Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 8 ( Offentliggjort på: 03/03/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0110/06       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Handsker indeholder forbudte azofarvestoffer.312 mg/kg og 270 mg/kg.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Detailhandlers frivillige tilbagekaldelse af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Cykhandsker "Type/model:Ks Fahrradhandschuche (cykelhandsker) XL, 61169300.
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0111/06       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan ikke fastgøres bagtil på cyklen korrekt til cyklen, og dens elementer, som f.eks. barnesadel, kan derfor falde ud over cyklen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bagtransportør (hobbyudstyr) "Decathlon Cycle"Type/model:695859 OG 727693.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0106/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Saven udgør en skadesrisiko, fordi:savklingen rammer den løse savklerafskærmning, de drejelige bøjninger og savklinge rammer den kant af lokken, der finder sted ved transport af savklingen (når den er i drift med stor trunks), mens nedslidt tid på savklingen er for lang, og åbningen på den åbne side af savklingen er for bred.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning af varen fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elsav "Power Super — cirkulære Saw"Type/model:50800.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0105/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af forkert montering er kugleleddet i højre side af højre aksel ikke fastgjort korrekt til spindelen, og i ekstreme tilfælde kan underarmen adskilles fra spindlen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af tilbagekaldelsesaktioner iværksat af fabrikanten. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj "PKW Opel Astra"Type/modelnummer:KøretøjstypeH, EF-typegodkendelse * 2001/116 * 0261 * 04 og 05.Bemærkning:Tilbagekaldelsen berører ikke alle køretøjer fra 2005 og 2006.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0107/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Fejl ved placering af stoppunktet på gulvet ved gaspedal.Hvis stop ikke er korrekt placeret, er der risiko for, at der midlertidigt er risiko for, at den ikke kan accelerere tidligere programmeret hastighed, og at den hastighedsbegrænsende funktion er aktiveret eller ikke er i stand til at aktivere sparkefunktionen for køretøjer med automatisk gearkasse.Risiko for uheld i overhalingen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: De korrigerende handlinger, som importøren har truffet. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): De korrigerende handlinger, som importøren har truffet.

 
Beskrivelse:  Motorkøretøjer "Citroen C4 automatik"
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0109/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
I visse Hilx-modeller er der, når de opererer under forhold med lav udvendig temperatur og med en lille brændstofmængde i tanken, en mulighed for at trænge ind i luft i brændstofpumpen gennem det rør, der returnerer brændstoffet.I så fald kan det medføre, at motoren ikke startes eller afbrydelsen afbrydes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Køretøjets dele/brændstoftank — Toyota.Type/model:Hilux.Beskrivelse:Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer fremstillet fra 28.6.2005 til 19.12.2005.
Oprindelsesland:  Sydafrika, Thailand
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0103/06       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan fastsættes anderledes afstandsintervaller, når stigen hæves.Når der opereres med låsesfangstens låsefanger, kan segmentet snakke om, med mulighed for knusning på rørene og mellem trinnene.De påsatte advarsler er ikke tilstrækkelige, og konstruktionen kan forhindre risikoen for at komme i klemme.Den maksimale last er ikke markeret på stigen.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren blev frivillig standset og tilbagekaldt produktet af importøren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Teleskoplejder "xtenderer & ", kan forlænges med en længde på 3,80 m.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0104/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Risiko for forbrændinger og brand:apparatet vælter under prøvningen på en overflade, der danner en vinkel på 15°.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importoerens frivillige tilbagekaldelse. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk halogenforsyningsanlæg "TRISTAR" (skal anbringes på jorden eller ved anden hjælp)Type/model:XS80.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0108/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Temperaturen i motorens viklinger var højere end tilladt, og de eksterne isolerende dele er ikke beskyttet mod varme.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra en myndighed.

 
Beskrivelse:  Elektrisk håndblander "TONY'C NEO" til fremstilling af frappe kaffe (iskaffe)Type/model:AK.2014.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 8