Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 9 ( Offentliggjort på: 10/03/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0122/06       
Kategori:  Håndværktøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Hammeren udgør en risiko for skade, fordi:hammerens hoved sidder løst på håndtaget og kan let løftes manuelt (det er ikke mekanisk fastgjort), hovedet er ikke stål af den krævede kvalitet, men af støbejern, der kan brydes eller trækkes fra under brug (for at prøven har brud efter tre strejker, hvilket medfører flyvefragmenter).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Trukket tilbage fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Hammer — Crosses hammer: 100 g.Type/model:EAN 8711295092312.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0125/06       
Kategori:  Håndværktøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Hammerens hoved er fremstillet af støbejern (den kornede, krystallinsk struktur, blødt og skørt) og ikke det krævede stål.Hammerens hoved er fastgjort til håndtaget uden positivt spærreanordning.Vejgrebet i plast med normal belastning, da metalhåndtag kun er delvis indsat (2.2-3,5 cm), og håndtaget let bliver adskilt fra vejgrebet, da det er limet og ikke elastisk.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og destruktion af det produkt, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Hammer med metalhåndtag (aluminiumrør) og greb af sort plast "Crosset 270 g"Type/model:270 g, CK9/777700, EAN 8711295286353.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0113/06       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
De laserpenne er farlige for forbrugernes sundhed, fordi de kommer i direkte kontakt med øjnene.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forpligtelse til at informere forbrugerne om de risici og forpligtelser, der er forbundet med at markedsføre de manglende oplysninger/advarsler, som myndigheden har pålagt.

 
Beskrivelse:  Laser- "HI-UDLEDT VIGTIGE Chafina LASER 5" i 1 "Type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0126/06       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ingen advarselsmærkning.Et forkert advarselsmærke for to typer lim:bør mærkes med R63.Der gennemføres test.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning og tilbagekaldelse af kit, hvor den procentvise andel af toluen er over eller lig med 10 %. tilføjelse af en advarsel. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lim til reparationspakker, der sælges med oppustelige produkter (legetøj, madrasser, lænestole, tilbehør og armbånd), "La Boutique DESJOYAUX"Produkternes betegnelse:BALI, FIJI, BIKINI, BOBLE-, MALISKE, HAWAI, HAITIS, HAITIS, COMPOUNDS, COMPOUNDS, CUTTING, SOLIFLORE, SPLACH "ANGREB, HANDLIBALL, COUSTO SECOURS, SWALLOWAL DE MER, BALLON TAG, MARMET FRUGT DE MER, CAMLITOS, MARGUERIGUERITE, SOM MÆRKER, HASTIGHED, WILLY.Type/model:Diverse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0118/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Flammeekstinktionen slog fejl under brændtesten, idet det blev afsløret, at flammen var afbrudt efter udløsningen.Justering af flammen var omvendt inverteret (flammehøjden stiger, når flammen falder, og omvendt).Produktet opfylder ikke de relevante krav i den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution/salg af det af myndighederne forbudte produkt.

 
Beskrivelse:  Plastgas til "Dora", der afbilder et knæletal.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0129/06       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med risiko for elektrisk stød, fordi:hovedafsnittet mellem lampeholderne og lysnettet er mindre end krævet, den blinkende enheds indgang er ikke afrundet (dermed kan kablet blive beskadiget), kabelforankringen mangler, og bygningen af stikket er ikke-standardiseret.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring af produktet på markedet blev forbudt, og tilbagekaldelsen blev beordret af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lyskæde "sysstenkulstjære", med 140 ikke-udskiftelige glødelamper og en 8-funktion-blinkende enhed.Type/model:8103T140S 140L
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0117/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der skal være adgang til strømførende interne og ydre dele af ledningsnet.Udvendig isolering overholder ikke de relevante afsnit af de europæiske standarder for beskyttelse mod elektrisk stød.Manglende oprindelsesmærke, modelnummer og advarsler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Produkter, der er trukket tilbage af fabrikanten.Der er også planlagt tilbagekaldelse og indsamling af produkterne (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Produkter, der er trukket tilbage af fabrikanten.Der er også planlagt tilbagekaldelse og indsamling af produkterne

 
Beskrivelse:  Elektrisk lampe i form af en svampe.Type/model:stregkode 3 427000 650 597.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0127/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:"trådgangen" til tråd består af skarpe glasdele, som kan mindske isoleringen af tråd, hvilket kan medføre, at rå kobber, der kan føre til dødbringende elektrisk stød, ikke forsynes med kabelforankring og gennemføring, uden at der dannes en jordtråd (metalbasen er ikke jordforbundet).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Varen blev blokeret af toldmyndighederne.

