Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 11 ( Offentliggjort på: 24/03/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0158/06       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Snowboarddets binding kan føre til brud.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Snowboards bindende "Quechua, RnX7 FX".Type/modelnummer:743710 OG 743728.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0163/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Lyskilden kan fjernes med hænderne uden at anvende et værktøj, så strømførende dele bliver tilgængelige, ledninger kan være ført gennem skarpe kanter, forbindelse kan forekomme mellem de tilgængelige metaldele og de strømførende dele af lygten.Denne lampe er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Udendørs vægmonterede lygter.Type/modelnummer:MB322B-1.Fast armatur har glas og metaldække og er beregnet til udendørs brug.Det ydre metalomslag fremstilles i to farveversioner:nikkel (stregkode:5998982305266) og antikke bronze (stregkode:5998982305273.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0167/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Løbning af stikdåser er den forreste del.Afbryder er ikke fastgjort korrekt med tråd og er ikke mærket med information.Der findes ingen tekniske specifikationer for produktet.Navn og identifikation på fabrikanten eller distributøren mangler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod den distribution, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Bordlampe.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0157/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Da styrestang har utilstrækkelig styrke, kan den være overfyldt, hvis der gentagne gange anvendes høje styrekræfter, mens køretøjet holder stille.Overbelastning af materialet fører til udmattelsesrevner, som kan medføre, at bælterne kan gå i stykker, og at køretøjet ikke kan styrte.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Korrigerende foranstaltninger træffes af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motor VW "Taro, Typ 7A".Køretøjer fra årene 1989 til 1997 påvirkes.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0162/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er blevet peget på et problem, der påvirker styreakslen i nogle Nissan og Nissan Navaara (D40).Bekymringen vedrører montering af det lavere styreaksel til styreanlæg efter nogle af disse modeller.Hvis styreakslen ikke er korrekt monteret, kan kunden opleve tab af styretøjets betjeningsindretning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren vil træffe korrigerende foranstaltninger på frivillig basis. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj "Nissan"1.Stifinder (R51) 2.Navara (D40).
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0155/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan løsgøres fra legetøjet.Desuden er knapbatterier tilgængelige for børn.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra en myndighed.

 
Beskrivelse:  Elektrisk legetøj i form af mobiltelefon.Legetøjet anbringes i en palefa-pakke med mærkning på engelsk, en anbefaling om alder og CE-mærket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0156/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet (som er beregnet til børn under 10 måneder) udgør en kvælningsrisiko, fordi det indeholder små dele.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne og importørens tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Firmaet "Mon jardin Toudoux".Mærke:V TECH.Type/modelnummer:51505.Tale om musiken, der består af en mat af lysegrønt, blåt, hvidt stof med grønne sorter af bomuld, og hvide skruer, bolte, møtrikker og lignende, samt to gule plastkasser monteret på grønne plastunderlag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0161/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Dette legetøj indeholder små dele, som kan aftages af legetøjet, og som udgør en stranguleringsrisiko, fordi telefontråden er for lang.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Play telefonnummer "Play telefon nr. 9918".Plasttelefon, der afgiver lyd og lys.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0159/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Hovedkablet kan komme uden for enheden, kablet har kunnet trække ud af kroppen og udsætte de strømførende dele i slutningen af det.12 hændelser indberettet til fabrikanten.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hårstræer "Visiq".Type/modelnummer:Katalognummer 442/5485.Sorte bånd af plast med hvide plader med en længde på ca. 20 cm.Rubrik 28 cm x 8 cm x 6 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0160/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Alvorlig risiko for skader som følge af utilsigtet presning af "turbo", når den har ændret den hvide fastgørelse, også selv om hovedafbryderen befinder sig i "position" 0.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugernes side fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hendeiblander "PHILIPS".Type/modelnummer:Kort sagt: type HR 1570 og HR 1571 (løbenummer fra 04430 til og med 06040).Beskrivelse:Elektrisk køkkenblander med indbygget arrest og æltebeslag.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0164/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktets elektriske styrke er ikke hensigtsmæssig (opdeling efter 2900V), og stik er ikke-standardiseret.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Krøllet jern af jern ("Professional").Type/modelnummer:HT-2002.Dette produkt har et sort plasthåndtag og et sort metaldæksel på den del, der ligger til grund for håret.Effektabsorptionskontringen anbringes på plastdelen.Tekniske parametre:220V; 50 Hz;15W30WKlasse II
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0165/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt begyndte under prøvningen at udsende røg og flammer (inden for 30 sek. efter at det blev anbragt den) i et sådant omfang, at der ikke kunne foretages yderligere prøvning.Desuden er stikket ikke-standardiseret.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Hårtørrer "Turbo Dryer OL-700 Compact tørrer".Type/modelnummer:LP-700 (på produktet), OL-700 (på emballagen).Produktet er forsynet med hvid plastikdæksel med påskriften:"Turbo Dryer".Påskrifter på kontakten:MABCHHI MOTOR.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0166/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktets elektriske styrke er ikke relevant (opdeling ved 2750V), stik er ikkestandardiseret, og den angivne spænding (220V) adskiller sig fra den normale nominelle spænding i Ungarn (230V).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Hårbeskyttende udstyr "Guangming Electric".Type/modelnummer:RCT-688.Produktet har et sort plastomslag.Dækslet kan trækkes fra, og varmemetalpladen kan udskiftes med en anden profil.Tekniske parametre:220V, 50-60 Hz30-180 W.Kategori II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0168/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Der er ingen vedvarende sikkerhedsforbindelse (der er anvendt en spiralfjeder), og længden af den beskyttende leder er den samme som længden af den uafhængige leder af N (neutral) leder (den beskyttende leder skal være længere end de neutrale ledere), og der er ikke angivet en advarsel om ændring af strømforsyningskablet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger:stop for distribution, tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sandwich Toaster "EBD".Type/modelnummer:K-202.Emballage — en let grøn papæske med et billede af produktet og mærket EBD.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 11