Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 49 ( Zveřejněno: 11/12/2015)
Oznámení A12/1429/15 bylo zveřejněno v týdenní zprávě č. 46/2015 bylo vzato zpět, neboť se týkalo výrobku, který byl již oznámen (A12/1350/14).

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1566/15       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Zahradní nábytek
 
Značka: ALEA ESPRIT DÉCO
 
Název: Bamboo deckchair
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění a uvíznutí, protože při sklápění nebo úpravě polohy předsedy jsou přístupné mezery, otvory a střihací body, zejména mezi pohybujícími se částmi a prsty, které by se mohly zachytit a rozdrtit.Kromě toho není předseda dostatečně stabilní a může se zhroutit z důvodu nedostatečného systému stanovování.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Skládací palubní průvodčí s bambukovým rámem a plátno;120 x 60 x 75 cm
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1605/15       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Sklápěcí tábořička a stoličky
 
Značka: AKTIVE SPORT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 75703
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8412842757035
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tabulka není dostatečně odolná vůči zatížení a přestávku, protože uživatel může spadnout.Výrobek rovněž postrádá přiměřené bezpečnostní pokyny nebo doporučení pro správné a bezpečné používání, které by mohlo vést ke zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Přenosná sklápěcí stolici se čtyřmi připevňovacími stoličky, která je dodávána v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1615/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Vrtulníkové helikoptéry
 
Značka: neznámý
 
Název: Camera RC Helicopter FQ777
 
Typ/číslo modelu:  Nabíječka: ZX-043050EU
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438014123035
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace nabíječe baterie není dostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dálkově ovládaný helikoptér s nabíječkou („síťový adaptér“).Prodáváno v černoprůhledné lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1617/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Samovářecí koloběžka
 
Značka: Misuta
 
Název: Misuta Sport
 
Typ/číslo modelu:  Skútr:Mita GT.Nabíječka:HK-42–2000.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka baterie nemá k systému nabíjení, což znamená, že baterie by mohla převednout, když je plně nabita a může způsobit požár.Živé části výstupního konektoru jsou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950, EN 62133 a EN 60320.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Samobilancování, dvoukolový skútr dodaný pomocí nabíječe a ze síťového přívodu s třípólovou zástrčkou.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1559/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Bono Bijou
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  16625
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590888166254
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství kadmia ve výrobku je příliš vysoké (naměřená hodnota 53,6 % hmot.).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Náhrdelníky – plastový řetězec s kovovým pendantem s plastickým kamene.Je připevněna k černým lepenkům, které nesou značku.Balení:plastový pytel s papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1560/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: Bono Bijou
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  16762
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590888167626
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství kadmia ve výrobku je příliš vysoké (naměřená hodnota 33,1 % hmot.).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Náhrdelky s kamenným pavoskem s kamenivem.Je připevněna k černým lepenkům vyznačeným obchodní značkou.Balení:plastový vak se štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1561/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Bono Bijou
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  16166
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590888161662
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství kadmia ve výrobku je příliš vysoké (naměřená hodnota 25,1 % hmot.).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stříbřitě, kulaté náušnice s ocelovým prostředkem z korozivzdorné oceli.Jsou připojeny k černým lepenkům vyznačeným obchodní značkou.Balení:plastový vak se štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1568/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: DEKANG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Poušť (24 mg)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6957046620034
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (měřený hodnotu 25 mg/ml), avšak obal postrádá jasný odkaz na přítomnost nikotinu.Výrobek neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek s informacemi týkajícími se rizik, bezpečnostní pokyny nebo doporučení pro správné a bezpečné použití přípravku, např. pro toxické směsi.Uživatel tedy nemá k dispozici potřebné informace o nebezpečích, která mu při styku s kůží plynou, nebo o nebezpečí, které mu vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kapaliny pro opětovné plnění elektronických cigaret v průhledných obalech s přilnavou nálepkou, která není pevně připevněna a dodává se v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1591/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: YANUO
 
