Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 15 ( Offentliggjort på: 21/04/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0216/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Visse enheder indebærer en risiko for tilskadekomst, da gjorden af en sikkerhedssele til frontal beskyttelse kan blive beskadiget ved en bestemt høj hastighed ved frontalkollisioner.Visse enheder kan lide af et brændstof, der går tabt på grund af brud på brændstoftanken, og som opstår i tilfælde af, at et dækdæk kører over en lille, skarp genstand, og som fanger den i retning af køretøjets bagende.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse i hele EU. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj — "Nissan Murano 250 CRS-OVER"Type/model:Chassisnummer:JN1Z50U0000042 til JN1Z50U0009397 (risiko for sikkerhedsseler bagtil) og JN1TANZ50U0000052 til JN1TANZ0U0012852 (risiko for brændstoftankenes brændstoftank).Beskrivelse:4 x 4 motorkøretøj.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0220/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
På grund af forskellige alvorlige sikkerhedsrisici, navnlig for at fange legemsdele/tøj i transportkæde/kædehjul, dampe fra brændstoftank og potentiel brandrisiko, er produktet meget farligt for at kunne fungere ud fra et førerens synspunkt, og det kan forventes at påføre vedkommende og alle andre personer skade i nærheden af produktet.Ingen brugsanvisning med produktet.At være uvidende om, at produktet ikke har nogen differentiale, og at de nødvendige manøvreringskarakteristika gør produktet upålideligt.Kædehjul og kædehjul er næsten fuldstændig afafskærmede.Brændstoftanken lukkes ved tankdækslet, direkte foran føreren, der skaber en situation, hvor føreren indånder benzindampe.Der er også en potentiel brandfare, hvis føreren fra en anden person holder op med at ryge i nærheden af tankdækslet under udluftningsprocessen.Standsning af motoren indebærer ikke, at der tages yderligere skridt til fornyet indstilling efter brug.Produktet har ikke nogen mekanisk hjulophæng, der forringer stykkernes kontrol af maskinen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af produktet fra markedet. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring er blevet suspenderet af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Motoriserede 4 "quad" -bike "NEMSIS — Quatro Moto" (minimotorcyklister)Type/model:SS50-10.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0217/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Snitsår
 
Produktet er forbundet med en risiko for at skære ned.Under prøvningen blev det konstateret, at paraplyrammemedlemmerne havde skarpe kanter, der kunne give anledning til nedskæringer.De pågældende medlemmer er de strute, der forbinder det centrale stykke med kronebunden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Obligatorisk tilbagetrækning af produktet fra det marked, myndigheden har bestilt.

 
Beskrivelse:  Automatisk paraply for børn "PERLETTI"Type/model:No. 70012 (Looney Tunes), nr. 50034 (Disney).
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0218/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Sundhedsrisiko/andet
 
Der kan forekomme kvælning ved utilsigtet indtagelse af det, da den kraft, der er nødvendig for at løsne det, er mindre end specificeret i standarden.Det naturlige gummi, der anvendes, kan forårsage allergier hos følsomme personer, da mærkningen ikke viser, at produktet er fremstillet af naturlig gummilatex.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet.

 
Beskrivelse:  Fodringsflaske "SARO"Type/model:4 855,125 ml.Beskrivelse:125 ml foderflaske med fotos af køer, pakket i en boks med produktbetegnelsen på engelsk, fransk, spansk og portugisisk.Der findes en vejledning i brugen på fransk og engelsk på bagsiden af kassen.
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0215/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er ikke mærket med tegn på beskyttelse i gruppe II.Tilgængelige metaldele er ikke forbundet til jorden på jorden.Apparatet opfylder ikke den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud er et salgsforbud, der er påbudt af en myndighed.

 
Beskrivelse:  Hårtørrer.Type/model:EUROTEC EU -5344.Beskrivelse:Hårtørrer er violet, tilbehøret er grå, og de pakkes i en blå kartonæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0219/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en klar risiko for elektrisk stød ved normal brug, idet de strømførende dele er tilgængelige og dårligt isoleret.Der er også konstruktionsmæssige fejl, der gør produktet usikkert (vandmodstand, krybeafstand, snore, der ikke overholder bestemmelserne, osv.).Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Obligatorisk tilbagetrækning af produktet fra det marked, myndigheden har bestilt.

 
Beskrivelse:  Elektrisk varmesæn, af den elektriske/elektroniske enhed"MINDE"Type/model:artikel 18357stregkode 8428141114776.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 15