee Dodge: RAM Trucks, Viper, Durango, Challenger, Charger Chrysler: 200, 300
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:Jednotlivé schválení.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena mezi 18. zářím 2014 a 25. červnem 2015 (Jeep Renegade) a mezi 20. červnem 2012 a 23. červencem 2015 (Chrysler, Jeep, Dodge – různé modely).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Rádio ve vozidle může mít určité mezery v bezpečnosti softwaru, které umožňují neoprávněnému přístupu třetích stran k řadě vzájemně propojených systémů řízení ve vozidle.Pokud by tyto nedostatky v oblasti bezpečnosti softwaru byly využívány třetí stranou k nekalým účelům, mohla by se vyskytnout dopravní nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil/kamion.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1672/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Tesla
 
Název: Model S
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 2007/46 * 0667 Typ:002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od května 2013 do října 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojení mezi bezpečnostním pásem a napínačem bezpečnostního pásu nebylo stanoveno správně.Hrozí, že bezpečnostní pás nebude v případě havárie nabízet dostatečnou zádržné síly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Spojené království, Švédsko, Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1677/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Indian Motorcycle
 
Název: Chief Classic, Chief Vintage, Chieftain, Roadmaster & Dark Horse
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modely 2015–2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Těsnění primárního šálku, která se nachází v hlavním válci v zadní části brzdového válce, nesmí být zcela utěsněna do brzdového válce hlavního brzdového válce.To by mohlo vést ke ztrátě tlaku na zadní brzdový třmen, což by mohlo vést k poškození zadního brzdového systému.To by mohlo způsobit, že provozovatel vozidla ztratí kontrolu, zvýší se riziko nehody vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Řecko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1697/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: MG
 
Název: MG6 (Diesel)
 
Typ/číslo modelu:  Modely se vznětovým motorem
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2/11/12 a 28/5/12.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Brzdové potrubí by mohlo vyřadit motor v průběhu normálního provozu vozidla.Únik brzdové kapaliny může nastat v důsledku snížení brzdného výkonu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1702/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/nákladní automobil
 
Značka: Chrysler, Dodge, Dodge RAM
 
Název: 300, Durango, Dakota, Magnum, Charger, RAM
 
Typ/číslo modelu:  Typ:Lx, L2, LE, HB, ND, LX, DR, DH, D1, DC a DM;ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0141 * 09.Dodge RAM 1500, 2500, 3500, 4500 a 5500:jednotlivé schválení.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2004 až 2011.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skříň nafukovače airbagu řidiče se může roztrhnout, když je airbag v důsledku nadměrného vnitřního tlaku aktivován.To může způsobit zranění cestujících vozidla v kovové střevě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil/nákladní automobil
Země původu:  Kanada, Mexiko, Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1722/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel/Vauxhall
 
Název: Adam, Corsa E
 
Typ/číslo modelu:  Typ:S-D;ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0379 * 31 – * 33 a e1 * 2001/116 * 0379 * 28
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla postavena v letech 2014 až 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kloub mezi přední nápravou a přední dolní částí zavěšení náprav se může stát odpojeno, což způsobí ztrátu stability při řízení vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1725/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep, Dodge, Chrysler
 
Název: Jeep Grand Cherokee, Jeep Commander, Chrysler 300, Dodge Charger and Dodge Magnum.
 
Typ/číslo modelu:  Typ:WH, W2, XH, LX, LE, L2,ES schválení typu:E 4 * 2001/116 * 0095 * 07, E 4 * 2001/116 * 0095 * 07, E 11 * 2001/116 * 0141 * 08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března 2007 do června 2008.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Porucha modulu elektronického zapalování může vést k selhání elektrických součástí motoru a předního airbagu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1721/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Požární žebřík
 
Značka: High Step
 
Název: Aluminum Ladders
 
Typ/číslo modelu:  R-16603
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2050710088438
 
Druh rizika:  Úraz
 
Platforma žebříku není dostatečně silná a může se během používání rozbít. uživatel tak může spadnout a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hliníkový skok žebřík s 3 schůdky a plošinou, prodávaný v průhledných plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1674/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dřevěná hradla
 
Značka: BABY MAXI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  445
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části, které se snadno oddělují.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Kromě toho může dítě při otevření brány uvést své prsty mezi pohybující se části a zapadnout její prsty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětský barvený dřevěné 8 kusů hony s hračkou.Lepenkové obaly.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1701/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské toaletní sedadlo pro děti
 