Název: Strong Dint Search Light
 
Typ/číslo modelu:  Yn-999 (na výrobku);JG-999 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 914051 102801
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez jádra lanek je nedostatečný:v případě zkratu se dráty mohou přehřívat a způsobit požár.Rozměry vidlice jsou příliš malé a uživatel se v důsledku toho může dotýkat živých kolíků zátky.Konce drátů ze síťového přívodu nejsou patřičně chráněny před vytažením a zkroucení a mohou být odděleny a zpřístupněny.Ochranný kryt LED panelu lze odstranit ručně během nabíjení, což vede k tomu, že živé části budou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dobíjení LED svítilnou.Baterie lze nabíjet prostřednictvím vestavného síťového kabelu, který je umístěn v prostoru pro skladování.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1600/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: SONMI
 
Typ/číslo modelu:  M3748, V3748, S3748, SPM3748E, SPM3748/1, SPM3748/DIM, SPM3748, SPM3936, M3937.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výroba, prodej a distribuce se uskutečnily v období od roku 2006 do ledna 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sklářský stín se může od sebe oddělit a odstranit zranění osob v blízkosti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Stropní nebo nástěnná světla.Barva:bílá nebo červená.Různé verze s různými odstíny.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1602/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj LED
 
Značka: Ovado / Zielo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  R7s -10 Watt – 980 Lm;Pořadové číslo:R7S-5630–30 16 * 76 mm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260355563113 (stmívatelné), 4260355563121 (nestmívatelné)
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem, Životní prostředí
 
Napáječ se může volně pohybovat uvnitř skříně a kabely se mohou snadno oddělit, a to i během přepravy.To může vést k tomu, že přístupné části budou žít.Výrobek obsahuje příliš mnoho olova, což představuje riziko pro životní prostředí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek.Jeden incident, při němž došlo k úrazu elektrickým proudem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Světelný zdroj LED.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1562/15       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Sekačka na trávu
 
Značka: AL-KO
 
Název: Comfort
 
Typ/číslo modelu:  38.4 Li
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené modely se prodávaly v letech 2014–2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Elektronická řídící rada může selhat a způsobit situaci, kdy se čepele sekačky na trávu nezastaví, když obvykle mají.V důsledku toho existuje riziko, že pohybující se čepele může poškodit uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bezdrátové sekačky na trávu s bateriovým motorem Li-Ion
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Chorvatsko, Dánsko, Slovinsko, Lotyšsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1571/15       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Mini motocykl
 
Značka: CRZ / BSE BOSUER
 
Název: 125 S
 
Typ/číslo modelu:  Model/typ PH02DSériové číslo BSED1251150502317
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:2015/05
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Motocykl je nestálý ve statickém stavu a mohl by spadnout ze zranění.Prsty lze zachytit v pohyblivých částech a horké díly nejsou dostatečně chráněny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 16029.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Mini motocykl
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1572/15       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Mini motocykl
 
Značka: CRZ
 
Název: 140 S
 
Typ/číslo modelu:  CRZ 140 STyp PH01D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadové číslo BSED1401150502358 – datum výroby 2015/05
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prsty se zachytí v pohyblivých částech:kliková skříň nebrání úplnému přístupu k pastorku pro výkon.Oděv by se mohl zamotnout do pohyblivých částí:ochranný kryt není zcela kryt pastorku zadního kola.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 16029.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Mini motocykl
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1573/15       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Mini motocykl
 
