Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 44 ( Zveřejněno: 06/11/2015)
Oznámení A11/0092/15 bylo na žádost oznamujícího členského státu aktualizováno o informace o dalších dotčených modelech.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1341/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Mořikolka
 
Značka: XQ Max
 
Název: Stunt scooter - Ultimate outdoorgear
 
Typ/číslo modelu:  128–220600
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718657917962
 
Druh rizika:  Úraz
 
Trubice řízení se může snadno zlomit, což způsobí, že dítě poklesne a vystaví se na ostré hroty a hrany, což vede ke zranění.Dále jsou k dispozici mezery mezi pohybujícími se částmi, které mohou při skládání koloběžky způsobovat uvíznutí prstů.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14619.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  První koloběžka pro děti nad 6 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Island
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1368/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: SUPREM-E
 
Název: kiln tabacco
 
Typ/číslo modelu:  chuť pece, 16 mg/ml nikotinu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  250192000000513329 (šarže);datum expp. 11/2015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek s údaji o rizicích, doporučení pro správné a bezpečné použití, například pro toxické směsi.Uživatel tedy nemá k dispozici potřebné informace o nebezpečích, která mu při styku s kůží plynou, nebo o nebezpečí, které mu vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev s bílým víčkem, která obsahuje 12 ml růžového elektronického cigaretu a dodává se do červené lepenkové krabice.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1369/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: WizMix
 
Název: ecigwizard
 
Typ/číslo modelu:  12 mg/ml nikotinu;mango, chuť a vůně
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (12 mg/ml), avšak balení neobsahuje jasný odkaz na přítomnost nikotinu.Výrobek neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek nesoucí údaje o rizicích, doporučení pro správné a bezpečné použití v národním jazyce a hmatové varování, např. pro toxické směsi.Uživatel tedy nemá k dispozici potřebné informace o nebezpečích, která mu při styku s kůží plynou, nebo o nebezpečí, které mu vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Průhledná láhev obsahující oranžově zbarvenou elektronickou cigaretu a zapečetěnou zátkou se spirálovitě zazátkovanou zátkou.Bez obalu.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1370/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: DEA mini
 
Název: Mint
 
Typ/číslo modelu:  9 mg/ml nikotinu, máta pro mátu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8053676011384, šarže č. 4552213, datum. 11/2013
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin (9 mg/ml), avšak balení neobsahuje jasný odkaz na přítomnost nikotinu.Výrobek neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek, na němž jsou uvedeny údaje týkající se rizik, bezpečnostní pokyny nebo doporučení týkající se správného a bezpečného používání výrobku, a u dětí neexistuje bezpečnostní závěra, která se vyžaduje, například u škodlivých směsí.Uživatel tedy nemá k dispozici potřebné informace o nebezpečích, která mu při styku s kůží plynou, nebo o nebezpečí, které mu vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová láhev obsahující 10 ml nažloutlé elektronické cigarety těsně uzavřené zátkou z plastové zátky, která je dodávána v lepenkové krabici.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1371/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Kapaliny pro elektronické cigarety
 
Značka: LIQUIDPure
 
Název: EXOTIC
 
Typ/číslo modelu:  6 mg/ml nikotinové, exotické
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5904730045056datum exp.:05/2016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek neobsahuje pokyny ani doporučení pro správné a bezpečné použití přípravku, například pro škodlivé směsi.Uživatel tedy nemá k dispozici potřebné informace o nebezpečích, která mu při styku s kůží plynou, nebo o nebezpečí, které mu vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektronická cigaretová tekutina v průhledné láhvi o objemu 10 ml s bílým šroubovým uzávěrem a adhezivním bílým štítkem dodávaný v lepenkovém obalu o obsahu různých plodů (kiwi, banány, granátová jablka a ostatní) na bílém pozadí.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1331/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: KTM
 
Název: Freeride
 
Typ/číslo modelu:  350, 250 R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčeny jsou modelové roky 2014–2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
V důsledku problémů s ventilací palivové nádrže může palivo v mimořádných situacích, které by mohly vést k požáru, únik netěsnostmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Francie, Nizozemsko, Chorvatsko, Portugalsko, Dánsko, Norsko, Řecko, Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1333/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Husqvarna
 
Název: FC 250, FE 250, 350, 450
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 2016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý.
 
