Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 50 ( Zveřejněno: 18/12/2015)
Oznámení A12/1564/15 bylo dočasně odstraněno ze zprávy č. 49 nařízení č. 11/12/2015, dokud členský stát neoznámí riziko.Oznámení č. A12/1403/15 bylo trvale odstraněno ze zprávy č. 45 z 13/11/2015 v návaznosti na objasnění rizika ze strany oznamujícího orgánu.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1628/15       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: YL-Laser
 
Typ/číslo modelu:  YL – Laser 303, Yum-Laser 301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5EDZ204, HD207
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový ukazatel by mohl způsobit poškození očí nebo trvalou ztrátu zraku, pokud může být přímo do oka nebo od odrazů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Laserová ukazovátka třídy 3B.Bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1632/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 2M X 1.5M/LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  2mx1,5 m/LED (na výrobku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 794102 576075
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené svorkám jednotky usměrňovače a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Izolace způsobená smršťovacími trubicemi, pokud jde o žárovky, jsou nedostatečná.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz osvětlení s 210 bílými sériovými paralelně spojenými nevýměnnými zdroji světla LED.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1633/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГИРЛЯНДА 240L
 
Typ/číslo modelu:  RO-KAF-A03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1410380165
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Izolace poskytovaná odběrnými trubicemi pro zářivky nebo výbojky není dostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světelné zdroje LED v řetězci 240.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1635/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: LED meteor Rainlight
 
Typ/číslo modelu:  CM17903
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6952938379816
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Kromě toho konce drátu připájené do terminálů nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.V případě škody mohou být přístupné kovové části přístupné.Průhledné plastové trubičky se mohou oddělit od plastového držáku samy o sobě.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dekorativní LED pásy, v průhledných plastových trubkách (celkem 10 pásky, 3 bílé, 3 zelené, 2 červené a 2 modré).Technické požadavky:AC 220 V, ≤ 10 W, IP65 (na obalu);Třída II.Výrobek je dodáván v barevné lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1626/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Žárovky a dálkové ovládání LED
 
Značka: neznámý
 
Název: Magic Lighting Remote Controller
 
Typ/číslo modelu:  3WRGBE27
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Svítilna by mohla být snadno rozebrána a umožňovat přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Baňka s malým Edisonovým závitem s dálkovým ovládáním s dálkovým ovládáním ds Pacused do běžné bílé kartonové krabičky bez neoznačené barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1652/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Přenosná svítilna
 
Značka: LENA LIGHTING
 
Název: Plastic
 
Typ/číslo modelu:  Plast NR KAT.000065, vzor TYPU 06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5905963000065
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochranné části světla nemají dostatečnou mechanickou pevnost a mohou se zlomit, exponovat živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Přenosná svítilna se zvláštním pohonem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1630/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Discovery Sport & Range Rover Evoque
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2016 modelový rok vozidel.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Styk s využitím motorů, které přicházejí do styku s EGR (recirkulace výfukových plynů), může vyvolat dráty v rámci ochranného pouzdra motoru, aby se opotřebovaly přes skutečné dráty, které by mohly být krátké až k kovovému ventilu recirkulace výfukových plynů.To by mohlo způsobit, že by se motor omezil na řidiče s minimálním varováním a mohl by způsobit havárii.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1647/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Svazek motorových závodních kabelů
 
Značka: SPARCO / SABELT / TAKATA (COUNTERFEIT)
 
Název: 3" 4 / 6 POINT HARNESS Red/Black/Blue QUICK RELEASE CAMLOCK (COUNTERFEIT)
 
Typ/číslo modelu:  Typ:3 "4/6 bod A —
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBKY JSOU PADĚLÁNY
 
Druh rizika:  Úraz
 
Postroje mohou selhat v několika bodech, v důsledku čehož řidič může být vyhozen z vozidla v případě nehody vozidla.Nahlášené nehody.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Postrojové pásy/řemenový pás se sponou Cablock v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1660/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW ALPINA
 
Název: 3 series – BMW ALPINA B3 3,3 / B3 S; 5 series – BMW ALPINA B10 3,3; BMW ALPINA B10 V8S; BMW ALPINA D10 BITURBO.
 
