Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 39 ( Zveřejněno: 02/10/2015)
Oznámení A12/1143/15 zveřejněné ve zprávě č. 37/2015 bylo změněno na žádost oznamujícího orgánu, neboť výrobek je považován za padělek.Oznámení A12/0951/15 zveřejněné ve zprávě č. 30/2015 bylo na žádost oznamujícího orgánu změněno.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1206/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Quatrocoter
 
Značka: SYMA
 
Název: 4 CH Remote Control Quatrocopter
 
Typ/číslo modelu:  X8C VENTURE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při připojování nebo odpojení elektrického napájení z elektrické sítě se uživatel může neúmyslně dotýkat živých kolíků elektrického napájení nebo zástrčkové adaptéru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Quatropter/dron s dálkovým ovládáním a napájení s adaptérem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1205/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Termos baňka
 
Značka: DAYDAYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:15630
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8088909156303
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny termoy obsahují azbestová vlákna.Dojde-li k přerušení teploty, může uživatel vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Termos baňka (1.4 litry) se zelenou plastickou skořápkou a s rukojetí v horní části.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1198/15       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: HUONJE
 
Název: Pointer LED Key Chain
 
Typ/číslo modelu:  JD-880
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8600418880335
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový ukazatel je laserový ukazatel třídy 3B.S sebou nese nesprávné výstražné štítky.Vzhledem k tomu, že laserový svazek upozorňuje přímo na oči, může způsobit částečnou nebo trvalou ztrátu zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Klíče prstence s červenými laserovými listinami a barevnými diodami vyzařujícími světlo (LED).Výrobek je k dispozici v různých barvách a je balen v lepenkové krabici spolu se třemi plně nabitými knoflíkovými bateriemi.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1193/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Dark Chocolate
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže SS 202 ex. 02/29/2020 a SS 200 ex. 01/31/2020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Inkoust obsahuje antimon (naměřená hodnota do 3,2 mg/kg), arsen (naměřená hodnota do 14,9 mg/kg), nikl (naměřená hodnota do 106 mg/kg) a olovo (naměřená hodnota do 5,76 mg/kg).Antimon může dráždit kůži a dlouho může mít vliv na dýchací a kardiovaskulární systémy.Arsen je karcinogenní, vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může vyvolat vývojovou neurotoxicitu a nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah antimonu, arsenu a olova v tetických inkoustech nepřekročil 2 mg/kg a obsah niklu v tetických inkoustech je tak nízký, jak je technicky dosažitelné.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Láhev na 30 ml
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1199/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Light red
 
Typ/číslo modelu:  3858 A Light Red
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže # 64 E06, část # E 64, Užití:03/05/18
 
Druh rizika:  Chemické
 
Barva obsahuje nikl (naměřená hodnota 11 mg/kg).Nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah nikkezi v tetických inkoustech byl tak nízký, jak je to technicky dosažitelné.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezbarvá plastová láhev s adhezivním štítkem, se šroubovým uzávěrem se šroubovacím uzávěrem a s otvorem v horní části o objemu 30 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1201/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Yamaha
 
Název: YZF-R1, YZF-R1M
 
Typ/číslo modelu:  Typ:RN32ES schválení typu:E1 * 2007/24 * 0740
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2015.
 
Druh rizika:  Požár
 
Z důvodu možné poškození O-kroužek, špatně namontovaný při montáži motoru, se může motor řadit z jedné ropné trubky.Vzhledem k tomu, že se palivová trubka nachází vně motoru na úrovni sběrného výfukového potrubí, unikající olej by se mohl dostat do sběrného výfukového potrubí za tepla, přičemž motocykl se řídí a vznítí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Nizozemsko, Chorvatsko, Švédsko, Irsko, Slovinsko, Slovensko, Dánsko, Bulharsko, Spojené království, Portugalsko, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1204/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nabíječka baterie mimo vozidlo
 
Značka: Segway
 
Název: Off-Board Charger
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifické výrobky v rámci rozmezí pořadového čísla:1244C0000002–14209C000312
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zkouška s anodickým okysličením by mohla zabránit tomu, aby byl uzavřený prostor plně uzemněn.Pokud by se oddělil konkrétní drát nabíjející nabíječky a dotkl se vnitřních stran, které umožňují vedení elektrického vedení, mohl by uživatel dostat elektrický šok, pokud se dopouští nabíječe.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nabíječka používaná k nabití baterií, které byly odpočítávány do silničního vozidla PT.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1202/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: cb
 
Název: Beautiful Modern Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 6638;Ref.36,613
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  84128423661381402801 (šarže)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál na panenku obsahuje bis (2-ethylhehyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 5,8 % podle hmotnosti).DEHP může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Kromě toho obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota 4,2 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka z plastu, která je k dispozici pro různé oděvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1207/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Frozen (COUNTERFEIT)
 
Typ/číslo modelu:  1203A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 10,4 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu

 
Popis:  Panenka z plastu s sadou rotorových lopatek rotujících na zadní straně, která, když je provozována, umožní, aby panenka visila pouze nad zemí.Panenka je dodávána pomocí USB nabíječky a zabalená v kartonové krabici.VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1210/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastů a badinet
 
Značka: ABABABY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MA-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:24 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Panenka plastová panenka a růžová plastová basinet.Hračka vytváří zvuky a je dodávána v průhledném plastovém sáčku s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1195/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské sandály
 
Značka: Fosco
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  23 33 205 123, model:Sara 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0040402101387
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v podšívce a nejedu z sandály je příliš vysoké (naměřená hodnota:7,5 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dámské hnědé sandály s podešví z plastu, upevnění na kotník.Výrobek je dodáván v kartonové schránce.
Země původu:  Kambodža
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1197/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pás
 