Druh rizika:  Požár
 
Těsnění poskytnuté maticí pro palivové čerpadlo z hliníku může být nedostatečné.To by mohlo vést k nekontrolovanému úniku paliva, který by mohl vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království, Dánsko, Slovinsko, Finsko, Řecko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1337/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: KTM
 
Název: 250, 350, 450, SX-F/XC-F/EXC-F, EXC Sixdays
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká motocyklů v roce 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Těsnění poskytnuté maticí pro palivové čerpadlo z hliníku může být nedostatečné.To by mohlo vést k nekontrolovanému úniku paliva, který by mohl vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Spojené království, Rakousko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Finsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1338/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Espace
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Espace V, motorové motorové R9M, index 452;Typ:JRA5.Schválení typu:E2 * 2007/46 * 0470
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:od začátku výroby do roku 06/05/2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dojde k nebezpečí agresivity vodičů motoru kovovou konzolou, která je přišroubována k přeplňování motoru a která se používá jako podpěra pro palivové potrubí.Poškození elektrického vedení by mohlo vést k poruše motoru nebo způsobit zablokování automatické převodovky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Maďarsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1339/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: BMW
 
Název: G 650 GS; G 650 GS Sertão
 
Typ/číslo modelu:  G 650 GS (R13/40);G 650 GS Sertão (R13/40 Sertão).Číslo schválení typu:E1 * 2002/24 * 0200.Modelový rok:2012 až 2015;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:08–11–2012 a 22–07–2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stav údajů řídicí jednotky motoru (řídicí jednotka motoru) motoru je nesprávný.To může vést k nesprávnému umístění volnoběžných otáček, při nichž dojde k přetažení motoru, jestliže se otáčky v klidovém stavu sníží do volnoběžných otáček a s pákou spojky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko, Chorvatsko, Švédsko, Spojené království, Řecko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1340/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: GL1800 & GL1800B
 
Typ/číslo modelu:  Vzory:GL1800 Goldwing a GL1800B Bargner.Typy:Ed, 2ED a 6ED.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelový rok:2001 až 2016.Období produkce:13/06/2000 až 14/09/2015.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Ventil ventilačního ventilu pro brzdový systém musí být náchylný k blokování zadních brzd kol u kol.Neočekávaný brzdný účinek se zvyšuje s tím, že riziko nehody se zvyšuje a pokračuje se v činnosti zadní brzdy, která se týká nápravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko, Spojené státy
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1347/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Bentley
 
Název: Continental GT, Continental GTC and Flying Spur
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Některá vozidla jsou postižena v rámci rozmezí hodnot VIN:SCBFH63W4CC067356 až SCBGE23W4CF041768
 
Druh rizika:  Požár
 
Bateriový kabel může být volný.Ve velmi vzácných případech se elektrické připojení může přehřívat, když se vozidlo používá a vede k požáru vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1354/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Kangoo
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Kangoo II (7 míst);Typy:KW0H, KW05, KW06.Schválení typu:E2 * 2001/116 * 0364 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:Od února 2012 do 18. června 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Třetí řada sedadel nesmí blokovat v řádném stavu, jestliže je uživatel dostal po svém vyskladnění.To by mohlo vést k poranění v případě brzdění nebo k nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1366/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Auris, Corolla, RAV4, Urban Cruiser and Yaris
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2005–2010.
 