Typ/číslo modelu:  Jednotlivé schválení.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o tato období produkce:Série BMW ALPINA 3:Od ledna 2002 do srpna 2006;Série BMW ALPINA 5:Od března 2002 do prosince 2003.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Když je airbag aktivován, jestliže při vysoké vlhkosti po řadu let byla vystavena vysoké vlhkosti, může dojít k roztržení airbagu řidiče.Dojde-li k prasknutí nafukovače, mohou být kovové části vyhoštěny a mohou způsobit vážné nebo dokonce smrtelné zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Irsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1642/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pásky pro elastické zavazadlo
 
Značka: General
 
Název: Goods Packaged With
 
Typ/číslo modelu:  150072
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8858367012127
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy vytaženy z závěsného háku snadno, když jsou pod napětím, což způsobuje elastické pásky až po zárecku a zasáhne uživatele nebo způsobí pádu zatížení, které vede k zranění a nehodám.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elastické pásky pro zavazadla;2 položek v každém balení.Zavazadlové popruhy jsou 1 metr dlouhé a končí s kovovými háčky.Výrobek se prodává v průhledných obalech uzavřených s papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1648/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Cloche cover (zahradní zařízení)
 
Značka: Garland Products Limited
 
Název: Pop up cloche for grow bed
 
Typ/číslo modelu:  Článek 2567 (Willab)G128
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5031670002747
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Transparentní plastový materiál výrobku obsahuje 0,4 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických sloučenin (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Sypový materiál vyrobený z průhledného plastu z PVC.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1619/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor údajů o zvířatech
 
Značka: neznámý
 
Název: Peppa Pig (THE PRODUCT IS COUNTERFEIT)
 
Typ/číslo modelu:  926104
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5899109261048
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 1,7 % hmotnostních) a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota do 4,9 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sběr osmi údajů o zvířatech v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1620/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Aesthetic Fashion / Charming Girls
 
Typ/číslo modelu:  NO.TY-918
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6916766291832
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 26,6 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu dodávaná v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1621/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení lékaře pro hračky
 
Značka: CM
 
Název: Doctor's Kit
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3125
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2457954821447
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlavy panenek obsahují bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 31,2 % hmotnostních) a hlava malé panenky (pacienta) obsahuje dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota 2,7 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit možné poškození reprodukčního systému. hlava velké panenky (lékař) obsahuje také diisodecyl-ftalát (DIDP) (naměřená hodnota:0,6 % hmotnosti) a diisononylftalát (DINP) (naměřená hodnota 3,59 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  U hracího lékaře se dvěma loutky a některými zdravotnickými prostředky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1640/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky do koupele
 
Značka: DELUXEBASE
 
Název: Floaty Families - Penguins
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00933
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tato hračka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 0,54 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Sada plastových hraček ke koupání ve tvaru penguinů v různých velikostech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1646/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček pro lov při dně
 
Značka: MINGXINTOYS
 
Název: Kings Fishing
 
Typ/číslo modelu:  # 462959, Art. Nr. 882
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6924629490803
 
Druh rizika:  Úraz
 
Malý hák tyče, který je vybaven připojeným magnetem, se může snadno oddělit.Magnetický tok magnetu je příliš vysoký.Umožňuje-li dítě magnet a další kovové předměty, mohou se dostat k sobě, což by vedlo k ucpání střev nebo perforace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Rybolov pomocí hraček dodávaný v lepenkových obalech a obalech s blistrem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1649/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: JIAN SHENG
 
