Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 39 ( Offentliggjort på: 02/10/2015)
Notifikation A12/1143/15, der er offentliggjort i rapport nr. 37/2015, er blevet ændret på anmodning af den bemyndigende myndighed, da produktet anses for at være forfalsket.Notifikation A12/0951/15 offentliggjort i rapport nr. 30/2015 er blevet ændret efter anmodning fra den anmeldende myndighed.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1206/15       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Quatrocopter
 
Mærke: SYMA
 
Navn: 4 CH Remote Control Quatrocopter
 
Type/modelnummer:  X8C VENTURE
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Når strømforsyningen til eller fra lysnettet tilsluttes eller afbrydes, kan brugeren utilsigtet røre ved strømforsyningens eller stik adaptere.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Quatrocopter/drda med fjernstyringsenhed og strømforsyning med tændrør.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1205/15       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Termoflaske
 
Mærke: DAYDAYS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode:15630
 
Batchnummer/stregkode:  8088909156303
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Separatorer i den dobbelte glasvæg i termoerne indeholder asbestfibre.Ved databrud kan brugeren indånde de asbestfibre, der er kræftfremkaldende.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Termokolben (1.4 liter) med grøn skal og håndtag til at håndtere overdelen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1198/15       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: HUONJE
 
Navn: Pointer LED Key Chain
 
Type/modelnummer:  JD-880
 
Batchnummer/stregkode:  8600418880335
 
Risikotype:  Synsskader
 
Laserpointeren er et laserprodukt i klasse 3B.Den bærer de forkerte advarselsmærker.Hvis laserstrålen viser sig direkte i øjnene eller ved hjælp af et uheld eller på et andet sted, kan laserstrålen medføre et delvist eller permanent synstab.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825-1 med hensyn til mærkning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Midlertidigt forbud mod levering, levering og udstilling af produktet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hovedring med rød laserpointer og farvede lysdioder.Produktet findes i forskellige farver og pakkes i papkasse sammen med tre fuldt ladede knapcellebatterier.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Luxembourg
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1193/15       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Intenze
 
Navn: Dark Chocolate
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti SS 202 ex 02/29/2020 og parti SS 200 ex 01/31/2020
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Blæk indeholder antimon (målt værdi op til 3,2 mg/kg), arsen (målt værdi op til 14,9 mg/kg), nikkel (målt værdi op til 106 mg/kg) og bly (målt værdi op til 5,76 mg/kg).Antimon kan irritere huden, og langtidseksponeringen kan påvirke åndedrætssystemet og det kardiovaskulære system.Arsen er kræftfremkaldende, eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsmæssige neurotoksicitet og nikkel kan forårsage hudirritation og forårsage sensibilisering eller fremkalde allergiske reaktioner.I Europarådets resolution RescAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og om fast makeup anbefales det, at mængden af antimon, arsen og bly i tatoveringsfarver ikke overstiger 2 mg/kg, og at indholdet af nikkel i tatoveringsfarver er så lav, som det er teknisk muligt.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  30 ml flaske
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Cypern

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1199/15       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Eternal Ink
 
Navn: Light red
 
Type/modelnummer:  3858 Lette Red
 
Batchnummer/stregkode:  Batch # 64 E06, Lot # E 64, Brug af:03/05/18
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Trykfarve indeholder nikkel (målt værdi 11 mg/kg).Nikkel kan forårsage hudirritation og forårsage sensibilisering eller fremkalde allergiske reaktioner.Europarådets resolution "ResAP (2008) 1" om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup anbefaler, at indholdet af nickeI i tatoveringsfarver er så lavt, som det er teknisk muligt.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Farveløs, klar plastflaske med selvklæbende etiket, hvori der findes en dispensedyse med en skruelåg og en åbning i toppen, 30 ml
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/1201/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Yamaha
 
Navn: YZF-R1, YZF-R1M
 
Type/modelnummer:  Type:RN32EF-typegodkendelse:E1 * 2007/24 * 0740
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet i 2015.
 