Druh rizika:  Požár
 
Zkrat může zkrat hlavní vypínač řidiče na straně řidiče.Sestava spínače může následně přehřívat, což může vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie, Japonsko, Jižní Afrika, Spojené království, Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Litva, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1353/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Přístroj na zkoušky alkoholu
 
Značka: MAXXTER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P/N:ACT-ALTT-01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8716309084239
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k tomu, že výrobek není schopen zjistit vysokou úroveň alkoholu, existuje riziko, že uživatel bude řídit nezjištěná vysoká hladina alkoholu, která by mohla vést k dopravní nehodě.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektronický přístroj na zkoušku alkoholu s svítilnou připojenou ke klíčovému prstence.Výrobek je dodáván v průhledném blistém obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1343/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Geolia
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DOCKER/GEO12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Všechny barvy a velikosti – EAN:3351840380270
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:11,2 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a nařízení REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kožené pracovní rukavice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Španělsko, Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1334/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysoké židle pro děti
 
Značka: ZY BABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MULT_Y
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5603968042362
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části, které zakrývají kovovou nápravu, spojující sedadlo a opěradlo lze snadno oddělit;malé děti by je mohly vkládat do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Vysoce sedačka z plastové tkaniny zdobená barevnými giraffy a vybavená popruhem.Na přední straně sedadla je oranžová barva.Vysoká židle má štítek, na kterém je uvedena obchodní značka a je dodávána v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1326/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prsty na prsty
 
Značka: vivabook
 
Název: Tinta para pintar com os dedos ('Finger paint')
 
Typ/číslo modelu:  Roxiolleta (125 ml), lot:S15995
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5605340121474
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje olovo (naměřená hodnota 4,52 mg/kg).Expozice olovu může mít vážné a nevratné účinky na neurochování a na vývoj nervové soustavy, k nimž jsou děti obzvláště citlivé.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–7.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Prst se umístí do válcové nádoby s kovovou vírou.Na etiketě kolem obalu je na etiketě uveden zbarvený centrální pás, který označuje název a značku.Štítek na zadní straně má číslo šarže, množství, popis barvy a čárového kódu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1328/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion - Fashion Series
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6869
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5290509054740
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:25,8 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu dodávaná v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1329/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Pretty
 
Typ/číslo modelu:  Č. S6611
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  529050904399
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřená hodnota 32,4 % hmotnostních) a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:0,27 % hmotnosti).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastu dodávaná v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1330/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Xin Ming Yue
 
Název: Kristin
 
Typ/číslo modelu:  Č. XMY 1000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8013510010003
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava a ruce panenku obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřené hodnoty do 23,25 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastové panenky, napájená z kartonu nebo lepenky, v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1332/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné šivičky se šipkami
 
Značka: Artemio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  14001935
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5414135162406
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se snadno oddělují od šipek.Pokud je dítě stáčí do úst, mohou zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné šipky s 5 dřevěnou šipkami s přísavkami.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1335/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkkým hračkou a kroužkem s měkkým hračkou.
 
Značka: Sunny Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) 30326 (avovatel nese)2) 31268 (vzdušník nese klíčový prstenec)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 1591 (avátor nese) 2) 1583 (avionitor nese klíčový kruh)/EAN:4014466303267
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hrany brýlí a malých částí (bílé klipy na skle hračky s měkkým hračkou a sklenice s měkkým hračkou na klíče) mohou být malé děti snadno odděleny a mohou být spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1) Soft hrad je veden jako volitor (vestu, kožený kapotu, brýle atd.);bez obalu.2) Keying Keying (měkká hračka) ve tvaru náplně s voličem;bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1336/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová koule
 
Značka: AMBE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Koule obsahuje diisobutylftalát (DIBP) (naměřená hodnota 27,2 % hmotnostních).Látka DIBP je klasifikována jako toxická pro reprodukci.Hračka není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vzduchová kulička na vzduchu, o průměru přibližně 18 cm, z plastu, potištěna duhové a modré hvězdy a kruhy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1342/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné přídě a šipky
 
Značka: Artemio
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  14001931
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5414135162369
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se snadno oddělují od šipek.Pokud je dítě stáčí do úst, mohou zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná lída dodávaná spolu s 5 dřevěnou šipkami s přísavkami.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1344/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava pro hraní a sada hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: Knights Weapon
 