Název: Super Speed
 
Typ/číslo modelu:  3098C-20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200001457364
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Některé nepřístupné části hračky (baterie, černé elektronické součástky) obsahují olovo (naměřená hodnota o 0,358 % hmotnostních), jakož i kadmium (naměřená hodnota 0,027 %).Kromě toho LED světelný zdroj a součástky z černé elektroniky obsahují brom (naměřená hodnota podle hmotnosti do 0,30 %) a řečník obsahuje chrom (naměřená hodnota o 0,587 %).Výrobek není v souladu se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Baterie, hračky, blikající světlo a zvuk.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1651/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové kuličky
 
Značka: Aspro
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  (8513) 346–0313
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  26111120600001
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Plastická koule se může snadno zlomit a kapalina se může uniknout.Celkový počet aerobních mikroorganismů v kapalině je příliš vysoký.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží nebo očima existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Měkké průhledné plastové koule/trubky plněné barevnými modrými tekutinami a plastem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1622/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Lollitop
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  723
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0100320830723
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Funkční šňůra v horní části hrubonikového prostoru boluro a z zápasu se může zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oděvy určené pro dívky od 3 do 6 měsíců.Souprava se skládá z bílého kolinkového boluku s korbou v horní části hrudníku, bílého dlouhého rukávku a růžového/bílého šálku se šňůrami, které mají být vázány na záda.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1623/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Shark Sportswear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  673
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  010060006673
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Modrá čepice určená pro děti do 8 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1624/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: Pink Rabbit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BK 088
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  01003208300088
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Funkční kordy v horní části hruboničního otvoru jí mohou být zachyceny v průběhu různých činností dítěte, které je způsobováno uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soupravy oděvů určené pro dívky o délce 18 měsíců.Souprava se skládá z růžového tričko, barvicího páru kožené kamaše a šedého svetru.Na konci své funkce nese s podm PoM funkční provázku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1625/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: CHIEF
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A 5210002.1907B) 5210002.1901
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  A) 5201111353138, B) 5201111353411
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soupravy oděvů určené pro děti ve věku 6 let, složené z tuleně kroužkového/potýkové a volnočasové kalhoty.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1631/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: RAMAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.:J-176
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůry a šňůry na stažení v digestoři a v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Oděvní výrobky složené z kalhot a pláště s příklonem a zdrhovadlo, určené pro děti ve věku 5–6 let.Kabát je růžový a má květinové použití.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1634/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vestky (vestky)
 
Značka: Oumitu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. GB18401–2003C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Funkční šňůry v digestoři jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit v průběhu různých činností dítěte, které by mohly způsobit uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky evropské normy EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžová vesta určená pro děti ve věku 7–14 let s funkčními šňůrami v kapuci s pomkem na koncích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1636/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: RDBAO
 
Název: Children LEISURE shoes - Cosmos Storm dragon
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné kameny lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětská obuv, zdobená psem nahoře s rýhami, které vytvářejí oči a nose.Boty jsou dostupné v růžové a modré barvě, velikosti 16 a 17.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1637/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: GLO-STORY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GSK-8298
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996525182985
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ozdobné prvky (korálky) kalhot se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světle zelené kalhoty pro malé děti.Kapsy jsou zdobeny slepými půlkami korálků.Velikost:92
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1638/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: H.L.XIANG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3226
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (pravé kameny) z kalhot se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívčí žíce s gumou pasu.Výrobek je zdoben barevně, slepými rýhami.Velikost:98–104
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1639/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské šaty
 
Značka: Citlembik
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  848
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6656362588485
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (srstky, kuličky a květy) se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílek pro děti, s červeným boublem.Výrobek je zdoben půlpou, rýinekameny, provázek perel a textilní květy, které se upevňují na šaty s bezpečnostními kolíky.Velikost:86.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1643/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: Dalef
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D-13105TE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Tričko se kotáčí se svobodnými čely v digestoři, které se mohou přistihnout při různých činnostech dítěte, které je způsobováno uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  „tričko pro děti ve věku 7–14 let s funkční šňůrou na stažení v digestoři“.Tričko je k dispozici v různých barvách – červenou, modrou, šedou, černou, růžovou a červenou barvou s vyobrazením na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1644/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavecké kufry
 