Risikotype:  Brand
 
På grund af en eventuel beskadigelse af en O-ring, som er udstyret med ringe, når motoren er samlet, kan motorolie lækkes fra en af olierørene.Da olierøret befinder sig uden for motorens område, kan den udsivende olie falde ned på den varme udstødningsmanifold, mens motorcyklen er i gang og når som følge af brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig, Nederlandene, Kroatien, Sverige, Irland, Slovenien, Slovakiet, Danmark, Bulgarien, Det Forenede Kongerige, Portugal, Grækenland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1204/15       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ekstern batterioplader
 
Mærke: Segway
 
Navn: Off-Board Charger
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Særlige produkter inden for nummerserien:1244C0000002-14209C000312
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
En anodiseret overfladebehandling kan forhindre placeringen af opladeren i at være fuldstændig forbundet til jord.Hvis en bestemt tråd i opladeren skal løsne sig og berøre den indre side, så den elektriske ledning kan ledning, kan brugeren få et elektrisk stød, hvis de kommer i berøring med opladeren.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ladestander, der anvendes til opladning af batterier, som er blevet udskilt af et køretøj i Seway PT.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1202/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: cb
 
Navn: Beautiful Modern Girl
 
Type/modelnummer:  Nr. 6638,Jf. fodnote 36,613.
 
Batchnummer/stregkode:  84128423661381402801 (batch)
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i dudens sko indeholder bis (2-ethylhehyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 5,8 % vægtprocent).DEHP kan skade børns sundhed og forårsage mulig skade på forplantningssystemet.Desuden indeholder den diisononylphthalat (DINP) (målt i vægt 4,2 %).Ifølge REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalaterne DINP, DNOP og DIDP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastdukke, der er til rådighed med forskelligt tøj.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1207/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Frozen (COUNTERFEIT)
 
Type/modelnummer:  1203A
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
PRODUKTET ER ELLER KAN VÆRE FORFALSKET
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 10,4 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Destruktion af produktet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med en række rotorblade, der er fastgjort på bagsiden, og som gør det muligt for dukken at svæve bare over jorden.Dukken leveres med en USB-oplader og pakkes i en trykt papkasse.PRODUKTET ER ELLER KAN VÆRE FORFALSKET
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1210/15       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastdukke og bassin
 
Mærke: ABABABY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MA-1
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Lederen af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:24 % i vægt).Denne phthalat kan skade børns helbred og forårsage skader på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blond plasticdukke og et lyserødt plastikbassin.Legetøjet frembringer lyde og leveres i gennemsigtig plasticpose med papetiket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1195/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sandaler til kvinder
 
Mærke: Fosco
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  23 33 205 123, Model:Sara 2
 
Batchnummer/stregkode:  0040402101387
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i foret og ustendet er for høj (målt værdi:7,5 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Damebrun lædersandaler, med plastsål, fastgørelse på anklen.Produktet leveres i en papkasse.
Oprindelsesland:  Cambodja
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1197/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sele
 
Mærke: Xuna Accessoires
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ægte læder + PU (polyurethan), G-15 208,95 cm
 
Batchnummer/stregkode:  GT1799
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi 28,7 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sele, af hvidt læder og polyuretan med lukkebeslag af metal til metal og metalnitter, størrelse 95 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1200/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sandaler
 
Mærke: ELEVEN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MMS11161
 
Batchnummer/stregkode:  00459211616
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i foret og ustendet er for høj (målt værdi:4,5 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Sandaler, af brun læder, til mænd.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1203/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børns regnlag
 
Mærke: KiK
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Forskellige typer — grøn — mørkeblå med hjertemønster
 
Batchnummer/stregkode:  Kendelse:10934/00 AF 10934008721324000799.
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder azofarvestoffer, som giver en for stor mængde af de aromatiske aminer benzidin (målt værdi 43 mg/kg) og 3,3 "-dimethoxybenzidin (målt værdi 329 mg/kg).Hvis produktet er i direkte og langvarig berøring med huden, kan disse aromatiske aminer optages af huden.Aromatiske aminer kan fremkalde kræft, cellemutationer og påvirke reproduktionen.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnerackat med hætteingen yderligere emballering.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1208/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: WANDENG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Y-5603-TPL
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snor med frie ender i kappen kan blive fanget i forskellige aktiviteter for et barn, hvilket er årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børn, der har dårlige forbindelser med hætte, lynlås og kænguruer.Varen er dekoreret med påskriften:"ÅBENT HUS".Produktet findes i sort, rød, blå og orange.Størrelser:134, 140, 146, 152, 158, 164.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1209/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sandaler til piger
 