Typ/číslo modelu:  6912, ref. č.: 1210S53
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8675412106538
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Přísavky lze oddělit od šipek.Pokud je dítě stáčí do úst, mohou způsobit zablokování dýchacích cest.Pokud jsou šipky na obličej a bez přísavek vypáleny, mohlo by to způsobit poškození očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada hraček typu Warrior včetně přídě se třemi červenými plastovými šipkami s přísavkami, mluvím, kvivalením a plastovým štítem.Výrobek je dodáván v blistích a lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1345/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kojenecké chrastítka
 
Značka: neznámý
 
Název: Baby Toys
 
Typ/číslo modelu:  183
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8422222101860
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka mohou snadno zlomit malé části.Malé dítě by mohlo tyto malé části umístit do úst a sytiče.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Chrastítka sestávající ze třinácti různých druhů chrastidel, které jsou dodávány v průhledném kontejneru ve tvaru lahve pro kojence.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1358/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná tahání podél vlaku
 
Značka: neznámý
 
Název: Lavinamasis medinis traukinukas ('Educative wooden train')
 
Typ/číslo modelu:  článek GY580
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00000113601931
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (komín lokomotivy a malý stín vpředu), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěná tahání podél hračky skládající se z lokomotivy s komínem a vagóny s čísly.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1359/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Lyolové míče
 
Značka: neznámý
 
Název: Puffer Ball
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 9
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6825856000011
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Elastický řetězec lze značně napnout během používání:mohl by se zabalit kolem krku a způsobit uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kruhojo-jo-jo-s hroty, které vyzařuje zábleskové světlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1360/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: FAD Style
 
Typ/číslo modelu:  No. YB602
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4026272062139
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:29,5 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu se žlutým zázemím v lepenkových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1362/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: SUPERCMBAT ZONE - Fun Time
 
Typ/číslo modelu:  PoložkaNe.:SE102633
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907714418327
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé přísavky lze z projektilů snadno oddělit.V případě, že dítě umístí do úst dítě, může způsobit zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová střelná zbraň s přísavkami se třemi střelami, s přísavkami, dvěma plastovými kachnami (červenými a zelenými) se zaměřením.Výrobek je dodáván blirem a lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1367/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Screams of Animal Kingdom
 
Typ/číslo modelu:  bod 1031 ZHOU
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920150510317
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (míra měření je 20 %).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hradla ve tvaru vidlicových skříněk z ohebného růžového a červeného plastu, přibližně 13 cm dlouhá a zabalená ve vaku se čtvercovými oky.Horní část pytle je uzavřena s sklápěcí lepenkou, která je připevněna svorkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1327/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: JOYCE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5670
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0100321835670
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Oděvní výstroj a výstroj určené na 10 roky staré dívky, sestávající z růžového pocení a černých kožené části.Pocení má šňůry na stažení v digestoři.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1355/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: Boshimao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C363–30Barva:KHAKI
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v usňové kamence je příliš vysoké (naměřená hodnota:5,8 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bonb’ s hnědý ballerina obuv s koženým nelinkem.Výrobek je dodáván do červené kusové krabice.Velikost vzorku:38
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1356/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecká vesta
 
Značka: Babbogi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 31217
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Pocení obsahuje elastické šňůry, které mohou být odloveny při různých činnostech dítěte, které způsobují uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kabát pro chlapce (velikost 90–130 cm), vyrobený z pomerančové bavlny.Lze ji uzavřít pomocí zdrhovadel, mít kapsy a kapuci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1357/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kabát
 