Značka: RONGYI
 
Název: Soft Baby Potty Seat, Beautiful Beginnings
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:DHT6649
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  63608400066498
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál sedadel obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 9,5 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské plastové toaletní sedadlo (30 x 28 cm, umístěné na toaletní sedadlo) v růžové nebo zelené barvě a s rukojetí na bocích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1662/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Flashing Spiky Ball
 
Typ/číslo modelu:  JCJ-F600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200001459399
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Některé nepřístupné části hračky (terminál LED lampy, pájky desek tištěných spojů) obsahují olovo (naměřená hodnota o 6,177 % hmotnostních).Dále LED světelný zdroj obsahuje brom (naměřená hodnota podle hmotnosti do 0,52 %).Výrobek není v souladu se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Blikající koule z ohebného, barveného plastu, zabalená do lepenkové krabice.Průměr koulí je 75 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1667/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Požární motor s hračkou
 
Značka: Fire Rescue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 668
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4029069490504
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Některé pájené nebo barevné kabely obsahují olovo (naměřená hodnota do 82,0 %).Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Palcový motor na hraní označený v jedné schránce označené vícejazyčnými informacemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1673/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M-569
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5904265136052
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Panenka obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 0,21 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Kromě toho snadno lze snadno rozeznat elastickou část scredeny.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Panenka z plastu s vlasy blikanými a vlasy scrunchy, nosí pletené šortky a skarium.Prodávané bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1679/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: JKS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5823.40 (číslo článku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 04123290 (pořadové číslo), 2) 04112574 (pořadové číslo)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (oči a nos) se mohou snadno oddělit.Malé děti je mohou vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Medvěd hnědý, s vysokým 26 cm, 125 cm vysoký, g, působení zeleného lékaře (horní a chirurgický maska, košové komory zvlášť).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Francie, Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1683/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: Brandunit
 
Název: Pushing Toy
 
Typ/číslo modelu:  22089D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  871875860161
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (žluté patky zbraně) se mohou z hračky snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pestrou, dřevěnou, tlačenou hračkou ve tvaru pirátů s dlouhou dřevěnou tyčinkou, která je balena v plastovém sáčku se štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1692/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příčné příď hračky
 
Značka: Toy-Gun
 
Název: Fine Exact
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 25.000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze z rozpatek snadno vyjmout.Dítě je může umístit do úst v případě, že se dostanou k zablokování a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Křížka na hračce se třemi peletami s přísavkami s přísavkami dodanými v lepenkové krabici.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1693/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: Santoys
 
Název: Wooden Caterpillar
 
Typ/číslo modelu:  87053636 A 95082
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8851883950829
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé oko a nos lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dřevěná tahání na hračce ve tvaru průlezy v různých barvách, dodávaná v lepenkové krabici.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1694/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Speel Goed
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  22474
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:2012myc1005
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se může roztrhnout a uvolnit malé části (dva žluté kusy a vnitřní mechanismus).Dítě by mohlo umístit tyto malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bateriemi, dřevěnou hračku ve tvaru nosnice, která vydává zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1695/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Příďové přídě a šipky
 
Značka: KingSport
 
Název: Archery Set
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č. 88108
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:6 410412 612212
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Úraz
 
Laser je třídy 3B a způsobil by poškození zraku, pokud byl laserový svazek znám přímo, a to i když na jejich začátku.Kinetická energie šipek je příliš vysoká a šipky by mohly způsobit zranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o hračkách a příslušné evropské normy EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Lukostřelecké archy, šipek a terče, které jsou baleny v lepenkové krabici.Příďové přídě sleduje laserem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1696/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická konstrukce:
 
Značka: Kliky
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Číslo položky:0011 A 2.Číslo položky:0014 A 3.Číslo položky:0015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.Šarže: 133/15, 2.Čárový kód:8027352000146 A 3.Šarže 136/14
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastové konektory se mohou nacházet odděleně a vytvářet malé části.Malé dítě může umístit tyto malé části do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Sada druhých mocnin a trojúhelníkových destiček s magnetem k vytváření konstrukcí.Jednotlivé kusy mohou být připojeny za použití trubičky z plastu a z oceli.Výrobek se dodává v plastových bednách po 51, 80 a 150 kusech.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1700/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hradla hradla
 