Mærke: Baobao
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  14012
 
Batchnummer/stregkode:  1504120001996
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer (blomster og sten) i sandaler kan let løsne sig.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sandaler med velcro, der er til rådighed i forskellige farver.Varerne er dekoreret med små blomster med sten i midten.Skoene leveres i lyserød papkasse.Stikprøvestørrelse:21
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1211/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: HANNY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FL-1085
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Snorene med snorene i kaletten kan blive fanget i forbindelse med forskellige aktiviteter for et barn, hvilket er årsag til strangulering.Desuden er snorelsenerne for boltene elastiske:hvis et barn trækker dem, kan de springes ned i øjnene og komme til skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børn, der undervurderer umisnok med hætte og lynlås.Varen er dekoreret med påskriften:"COOL BABY Garden", og den findes i forskellige farver.Størrelser:110, 116, 122 OG 128.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1212/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til piger
 
Mærke: ZERO ONE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  K6308Y
 
Batchnummer/stregkode:  6942145660128
 
Risikotype:  Personskader
 
De umyndige bændinger i taljeområdet kan blive fanget under forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Røde fritidsbenklæder til børn, der er dekoreret med indskriften:"FREDAG GIRLESY — ELSKER DIT".Størrelse:4/98-104
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1213/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sko til piger
 
Mærke: TOM.M
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  M84-71
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De dekorative sten på skoene kan nemt løsnes.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pisko med velcro og en lynlås på siden.Skoene er dekoreret med små plaststen.Produktet leveres i papkasse.Størrelse:21
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1214/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Piger, bikini
 
Mærke: UNION-STAR
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8036
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
De funktionelle snore i hals-, ryg- og taljeområdet kan blive klemt og forårsage kvælning og skader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pigget farverige bikini med søheste.Den øverste kan bindes med funktionelle snore i halsområdet og bag.Bunden af bikini kan justeres og bindes sammen med snore i taljeområdet.Størrelse:2-6
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/1215/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Hastighedsbeklædning til drenge
 
Mærke: Sun Beach
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GS03
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Snoede strenge med friender i taljeområdet kan blive fanget under forskellige aktiviteter for et barn, hvilket forårsager kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Dreng i forskellige farver.Vest for svømmestammer omfatter en ubehæftet snor med frie ender.Størrelse:98-128.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/1216/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børn, der er under dårlige forhold til børn
 
Mærke: H&S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  M-7089B
 
Batchnummer/stregkode:  558258268
 
Risikotype:  Strangulering
 
Tilstedeværelsen af snoede strenge med frie ender i emhætten kan være årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  For børn med hætte, lynlås og kænguruer i forskellige farver.Varen er foret med kunstigt pelsskind og dekoreret med rhinesten og inskriptioner.Størrelse:152, 164
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1217/15       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sølvbryd med piger
 
Mærke: GRACE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  40566
 
Batchnummer/stregkode:  10045566
 
Risikotype:  Strangulering
 
Snoede fletninger med frie ender, der anbringes i halsens område under undergrænsen, kan være årsag til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Piger, der er underforsynet med en polo del med polo eller polo i forskellige farver.Varen er dekoreret med skilte og rhinesten og et billede af en pige.Størrelser:134, 146, 152 OG 164.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/1194/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Motoradapter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Power Supply
 
Type/modelnummer:  Model:VP-1202000
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den metalvarme, der er installeret ved siden af PCB (trykt kredsløb), rummer et potentiale for elektriske forbindelser mellem den primære og den sekundære side af PCB.Dette kan resultere i vekselspænding (AC) over på jævnstrøm, hvilket kan medføre risiko for elektrisk stød for brugeren.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sort vekselstrøm/jævnstrømsadapter med bly, der leveres i almindelig papkasse.Nominelt input:100-240 VResultat:12 V
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/1196/15       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk kaffemaskine
 
Mærke: SILVANO
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  CM-729
 
Batchnummer/stregkode:  69781254553589
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isoleringen af strømkablet kan let blive beskadiget som følge af trykket på isoleringen, når kablet bevæger sig gennem åbningen på undersiden af kaffemaskinen.Dette kan efterlade levende dele, som er tilgængelige, og forårsage elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elektrisk varmemaskine i hvid og sky blå med to porcelænskopper.Produktet leveres i en hvid og lilla kartonæske.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2015 - 39
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0084/15       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Efterklappelig lygte
 
Mærke: KDE
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Model:05LSD01940W2400
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:8435147519245, Batch:519245
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Husets hus, herunder den metaldel, der bruges til at justere det, kan overvarme, der forårsager forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sølvfarvet udklipsholderen med 230V/50 Hz spænding.Varen leveres i en plastpose i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2015 - 39