Značka: Babbogi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  článek 35603
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Kabát obsahuje elastické šňůry, které mohou být odloveny během různých činností dítěte, které způsobují uškrcení.Kromě toho se funkční šňůra s volným konců v prostoru pasu může stát chytřou zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vesta pro dívky, která je vyrobena z oranžovobarevné polyesterové tkaniny.Může se k němu připojit zip a má kapustu.Kabát má elastickou šňůru s kugací na koncích kapotu a funkční kabel (o délce 240 mm) v prostoru pasu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1363/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: UNDER 18
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M-1256
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry s volným koncem v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se snadno zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské kalhoty pro volný čas ve tmavě šedé barvě, navržené pro děti od 7 do 14 let, s jednou kapsou na zadní straně a dvě kapsy na boku.Kalhoty mají funkční stahovací šňůrou v prostoru pasu, který není připevněn k oblečení nejméně v jednom bodě a má volné konce (23 cm dlouhý).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1364/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: HOLLY WORK Denim
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MS-8247
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipevněného šňůr na stažení v prostoru pasu.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Volný čas, šedý, pro děti od 7 do 14.Velikost vzorku 134/140.Kalhoty mají funkční stahovací šňůrou v prostoru pasu, který není připevněn k oděvu, a je volný konec (17 cm dlouhý).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1365/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: CIKOBY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry s volným koncem v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kalhoty pro volný čas pro děti do 7 let, v tmavé červené se dvěma kapsami a dvě kapsy na zadní straně.Velikost vzorku:80–86 cm.V oblasti pasu mají kalhoty funkční stahovací šňůry, které nejsou připevněny k oblečení a mají volné konce (27 cm dlouhé).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1325/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: CLEAR EssencE
 
Název: Platinum - Medicated Fade Creme with Sunscreen
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  737192000104 (čárový kód);140–331–1 (šarže)Datum ukončení platnosti osvědčení 03/16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 1,9 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smetana na zesvětlení kůže v růžovém a žlutém květináči s údaji o výrobku a obsahu.Čistá hmotnost 4 oz (113,5 g).Květináč je dodáván v rámci pružné růžové a žluté lepenkové krabice.Na zadní straně krabičky je uveden seznam složek.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1348/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Caro light
 
Název: Huile Eclaircissante - Lightening Oil
 
Typ/číslo modelu:  F 11 13/E 11 15/L 5B90688
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9501101370098 (láhev);6181100530094 (balení)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Podle etikety obsahuje výrobek až 2 % hmotnostní hydrochinonu, který může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Olej na zesvětlení kůže v oranžové láhvi dodávaném oranžovým lepenkovým balením.Hydrochinon je uveden v seznamu složek.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1349/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Caro light
 
Název: Lait de Beauté éclaircissant - Lightening beauty lotion
 
Typ/číslo modelu:  A3/3585B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9501101370086
 
Druh rizika:  Chemické
 
Podle etikety obsahuje výrobek až 2 % hmotnostní hydrochinonu, který může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Zesvětlení kůže dodávané do oranžového balení.Hydrochinon je uveden v seznamu složek.
Země původu:  Kongo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1350/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Caro White
 
Název: Savon de Beauté Clarifiant ('Lightening beauty soap')
 
Typ/číslo modelu:  F 110/14 – E 10/18 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 181100 530094
 
Druh rizika:  Chemické
 
Podle etikety přípravek obsahuje hydrochinon, který může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Mýdlo pro zesvětlení kůže uvedené v oranžovém lepenkovém obalu.Hydrochinon je uveden v seznamu složek.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1351/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Caro light
 
Název: Lightening beauty cream
 
Typ/číslo modelu:  F 06 14 -E 06 16 – L 93093 – L11A2403614
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9501101371033
 
Druh rizika:  Chemické
 
Podle etikety přípravek obsahuje hydrochinon, který může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Smetana na zesvětlení, která je dodávána ve oranžovém balení;hydrochinon je uveden v seznamu složek.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1372/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Dekorativní jahody
 
Značka: CANEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  81 KUSŮ A 14502
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5908305572596
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vzhledem k jejich charakteristické formě, barvě a velikosti může být produkt mylně považován za potravinu.Malé jahody se mohou snadno oddělit:dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pobočka se pěti dekorativními jahodami a květinami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1361/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčka
 
