Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 42 ( Zveřejněno: 23/10/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1295/15       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Světle-svíčková
 
Značka: ELOIVEN
 
Název: GLOW BRACELET
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 14305
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8111161143054
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyče se snadno rozcházejí a spotřebitel se může dostat do kontaktu s tekutinou uvnitř obsahující bis (2-methoxyethyl) ether, který je toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek je tři plastové tyče, které obsahují kapalinu, a spoje, které se připojí k nim, a to do konce proudu.Žhavicí efekt je generován ohybem a třepáním plastových tyčí.Výrobek je vyroben v tepelně zaplombovaném plastovém sáčku.Barva vzorku je oranžová.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1290/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Keramické mubíny
 
Značka: M&M’s
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  žlutá, zelená a červená
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Keramické mubíny se mohou snadno rozbít, pokud je mug naplněno tekutinami.Při používání horkých kapalin může spotřebitel utrpět popáleniny.Nahlášené nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Capuccino mugs se M & M tisk žlutý, červený a zelený.Produkt se prodává jako propagační výrobek balený v M & M.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1280/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Olej do lamp
 
Značka: BOVICTUS, ZONE DENMARK
 
Název: Citronella
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Požití malých množství může způsobit smrtelné poškození plic.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neprůsvitná plastová láhev obsahující olej s nepovolenými parfémy a označená kódem H304;objem nebyl uveden.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1271/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Povodňová světla
 
Značka: neznámý
 
Název: LED FLOOD LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  IP 66 (na výrobku), ref. č.:Povodeň FL 10/3K (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující a výrobek není dostatečně uzemněn.Uživatelé jsou proto vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „LED“ povodňová světla určená pro venkovní použití, 10 W, v lepenkové krabici se červenou stranou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1265/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: GSX-S1000
 
Typ/číslo modelu:  FL6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Mezi hadicí k chladiče a výfukovým potrubím není dostatečná vzdálenost.V důsledku toho je možné, že se zásuvka chladiče může dotknout výfukové trubky, která způsobuje poškození hadice chladiče.V nejhorším případě by to mohlo vést k únikům chladicí kapaliny motoru, která by mohla jezdcům způsobit popáleniny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko, Spojené království, Norsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1281/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Cadillac
 
Název: CTS-V and STS-V
 
Typ/číslo modelu:  2004–2007 LET:udělení jednotného schválení typu vozidla
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  CTS-V:výrobky vyrobené ve dnech 6. října 2003 až 15. března 2007, S-TS-V:vyrobené od 23. června 2005 do 15. března 2007
 
Druh rizika:  Úraz
 
Elektrický terminál modul palivového čerpadla může převednout teplo, které by mohlo vytvořit otvor umožňující únik paliva z modulu palivového čerpadla.Tato podmínka by mohla vést k přerušovanému výkonu motoru, který by mohl zahrnovat zastavení a zvýšit riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1285/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Fiat
 
Název: Ducato
 
Typ/číslo modelu:  Typ:250, ES schválení typu:E3 * 2001/116 * 0232 * 17, e3 * 2007/46 * 0044 * 14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla jsou vyráběná vozidla od července do srpna 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby na ochranném štítku pro vniknutí do trupu při výrobě mohou být během výroby nesprávně umístěny a mohou se časem rozbít.V případě nehody to může vést k otevření posuvných dveří z vlastní dohody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Norsko, Slovinsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1286/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Avensis
 
Typ/číslo modelu:  Typ:T27;ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0331 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou vozidla vyrobená v období mezi srpnem a prosincem 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k nesprávnému použití základní nátěrové hmoty se může panorama slunečnice oddělit od rámu a spadnout do prostoru pro cestující.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Maďarsko, Norsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1288/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vyzvednutí nákladního automobilu
 
Značka: Dodge RAM
 
Název: RAM 3500 Cab Chassis, 4500/5500 Cab Chassis, 2500 Pickup Truck, 3500 Pickup Truck.
 