Značka: CRZ
 
Název: 150 R
 
Typ/číslo modelu:  Typ PH01D/150 R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadové číslo BSED1501150502410 – datum výroby 2015/05
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prsty se zachytí v pohyblivých částech:kliková skříň nebrání úplnému přístupu k pastorku pro výkon.Oděv by se mohl zamotnout do pohyblivých částí:ochranný kryt není zcela kryt pastorku zadního kola.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 16029.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Mini motocykl
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1569/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 3 series, 5 series, X5
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu:E1 * 98/14 * 0097, e1 * 98/14 * 0144, e1 * 2001/116 * 0144, e1 * 98/14 * 0167, e1 * 2001/116 * 0167, e1 * 98/14 * 0112, e1 * 98/14 * 0146, e1 * 98/14 * 0150, e1 * 2001/116 * 0150, e1 * 2001/116 * 0282, e1 * 98/14 *, e1 * * 0028, e1 * 98/14 * 0146, e * 98/14 *, e1 * 2001/116 * 0022, e * 98/14 * 0111, e9 * 2001/116 * 0112, e1 * * 0153, e1 * 2001/116 * 0153;typy:346L, 346K, 346C, 346R, 346X, M346, 346PL, 5/D, M539, 5/DS, X53
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Jedná se o tato výrobní období:Série BMW 3:Od ledna 2002 do srpna 2006;Série BMW 5:Od března 2002 do prosince 2003;BMW X5:Únor až říjen 2003.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Když je airbag aktivován, jestliže při vysoké vlhkosti po řadu let byla vystavena vysoké vlhkosti, může dojít k roztržení airbagu řidiče.Dojde-li k roztržení nafukování, mohou být kovové části vyhoštěny a mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Řecko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1570/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Volvo
 
Název: XC90
 
Typ/číslo modelu:  Schválení typu:E4 * 2007/46 * 0929 * 00 a e4 * 2007/46 * 0929 * 01;typ:256
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 27. lednem a 10. červencem 2015 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k pečlivému prostoru za vnitřními deskami z sloupku D skříně vozidla, ramene, který je určen pro cestující na třetí řadě sedadel, nelze řádně nasadit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Irsko, Litva, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1578/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C-Crosser
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2001/116 * 0358 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní období:04/2010.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Problém s elektronickou částí rozhraní vestavěných systémů může způsobit, že některá elektrická zařízení, včetně stíračů a osvětlení čelního skla, jsou chybná.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Slovensko, Chorvatsko, Bulharsko, Dánsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1579/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C-Zero
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0068 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:08/2011 až 01/2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Problém se složkou řídicí jednotky motoru může omezit výkon motoru a zabránit tomu, aby se vozidlo nastartovalo.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1580/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C4 Picasso
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0356 * 09
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:05/2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Problém s vnitřní složkou elektrického systému elektronického řízení posilovače řízení by mohl způsobit snížení asistence při řízení při jízdě nebo při jízdě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Dánsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1587/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Transit
 
Typ/číslo modelu:  Podvozek s kabinou, typ 470.Mezi 13/11/12–11/5/15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postavena mezi 13/11/12–11/5/15;NM0DXXTTGDEY60135 – WF0EXXTTGEFK89555
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tažné zařízení namontované na vozidle může selhat, jestliže je vozidlo naloženo na maximální hrubou hmotnost vlaku.To by mohlo vést ke ztrátě přípojného vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Španělsko, Nizozemsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1609/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Sluneční brýle
 
Značka: TLC VISION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1233
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Přenos UV světla je příliš vysoký.Proto sluneční brýle nechrání očí dostatečně před škodlivými účinky UV záření.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Sluneční brýle s kovovým rámkem s tmavošedými čočkami.Lepenková etiketa je opatřena tímto štítkem:„Kategorie UV 400, CE“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1575/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Ostatní
 
Značka: DISNEY BABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Micr, ref. 95531 (0–6 m)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8412497955312
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Sýrová hmota a štít se mohou snadno rozbít, a vytvářet tak malé části, které by mohly vést k zalknutí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1400–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Latex na přední straně určená pro kojence od 0 do 6 měsíců.Balení v balení s blistrem, do kterého je připevněn kus kartonu.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1613/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kojenci“
 
Značka: Nenny Baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Postýlka není dostatečně stabilní a může se převrhnout, což může způsobit, že dítě onemocní a utrpí zranění.Boky postýlky jsou příliš nízké a nedostatečně upevněné a zajišťovací mechanismus není zajištěn, což může vést také k pádům a zraněním.Spodní část postýlky a malé matrace se mohou ohnout, což by mohlo vést ke udušení.Kromě toho má postýlka dostupné mezery v případech, kdy by se prsty mohly zachytit a zranit.Varování a pokyny nejsou rovněž dostatečné.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Mini taška/kolébka pro kojence.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1614/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Přední kolébka
 
