Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 10 ( Zveřejněno: 17/03/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0139/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nic nenasvědčuje tomu, že tato položka je rovněž mírnější.Po stisknutí spouštěcího mechanismu aktivuje osvětlovací mechanismus a přerušované světlo v horní části sudu – od konce hlavně zbraní se objeví plamen o délce 45 mm.Vzhledem k tomu, že návrh věcí je pro děti lákavý, může se stát, že k nehodám může dojít v případě, že nepodezřelé dítě vznítí část lehčí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Prodej výrobku byl zastaven.

 
Popis:  Silný laserový sár.Typ/model:P57.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0140/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nic nenasvědčuje tomu, že tato položka je rovněž zapalovačem.Stisknutím páky na horní pravé straně otočného příkazu aktivuje osvětlovací mechanismus – se ze otvoru vedle aktivující páky jeví plamen o průměru 15 mm.Vzhledem k tomu, že návrh věcí je pro děti lákavý, může se stát, že k nehodám může dojít v případě, že nepodezřelé dítě vznítí část lehčí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Prodej výrobku byl zastaven. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Prodej výrobku byl zastaven.

 
Popis:  Silný laserový Pointer/zapalovač.Typ/model:P37.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0148/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Oznámené zapalovače jsou atraktivní pro děti, zejména děti mladší 51 měsíců, které je používají jako hračky.Tyto zapalovače nenesou žádné informace, které by svědčily o tom, jak se plamen vyrábí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Distribuce zapalovačů byla zakázána.Dovozce stačil zbývající zásoby.

 
Popis:  Zapalovače lákavé pro děti.Typ/model:Různé zapalovače ve formě mobilních telefonů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0151/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:neexistuje dostatečná dvojitá izolace, nedostatečná dialeická rezistence, plocha průřezu jádra je menší, než je požadováno (je 0,045 mm²), jsou konce drátů připájeny a mohou brzdit, dráty jsou nedostatečně fixovány.Systém osvětlení není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh bylo zakázáno a stažení z trhu bylo nařízeno orgánem.

 
Popis:  Světelný řetězec s blikajícími jednotkamiTyp/model:120L.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0150/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Obsluha sekačky na trávu nebo osoby nacházející se vedle obsluhy sekačky na trávu mohou být zasaženy předměty vrhajícími z oblasti lopatky sekačky na trávu.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh je zakázáno orgánem.Dovozce je povinen informovat spotřebitele o riziku.

 
Popis:  Rotační sekačka na trávu „GGP Italy SPA“Typ/model:MONIFIELD: XA 55 MBSE.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0138/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hliníkové těleso, které je součástí mechanismu řízení a je náchylné k deformacím nebo naštípnutí při běžném používání nebo údržbě, které může vést ke ztrátě kontroly nad řízením vozidla a nehod.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření přijatá dobrovolně dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Všechny Terrain Vehicle KAWASAKKI.Typ/model:KVF750A/B.Popis:Vozidla vyrobená od června 2004 do května 2005.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0145/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Existuje možnost, že plnicí trubice působí na montážní konzolou.Tím se může při doplňování rzi vytvořit malý otvor a během procesu doplňování paliva může dojít k úniku paliva.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: V dubnu 2006 přijme dovozce dobrovolná nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorové vozidlo „Nissan“Typ/model:Společnost X-TRail (T30) (dotčená vozidla byla vyrobena ve dnech od dubna 2002 do 24. listopadu 2005).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0152/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k vysokým teplotám motoru nesmí stávající regulační ventil pro vakuový posilovač brzd splňovat za určitých jízdních podmínek požadavky životního cyklu.Systém ovládání brzdy se sníží nebo neposkytne žádnou brzdu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolných nápravných opatření přijatých dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorový vůz „Saab“ – servoventily pro brzděníTyp/model:9–3 4dveře nebo kabriolet.Popis:Stažení vozidel se týká vozidel vyrobených v rozmezí od 2003 do 2005. pořadová čísla: α) 9–3 4dveří z 31000001 na 51043213 B) 9–3 kaberrio 46000001 až 56011527.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0143/06       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: ols (pressurized gas containers) "Marco S.p.a."
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Nádoba s tlakovou plynem se naplní hořlavým kapalným plynem.Riziko popálení, pokud se plyn po vyhoštěním vznítí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Aerosoly (tlakové nádoby na plyn) „Marco S.p.a.“Název:Houkačka.Typ/model:Sport Sound, EAN 8022278602214.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0146/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Oznámená brašna na přenášení dítěte představuje nebezpečí úrazu, protože prostor mezi příčlemi je příliš široký (dítě může klást nohy nebo paže mezi příčle).Postranní příčle z postýlky nejsou navíc řádně upevněny (klesají) a v důsledku toho existuje riziko pádu dítěte z postýlky.Existuje riziko udušení, protože prvek, který spojuje horní příčku a stehno dětských postýlek a řetěz směru dorůjky pro kojence a malé děti, se může lepit (zabavit).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.Výrobce byl povinen změnit konstrukci postýlky tak, aby byla odstraněna rizika.