Typ/číslo modelu:  Typ:DC, DM, DJ, D2, DD, DP;jednotlivé ES schválení typu.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2010 a 2013 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Požár
 
Filtr/předtopení s naftovým motorem může vést k požáru v motorovém prostoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyzvednutí nákladního automobilu
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1266/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Sprchovací záclona
 
Značka: neznámý
 
Název: Social Shower Curtain
 
Typ/číslo modelu:  88–1061
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  12134980000001
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Průhledné plastové okénko obsahuje kadmium (naměřená hodnota 1,13 % podle hmotnosti).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat také rakovinu.Kromě toho obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,49 % hmotnostních).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sprchovací záclona, jejíž vzhled je podobný internetové stránce na Facebooku.Bílá a modrá.Výrobek má průhledné plastové okénko.Na horní části zácloně je bílé barvy z modré pozadí potištěny na modrém pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1294/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Hliník Step Lader
 
Značka: FXA
 
Název: Household ladder
 
Typ/číslo modelu:  TYP C04C/04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 3871880000995
 
Druh rizika:  Úraz
 
Některé z geometrických rozměrů žebříku jsou menší, než je požadováno, a uživatel v důsledku toho může spadnout z žebříku.Nemá dostatečnou mechanickou pevnost a může se během používání rozbít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 131.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hliníkový skok žebřík s 3 schůdky a plošinou, prodávaný v průhledných plastových obalech.Datum výroby – 12/2014
Země původu:  Bosna a Hercegovina
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1267/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing
 
Značka: neznámý
 
Název: Swim Ring - PLASTIC INFLATABLE
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plameček obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:17,7 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nafukovací plameček, ozdobený žlutými obrázky.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.Velikost:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 50 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1268/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing
 
Značka: SAINTEVE
 
Název: ANIMAL SWIM RING
 
Typ/číslo modelu:  SYA1047–3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plameček obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:21 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:0,11 % hmotnosti).Podle nařízení REACH je látky DEHP zakázáno ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti, zatímco DINP je v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, zakázán.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Nafukovací plaviček s hlavou, který se dodává v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.Velikost:52 cm x 46 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/1269/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky
 
Značka: Warner Bros.
 
Název: The Looney Tunes Show, Tom and Jerry
 
Typ/číslo modelu:  HKM1401075199, WBTJ295320D, HKM1401168487, WBLTJ295319D, HKM1401175748, WBLT295305D, HKM1401178283, WBLTS295302D, HKM1401181975, WBLTS295304D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ZÁKON O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ, ČLÁNKY 6957313903006, 6957313903013, 6957313903020, 6957313903037, 6957313903044
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Mikrofony zahrnuté do hraček se snadno oddělí a vytvářejí malé části.Malé děti je mohou zatlačit do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Mezi měkkými hračkami (Tom a Jerryse, Tweety Pie atd.), které jsou napájeny baterií a mají mikrofon, jsou různé typy měkkých hraček (Toma a Jerry, Tweety Pie atd.).Mají lepenkový štítek a jsou dodávány bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1273/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací plameing
 
Značka: FangDa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plameček obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:23 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Žlutý nafukovací plaček s delfíny, hvězdicí a bublinami.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.Velikost:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 60 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1277/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: SEA-MAID
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 363
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ZER538–2
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlavy panenky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 35,7 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Tři panenské loutky typu MAid, které se balí do plastového lisovaného plastu, které jsou připevněny k zadním lepenkům.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1282/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada pistolka na hraní s hračkou
 
Značka: Rong Xing Toys
 
Název: Animal World
 
Typ/číslo modelu:  7409–9363863 (na faktuře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291410094511
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malé přísavky lze z projektilů snadno oddělit.Pokud je dítě stáčí do úst, mohou způsobit zablokování dýchacích cest.V případě, že jsou šipky na obličej a bez přísavních košíčků spalují, povede to k poranění očí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada hraček s pistoli, třemi tečkami s přísavkami a osmi různými zvířaty.Výrobek je dodáván v blistích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1287/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky
 
Značka: neznámý
 
Název: Baby Bed
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991209922214
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 21,7 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka (panenka) mající růžové postýlky, která je dodávána v průhledném plastovém obalu s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1289/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pásky pro pásky
 
Značka: Ballsy
 
Název: Band Accessory Case
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9328646036445
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál s posádkou obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:nad 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soubor barevných charmů pro pásky s různými tvary, háčky a klipy dodávané v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Malta

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1275/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavecké kufry
 