Značka: Pasha baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kolébka není dostatečně stabilní a proti uklouznutí nebyla zajištěna.V důsledku toho se může převrhnout směrem dopředu a dítě.Systém regulace sklonu a zádržného systému navíc není vhodný, který by mohl způsobit zranění.Rovněž existují ostré hrany a body, které vedou ke řezům, jakož i mezery a otvory, do nichž se může dítě dívat prsty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12790.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zatrhněte kolébku pro kojence.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1558/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: Stuf
 
Název: Scoop Scooter
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:S1000Článek č.:121608
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4050682010541
 
Druh rizika:  Úraz
 
Blokovací zařízení, které udržuje sloupek v poloze, se může snadno uvolnit, dokud se dítě jede.To může vést k tomu, že dítě ztratí kontrolu nad koloběžkou a spadnou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Koloběžka pro děti, únosnost 50 kg, černá barva, zabalená v černé/červené lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1565/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hudební sada hraček
 
Značka: COLOR BABY
 
Název: Baby Music
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:65160, Ref 43273/5426
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8412842432734, Šarže:1502823
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé tlačítka na hračce Harp a malé klíče pro zvířata v zájmovém chovu se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Soubor tří hracích hudebních nástrojů:krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, hardu a bubnu.Každý z nich má plastové klíče/knoflíky v různých tvarech.Výrobek je dodáván s oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1574/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nastavení kuchyňské hry
 
Značka: R&T (RAMA TRITTON)
 
Název: Cutlery Series
 
Typ/číslo modelu:  90727
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019690727
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Spínač ovládání hradla hradla může být snadno odpojený, vytvářející malou část.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračky jsou nastaveny tak, že se jedná o malé plastové vrše, šálky, plošky, příbory a sporák.Produkt se balí do lepenkového balení v lepenkových obalech, uzavřených s plastem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1586/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: Happy Star
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MPA65170
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900368651706
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Malé ovládací rukojeti motocyklu lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Kromě toho je plastový obal obalu příliš tenký.Pokud má dítě s balením dítě, může se plast vztahovat na vkládání do úst a nosu, které nutí dítě ustrhnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Plastové puky na hračce ve formě policistu na motocyklu, dodávané v plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1601/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mořikolka
 
Značka: LOFTY
 
Název: Good Girl
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Skútr není dostatečně stabilní, což vede ke ztrátě rovnováhy a pádu dítěte.Malé plastové díly se navíc mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka nabírá růžovou a modrou barvu s jedním předním a dvěma zadními koly.Koloběžka je zabalena v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1603/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mořikolka
 
Značka: ZINC
 
Název: ATTAX
 
Typ/číslo modelu:  GPZ18335;HYP2136
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8001444183351
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trubice řízení se může snadno roztrhnout, když se dítě rozjede, což může v případě pádu způsobit zranění.Rovněž přerušovaná trubice řízení může dítě vystavit ostré hroty, které způsobují zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sklápěcí koloběžka pro děti, s černým plastickým střevním mechanismem na řídítkách.Střelovací mechanismus má 8 měkkými pěnovými projektily a funguje s 4 bateriemi AA.Výrobek je dodáván v oranžovém kartonu.Únosnost 50 kg.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1604/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sametu mající povahu hraček
 
Značka: Free & Easy
 
Název: Toy Slime
 
Typ/číslo modelu:  416818
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718158115836
 
Druh rizika:  Chemické
 
Migrace bóru ze zeleného gelu je příliš vysoká (naměřená hodnota:9 807 mg/kg).Požití nebo kontakt s nadměrným množstvím boru může poškodit zdraví dětí tím, že poškozuje reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastové hrnce obsahující zelený kapalný gel, ve kterém se plaví i žabí a vejce.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1567/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánská obuv
 
