Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 47 ( Offentliggjort på: 27/11/2015)

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1469/15       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Plaststol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: MALIBU
 
Type/modelnummer:  Malibu, grønt
 
Batchnummer/stregkode:  8009271472716
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af ustabiliteten kan stolen let vælte, når brugeren sidder på den, hvilket får brugeren til at falde.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 581.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grøn plastikstol, ingen emballage.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Kroatien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1465/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Halskæde og øreringe
 
Mærke: Le Premium
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  X0009BXFE1/STPDSTLHSRPWG
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Den halskæde indeholder bly (målt værdi:6,3 % i vægt).Eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed.Den nødvendige halskæde indeholder også nikkel (målt værdi:6,9 % i vægt.Nikkel er et stærkt sensibiliserende stof og kan fremkalde allergiske reaktioner, hvis de forekommer i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Hjerformet halskæde og øring, der er sat i blå boks med et mærke.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1466/15       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Halskæde
 
Mærke: Le Premium
 
Navn: Kleeblatt ('cloverleaf')
 
Type/modelnummer:  X0004PKN 2V1PDCLPRWG
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Den halskæde indeholder bly (målt værdi:5,6 % i vægt).Eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed.Den nødvendige halskæde indeholder også nikkel (målt værdi:8,6 % i vægt).Nikkel er et stærkt sensibiliserende stof og kan fremkalde allergiske reaktioner, hvis de forekommer i genstande, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Kløverformet pendant med halskæde i blå boks.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1486/15       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Fx-Laser
 
Type/modelnummer:  303
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Laserstrålen er for stærk, navnlig når den roterende ring fjernes.Produktet er ikke forsynet med sikkerhedsadvarsler eller laseradvarselssymboler.Laserstrålen kunne skade synet, hvis den blev peget direkte på øjnene.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825-1 med hensyn til sikkerhedsadvarsler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Laserpostander.Mærket:"maksimal udgangseffekt < 500 mW, bølgelængde 532 nm i klasse III".At dreje en roterende ring i toppen af laseren genererer en effekt som "starry sky".Denne roterende ring kan let skrues, hvorefter laden frembringer en enkelt grøn bjælke.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1488/15       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Flydende til e-cigaretter
 
Mærke: OCB
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  standardcertifikat MENTTA fresca (aroma), nikotinindhold på 6 mg/ml, parti 2127623
 
Batchnummer/stregkode:  3057065010106
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder nikotin (6 mg/ml), men emballagen mangler en klar henvisning til, at der forekommer nikotin.Produktet indeholder ikke et passende sikkerhedsmærke, der er forsynet med risikorelaterede angivelser, sikkerhedsforskrifter eller anbefalinger vedrørende korrekt og sikker anvendelse af produktet, f.eks. krav om skadelige blandinger.Brugeren har derfor ikke de nødvendige oplysninger om farerne i forbindelse med, at produktet kommer i kontakt med huden, eller om det indtages.Produktet opfylder ikke kravene i direktiv 1999/45/EF om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastflaske med en hvidlig væske, lukket med et blåt låg.På flasken er påsat en sort klæbeseddel.Der er ingen emballage.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1471/15       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets lettere
 
Mærke: Bent
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1. model BNA-312 R-136072.Ukendt, 3.Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  1. stregkode 8 697 440 361 932, 2.Ukendt, 3.stregkode 8 697440 317618
 
Risikotype:  Brand
 
Lightere kan appellere til børn.Børn kan spille med og forårsage brand.Varen er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lightere i kategorien gadgets i form af 1) fjernkontrol af en bil, 2) en fiskog 3) et insekt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1472/15       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets lettere
 
Mærke: GÜNEŞ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model GN18-713B
 
Batchnummer/stregkode:  stregkode 8 697440 333786.
 
