Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 13 ( Zveřejněno: 07/04/2006)
V týdnu 13 zveřejnila Komise 3 německých oznámení o čištění a zaplombování (199/06 „Magic Nano“, 200/06 „Magic Nano“ a 201/06 „Finy“).Po použití těchto výrobků bylo v Německu hlášeno více než 110 případů poruch zdraví v Německu.Tyto rozprašovače byly výrobcem dobrovolně staženy z trhu.Ve sprejích „Magic Nano“ a „Finy“ se údajně vycházelo z nanotechnologie a zpočátku se mělo za to, že se ve intoxikologii jedná o nanočástice.Údaje od společností odpovědných za výrobu rozprašovačů však dospěly k závěru, že dotčené výrobky neobsahují nanočástice.Toto zjištění bylo rovněž potvrzeno chemickými analýzami, které si nechala vypracovat německý spolkový ústav pro posuzování rizik.[http://www.bfr.bund.de/cms5w/sixcms/detail.php/7842]Německé orgány pokračují ve svém úsilí o vyjasnění toxického mechanismu odpovědného za škodlivé účinky na zdraví, k nimž došlo po vdechování aerosolů.V této fázi se zdá, že problémy byly způsobeny chemickými látkami ve výrobku spolu s inhalací jemné mlhy, která se skládá z velmi malých kapiček dodaných pomocí rozprašovacího mechanismu.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0199/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Případy otravy způsobené inhalací/použitím aerosolu:dyspnoe, onemocnění na spaní, bolest hlavy, proniknutí do plic, plicní edém (zprávy Sever-toxikologickým střediskem – Giftinformationszentri-Nord).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany distributora, veřejné varování vydané výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rozprašovací sklo a keramické povrchy „MAGIC NANO“Typ/model:Antibakteriální Bath & WC.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0200/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Případy otravy způsobené inhalací/použitím aerosolu:dyspnoe (zpráva o Sever-toxikologickém středisku – Giftinformationszentri-Nord).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany distributora, veřejné varování vydané výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rozprašovací sklo a keramické povrchy„MAGICKÉ NANO“Typ/model:Sklo a keramika.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 13

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0201/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Případy otravy způsobené inhalací/použitím aerosolu:dyspnoe, oking, plicní edém s částečným onemocněním dýchacích cest (oznámeno Severským toxikologickým střediskem – Giftinformationszentri-Nord).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany distributora, veřejné varování vydané výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sprej pro těsnění skla a keramického povrchu „Finy“Typ/model:Sklo a keramické těsnicí materiály č. 1.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0195/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:elektrická šňůra není připojena k pozemnímu vodiče, podle vizuálních zkoušek tento výrobek má ochranu třídy 0 a světelný zdroj není označen značkou pro ochranu třídy II.Tento výrobek neodpovídá příslušné evropské normě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný orgánem.

 
Popis:  Elektrické výbojky EUROTEC „Disco světelných zdrojů“.Typ/model:EN-5721.Popis:Svítilna je ve tvaru hub a je černá.Na svou „klobouk“ se zbarví kousky skla, aby se světlo zlomilo na světlo barevně.Balení má rozměry 200x200x190mm, je modrá a obsahuje také fotografii výrobku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0194/06       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Sladká pulpa z plastového držáku se silou menší než 90 N (oddíl 8.4), která se zcela shoduje s válcem pro malé části (oddíl 8.2).Zkušební laboratoř dospěla k závěru, že tento výrobek není hračka a označení CE by nemělo být použito.Druhá zpráva z Paediatria dospěla k závěru, že tato sladká není hračka, která nemá žádnou hodnotu.Vařené sladké děti představují značné nebezpečí udušení mladé děti, které se budou lákat jasnou barvou a umístí ji do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvedení výrobku na trh zastavilo dobrovolně dovozcem.Dobrovolné stažení výrobku dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napodobenina kanbony figurín/paifikátory „JTS (International) Ltd, Casa Del Dolce“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0197/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přítomnost kolíku v klisovém zařízení stanoví riziko zranění nebo zranění poškrábání dětem.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou, která neumožňuje přistřižení kolíku z důvodu rizika uklízecího nebo poškrábání zranění dítěte.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgánem.Stažení z trhu a informací, které si vyžádá orgán.

 
Popis:  Řetězy pro paifikátory ‚CARMRA‘;Příchytky.Typ/model:vzor 50201
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0196/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Požadavky normy Toy Standard (max. 90 dB) nejsou splněny.Měřená úroveň je 108 dB.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Přehrávač – kazetový přehrávač „Colord Toy“ („Colord Toy“).Typ/model:7056251651945.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 13

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0198/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:energetická šňůra není připojena k pozemnímu vodiče, podle vizuálních zkoušek má výrobek ochranu třídy 0 a není označena označením pro ochranu třídy II.Tento výrobek neodpovídá příslušné evropské normě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Prodej produktu, který je zakázán orgánem.

 
Popis:  Elektrická míchačka „EURO“Typ/model:SH-201.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 13