Značka: Pepe Jeans
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PMS 10080, 298 Bordeaux
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8433997274758
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné v části s koženým obložením a bez ní je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 14 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pánská obuv se bouchovým koženým kůží.Balení:lepenkové krabice, které uvádějí značku, model, čárový kód a velikost (43).
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1576/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: GP CRÉATION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PJ017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by se mohly stát uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Koutek mořského námořnictva s táčemi na stažení v digestoři u dětí ve věku 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1581/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: S&D
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. model:CH-2581, 2. vzor:CH-2585, 3. vzor:CH-2580
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kalhoty pro volný čas pro dívkyVelikosti:116, 122, 128, 134, 146, 152.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1582/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Hello Kitty, Sanrio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK 1 670 703 3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (stromové kameny) se mohou snadno oddělit.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská obuv v růžovém světle s černými tečkami a suchý zip.Výrobky jsou zdobeny znakem „Kitaden Kitty“.Namáhavé popruhy jsou v prostředně zdobeny podnožkou.Velikost:21.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1583/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: Dian
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3 – B205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ozdobné prvky (pravé kameny) se mohou snadno oddělit a malé děti je mohou postavit do úst a zasytit je.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černá obuv pro mladé dívky.Obuv je zdobena rýhami.Velikost:24.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1584/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: LIN IX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky (plastové kameny) sandály lze snadno oddělit.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bílé sandály se velmocí pro malé dívky.Výrobky jsou zdobeny plastovými peckami.Velikosti:20, 21, 22, 23, 24, 25.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1585/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské boočky
 
Značka: OLLIKE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B3529
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6938347535296
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé prvky (oči a nos) bookerů lze snadno oddělit.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plátek, pluška, vnitřní boočky pro kojence ve formě králíka s nalepenými na oči a nosu.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Velikosti:0–6 měsíců, 6–12 měsíců.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1588/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:M-7201C, model:M-7601B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři představují riziko uškrcení pro děti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské týčko s kapucí a zdrhovadlo.Kapuci mají šňůry na stažení.Velikost:104–164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1589/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: KE YI QI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8119
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost šňůr na stažení v prostoru pasu představuje riziko zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Blue jeans pro malé děti.Pásmo pasu se skládá z zdrhovadel.Velikost:70/6M.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1590/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vesty
 
Značka: Unique
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.) čl. 282482.) čl. 28362, 3.)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 5 205846 265230, 2.) 5 205846214436, 3.) 5 205846 20524
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v oblasti hrdla/krku se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1.) vesta Boys, tmavě zelené barvy a stahovací šňůry v digestoři.2.) kabriolety, zatemněné barvy, s stahovacími šňůry v digestoři.3.) Gileová vesta, šedé stříbřité barvy s vlasovým pletencem v digestoři.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1592/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: FASHION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  523LJL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé šňůry, které jsou zavěšeny pod dolním hem oděvu, se mohou zachytit během různých činností dítěte a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zimní vesta pro děti, která je k dispozici v různých barvách:růžová, fialová, světle modrá, černá.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1594/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: Emma
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7575
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zelené a růžové nebo růžové a žluté kalhoty pro děti.Pásmo pasu s kalhotami je uvedeno na zdrhovadlo.Velikost:4Y, 6Y, 10Y, 12Y, 14Y.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1595/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko se dívkou
 
Značka: NAPOLEONE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X-926
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrka v digestoři představuje vážné nebezpečí uškrcení pro děti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Manka ze žlutého potu s kapucí se zdrhovací šňůrou.Velikost:8 A 14.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1596/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Epister
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  56097
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černé volnočasové kalhoty pro děti.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Velikost:128/134–146/152
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1597/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: FD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modré, oranžové a bílé volnočasové kalhoty pro děti.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Velikost:8–16
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1598/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: URUS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ROK -04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černý a růžový volný čas pro děti.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Kalhoty jsou zdobeny nápisy.Velikost:8
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1599/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kabátky na pojímání vzorků
 
Značka: IMAGE KIDS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor revolvingového úvěrového nástroje 6525
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Lze snadno a s malou částí snadno oddělit rhinekámen na podbalení.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pobalení pro děti ve tvaru spojení, které je prodáváno jako doplněk a má červenou nebo modrou tečku s bílými tečkami,kapota s ušními ušními uši).Zadní balíček „bear-formal“ má příď s rýnepecním kamene.Velikost srsti:12M/74.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1607/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavky
 