Značka: neznámý
 
Název: Perejimas AC/AC
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5412810017805
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednopólové vložení vidlice je možné, přičemž se ponechává volný zbývající živý piton, který je přístupný.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Adaptér.Průhledné plastové obaly s označením původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky s jiným stupněm rizika 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A11/0090/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: 500L
 
Typ/číslo modelu:  Čelní sklo Eurocode:3373AGACMWZ2P (Left Run Drive)3373AGABCMVWZ (Right Run Drive)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se vozidel vybavených čelním sklem pro následný trh ve formě čelního skla s pevnou kamerou na čelní sklo.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přilnavá vrstva mezi čelním sklem a kamerovým držákem může selhat.To může vést k tomu, že se kamera nečekaně zruší a způsobí, že se vozidlo bude nečekaně zastavit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil vybavený následným čelním sklem s pevnou kamerou na čelním skle.Kamera je bezpečnostní zařízení, které je konstruováno tak, aby vozidlo zastavilo, pokud „vidí“ překážku při nízké rychlosti.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0091/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro barvení vlasů
 
Značka: Surya Brasil
 
Název: Henna Cream
 
Typ/číslo modelu:  Barva:TmavoBrown
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Balení:L0215031988 V02/2018, Kontejner:L:0215031988Datum použitelnosti:02/2018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje N-nitrosodná ethanolamin (měřená hodnota ve výši 126 µg/kg), který je klasifikován jako lidský karcinogen.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přísada k krém na vlasy v plastové láhvi s přilnavou nálepkou a šroubová horní strana vybavená dávkovacím hubicím a otáčejícím se stropem.Obsah:70 mlVzhled:tmavě hnědá viskózní kapalina.Balení:červené lepenkové krabici včetně 2 letáků, rukavic a ochranného krytu.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 44
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0092/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro barvení vlasů
 
Značka: Surya Brasil
 
Název: Henna Cream
 
Typ/číslo modelu:  1) „Golden Blongine“2) Burgundsko3) Light Brown4) Černé5) Ash Blonde6) Light Blonde7) Čokoláda8) Golden Brown9) Dark Brown
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) Balení:L1113030606;Obal:L:1113030606Datum použitelnosti:11/2016 (zlatý plavin, již v původním oznámení) 2) Balení:L0615032506;Obal:L:0615032506Datum použitelnosti:06/2017 3) Balení:L0115031888;Obal:L:0115031888Datum použitelnosti:01/2018 4) Balení:L0615032490;Obal:L:0615032490Datum použitelnosti:06/2017 5) Balení:L1013030534;Obal:L:1013030534Datum použitelnosti:10/2016, 6) Balení:L0713030174;Obal:L:0713030174Datum použitelnosti:07/2016 7) Balení:L0315032190;Obal:L:0315032190Datum použitelnosti:03/2018 8) Balení:L0415032236;Obal:L:0415032236Datum použitelnosti:04/2018 9) Balení:L0615032484;Obal:L:0615032484Datum použitelnosti:06/2017
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje N-nitrosodný (NELA) (naměřená hodnota do 621 µg/kg), který je klasifikován jako lidský karcinogen.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vlasové krémové krémy do tmavohnědé plastové láhve s přilnavou nálepkou a šroubovkou, se šroubovým uzávěrem s integrovanou hubicí s horní mezní hodnotou:70 mlVzhled:středně hnědá viskózní kapalina.Balení:červená barva v kartonové krabičce včetně dvou insercí, rukavic a kapucí.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0089/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájecí zdroj
 
Značka: neznámý
 
Název: COURIER CHARGER
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:A806–55
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kolíky vidlice nemají izolační rukávy.Uživatel by mohl v důsledku toho náhodně kontaktovat živé kolíku, když se do /z zásuvky vloží do /z prostoru zasunutí do /z zásuvky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Jednotka elektrického napájení s připojením k euru a USB.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 44