Značka: RAPPA
 
Název: Makeup Clown
 
Typ/číslo modelu:  Článek:903104, NO.6488RAPPA 14–15, STJH110/DH9031
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8590687903104, Šarže:903104/062014
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál nosu obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:16,4 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava (sada) sestávající z líčidla (bílá, žlutá, červená, zelená a modrá), aplikátoru a červeného plastického nosu v lepenkových a bliistích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1706/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: GUNMAN Super Gun
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1–17647–169V-4, 4763715380602
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastové projektily obsahují bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 2 % hmotnostních) a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota 6,6 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Střely obsahují také diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota do 0,3 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení produktu

 
Popis:  Plastová střelná zbraň s 3 projektily s přísavkami na oranžovém přísavkám, čatka, terč a kompas.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1713/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: Outdoor Zone
 
Název: Kinder Scooter
 
Typ/číslo modelu:  Číslo modelu:10052 A 41014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Minimální hloubka trubice řízení není označena:proto v případě, že je kormidelní trubka příliš vysoká, může vyklouznout, když je dítě v provozu skútru.To může způsobit, že dítě onemocní a utrpí zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžová koloběžka s zadní koly, která se může přepnout z jedné na dvojitou.Únosnost:max. 20 kg.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1736/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava klenotů pro hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: String Beads
 
Typ/číslo modelu:  559167, č. 016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3856007559167
 
Druh rizika:  Chemické
 
Řetězce obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 0,35 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici, Zničení produktu

 
Popis:  Svépomocné šperky (struky) sestávající z pletenců a různých plastových korálků, které jsou dodávány v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1737/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: GEPE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP5–251
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595573047251
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Snadno lze oddělit oči, přídi, zvol a nos hračky, které vytvářejí malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Prostor pro baterie je navíc snadno přístupný a baterie by mohly být vkládány do úst malými dětmi, které způsobují zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 71–1 a EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Růžový pušený pes s růžovým detailem (napájený baterií), s růžovým detailem.Na uších má červené luky a kolem krku límec se zlatým kroužkem.V očích jsou světla LED.Prodáván bez baterií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1738/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Arbira
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 94207905 – Odkaz výrobce:YX004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9420790514074
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 20 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Panenka s různými výbava a příslušenství, zabalená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1739/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Brilliant
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. 55796, WX15–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430373002219
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava a obuv pro panenky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 31 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho obuv obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:6 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka s příslušenstvím, jako jsou sbírky, tašky, ramínka, boty atd. panenka pochází z růžové lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/1675/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: GRACE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WZ-4869 (kalhoty), WZ-4878 (tričko proti pocení);
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999011548692 (kalhoty), 5999011548784 (týkošile);
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůry v digestoři a v oblasti pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly způsobit uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedé oděvy určené pro děti, složené z dlouhých kalhot a pocení s kapucí a zipem.Příklopky potýmové košile a pásmo pasu zahrnují nepřipojené stahovací řetězce s volným konci.Výrobek je zdobený pomocí vyšívaného listu s názvem „G“ uprostřed.Velikosti:104/114;128/138;140/150
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1676/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dělo v dívkách
 
Značka: GRACE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MY59322
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999011593227
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Šňůry na stažení v oblasti krku se mohou stát uvězněny během různých činností dítěte, které by mohly způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dámské pletence ozdobené pomocí vyšívaných květů.Oblast krku výrobku zahrnuje stahovací šňůrku s střapce na konci.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Velikosti:122–134
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1678/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Sada chlapeckých oděvů
 
Značka: LANDL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.) LP-8439;2.) LP-8436
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůry v digestoři a v oblasti pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly způsobit uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černý a šedý oděv stanovený pro děti, který se skládá z kalhot a tematiku s kapucí a zipem.Příklopky potýmové košile a pásmo pasu zahrnují nepřipojené stahovací řetězce s volným konci.Výrobek je zdoben nápisy.Velikosti:134,140,146,152,158,164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1680/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: GOLD CHAMPION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AC-41
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6108860900088
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůry v digestoři a v oblasti pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly způsobit uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro děti, které se skládají z kalhot, tričko s dlouhými rukávy a tričko se zipem s kapucí a zipem.Příklopky potýmové košile a pásmo pasu zahrnují nepřipojené stahovací řetězce s volným konci.Výrobek je zdoben nápisy:„Oves Kiss“.Výrobek je dostupný v růžovém, cyklistické a purpurově červené barvě.Velikost:146, 152, 158, 164,
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1681/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Dudustrong
 