Risikotype:  Brand
 
Lighterne virker tiltrækkende på børn.Børn kan spille med det og forårsage brand.Varen er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Metalnyhedslighter/flaske åbner i form som en fod.Rosa farve med billede af et dyr.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1474/15       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets lettere
 
Mærke: Deltasun
 
Navn: LIGHTER
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Lighterne virker tiltrækkende på børn.Børn kan spille med det og forårsage brand.Varen er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Nyhedslighter, der forestiller sig, efterligner en sodavandsflaske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Μalta

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1482/15       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Gadgets lettere
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: 3 in 1 Pistol
 
Type/modelnummer:  HH920
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Synsskader
 
Lighterne virker tiltrækkende på børn.Børn kan spille med det og forårsage brand.Laseren kan forårsage skader på synet.Varen er ikke i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2006/502 om forbud mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, og den relevante europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Gadgets med laser og elektrisk stød.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1483/15       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: ATASH
 
Navn: Disposable Lighter
 
Type/modelnummer:  AT01DFL/model HP-02
 
Batchnummer/stregkode:  6924971300607
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Gassen kan lække og antænde, når lighteren forårsager forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet

 
Beskrivelse:  Engangslighter
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1462/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Bus
 
Mærke: Scania
 
Navn: K 280
 
Type/modelnummer:  Typer:A 4x2, B 4x2, A 6x2, B 6x2, A 6x2 * 4, B 6x2 * 4 Model:K 280 UB4x2LB
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet i 2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
Når rattet drejes helt i retning af føreren og befinder sig i den laveste position, kan der komme berøring med de dele, der befinder sig i nærheden af rattet, når rattet drejes.Styringen kan derfor blokeres ved første styrevinkel uanset den retning, hvor rattet drejes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bus
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn, Norge, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1464/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jeep, Dodge, Chrysler
 
Navn: Grand Cherokee, Challenger, Charger, Durango, 300
 
Type/modelnummer:  Chrysler:Type:LX,EF-typegodkendelse:No, Dodge:Type:LC, LD, WD (WD)EF-typegodkendelse:nej, Jep:Type:WKEF-typegodkendelse:E4 * 2007/46 * 0186 * 14
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem 2012 og 2013, påvirkes.
 
Risikotype:  Brand
 
En fejl med generatoren kan medføre, at de elektriske systemer svigter, og at køretøjet ikke fanger brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1468/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Luftaffjedring
 
Mærke: VB-Airsuspension
 
Navn: VB-Fullair2C / VB-FullAir4C
 
Type/modelnummer:  Dele til overensstemmelsesprøvning nr. 8109031678 og 8111797170
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte luftaffjedring er fremstillet mellem 7.6.2010 og 5.11.2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
Ekstremt slid kan medføre, at torsionsstænger kan jammes i akslen.Dette kan medføre en ændring af hjulsporet.I teorien kan stuvenes aksler arbejde fri for akslerne.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Luftaffjedring monteret på et AL-KO AMC chassis.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Spanien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1470/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Varevogne
 
Mærke: Ford
 
Navn: Transit
 
Type/modelnummer:  Tvillingehjul med to gange og hjul med et enkelt baghjul på hjul 440E
 
Batchnummer/stregkode:  De udvalgte køretøjer inden for et serienummer på:WF0DXXTTGFD21712 til WF0EXXTTGEFE41391
 
Risikotype:  Personskader
 
Den bageste stabilisatorbar kan revne ved at kompromittere køretøjets manøvreringsegenskaber.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Varevogne
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1484/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Citroen
 
Navn: C4 Picasso, C4-DS4, C5, C8, DS5, Jumpy
 
Type/modelnummer:  For køretøjer med 2.0L HDi dieselmotor.
 
Batchnummer/stregkode:  C4 — produktionsdatoer for DS4:01/09/2012-17/12/2014C4-produktionsdatoer for PICASSO:01/09/2012-01/08/2013Datoer for produktion af C5:03/09/2012-18/12/2014Datoer for produktion af C8:03/09/2012-25/06/2014Produktionsdatoer for DS5:01/09/2012-19/12/2014Datoer for produktion:03/09/2012-17/12/2014
 