 
Popis:  Dětských postýlek „RADEK I“ (dětská výživa)Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0147/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Oznámené dětské postýlky představují nebezpečí úrazu, protože prostor mezi příčlemi je příliš široký (dítě může klást nohy nebo paže mezi příčle).Postranní příčle z postýlky nejsou navíc řádně upevněny (klesají) a v důsledku toho existuje riziko pádu dítěte z postýlky.Existuje riziko udušení, protože prvek, který spojuje horní příčku a stehno dětských postýlek a řetěz směru dítěte se může lepit.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.Výrobce byl povinen změnit konstrukci postýlky tak, aby byla odstraněna rizika.

 
Popis:  Dětské postýlky „Justuna, Kuba“ (dětské postýlky)Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0142/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje malé části, které se mohou oddělit (zkouška trakce:zbraně:53.2 N, nohy:66.4 N, límec:7 N).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný orgánem.

 
Popis:  Miniatedy „Birthkamene (Bear)“Typ/model:044/941, kód EAN:5 022 896 44 9416.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0144/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Existuje nebezpečí zalknutí, protože hračka obsahuje malou odnímatelnou část, která je aktivována ústa (tryska pro huštění balonů), kterou by děti libovolného věku mohly vdechnout.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku z trhu ze strany maloobchodníka.Informace pro spotřebitele byly uvedeny na internetových stránkách a ve skladech. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Závodní automobil s 3 balóny „RIETHYLER“Typ/model:450034.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0149/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento produkt obsahuje karcinogenní azobarviva, která mohou uvolňovat aminy (úroveň p-aminobenzenu:750 mg/kg).Přímé důkazy o Disperse Yellow 23, C.I. 26070 (CAS 6250–23–3) a Disperse Orange 37/76 (CAS 13301–61–6) ve smíšeném vzorku všech vláken.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Otevřený oko ze syntetických vláken „VS-Plus“Typ/model:Celní kód:828153.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0137/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Adaptér nesplňuje požadavky na typ zástrčky, neboť některé typy zátky, které by se neměly montovat do některých jeho zásuvek, se hodí.Kromě toho adaptér není zkouškou růstu teploty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Staženo z trhu orgány

 
Popis:  Elektrický zástrčkový adaptér „Wonpro“Typ/model:WTA9
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0141/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Po testech bylo patrné, že se na povrchu kotle vyznačí popáleniny.Trolejová základna neprošla testem vysokého napětí.Zástrčka pro svíčku neprošla zkouškou doutnavého drátu.Ve zkoušce byl plášť kordu nakrájen na základní izolaci.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh ze strany maloobchodníků a dovozců přestalo dobrovolně.Zbývající zásoby byly vráceny dovozci. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické kotle „Support Plus“Typ/model:SP-WK-7006–110.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 10