Značka: Solaris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2089
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení s volným koncem v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plavecké šachty (kalhotky) pro děti do 14 let, s stahovací šňůrou v prostoru pasu (25 cm dlouhé) a lepenkovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1645/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: SHISHANG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (pravé kameny) obuvi mohou být snadno odděleny.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Barevná obuv pro děti do 3 let s malými rýhami na přední straně.Prodávají se v krabičkách, které jsou zdobeny kreslenými kreslenými postavami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1650/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: MINIONS (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Volný čas pro volný čas, s vyobrazením kreslených kreslicích znaků vpředu a v různých velikostech, určených pro děti ve věku 3–8 let.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1654/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: GUANGHUI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  48930
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  10045042
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Stahovací šňůrky v digestoři pocení a v dosahu pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte.To by mohlo vést k uškrcení nebo zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro děti, které se skládají z kalhot a triček s kapucí a zipem.Velikost:4, 6, 10, 12.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1655/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: GLO-STORY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BPU-8225
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5996525182251
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrky s volným čepem v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by mohly způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské týkošile s kapucí a zipem, dostupné v různých barvách a zdobené s tímto nápisem:„POZN.“.Velikost:98, 104, 110, 116, 122, 128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1656/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: QiFeng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7148B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Řetězce tvorby šňůr v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by se mohly stát uškrcení.Kromě toho jsou stahovací řetězce v digestoři elastické:pokud je dítě vytrhne, může se z nich na oči dostat do očí a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské vestky v modré barvě, s kapucí a pomocí zdrhovadel.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Výrobek je zdoben vyšíněnými nápisy:„SPORT“ a „FABIO“.Velikost:122–152
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1657/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: AOLES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YM9261
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by se mohly stát uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedá vesta s kapucí a zipem pro děti.Kapota zahrnuje nefixovaný šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích.Velikost:140–158
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1658/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: goloxy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MQ-099
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7501947315835
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během různých činností dítěte se může zachytit šňůrka v oblasti pasu, která působí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžová výstroj pro děti sestávající z dlouhé kalhoty a pocení s příklonem a zipem.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Výrobek je zdoben nápisy.Velikost:110–122
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1659/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká výstroj
 
Značka: TINGBA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TBR XT 34305
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6938073843054
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během různých činností dítěte se může zachytit šňůrka v oblasti pasu, která působí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Výstroj pro chlapce skládající se z šortek a tričko.Na krátké kalhoty se vztahuje pás, který obsahuje nepřiložený stahovací šňůrku s vázanými koncovými body.Velikost:98–110
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1618/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Cement
 
Značka: CM
 
Název: Portland Cement
 
Typ/číslo modelu:  CEM I 42.5 N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:4810756000089, číslo šarže:17, datum výroby:20.08.2015.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v chemické směsi je příliš vysoké (naměřená hodnota:8 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Cement dodávaný do hnědých obalů papíru o hmotnosti 25 kg.
Země původu:  Bělorusko
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1629/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Picos
 
Název: HT7 Hypprogel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobený výrobek:05/12 (uvedeno na výrobku)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota 1,69 % hmotnostních).Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Smetana pro zesvětlení kůže v oranžové a bílé trubici.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1641/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Řasenka
 
Značka: CANTARE
 
Název: Mascara
 
Typ/číslo modelu:  2000 LASH 100 % MASCARA SNÍSITIVE X4,2000 LASH 500 % MASCARA UTRA DROU-X3,2000 LASH 100 % MASCARA CURLY X3,2000 LATO 100 % MASCARA EXTRA OBJ. X3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:05150141 čárový kód:5904215400141
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje isobutylparabenu, jak je uvedeno v seznamu složek přípravku.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové zkumavky různé barvy (citlivé – modré, fialové;Curly – verde;Mimořádně dlouhé – oranžové, Extra – oranžová neon).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1627/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Super Home Power
 