Risikotype:  Personskader
 
I tilfælde af negative udvendige temperaturer og efter gentagen aktivering af brændselsvarmeren kan en elektrisk forbindelse på brændstofforsyningsanlæggets dæksel overskride varmen.Dette kan medføre, at luften kommer til at smelte, så der kan trænge luft ind i brændstofsystemet, hvilket kan føre til motorstop og tab af kontrol over bilen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Sverige, Slovenien, Slovakiet, Kroatien, Det Forenede Kongerige, Bulgarien, Danmark, Grækenland, Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1485/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Fælge
 
Mærke: CMS
 
Navn: CMS 824/03 JF, CMS 824/04 JF, CMS 843/03 JF
 
Type/modelnummer:  Typer:C12 858, C12 9020Godkendelsesspecifikation (ABE) nr.:49240, 49425Modeller:C12 858 45 71S LK 5/120 ET45 NB65,1, C12 858 45 74S LK5/130 ET45 NB 71,5, C12 9020 45 74S LK 5/130 ET45 NB 71,05
 
Batchnummer/stregkode:  Fælge, der er bygget i 2015, påvirkes.
 
Risikotype:  Personskader
 
Som følge af et forkert fastgørelseshul er det muligt, at hjulbolte kan falde løs.Dette kan føre til, at hjulet går tabt, mens køretøjet er i drift.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fælge til personbiler
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1492/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Dodge
 
Navn: RAM
 
Type/modelnummer:  Typ:DR.EF-typegodkendelse:Individuel godkendelse
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet fra juli 2004 til april 2005.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den bageste aksel bevel hjulmøtrik kan løsne ved, at bagakslens bagaksel bliver adskilt fra bagakslen.En løs bagaksel på en bagakslen kan være årsag til, at afstanden mellem bagakslen og afstanden mellem drivakslen og bagakslen kan medføre et tab af fremdriftskraft.Begge disse problemer kan føre til en ulykke uden varsel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Mexico
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1493/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: VW
 
Navn: Touran, Tiguan, Polo, Caddy, Amarok
 
Type/modelnummer:  Type 1T, Touran-godkendelsen e1 * 2001/116 * 0211 *, type 2H, Amarok, EF-typegodkendelse e1 * 2007/46 * 0356 *, type 2K, Caddy, EF-typegodkendelse 1 * 2001/116 * 0252 *, type 5N, Tiguan, EF-typegodkendelse 1 * 2007/46 * 0487 *, type 6R, C, EF-typegodkendelse 1 * 2001/116 * 0510 *
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet i 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Airbaggen kan anvendes forkert på grund af en defekt svejsning af gasgeneratoren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Ungarn, Norge, Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1459/15       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Bathyt
 
Mærke: Core
 
Navn: DEJE
 
Type/modelnummer:  2706200
 
Batchnummer/stregkode:  703333051002
 
Risikotype:  Miljø
 
Plastmaterialet i baturmåtte indeholder op til 0,52 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Bad, 100 % PVC skridsikker og skridsikker.Hvid med blå mønstre for fisk, skaller osv.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1473/15       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastiske stropper
 
Mærke: SUMEX
 
Navn: Elastic Strap
 
Type/modelnummer:  j.nr. 400650
 
Batchnummer/stregkode:  842332061508
 
Risikotype:  Personskader
 
Gjordene trækkes ud af krogene let, når de er under spænding, og de påføres de elastikgjorde, der er i berøring med brugeren, eller de rammer den faste belastning for at falde ned.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante standard BS AU 258.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sæt af 2 blå, runde elastiske bagagestropper, 150 cm lange og med en diameter på 8 mm. de er pakket i en klar plastblisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Sverige, Italien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1491/15       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Grill
 
Mærke: CLAIRE, FRIODIS
 
Navn: BARBECUE - CHARBON DE BOIS
 
Type/modelnummer:  3210750
 
Batchnummer/stregkode:  348053210752
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Grillen i grill er ikke tilstrækkelig stabil, den kan oversende, når den er i brug.Dette kan medføre forbrændinger for brugere eller børn i nærheden af grillen.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 1860-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Grillgrill
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1460/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Tilbagegående legetøj
 