Značka: F100
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) Č. DG8799, 2) Č. DG8789
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení s volným koncem v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  1.Chlapecké plavecké bazény určené pro děti do 7 let, s vyšícím číslem 47 na přední a šňůry na stažení v pase (31 cm dlouhé).Je připevněna lepenková etiketa.2.Chlapecké koupací šortky určené pro děti starší 7 let, s vyšícím číslem 47 na přední a šňůry na stažení v prostoru pasu (25 cm dlouhé).Je připevněna lepenková etiketa.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1608/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavky
 
Značka: KDILON
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10503
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení s volným koncem v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chlapecké plavecké bazény (krátké boxer), které jsou určené pro děti starší 7 let a jsou vytištěny na přední a stahovací šňůře v oblasti pasu (délka 34 cm).Je připojena lepenková značka;velikost 152.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1610/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Tričko
 
Značka: Feng Da
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FK-02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Trička z růžového tvaru ozdobený sešitím.Medvědice jsou zdobena slepými rýhami a perlami.Velikost:98
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1611/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kostýmy
 
Značka: SUNSEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  706
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Růžový oděv s našitím perel, tulem a stužkou.Velikost:1–3.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1612/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavky
 
Značka: PHINIKISS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  D9017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení s volným koncem v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černé bazény (šortky) určené pro chlapce po dobu až 7 let, s vyobrazením kreslených kreslených postaveních na předních a zdrhovadel v oblasti pasu (délka 31 cm).Je připevněna lepenková etiketa.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1616/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: KAЙ CЯИ (“KAY SYAY”)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Fiolla, H-78LJL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé šňůry, které jsou zavěšeny pod dolním hem vesty, se mohou zachytit během různých činností dítěte a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dívčí kabát lehké béžové a černé barvy, s kapucí, která má na konci a na zip od imitace kůže.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1563/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zkoušející napětí
 
Značka: Pawbol
 
Název: Tester Napiecia
 
Typ/číslo modelu:  NS-18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při provádění zkoušek není k dispozici žádný ráfek, který by zamezil uživateli, aby se při provádění zkoušek dotýkal živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zkoušející napětí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1577/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dálkově ovládaná zásuvka
 
Značka: ORVIBO
 
Název: WiFi Smart Socket S20
 
Typ/číslo modelu:  LGS-20
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6928986700032
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tvar zásuvky není správný:když je zásuvka vložena, jsou živé póly vidlice přístupné.Zařízení, která by měla být uzemněna, mohou být připojena k zásuvce, ale samotná zásuvka není uzemněna.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dálkově ovládaná zásuvka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1593/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Nabíječka baterií
 
Značka: SDNMY
 
Název: Super Quick Express Charge / CHARGER, Mini Digital Power
 
Typ/číslo modelu:  M-202
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 929913 004155
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující.Kolíčky na plochém zástrčce na zástrčce nemají izolační pouzdro.Jednopólový zasunutí vidlice je možné ponechat bez zbývajícího živého kolíku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka šedého baterie pro nabíjení AO a AAA baterií AAA se sklopnými síťovými připojovacími kolíky.S výrobkem je přiložen plochý převodový adaptér.Balení:„blister“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1606/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický radiátor
 
Značka: Orbegozo
 
Název: Emisor Térmico
 
Typ/číslo modelu:  RRE 800
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436044529719
 
Druh rizika:  Požár
 
Spínač a plášť spínače nejsou dostatečně odolné proti teplu a mohou se vznítit.Hrudky z vypalovacího materiálu by mohly způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrický radiátor, 800 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 49
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0111/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: LINHAI JUNIS LIGHTING CO.
 
Název: Rose
 
Typ/číslo modelu:  JY-39–1 – 484120
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Ostré hrany na kovových částech objímky mohou způsobit kusy.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Stolní lampa s obrazovkovými výbojkami s různým konstrukcí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 49

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0112/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Povodeň vedená světlem
 
Značka: Pro Light
 
Název: LED Flood Light / LED Prozektors
 
Typ/číslo modelu:  POT-151
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  277003