Značka: Unipue Beauty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení s volným koncem v prostoru pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bazény pro chlapce, které jsou určeny pro malé děti do 7 let, včetně šňůr na stažení v prostoru pasu.Na přední straně je obraz „spiderman“ a nápis „GO SUMER“.Se jedná o lepenkovou značku, která je připojena k kufrům.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1276/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké koupací šortky
 
Značka: LANGJIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení s volným koncem v prostoru pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětská chodítka pro chlapce do věku 7 let, velikost šňůr na stažení v prostoru pasu.Na přední straně je obrázek s kreslenými kreslenými písmeny.Se jedná o lepenkovou značku, která je připojena k kufrům.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1278/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: KIMI FRENA
 
Název: Girl hooded fleece
 
Typ/číslo modelu:  Styl:Girella, Miss Chic
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8034028128240
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
„Kolenko“ má šňůry s volným konci v oblasti střechy, která může být ulovena během různých činností dítěte, které je způsobováno uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tričko s fialovou potýkou pro dívky, velikost 4 až 5 let, k uzavření pomocí zip.Přední část má nápis „Girl Rocks in New York City“.Kapota s šedým obložením a funkční textilní kord.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1283/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: School Master
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SM – 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5291148021001
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v prostoru pasu pro kalhoty se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava oděvu určená pro děti ve věku 10 let.Souprava se skládá z šedé úplné pocení a šedé pár kalhot.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1284/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: BECO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek 4606
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4013368161012
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Vrtací krčky na krčku se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Red bikini, pro dívky výšky 152 cm.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1292/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: ASUKA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AX-303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6942514646463
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedá nárazník pro děti.Kapota je odnímatelná a obsahuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka.Velikost:104–128
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1293/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Arino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  64011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1040000399031
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek obsahuje vyčnívající smyčky a gggles v oblasti krku, které se mohou ulovit, a cizí vozidlo může být cizí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Barevný kabát s podšívkou pro děti.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Když je otvor příklop v největší části zdrhovadel, musí mít vyčnívající smyčka.Velikost:98–128
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1270/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Alarm
 
Název: Alarm Häkävaroitin / Carbon Monoxide Alarm
 
Typ/číslo modelu:  VST-C588H
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bateriový detektor oxidu uhelnatého
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1272/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Palomies
 
Název: Häkävaroitin ("Carbon Monoxide Alarm")
 
Typ/číslo modelu:  JB-CO4/SY-CO4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6 438168 085616
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bateriový detektor oxidu uhelnatého.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1274/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Fireman
 
Název: Häkävaroitin
 
Typ/číslo modelu:  SF-T-111-LCD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6 430039 734678
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bateriový detektor oxidu uhelnatého.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1279/15       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: FireAngel
 
Název: Carbon Monoxide Alarm
 
Typ/číslo modelu:  CO-9D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 130805
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého s integrovanou nevýměnnou baterií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1291/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Ponorné čerpadlo
 
Značka: VODOLEY UTOS
 
Název: злєктронасос
 
Typ/číslo modelu:  BV-0,1–63-U5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Obal výrobku není uzemněn.Napájecí kabel není vybaven pozemkem.Připojení k elektrické síti není chráněno proti pronikání vlhkosti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Ponorná čerpadla napájená ze sítě s kovovým pouzdrem.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 42
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0087/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  LED balóny
 
Značka: illooms
 
Název: Light Up Balloons
 
Typ/číslo modelu:  5x Volně žijící zvířata
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:313274067265GTIN 8 1014701128 5
VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosovatelných látek uvolňovaných balóny je příliš vysoké (naměřená hodnota:1 803 µg/kg).Nitrosaminy mohou být karcinogenní při vdechování, požití nebo dermální expozici.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné vnitrostátní právní předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Souprava sestávající z pěti balonů pro světlo, smíšených barev s tiskem pro zvířata, dodávaných v plastovém sáčku.VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0088/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  LED balóny
 
Značka: illooms
 
Název: Light Up Balloons
 
Typ/číslo modelu:  15x Mull
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže:314445021285GTIN 8 10147010035
VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosovatelných látek uvolňovaných balóny je příliš vysoké (naměřená hodnota:1 160 µg/kg).Nitrosaminy mohou být karcinogenní při vdechování, požití nebo dermální expozici.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné vnitrostátní právní předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Balení sestávající z patnácti balonů, smíšených barev dodávaných v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 42