Mærke: Krea
 
Navn: Krea Hoppeko
 
Type/modelnummer:  Model nr. 2010 Batch no 241240814
 
Batchnummer/stregkode:  5707152020102
 
Risikotype:  Miljø
 
Den sorte og hvide ko (pludselig plast) indeholder op til 0,5 % vægt af korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Oppustelig legetøj i form af en sort eller hvid ko leveret i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1461/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blandkugle
 
Mærke: Biltema
 
Navn: Beach ball
 
Type/modelnummer:  45-917
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Den røde plast i badekuglen indeholder op til 0,31 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Rød strandkugle emballeret i plastemballage
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1467/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Modellerleret
 
Mærke: ORANGE ELEPHANT
 
Navn: Burgers - Simple Modeling
 
Type/modelnummer:  Emne NR.:E-C/BK
 
Batchnummer/stregkode:  6952358310895
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Migrationen af bor fra ler er for høj (målt værdi:3 884 mg/kg).Indtagelse eller kontakt med en for stor mængde bor kan skade børns sundhed ved at skade forplantningssystemet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sættet består af fire pakker med "A-Callay" i forskellige farver og én markør.Produktet leveres i papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1481/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Aktivitetslegetøj
 
Mærke: Alibeibei
 
Navn: Sorting Wheel
 
Type/modelnummer:  2204
 
Batchnummer/stregkode:  693409542204
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet har en lille del (små træbinding), som let kan afmonteres.Et lille barn kan sætte det i munden og choker.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Træhjul med huller i forskellige former for at indsætte 6 blokke (hvide, gule, røde, blå, grønne, orange) og trætrin.Et enkelt aftræk kan fjernes, således at træblokkene tages ud (med en rød trækugle).Diameter 14,5 cm.Papkasse med åbent svøb, der er pakket i klar plastikfilm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1489/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæt af legetøj af stranden
 
Mærke: Free and Easy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  957385, F24
 
Batchnummer/stregkode:  8718158517609
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den rosa spade kan let knække, stille små dele til rådighed.Et lille barn kan putte dem i munden og choker.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Fem strandlegetøj, der består af to spader, to forme og én kurv.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene, Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1490/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: JOJA
 
Navn: Tube Bulles Savon
 
Type/modelnummer:  JD0122
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:3 524710 026350, Batch:0509
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Antallet af aerobe mesofile bakterier i sæbevandet er for højt, og sidstnævnte indeholder Pseudomonas aeruginosa.Der er risiko for at få infektioner, da løsningen kan komme i kontakt med munden, hænder og øjne.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sæbebobler i to plastikrør indeholdende 60 ml væske hver.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1499/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Rejemaskermaskermaske
 
Mærke: Party Items
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5823331119853
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger som følge af, at materialets materiale er antændeligt.Hvis barnet er fyldt op, og det har ild i brand, kan barnet brænde især på forsiden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pink, plain svinemaske.Der kan fastgøres maske på hovedet med et gummibånd.Emballage:en gennemsigtig plasticpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1500/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Guangda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  866
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Hovedet på dukken indeholder di (2-eylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:30 %).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke, 35 cm høj, med glas og rosa guitarer.Emballage:gennemsigtig plasticpose med papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1502/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: My baby Fashion beautiful
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Lederen af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:22 %).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke 18 cm høj og lang brun hår.Emballage:en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/1505/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetisk legetøj
 
Mærke: Plast Wood, Supermag
 
Navn: Teenage Mutant Ninja Turtles
 
Type/modelnummer:  0296
 
Batchnummer/stregkode:  8027352002966
 
Risikotype:  Personskader
 
Magneterne har en høj magnetisk flux, og hvis to eller flere magneter sluges, kan de tiltrække hinanden og forårsage tarmperforering eller blokering.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Andet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Magnetisk konstruktion indstillet i form af en skildpadde, leveret i en farveriseret kartonpakke med et billede af en af Teenage Mutant Ninja Turbapper ("Raphael").Alder 6 +
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1476/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: BB BOUM
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  059
 