 
Beskrivelse:  Dekorativ flerfarvet lampe.Type/model:Ukendt.Beskrivelse:Flerfarvet ægformet flytbart armatur med en metalbase og en bly, der passerer gennem glasset.
Oprindelsesland:  Egypten
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0128/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for brand og forbrændinger, fordi:temperaturen på den tilgængelige del af dækslet blev målt til 80,8 °C (maksimal tilladt værdi:75 °C), advarslerne er kun på engelsk, brugsanvisningen er ikke oversat til ungarsk, og der er ingen forklaring på, hvilket piktogram der er anført på lysarmaturet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Flytbar lyskilde "NEON bloc lammes".Type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0136/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Alvorlig risiko for brand forårsaget af overophedning af understøtningsfladen og utilstrækkelig modstand fra lampefatninger til lysstofrør.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud er et salgsforbud, der er påbudt af en myndighed.

 
Beskrivelse:  Regulerbar økonomisk skrivebordsarmatur (TOPLYT).Type/model:YUPPY.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0116/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: rical percussion drill "ES TOOLS"
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Apparatet er af en sådan art, at afstande mellem strømførende dele og tilgængelige dele er under den mindste afstand, der kræves, hvilket kan medføre elektrisk stød, når forbrugerne bruger det.Den angivne spænding på 220 V dækker ikke normaliseret spænding på 230 V.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Omgående tilbagetrækning fra importørernes og distributørernes side.Der er planer om tilbagekaldelsesplan. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Omgående tilbagetrækning fra importørernes og distributørernes side.Der er planer om tilbagekaldelsesplan.