Název: 1) Fashionisfa Nails; 2) Nails Dudustrong
 
Typ/číslo modelu:  1) POLOŽKA NO:BH 434542) POLOŽKA NO:BH 43456
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 8851059434542, 2) 8851059434566
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soustava plastových nehtů v různých barevných projektorech.Obal sestává z plastu s blistrem s 12 hřebíky a lepidlem v červené/oranžové zkumavce (dibutyl-ftalát je uveden v seznamu přísad na tuce lepidla).Obal s blistrem se vkládá do krabičky z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1682/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Dudustrong
 
Název: Jeweled Strips
 
Typ/číslo modelu:  S521POLOŽKA Č.:BH 43454
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  88510594345426956898038981
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor plastových hřebíků různých barev.Obal sestává z plastu s blistrem s 12 hřebíky a lepidlem v oranžové trubici (dibutyl-ftalát je uveden v seznamu přísad na zkumavce lepidla).Obal s blistrem se vkládá do krabičky z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rumunsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1686/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Jia Hao Bao bao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LF 129
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Funkční šňůry v oblasti krku se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by se mohlo stát uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kabát z měkkého materiálu pro děti do 7 let, bílý s hvězdami a funkční kordy v oblasti krku, které končí v pomoči.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1687/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká vesta
 
Značka: ZHONG FU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by se mohly stát uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zimní vesta ve modře s kapucí vyrobenou z šedé prošívané tkaniny se stahovacími šňůrou, s volným konci, končící v kůži až po dobu 14 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1688/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: ZEKI bebe
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhá funkční šňůra s volným koncem v prostoru pasu se může zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské kalhoty s kapsami a následující nápis na levé straně:„ROYAL ŘEKY“.Velikost:6.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1690/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: MONO STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MS348
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůra s volným konců v prostoru pasu se může zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské neformální kalhoty v tmavomodré, s kapsami a nápis na levé kapse.K oděvu je připevněna lepenková etiketa.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1691/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: NEX56
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůra s volným koncem v pase se může zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské kalhoty, s kapsami a nápisy na levé kapse:„EST19 NEX JNS“, „RE7NF NEBOBÉ JAKOSTI“.Velikost:92
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1698/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké kalhoty
 
Značka: Happy Bear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení v prostoru pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šedé kalhoty pro kojence.Pásmo pasu zahrnuje nepřipojené šňůry s uzly na koncích.Velikost:62–80
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1705/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Kids Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůra v prostoru pasu se může zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tmavý modrý oděv sestávající z horní části s nápisem „MZO“ a kalhoty dodávané s funkčními kordy v prostoru pasu;určené dětem do 7 let.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1707/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká vesta
 
Značka: ХINLANJIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by se mohly stát uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zimní vesta určená pro děti z 7–14 s pomocí zdrhovadel, dvou kapes a příklopu, které jsou připojeny na zdrhovadlo a které jsou dodávány s funkčními kordy s volným konci (přibližně 20 cm dlouhé).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1708/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: BLUELAND
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři pro pocení se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pocení, určené pro děti do 7 let, z bavlněné tkaniny s kapucí.Barva:šedá se světlými pruhy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1711/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: KIDOS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 9005744, kód 2727
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
„Kopie“ má šňůry na stažení v digestoři, které se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černá pocení u dětí do 7 let s kapotou a nápisy na přední straně:„u známého Milleovy“ a vyšívaného vzoru „SW“.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1712/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Horní hranice pro děti
 
Značka: Мinoti
 
Název: Fleece Jumper
 
Typ/číslo modelu:  Růžice 4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5033819168062
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (pravé kameny) zařízení pro děti lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské vrše růžové a šedé barvy s nalepenými malými rýhami na přední straně.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1716/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Original Marines
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Styl:B553F1EAR, B553F2EAR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2000214242027
 
Druh rizika:  Úraz
 
V průběhu různých činností dítěte se mohou zachytit přípravky na stažení, které se nacházejí pod nižší lem, což způsobuje zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Krátké kalhoty z krátké kalhoty, určené pro dívky do 4 let, které mají stahovací závěs pod nižší lem.
Země původu:  Šrí Lanka
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1729/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké šortky
 