Batchnummer/stregkode:  316006079091
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af en for lang sele i taljeområdet med frie ender, som hænger mindre end beklædningsgenstanden, når den er bundet.De dekorative grundsten kan let løsne sig og forårsage kvælning ved indtagelse.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid og rød beklædning til piger med boller og bånd med frie ender (længde 43 cm fra fastgørelsespunkterne) hængende ned under beklædningsgenstanden, når beklædningsgenstanden er bundet.Varen er dekoreret med røde huller i tekstil og limet på grundsten.Størrelse:1
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1477/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: sunsea
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  V2854
 
Batchnummer/stregkode:  4012108200011
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skader som følge af tilstedeværelsen af en lang sele i taljeområdet med frie ender, som hænger ned under beklædningsgenstandens hem, når den er bundet.Dekorative halvperler kan let løsne sig og forårsage kvælning ved indtagelse.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigklædning til venstre til fastgørelse på ryggen.Den målte længde af selen er 38-38 cm fra fastgørelsespunkterne, og det holdes op under beklædningsgenstanden, når den er bundet.Varen er dekoreret med tekstilblomster med halv perler i midten.Den findes i forskellige farver og størrelser:1-4
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1478/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til spædbørn
 
Mærke: Cengiz Sözer
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2174
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dekorative perler af benklæder løsnes let og kan puttes i munden eller indåndes af små børn og derved forårsage kvælning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hvid beklædning til spædbørn bestående af fire dele, der er dekoreret med limet perler.Størrelse:68
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1479/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til piger
 
Mærke: ARINO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  14004
 
Batchnummer/stregkode:  2009111140047
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De dekorative elementer af butterne kan let løsnes, og de kan puttes i munden eller indåndes af små børn og derved forårsage kvælning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigejeans med elastisk og elastisk bånd.Varen er dekoreret med perler og træksten.Størrelse:98
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1480/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Udrustning til piger
 
Mærke: Disney
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1614477
 
Batchnummer/stregkode:  3553561614775
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet har snore i det øverste vognområde, som kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Sæt passer til pigers røde eller blåhvide med et billede af Minnie Mouse på forsiden.Tilstedeværelse af fire snore, der måler mellem 30 og 32 cm over bov som stropper.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1494/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til piger
 
Mærke: H.L.XIANG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A261
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative perler kan let løsne sig.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigget jeans med let lilla sele.Produktet er dekoreret med limet perler og broderede sommerfugle.Størrelse:80-104.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1495/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigfisk af denim
 
Mærke: S&D
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KK-G059
 
Batchnummer/stregkode:  1503270211996
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dekorative kugler og sten, der er bearbejdet, kan let løsne sig og sluges af små børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigsten af denim "denim stranden".Varen er dekoreret med limet perler og stenfyld.Størrelse:86-110
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1496/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børns regnlag
 
Mærke: Feeling Rain
 
Navn: gyermek esőköpeny ("Children's raincoat")
 
Type/modelnummer:  001
 
Batchnummer/stregkode:  5998715226202
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snoede strenge i kaletten med knuder og trækkere til enden kan blive fanget i løbet af forskellige aktiviteter, og barnet kan blive kvalt.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnegrøn og blå, plasticregn, der indeholder en hætte, der indeholder en ikke-fast snor med knuder og plastikkikker i enderne.Emballage:plastpose.Størrelser:2-6, 4-8, 6-10, 8-12.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1497/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børns regnlag
 
Mærke: SL
 
Navn: gyermek esőköpeny ('Children's raincoat')
 
Type/modelnummer:  G001
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Produktet har en funktionel snor i hals- området, hvilket udgør en risiko for strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnerackat med hætte.En funktionel snor er fastgjort til regncodets bagside i halsens område.Emballage:plastpose.Størrelse:92
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1498/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Jakker til piger
 
Mærke: GLO STORY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1.Model:GFY-9520, 2.Model:GFY-9521
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snorene i kaletten kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter for et barn, der er årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  "farveriede" farverige jakker med hætte.En hætte kan fjernes med lynlås.Størrelser:134, 140, 146, 164
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1503/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: Breeze Girls
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet har et tekstilbælte i taljeområdet, som er for langt og kan blive fanget under forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Farverige beklædning med korte ærmer til piger under 7 år.Påklædningen er fremstillet af meget stof med blomstermønstre i forskellige farver på en mørkeblå baggrund med en tekstilsele i taljeområdet, 42 cm lang.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1504/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pigklædning til piger
 