 
Beskrivelse:  Elektrisk slagboremaskine "ES VÆRKTØJER"Navn:bor.Type/model:500 W ES-værktøj Z1j-13.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0114/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Under visse omstændigheder er det muligt at beskadige brændstofrøret, og i ekstreme tilfælde kan der forekomme udsivning af bremsevæske.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Scooter "SUZUKI"Type/model:AY50AK5/AK6.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0133/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Under visse driftsforhold er der en risiko for, at der opstår revner i chassisets "hals", der præsenteres på det sted, hvor brændstoftanken er fast.Risiko for førerens liv i tilfælde af brændstoflækage, hvilket i sidste ende kan medføre brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Brændstofbeholder til Suzukmotorcykler med produktionsdato fra 1998 til 2005.Type/model:VL1500W.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0135/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Der er mulighed for, at brændstoflækager fra brændstoftanken, hvis O-ringen er ukorrekt, anvendes indvendigt i tankdækslet.Risiko for førerens liv i tilfælde af brændstoflækage, hvilket i sidste ende kan medføre brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tankdæksel til Yamaha motorcykler YP250R (xmax) med serienumre fra SG161-00002336 til SG161-00006529.Type/model: YP250R (xmax)
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0124/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Den plastgruppe, der er fastgjort til soveposen, kan løsne sig og sluges.Forbrugerklage:Et spædbarn (under 1 år), der er i stand til at fjerne fanebladet plasticfil, sættes i munden og spalt det igen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger:markedsføringen blev stoppet, og produktet blev tilbagekaldt. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Babysovepose, "Club of me".Materiale:100 % bomuld.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0134/06       
Kategori:  Kontorartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Viskelæder indeholder 25,1 m/m% Bis-2-ethylhexylphthalat (DEHP), der er klassificeret som mutagene og reproduktionstoksiske i en koncentration på mere end 0,5 m/m%.De bør derfor ikke markedsføres til offentlig brug.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet af detailhandlere. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Blyanter med viskelædere.Type/model:Kode:8711295530890.Beskrivelse:Varen (sættet) består af 4 farvede blyanter med viskelædere i forskellige former af dyr.På bagsiden bærer det et symbol, der angiver, at produktet ikke er beregnet til børn under 3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0131/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Dette legetøj frembyder en risiko for at punktere sår på tråde, der ender af hajbjørne, og der er risiko for kvælning som følge af en lille del, der kan skilles af en kraft på under 90 N (højre øje), som kan indtages eller indåndes.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.Der er rapporteret om en ulykke — et barn, der har lidt skade som følge af tråd, der stikker ud fra baden medtagenes arme.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet af detailhandlere., Importøren var forpligtet til at destruere produktet af myndigheden. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Færdigbehandlet mhan bærer "STARTOY"Type/model:91713.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0132/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Der er risiko for, at spædbørn kvæles som følge af små dele, der kommer løs.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "Jumbo" af trælegetøj af træType/model:09213 Kyllinger med cikorie — 09214 farvede bygningsblokke — 09218 Tortoise spejl — 09207 Caternise rangle- 09212 petek-a-bau!Kat og Dog — 09200 Happy dappy bærer — 09219 Fun sesaw- 09220 Playhus med facts — 09206 Wobbe-indeks fyldigt — 09201 Elephant rangler.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0112/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Krybeafstande og -afstandene mellem hovedviklingerne og vekselviklingerne mellem de sekundære viklinger og mellem de sekundære viklinger og udgangsviklingerne af de primære viklinger er under 4 mm.målt mindst 0,2 mm. det sekundære kredsløb er tilgængeligt gennem terminalerne.Viklingerne er placeret lodret på en enkelt rulle, der er blevet såret og placeret på kanten af spolen.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Strømforsyning til bærbar dvd-afspiller.Type/model:FJ-SW2545XY.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0115/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød som følge af, at produkterne i klasse 0 kan tilsluttes en forbundet stikkontakt med adapteren.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk stik "Biltemaa"Type/model:44-421/ABE-2.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0119/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Apparatets ledninger (ledninger, kondensatorer, primære og sekundære kredsløb, bevikling) er af en sådan art, at afstande mellem strømførende dele og tilgængelige dele er under den mindste afstand, der kræves, således at dette kan medføre elektrisk stød, når forbrugerne bruger det.Apparatet er heller ikke korrekt mærket med mærkning, hverken ukorrekt eller ukorrekt farvet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Trækkes tilbage fra markedet af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Køleskabe/varmekabinet "Euro Cooler & "Type/model:CL-24B.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0120/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Personskader
 
Risiko for elektrisk stød som følge af utilstrækkelig isolering og fejlbehæftede kabelkomponenter.Der er også risiko for, at kvæstelser bliver forårsaget på grund af sandsynligheden for, at ventilatoren vælter (blæser, når det er anbragt i en hældning på 100).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne.

 
Beskrivelse:  Stående ventilator/blæser "Meierle"Type/model:Model VS40-2S 16°.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0121/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er farligt og opfylder ikke standarden i følgende punkter:slædernes dybde, ingen beskyttelse mod vandindtrængning, apparatet er ikke konstrueret til at opfylde kravene i beskyttelseskategorien IP 44.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  IP44-multiholderType/model:Article 345032, EAN 4016667001652.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0123/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød som følge af:utilstrækkelig forankring, mulighed for at røre strømførende dele i forsøg på at ændre pæren, manglende angivelse af beskyttelsesklasse og manglende CE-mærkning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af det produkt, der er blevet gjort af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Billedlys med lysstofrør med "Madonna og -barn" og ifølge prøvningsrapporten "Shepherd med flood" (flok).Beskrivelse:Spejlanlygten omfatter et sort plasthus med en diameter på ca. 42 cm og en dybde på ca. 5 cm.Det har en bredde på ca. 5 cm med sølvreflektorer og røde og grønne lysdioder.Der er en kontakt til den modsatte side af spejlet.Når lyset er på spejlet, bliver det gennemsigtigt, og der fremkommer et tal bag det, der viser en hyrde med sin besætning
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0130/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
De interne forbindelser er dårligt indstillet (ledere er fastgjort til terminalerne ved hjælp af loddematerialet alene).Strømførende dele let tilgængelige.Overophedning ved normal brug.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra myndighedernes side

 
Beskrivelse:  Magic Wand "firstline"Type/model:MFS 453
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 9