Název: Home Power Socket + USB Charger
 
Typ/číslo modelu:  5ADZ05 (na vnějším obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Přívodní šňůra a zástrčka nejsou dostatečně připojeny k zemnímu drátu.Elektrické zásuvky umožňují přístup k živým částem kvůli nedostatku žaluzií.Elektrická izolace je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 5733 a EN 50525 a příslušná vnitrostátní norma BS 1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Jeden prometr olova obsahuje 2 zásuvkových zásuvek a 4 výstupních zásuvek pro USB.Na podložce z plastu s potištěnou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1653/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječ
 
Značka: CARICABATTERIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CZ3ZA21GS/7-E, vzor ETAOU10EBE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8805786154174
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace mezi primárním a sekundárním obvody je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nabíječka mobilních telefonů, která se balí do uzavřeného plastového obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1661/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kližová pistole
 
Značka: C.E.C.
 
Název: Pistola Para Cola Termofusible
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 900391
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8433897003915
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek má nedostatečnou izolaci mezi kovovými částmi a živými částmi.Jestliže základní izolace selže, výrobek nemá dostatečnou ochranu proti náhodnému kontaktu s živými částmi, což může způsobit, že uživatel utrpí úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tmavě modré lepidla pistole v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0113/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mořikolka
 
Značka: Giochi Preziosi
 
Název: Monopattino
 
Typ/číslo modelu:  Ben 10 Únejvyšší cizinci
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Kormidelní trubka se může zlomit a způsobit, že dítě ztratí rovnováhu a spadl.Dále jsou k dispozici mezery mezi pohybujícími se částmi, které mohou při skládání koloběžky způsobit uvíznutí a rozdrcení prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračka začíná koloběžku pomocí modrých a zelených nálepek.Modrá sada s komiksem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0114/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mořikolka
 
Značka: Marvel
 
Název: Avengers
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Trubice řízení se může zlomit a způsobit zranění dítěte a utrpět zranění.Dále jsou k dispozici mezery mezi pohybujícími se částmi, které mohou při skládání koloběžky způsobit uvíznutí a rozdrcení prstů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Skládačka končí s modrým a červeným nálevem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 50

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A11/0115/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mořikolka
 
Značka: Razor
 
Název: Kixie Kuties Scooter
 
Typ/číslo modelu:  591412
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  845423013387Pořadové číslo 11/27/2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skútr není dostatečně stabilní, což vede ke ztrátě rovnováhy a pádu dítěte.Pokud dítě spadne do vyčnívající části kormidelního stroje, může utrpět zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Skútr mající 3 kol a bez brzdy.Na horní část trubice může být umístěna hlava hračky jednokomorového kordunu.Maximálně 20 kg.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 50
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Švédsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0116/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Izolace potrubí
 
Značka: BetaPlus
 
Název: Phenolic pipe section
 
Typ/číslo modelu:  Izolační průměr trubky 15 mm až 300 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Všechny výrobky s označením CE vyrobené za období od 1. července 2013 do 10. června 2015
 
Druh rizika:  Požár
 
Osoby v obchodní budově, kde se produkt používá, nejsou schopny uniknout z budovy, protože produkt reakce na oheň je D nebo horší (pokud není správně zabudován), když je označen jako třída B. Tento výrobek proto nezpomaluje šíření požáru v budově, zejména v otevřených únikových cestách na schodištích s uzavřenou ventilací (vytápění, ventilace a klimatizace).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Izolace tepelné pěny s hliníkovou fólií potažená hliníkovou fólií, která je přilepena k pěny a zajišťuje tenzi par a je chemicky povrstvená.Izolace se používá pro vytápění, ventilaci a klimatizaci a je vhodná pro práci s měděnou, ocelovou a plastovou potrubím.Dodán v lepenkové krabici.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 50