Značka: BLACK TUAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. GG1415
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má kordy, které jsou visy pod dolní hranicí šortky a mohou se zachytit během různých činností, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecké šortky se šňůrami v dolní části kalhot prodávaných v modré, zelené a červené barvě, s velikostí určenou pro děti ve věku 7–14 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1730/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šortky
 
Značka: YONK 46
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DY- 726
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé, nepřipojené šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Modré šortky určené pro děti;velikost 12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1731/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: AYNUR BEBE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  050901156
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry v prostoru pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí kalhoty v tmavomodré barvě pro děti do 7 let, se šňůrou v pase a různých vyšívaných obrazců na levé přední části (květy a motýli).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1732/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: BOY FASHION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Е-34
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  05090132
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhá šňůra s volným koncem v prostoru pasu se může zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sportovní kalhoty pro děti v různých barvách určené dětem do 7 let věku.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1735/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: MISS - Seviva Girls
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 2026
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8691548520260
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky (pravé kameny) mohou být snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Bílá šaty pro děti do 3 let.Byl konstruován s slepými rýhami v prostoru pasu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1703/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ozdobná olejová lampa
 
Značka: MOON, Pax 1701
 
Název: Moon Candle
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Konstrukce výrobku umožňuje snadný přístup k oleji do lamp.Děti se mohou dostat do lamp a pít, což může při požití způsobit poškození plic.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a příslušnou evropskou normou EN 14059.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Olejových lamp vyrobených z červeného průhledného plastu o rozměrech 13 × 23,5 cm.
Země původu:  Slovinsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1709/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Aromatické perly
 
Značka: Celestial Sense, Green Leaf Creations (2. model)
 
Název: Pot Pourri Pearls
 
Typ/číslo modelu:  1.) položku č. 271501 Rose;2.) položka č. 2715112 Cinnaron
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 5205445151019;2.) 5205445151125
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potraviny (bonbóny).To může mít za následek, že si děti dají malé perly do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Aromatické perly o průměru menším než 1 cm (růžové vůně) a hnědé (skořicové vůně).
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1710/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Kameny pro dekorativní sklo
 
Značka: neznámý
 
Název: GLASS MARBLES
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být výrobek zaměněn za potraviny (bonbóny).To může vést k tomu, že děti nasekají do úst kameny, které způsobí zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ozdobné skleněné kameny v různých barvách, v plastových obalech uzavřených s lepenkou.Průměr kamenů přibližně 1 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1714/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ozdobný svazek hroznů
 
Značka: HEITMANN DECO
 
Název: Deco-Schmuck ('Deco-ornaments')
 
Typ/číslo modelu:  D-34401
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4052400822603
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.Hrozny lze snadno oddělit:děti si je mohou vkládat do úst a zasytit je na nich.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Umělý svazek hroznů v černé barvě se dvěma zelenými listy révy vinné.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1728/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Ozdobný svazek hroznů
 
Značka: HEITMANN DECO
 
Název: Deco-Schmuck ('Deco-ornaments')
 
Typ/číslo modelu:  D-34414
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4052400822573
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem ke své charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.Hrozny lze snadno oddělit:děti si je mohou vkládat do úst a zasytit je na nich.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ozdobný svazek hroznů v černé barvě se dvěma zelenými listy révy vinné
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1666/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sčíta pro rovnání vzduchu
 
Značka: Wahl Professional
 
Název: Professional Ceramic Hair Straightener
 
Typ/číslo modelu:  4417, část č. 4417–047,Řada přenosek
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4015110011699
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Některé pájkách na desce obsahujících PCB obsahují olovo (naměřená hodnota do 2,09 %).Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Přípravky pro rovnání vlasů, balené v schránce označené vícejazyčnými informacemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1689/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě
 
Značka: NEWS
 
Název: 3hole 5m / 3hole 3m
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Mezi zásuvkami a zástrčkou není lanový vodič ani lanko.Konce drátu kabelu nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Průřez vodičů v kabelu není dostatečný a kabel může předvednout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Toto rozšíření je povinné pro 3 zástrčky se změnou a 5 m/3 m kabelů.Balení:průhledný plastový pytel s lepenkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 51