Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 9 ( Zveřejněno: 10/03/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0122/06       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kladivo představuje riziko zranění, protože:hlava kladiva je na rukojeti a může být vytažena ručně (není mechanicky připevněna), hlava není z oceli požadované kvality, ale z litiny, která se během používání může roztrhnout nebo odštěpit (zkušební vzorek se rozbarví po třech stávek, což vede k kruhům).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Kladiva – Crossnář – 100 g.Typ/model:EAN 8711295092312.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0125/06       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Maketa kladiva je vyrobena z litiny (zrnitá krystalická struktura, měkká a křehká), a nikoli z oceli požadované jakosti.Hlava kladiva je připevněna k rukojeti bez cedenního zajišťovacího zařízení.Přilnavost z plastu je za normálních podmínek narušena, protože kovový držadlo je vložen pouze částečně (2.2–3,5 cm) a rukojeť se od ní snadno odděluje, protože je přilepena neelastickým lepidlem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a likvidace produktu objednaného orgánem.

 
Popis:  Kladivo na manipulaci s kovem (hliníkové trouby) a černý plastický přilnavost na povrchu „Crossnáng 270 g“Typ/model:270 g, CK9/777700, EAN 8711295286353.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0113/06       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserová ukazovátka je nebezpečná pro zdraví spotřebitelů z důvodu přímého kontaktu paprsku s očima.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Povinnost informovat spotřebitele o rizicích a závazku uvést na výrobek chybějící informace/výstrahy uložené příslušným orgánem.

 
Popis:  Laserové ukazateli „HI-VÝSTUP KEY Chaina LASER 5 v roce 1“Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0126/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chybí štítek s upozorněním.Chybný výstražný štítek pro dva druhy lepidla:měl by být označen větou R63.Zkoušky se provádějí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení a stažení souprav, u nichž je procentní podíl toluenu vyšší nebo roven 10 %.Přidání výstražné značky. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Klih pro opravdovou soupravu prodává nafukovací výrobky (hračky, matrace, křesla, příslušenství, pásky) „La Boutique DESJAUX“.Názvy produktů:NA BALI, FIDJI, BIKINI, BUBLINA, MALIBU, HAWAI, HAITI, MINCE NA MINCE, HEKTOTOR, KRYCHLE, SOLIFLORE, ÚTOK SPLACH, HANDIBALL, COUSTO SECOURS, VÝKYV DECS, PLODY BALLOCK DE MER, CALLITOS, MARGUERITE, MATELLAHO TAG, RYCHLOST, WILLY.Typ/model:Různé.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0118/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Zhasnutí plamene během zkoušky hoření nevyhovělo, neboť se osvětlilo i po uvolnění spouštěcího zařízení.Úprava plamene byla obrácena (zvýšení výšky plamene, pokud by se mělo snížit a naopak).Výrobek nesplňuje příslušné požadavky evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Prodej/prodej produktu, který zakazují příslušné orgány.

 
Popis:  „Dora“ („DORA“), kterým je znázorněna žena,
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0129/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:průřez zóny hlavní použité mezi objímky žárovek a síťového kabelu je menší, než je požadováno, vstup blikající jednotky není zaoblen (kabel se tak může poškodit), kotevní úchyt je chybí a konstrukce vidlice není standardizována.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvedení výrobku na trh bylo zakázáno a staženo bylo objednáno orgánem.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec „Unistar“ s 140 nevyměnitelnými žárovkami a blikající jednotka s funkcí 8.Typ/model:8103T140S 140L
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0117/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Přístupné části vnitřního a vnějšího vedení.Vnější izolace není v souladu s příslušnými oddíly evropských norem pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.Chybějící označení původu, číslo modelu a výstrahy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Produkty stažené výrobcem.Předpokládá se rovněž stažení výrobků z oběhu a výběr výrobků (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Produkty stažené výrobcem.Předpokládá se rovněž stažení výrobků z oběhu a výběr výrobků

 
Popis:  Elektrický světelný zdroj ve tvaru hub.Typ/model:čárový kód 3 427000 650 597.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0127/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:průchod pro dráty zahrnuje ostré skleněné části, které mohou snížit izolaci drátu, který vystavuje holý měď, což může vést k usmrcení elektrickým proudem, svítidlo není vybaveno kotevním kotvením a průchodností, není poskytován ani zemní drát (kovový základ není uzemněn).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Celní orgány zablokovaly výrobek.