Mærke: JSP Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ВН- 003
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Skuldergjordene er for lange og kan fanges i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Farverige beklædning til piger under 7 år.Påklædningen er lavet af hvid pønde med tyl og trykt med grå mus og let lilla roser med grønne blade.Den har skuldergjorde med frie ender, som hver er 28 cm lange.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1463/15       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Røgdetektorer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Smoke Alarm
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5 350452 004251
 
Risikotype:  Brand
 
Alarmen er ikke så høj som muligt, og derfor kan en brandforbruger ikke høre advarslen i tide.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Røgdetektorer i rød og gul papkasse med instruktionsfolder.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1501/15       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: GYCO
 
Navn: SZÉNMONOXID RIASZTÓ
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  5 998880 345371
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Produktet er ikke tilstrækkeligt følsomt med hensyn til påvisning af carbonmonoxid.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 50291-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Carbonmonoxiddetektor med cirkulært hvidt plastomslag og LCD-skærm.Batteridrevet (2 x AA-alkali-batterier).Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1487/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Kaffemøller
 
Mærke: TIGER
 
Navn: ELEKTRISK KAFFEKVÆRN (Electric Coffee Grinder)
 
Type/modelnummer:  Standardcertifikat 76380
 
Batchnummer/stregkode:  0200016029006
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen af tilgængelige metaldele er utilstrækkelig, hvilket kan føre til, at de dele, der er tilgængelige, bliver strømførende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 6335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elektrisk kaffemøller leveret i papkasse.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 47
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0098/15       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: Wild Fire (WF)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 01755/NK B-05 44002/ZY-218DF
 
Batchnummer/stregkode:  9008122017556
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Lighteren kan gå i stykker, hvis de dropper.Gas, der siver som en konsekvens, kan antændes, når lighteren bruges som årsag til forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsel til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Engangslighter
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0099/15       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: Flame Classics
 
Navn: Electronic lighter
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  871125795362
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Lighteren kan gå i stykker, hvis de dropper.Gas, der siver som en konsekvens, kan antændes, når lighteren bruges som årsag til forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsel til forbrugerne om risici

 
Beskrivelse:  Engangslighter
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0100/15       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: LUX
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Art nr. 5859/WSF-838A/LUX-kategori
 
Batchnummer/stregkode:  9007013508678
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Lighteren kan gå i stykker, hvis de dropper.Gas, der siver som en konsekvens, kan antændes, når lighteren bruges som årsag til forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante europæiske standard EN 9994.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Engangslighter
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0097/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Løbehjul
 
Mærke: MONI
 
Navn: ScooTer
 
Type/modelnummer:  SPORET TWISTER
 
Batchnummer/stregkode:  3800146253448
 
Risikotype:  Personskader
 
Løbehjulet er ikke tilstrækkeligt stærkt, og hjulene kan bryde sammen under ridning, hvilket får barnet til at miste sin balance og fald.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Scooter løbehjul med 3 hjul, to på forsiden og et på bagsiden, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0103/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsmusikinstrument
 
Mærke: Yummy Toys
 
Navn: Music GUITAR
 
Type/modelnummer:  YT08648
 
Batchnummer/stregkode:  6933893318164
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små klistermærker kan nemt løsnes.Et barn kan stille dem i munden og sætte dem i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Legetøjsmusiker, i form af en guitar med tre knapper (lyserød, gul og grøn).Produktet indeholder mærkater og leveres med slik, der er pakket i plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0101/15       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: KÖNIG
 
Navn: Carbon Monoxide Detector
 
Type/modelnummer:  SAS-CA100
 
Batchnummer/stregkode:  5 412810 212088
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Produktet er utilstrækkeligt følsomt med hensyn til påvisning af carbonmonoxid.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 50291-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Carbonmonoxiddetektor med rund, hvid plastkappe.Batteridrevet (9V).Emballage:papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 47