Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 6 ( Zveřejněno: 17/02/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0075/06       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kinetická energie střel (0,142j) je vyšší než povolená (dolní přípustná mez:0,08j).Vzhledem k tomu, že materiál a konstrukce výrobku ji lze zaměnit, může být atraktivní pro děti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Rozhodnutí celního úřadu o zablokování produktu na hranicích. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Rozhodnutí celního úřadu o zablokování produktu na hranicích.

 
Popis:  Výkonovou sportovní střelnou.Značka:Neznámý.Typ/model:CH-0081A a munice (průměr bullet o průměru 6 mm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0074/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Požár, Úraz
 
V důsledku chybějících bezpečnostních pokynů k používání existuje nebezpečí požáru.V případě přímého slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla jsou odpařování kapaliny výbušné.Výbuch se může rovněž vyskytnout v případě úniku látky.Dlouhodobý kontakt s kůží může způsobit kožní onemocnění – xeroximia.Pokud je olej spolčen, může dojít k poškození jater.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný orgánem.

 
Popis:  Kapalné palivo – olej z světelného zdroje s „olejovou reakcí světelného zdroje“Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0077/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Zapalovače spadají pod definici „nového zapalovače“ stanovenou v evropské normě EN 13869:„Zapalovače.A pro zapalovače děti.Bezpečnostní požadavky a zkušební metody“.Bylo zjištěno, že zapalovače představují riziko popálení s ohledem na jejich vlastnosti, zejména s ohledem na to, že se jedná o předměty, které by mohly být pro děti, a zejména malé děti mladší 51 měsíců, zajímavé, a na nedostatek označení nebo údajů o způsobu výroby plamene.Rovněž je třeba zdůraznit, že světelné efekty, které vznikají zapalovači č. 9, 10 a 17, ještě pravděpodobněji vyvolávají dojem, že se jedná o hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Žertovné zapalovače různých tvarů.Značka:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0083/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:délka hlavního kabelu je kratší, než je požadováno, průřez vnějších a vnitřních drátů je mnohem menší, než je požadováno.Vodiče nemají dostatečné mechanické vlastnosti.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvedení výrobku na trh zakázané příslušným orgánem. hospodářský subjekt je povinen stáhnout výrobek z trhu.

 
Popis:  Osvětlovací řetězecTyp/model:63624–100 litrů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0086/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnitřních a vnějších vodičů je menší, než se požaduje, vodiče mají nedostatečné mechanické vlastnosti (během zkoušky se rozbily).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Je zakázáno uvádět výrobek na trh; dovozce je povinen tento výrobek stáhnout z trhu.

 
Popis:  Osvětlovací řetězecZnačka:Neznámý.Typ/model:VÁNOCÍ SVĚTLA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0072/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Izolační materiál nemá dostatečnou odolnost vůči ohni, aby mohl způsobit požár.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání nařízené orgánem.

 
Popis:  Závěsné svítilny s řetězcem typu svícení v T35L.Značka:Neznámý.Typ/model:Článek 12123.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0073/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:hlavní lano je vázáno pouze na kovový rám svítidla, kotevní úchyt má ostré kovové hrany (takže kabel se může poškodit) a zařízení nezajišťuje účinnou ochranu před vytažením a kroucením.Existuje nebezpečí požáru, protože izolační materiál nemá dostatečnou odolnost vůči ohni.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání nařízené orgánem.

 
Popis:  Závěsné svítilny s řetězcem typu svícení v T35L.Značka:Neznámý.Typ/model:Článek 13732.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0080/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možné narušení šroubů určených k podpoře závěsného zařízení v době, kdy je přišroubován, což vede ke špatnému držení závěsného zařízení na karoserie.Nebezpečí nehody v případě, že se šrouby závěsného zařízení a přívěs přicházejí volně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolných nápravných opatření přijatých dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Název:Šrouby závěsného zařízení ve prospěch společnosti Suzuki Grand Vitara 1,6 & 2,0 L (části vozidel)Typ/model:Kódové číslo šroubů:990E0–65J28 (JB420) nebo 990E0–64J09 (JB416).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0068/06       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: hvs.
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
1.Problém s závěsy:Z důvodu nesprávné konstrukce závěsů se žebřík stává nestabilním, když se nastaví do svislé polohy a může se zhroutit.2.Problém s popruhy:Popruhy, které mají zabránit odklouznutí, jsou vyrobeny z materiálu, který není odolný vůči stárnutí.Ve velmi krátké době (jeden rok) ztrácejí téměř 100 % své pevnosti v tahu.Doposud došlo k 16 nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažením z oběhu podle výrobce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažením z oběhu podle výrobce.