 
Popis:  Ozdobný vícebarevný držák.Typ/model:Neznámý.Popis:Vícebarevné přenosné svítidlo ve tvaru vejce s kovovou základnou a olovem, které prochází skleněnou zátkou.
Země původu:  Egypt
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0128/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tento výrobek představuje riziko požáru a popálenin, protože:teplota přístupné části krytu byla měřena při 80,8 °C (maximální povolená hodnota:75 °C), upozornění jsou pouze v angličtině, návod k použití není správně přeložen do Maďarska a význam piktogramu uvedeného na svítidle není vysvětlen.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Přenosná svítilna „NEON blob SVÍTILNA“.Typ/model:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0136/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Vážné nebezpečí požáru v důsledku přehřátí nosné plochy a nedostatečného odporu držáku zářivky až po plamen.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný orgánem.

 
Popis:  Seřiditelná ekonomická referentka svítidla TOPLIGHT.Typ/model:YUPPY.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0116/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: rical percussion drill "ES TOOLS"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická instalace zařízení je taková, že vzdálenosti mezi živými částmi a přístupnými částmi jsou nižší než minimální požadovaná vzdálenost, což může vést k úrazu elektrickým proudem, když je spotřebitel používá.Indikované napětí 220 V nezahrnuje normalizované napětí 230 V.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Okamžité stažení ze strany dovozců a distributorů.Předpokládaný plán stažení. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Okamžité stažení ze strany dovozců a distributorů.Předpokládaný plán stažení.

 
Popis:  Elektrická nárazníková vrtačka „ES TOOLS“Název:cvičení.Typ/model:500 W ES nářadí Z1j-13.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0114/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za určitých okolností je možné poškodit palivové potrubí a v extrémních případech se může vyskytnout únik kapaliny do brzd.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolných nápravných opatření přijatých dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Koloběžr „SUZUKI“Typ/model:AY50AK5/AK6.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0133/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Za určitých provozních podmínek existuje možnost prasklin na „krku“ podvozku, který je předkládán v místě, kde je palivová nádrž připevněna.Riziko pro život jezdce v případě úniku paliva, který by mohl nakonec způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolných nápravných opatření přijatých dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Palivová nádrž na motocykly Suzuki s výrobními daty z 1998 na 2005.Typ/model:VL1500W.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0135/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Existuje možnost úniku paliva z palivové nádrže v případě, kdy byl použit nesprávný materiál O-ring uvnitř stropu palivové nádrže.Riziko pro život jezdce v případě úniku paliva, který by mohl nakonec způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolných nápravných opatření přijatých dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Víčko palivové nádrže pro motocykly YP250R (xmax) pro motocykly YPR (xmax) s pořadovými čísly od SG161–00002336 do SG161–00006529.Typ/model: YP250R (xmax)
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0124/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastová karta je připevněna ke spacím vaku zip a může být spolknuta.Stížnost spotřebitele:Malým dítětem (ve věku do 1 let) se podařilo odstranit plastovou záložku zip, vložte ji do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření:bylo zastaveno uvádění výrobku na trh, stažení výrobku z oběhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Spací pytel na spaní „Club of me“.Materiál:100 % bavlna.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0134/06       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Mazací pryž obsahuje 25,1 m/m% Bis-2-ethylhexyl-ftalát (DEHP), který je klasifikován jako mutagenní a toxický pro reprodukci v koncentraci vyšší než 0,5 m/m%.Neměly by proto být uváděny na trh pro veřejné použití.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu maloobchodníkem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tužkárenská prkénka.Typ/model:Kód:8711295530890.Popis:Výrobek (soubor) sestává z 4 barevných tužek, s mazací pryž ve formě různých zvířat.Na zadní straně je označen symbolem, který označuje, že tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0131/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tato hračka představuje riziko proražením drátů z drátů s růžovým účinkem, které vyčnívají z medovády, a nebezpečí zalknutí z důvodu malé části, kterou lze oddělit silou menší než 90N (pravé oko), kterou může být požita nebo vdechnuta.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskými normami.Jedna zpráva o havárii – dítě zranilo svůj líček, jehož kýl se vyčnívá ze paže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu maloobchodníkem., Dovozce byl povinen produkt zničit orgánem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plodeddy nesly „STARTOVY“Typ/model:91713.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0132/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nebezpečí udušení v důsledku malých částí přicházejí volně.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská hračka „Jumbo“Typ/model:09213 Škurky – 09214 Kochucené stavební kameny – 09218 Tortoise zrcadlo – 09207 Caterpillar chrattle – 09212 peek-abu!Kočičí a Dog – 09200 Happy mededy mají – 09219 Fun sesaw- 09220 Playhouse se tvarovkami – 09206 Wobbeho číslo: 09201 Elephant chttle.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0112/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi hlavními vinicemi a sekundárními vinutími vinutí a mezi primárním vinutí ovinutí a výstupu vinutí sekundárních vinutí a mezi sekundárními vinutími a výstupem vinutí hlavních vinutí jsou menší než 4 mm;měřeno minimálně 0,2 mm. sekundární obvod je přístupný přes terminály.Cívky jsou umístěny v závislosti na jediném cívce, které je na jednom cívce, a zraněné na okraji svitku.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Napájecí jednotka pro přenosné přehrávače DVD.Typ/model:FJ-SW2545XY.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0115/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené skutečností, že výrobky třídy 0 mohou být zapojeny do uzemněného zásuvky adaptéru.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Elektrický zástrčkový adaptér „Biltema“Typ/model:44–421/ABE-2.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0119/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická instalace zařízení (konektorů, kondenzátorů, primárních a sekundárních okruhů, navíjení) je taková, že vzdálenosti mezi živými částmi a přístupnými částmi jsou nižší než minimální požadovaná vzdálenost, a tím případně hlavní elektrický šok, když jej spotřebitelé používají.Spotřebič také není správně označen, protože chybí označení, je nesprávné nebo je nesprávně zbarveno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Staženo z trhu orgány.

