Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 5 ( Objavljeno: 10/02/2006)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0041/06       
Kategorija:  Uređaji
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Postoji nepodudarnost između uputa uvoznika za uporabu na bugarskom jeziku i uputa proizvođača na engleskom jeziku.Proizvođač navodi da uređaj mogu upotrebljavati samo osobe u dobi od 14 do 50 godina bez kardiovaskularnih problema, a uvoznik navodi da je aparat prikladan za djecu stariju od 3 godina, tj. neopravdano i namjerno navodeći ga kao igračku s baterijom.2Kada je uključen, uređaj reproducira niz impulsa iz impulsa (napon 1000 V i trajanje 5 5 μs i napon 100 V i trajanje od 50 μs;svaki impuls s impulsnim iznosom od 2.5 μС).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja na tržište i povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Stavka „Shakking stapler/stapstapler/” – „Bad/rude joke”. vrsta/model:JB 50522.Napomena:Članak se ne može koristiti u svrhu klasnika.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0046/06       
Kategorija:  Nakit
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Sadržaj nikla je iznad dopuštene vrijednosti, koji u izravnom dodiru s kožom može dovesti do porasta osjetljivosti od nikla i izazvati alergijske reakcije.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Stavljanje proizvoda na tržište koje je zabranjeno.Distributer je bio obvezan označiti taj članak s natpisima upozorenja.

 
Opis:  Imitacije draguljarskih predmeta – Earrings.Brand & Type/model:Nepoznato.Opis:Naušnice, prstenovi s bravama, srebrne boje, prozirno pakiranje koje nosi natpis „JIU HE”.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0049/06       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Mikrobiološki
 
Limunsko žuta (lota LMY 003):sadrži lijek Moriaxella spp i Tan Orange (serija HAO 006/1) sadržava Staphylococcus ratnike.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno zaustavljanje distribucije. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Vrsta/model tetovinice s tintom za tetovaža:Limunska žuta serija LMY/003;hard orange Hao 006/1.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: 0044/06       
Kategorija:  Upaljači
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline, Požar
 
Opasnost za malu djecu – oblike upaljača koji su na temelju europske norme EN 13869 u skladu s definicijom upaljača-noviteta, mogu biti privlačni djeci mlađoj od 51 mjeseci koja vode do povećanog rizika od opeklina i požara.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Obavijest o obustavi izdana prodavatelju kojom se zabranjuje stavljanje proizvoda na tržište i isporučuje proizvod.

 
Opis:  S novim svjetlosnim tipom/modelom:Upaljači u različitim oblicima i u oblicima sa ili bez svjetlosti i/ili zvučne izolacije.Upaljači su u mnogim oblicima i veličine: 1) Julikutija s treperom, 2) pištolj za bljeskajuće svjetlo, 3) pištolj za treperenje, 4) karoseriju s svjetlima i zvučnom, 5) podmorskim, 6) automobilom, 7), 8) barza, 9), 10) pištolj za vodu, 11), 12) nožin, 13), tapn, 14), 15) tapn, 16) tapn, 17) torba miša, 18) brončani broj 19), 20) brončani bič, 21) granata, 22) brončana kratika, 23) mikrometar, 24) velika arhivska kabina, 25.) truba.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0052/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Prema informacijama koje se stavljaju na proizvod, rasvjetni lanac namijenjen je za unutarnju i vanjsku uporabu, a utikač nije zaštićen od prodora vode (rizik od električnog udara).Plastični poklopac grla žarulja ne smije imati dostatnu otpornost na paljenje, što može uzrokovati gašenje. ti proizvodi nisu u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje i zabrana prodaje naručene od strane tijela.

 
Opis:  Lanci za osvjetljavanje „Everstar” 1.80 opplin-minijaturne svjetiljke sa žarnom niti i transformator (tip:JT-650);2120 opplin-minijaturne svjetiljke sa žarnom niti i transformator (tip:Vrsta/model ZR-850-a:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0054/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Podaci koji se stavljaju na transformator („unutarnja uporaba”) razlikuju se od informacija o pakiranju („uporaba na otvorenom”).Postoji opasnost od električnog udara zbog činjenice da voda može dobiti na transformator koji nije zaštićen od prodora vode.U lancu osvjetljenja nije osiguran utikač zaštićen od prskanja vode i nije prikladan za trajno priključenje na električnu mrežu s kutijom ožičenja.Plastični poklopac grla žarulje nema dostatnu otpornost na paljenje, zbog čega može prouzročiti požar.Ti proizvodi nisu u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje i zabrana prodaje naručene od strane tijela.

 
Opis:  Sustav za osvjetljavanje „Everstar” 1.40 opplin-minijaturne svjetiljke sa žarnom niti i transformator (tip:JT-650).2.160 opplin-minijaturne svjetiljke sa žarnom niti i transformator (tip:JT-850).Vrsta/broj modela:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0055/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Proizvod o kojem je dostavljena obavijest predstavlja rizik od električnog udara jer je površina poprečnog presjeka kabela manja od one koja se zahtijeva odgovarajućom normom te je korišten nestandardizirani priključak.Plastični poklopac grla žarulje nema dovoljnu otpornost na paljenje i može prouzročiti požar.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje naručene od strane tijela.