 
Popis:  Víceúčelový žebřík, tři sekce.Značka:HVs.Název:Víceúčelový žebřík, tři sekce.Typ/model:HVs 1021 (3 * 7), 1027 (3 * 9), 1033 (3 * 11), 1024 (3 * 8), 9378 (3 * 8).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0079/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení
 
Píšťaly se zcela zasazují do válce pro malé části (nebezpečí udušení) a celý řetězec byl příliš dlouhý – 345 mm (riziko uškrcení).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dechové hračky typu „Metal Whistle“:3003, čárový kód 734 00 10 230 039.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0081/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: ers (toys) "The First Years"
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Tekutina v rámci prstových kroužků může obsahovat pseudomnasu aeruginosa a pseudomnas putida, které by mohlo u dětí způsobit onemocnění.Možné příznaky, které by mohly být pozorovány u mladých kojenců, mohou zahrnovat podrážděnost, zvracení, průjem, průjem a dehydrataci, to bude pouze v případě, že éter byl probušen a sytou vodu z teréteru požitku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce a odvolání od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Teethery (hračky) „První rok“Název:Disney Bunles of Magic Pooh soft Col Ring Teether.Cold Animal Teether – Ryby, zebra a dinosaur.Zkušební skupina „Přátel“ („Přátel“) Teether.Typ/model:Y1142, Y1473, Y1474.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0082/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení
 
Píšťaly se zcela zasazují do malé zkušební tlakové láhve (nebezpečí udušení) a šňůra byla 780 mm dlouhá (riziko uškrcení).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku z trhu a likvidace dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Odpadní hračky „Whistle Aojie“, které jsou uvedeny v činnost.Typ/model:131901, AJ0078B, čárový kód 7320341319016.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0087/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Riziko udušení u malých dětí – hlavy se mohou oddělit od tělesa a hlavy v válci malých částí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z oběhu podle výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné hračky obsahující malé hodnoty ‚Escor‘Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0084/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Požár
 
Riziko požití oleje do lamp v důsledku toho, že uzavření otvoru pro práci nemá požadované dva nezávislé mechanismy, které mají být otevřeny.Svítilna má sklon k vrhnutí a únik ropy představuje vážné riziko hořlavosti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovozce dobrovolně hodlá stáhnout výrobek z oběhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dekorativní olejové lampy „RAYBURN“Typ/model:(různé) – KÓDY RAY590 až RAY596.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0069/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Hlášeny tři nehody:rám, napájecí jednotka a drát odlovený z drátů, které by mohly rovněž způsobit požár při prádemu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický spotřebič pro domácnost pro sušení prádla „INNOVAXE SECHEVIIT – Cloth Heater Bac“Typ/model:Látky Heater model 58 00 20.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0070/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Je-li proudění vzduchu zablokováno, je možné získat přístup k živým částem přístroje, jestliže je spotřebič přehříván a taví.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Přenosný ohřívač „VIDAL“Typ/model:0204413.Nápis na obalu:Vodal (R) 2Kw FAN HEATER 0204413 (3273) CALEFACTOR 8 432583044133 CE
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0071/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Uživatel musí přijít do styku s velmi horkými částmi zařízení a kabely nejsou dostatečně a dostatečně izolované.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Waferres ‚Bifinett‘Typ/model:Vzor H-3044.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0076/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože pájené spoje nejsou izolovány a plocha průřezu kabelu je příliš malá.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z prodeje nařízené orgánem.

 
Popis:  Krystal 6 Hole Outlet.Typ/model:CT5053, EAN 1234567050539.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0078/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požár, protože ochranný prvek není součástí obvodu napájecí vodiče, nejsou pro bezpečnostní spojení používány dva šrouby, které tvoří šrouby a bezpečnostní spojení není proti náhodnému zásahu chráněno.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvádění na trh dobrovolně zastaveno a staženo od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrická pizza na pizzu „Cacioola – Pizza 40 cm 1500 W“Druh/číslo modelu:ELEKTRICKÁ PIZZA NA PIZZU.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0085/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Poté, co testy spalují popáleniny, spoje se staly volně uvolněnými a spadnou do spodní části krytu, takže kontakt je vystaven.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kontaktní sestava (pro různé bezdrátové varné konvice) „SUNLIGHT“Typ/model:SLT-101B.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 6