 
Popis:  Chladicí/vytápěcí kabinetu „Euro Coolmer & Warer“Typ/model:CC-24B.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0120/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nevhodné izolace a konstrukčních částí kabelové televize.Existuje rovněž riziko, že dojde k poškození v důsledku pravděpodobnosti převrácení ventilátoru (při převrácení se může ventilátor při uložení do sklonu 100).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Ventilátor na podlahy „Meerle“Typ/model:Vzor VS40–2S16°.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0121/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek je nebezpečný a nesplňuje normu v následujících bodech:hloubka zásuvek, žádná ochrana proti vniknutí vody, zařízení není konstruována tak, aby splňovala požadavky ochranné kategorie IP 44.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vícenásobná zásuvka IP44Typ/model:Článek č. 345032, EAN 4016667001652.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0123/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z důvodu:nedostatečné ukotvení, možnost dotyku s živými částmi při pokusu o změnu žárovky, chybějící označení třídy ochrany, chybějící označení CE.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení výrobku úřadem.

 
Popis:  Obrazová trubice s fluorescenční trubicí s motivem „Madonnala a dítětem“ a podle zkušebního protokolu „Shepherd s hejnem“.Popis:Zrcadlová svítilna se skládá z černého plastového obalu o průměru přibližně 42 cm a hloubky přibližně 5 cm.Má rozměr šířky přibližně 5 cm a je zdoben stříbrnými odrážeči a červená a zelená světla LED.Na straně, která pracuje za zrcadlovým světlem, je spínač.Když je světlo na zrcadlo, stane se průhlednou a na obrázku se nachází bai s hejnem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0130/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vnitřní spoje jsou špatně ukončeny (vodiče jsou připevněny pouze pájením).Živé části snadno přístupné.Přehřátí při běžném používání.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odstoupení od příkazu vydané orgány

 
Popis:  Magic We „firstline“Typ/model:FSM 453
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 9