Značka: Xuna Accessoires
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Pravé usně + PU (polyuretan), GS-15 208,95 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  GT1799
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné u usní je příliš vysoké (naměřená hodnota 28,7 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pás vyrobený z bílé usně a polyurethanu, s kovovou sponou a kovovými nýty, o velikosti 95 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1200/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánské sandály
 
Značka: ELEVEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MMS11161
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  00459211616
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v podšívce a nejedu z sandály je příliš vysoké (naměřená hodnota:4,5 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sanitní sandály pro muže.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1203/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské deštné raty
 
Značka: KiK
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Různé typy – zelená – tmavě modrá se srdečním vzorem
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadí:10934/00, 10934008721324000799
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje azobarviva, která uvolňují příliš velké množství aromatických aminů benzidinu (naměřená hodnota 43 mg/kg) a 3,3’-dimethoxybenzidin (naměřená hodnota 329 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, mohou být tyto aromatické aminy vstřebávány kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské deštné ratě;žádné další balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1208/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: WANDENG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Y-5603-TPL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrky s volným čepem v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské týkošile s kapucí, zipy a klokanky.Výrobek je zdoben nápisem:„OTEVŘENÁ INSTITUCE“.Produkt je dostupný v černé barvě, červené barvě, modré barvě a oranžové barvě.Velikosti:134, 140, 146, 152, 158, 164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1209/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: Baobao
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  14012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1504120001996
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky (květiny a kameny), ze které se vztahují sandály, se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívčí sandály, jejichž uzávěr je k dispozici v různých barvách.Výrobky jsou zdobeny malými květinami a uprostřed.Obuv se dodává v krabičce růžové lepenky.Velikost vzorku:21
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1211/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: HANNY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FL-1085
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Řetězce tvorby šňůr v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které by se mohly stát uškrcení.Kromě toho jsou stahovací řetězce v digestoři elastické:pokud je dítě vytrhne, může se z nich na oči dostat do očí a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské týčko s kapucí a zdrhovadlo.Výrobek je zdoben nápisem:„COOL BABY Garden“ a je k dispozici v různých barvách.Velikosti:110, 116, 122, 128.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1212/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: ZERO ONE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K6308Y
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6942145660128
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepevné šňůry na stažení u gagnek v prostoru pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Červené volnočasové kalhoty pro děti, zdobené nápisem:„PÁTEK GIRLESY – LÁSKA VÁŠ“.Velikost:4/98–104
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1213/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská obuv
 
Značka: TOM.M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M84–71
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativní kameny na boty lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská obuv se sílou na suchý zip a zip na straně.Obuv je zdobena malými plastovými peckami.Výrobek je dodáván v kartonové schránce.Velikost:21
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1214/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: UNION-STAR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8036
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Funkční šňůry na krku, na zadní straně a v pase se mohou zachytit, což způsobí uškrcení a zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Barevný biorekta (rod) u mořských koní.Horní část může být svázána s funkčními kordy v oblasti krku a na zadní straně.Spodní část bikiny lze upravit a spojit se šňůrami v prostoru pasu.Velikost:2–6
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1215/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavecké kufry
 
Značka: Sun Beach
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GS03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry na stažení s volným koncem v prostoru pasu se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plavecké kufry pro chlapce v různých barvách.Oblasti pasu pro plavecké šachty zahrnují nepřipojený šňůrku s volným koncem.Velikost:98–128.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1216/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: H&S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M-7089B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  558258268
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Přítomnost šňůr na stažení s volným konci v digestoři může vést k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pocení pro děti s kapucí, zdrhovadlo a klokan v různých barvách.Výrobek je podvařen umělým kožešnem a zdobený rýtokameny a nápisy.Velikost:152 A 164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1217/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: GRACE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  40566
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  10045566
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry, které mají volné konce, umístěné v oblasti krku, že se jedná o pocení, které mohou vést k uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívka na tričko s hrdle na póly v různých barvách.Výrobek je zdoben nápisy, tuhými kameny a dívkami.Velikosti:134, 146, 152, 164.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1194/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Silový adaptér
 
Značka: neznámý
 
Název: Power Supply
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:VP-1202000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kovová tepelná jímka na desce s tištěnými obvody představuje potenciál pro elektrické spojení mezi primárními a druhotnými stranami PCB.To by mohlo vést k přechodu na střídavé napětí na stejnosměrný proud vedoucí k nebezpečí zasažení elektrickým proudem pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý plastický střídavý proud na střídavý i stejnosměrný proud s olovem dodávaný do hladké bílé lepenkové krabice.Jmenovitý vstup:100–240 V.Výsledky12V
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1196/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický kávový stroj
 
Značka: SILVANO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CM-729
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  69781254553589
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace elektrického kabelu může být snadno poškozena tlakem na izolaci v případě, kdy kabel prochází otvorem na spodní straně kávovaru.To může odvést živé části a způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrické epresso v bílé a sky modré se dvěma porcelánovými košíčky.Výrobek je dodáván v bílé nebo purpurové lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 39
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0084/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Výklopný světlomet
 
Značka: KDE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:05LS01940W2400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8435147519245, Šarže:519245
 
Druh rizika:  Popálení
 
Pouzdro světlometu nebo svítilny, včetně kovové části, která je použita k jeho úpravě, může způsobit popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stříbřitě zabarvené výklopné lampy na napětí 230V/50 Hz.Výrobek se dodává v plastovém sáčku v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 39