 
Opis:  Uređenje prozora svjetla lančane marke:Nepoznato.Opis:Lanac osvjetljivanja sastoji se od 35 svjetiljki sa žarnom niti s pravim mostom koje se pričvršćuju na plastični okvir, koji tvori gađanje.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 5 fotografije

2 od 5 fotografije

3 od 5 fotografije

4 od 5 fotografije

5 od 5 fotografije

Broj upozorenja: 0057/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Područje poprečnog presjeka vodiča manje je nego što je potrebno, izolacija je loše kvalitete, a izrada utikača nestandardizirano je.Plastični dijelovi grla žarulje nemaju dovoljnu otpornost na paljenje pa stoga mogu uzrokovati požar.Ti proizvodi nisu u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Opoziv naloga od strane nadležnog tijela.

 
Opis:  Plastični okvir za rasvjetu koji čini različite figure:1Zvijezda s 132 zamjenjiva svjetla sa žarnom niti i jedinica za bljeskanje;2Srce s 100 zamjenjivih žarulja sa žarnom niti i jedinice za bljeskanje;3Kugla sa 96 zamjenjivih žarulja sa žarnom niti i jedinicom za bljeskanje;4Santa Claus s 50 serijski povezanih zamjenjivih žarulja sa žarnom niti;5Snježna osoba s 35 serijski povezanih zamjenjivih žarulja sa žarnom niti. tip/model:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0058/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Područje poprečnog presjeka jezgre je manje nego što se zahtijeva, ulaz za trepereće jedinice nije zaokružen (zbog toga može doći do oštećenja kabela), ako nema sidrišta za uže, parametri utikača nisu u skladu sa zahtjevima.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat po nalogu tijela.

 
Opis:  Lanci za osvjetljavanje „Royal” Consene od 140 nezamjenljivih svjetiljki sa žarnom niti i 8 funkcija treptavih jedinicom.Vrsta/model:0502
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0059/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izolacija vodiča loše kvalitete, površina poprečnog presjeka vodiča manja je od one potrebne, dimenzije utikača nisu u skladu sa zahtjevima, ulaz za trepereće jedinice nije zaokružen (zbog čega se kabel može oštetiti) te nema sidrišta za kord.Napon naveden na pakiranju i bljeskajuća jedinica (220V) razlikuje se od napona koji se općenito upotrebljava u Mađarskoj (230V) za napajanje iz mreže.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat po nalogu tijela.

 
Opis:  Lanac osvjetljenja „MULTIIFUNCTON 120 Rice Ligies” Consesti iz 120 serijskih nezamjenljivih svjetiljki sa žarnom niti i 8 funkcija treptavih jedinice po tipu/modelu:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0060/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Navođenje „uporabe na otvorenom” dovodi u zabludu jer proizvod nije zaštićen od prodora vode.Područje poprečnog presjeka vodica pojedinačne izolirane savitljive žice koje se primjenjuje između jedinice za treperenje i držača svjetla manje je nego što je potrebno.Usisni dio jedinice za treperenje nije zaokružen, zbog čega se kabel može oštetiti.Nema sidrišta korda.S obzirom na to da je potrošnja električne energije (124W) bila znatno viša od dopuštene (50 W), a vlasnici svjetala nemaju dovoljnu otpornost na paljenje, proizvod može uzrokovati požar.Ovaj proizvod nije identičan tipovima i modelima opisanima na oznaci (navedena potrošnja energije znatno se razlikuje od izmjerenih vrijednosti (124W), izvori svjetlosti i njihovi parametri također se razlikuju).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat po nalogu tijela.

 
Opis:  Lanci za osvjetljavanje „60 Netstarlight”.Sastoji se od 160 zamjenjiva montiranih žarulja sa žarnom niti sa otporničkim mostom i 8 po funkciji bljeskajuće jedinice.Tehničke parametre:220V, Razred II.Vrsta/model:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0061/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Ako je područje poprečnog presjeka jezgre manje nego što se zahtijeva, ulaz za trepereće jedinice nije zaokružen (zbog toga može doći do oštećenja kabela), da nema sidrišta za uže, da proizvod nije zaštićen od prodora vode na etiketi proizvoda i na pakiranju).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat po nalogu tijela.

 
Opis:  Lanac rasvjete „Minighui – Lagade de Brilho micselec-200 mikro” tipa/model:Nepoznato.Sastoji se od 200 nezamjenjivih minijaturnih žarulja sa žarnom niti i jedne za trepćuće jedinice od 8 funkcija.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0062/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Područje poprečnog presjeka jezgre manje je od zahtijevanog, a utikač je nestandardiziran, ulaz za trepereće jedinice nije zaokružen (zbog toga se kabel može oštetiti), nema sidrišta za korda, a raspodjela se dogodila tijekom ispitivanja čvrstoće izolacije.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat po nalogu tijela.

 
Opis:  Lanac osvjetljenja osvjetljenja „140 Bezulekte koloriate” tip/model:Nepoznato.Sastoji se od 140 nezamjenjivih minijaturnih žarulja sa žarnom niti i jedne za trepćuće jedinice od 8 funkcija.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0063/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Površina poprečnog presjeka jezgre koja se primjenjuje između držača svjetla i glavnog kabela manja je od one potrebne, ulaz za trepereće jedinice nije zaokružen (zbog toga može doći do oštećenja kabela), da nema sidrišta za korda i da je konstrukcija utikača nestandardizirana.Plastični dijelovi grla žarulje nemaju dovoljnu otpornost na paljenje, to može uzrokovati požar.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i opoziva koje tijelo odredi.

 
Opis:  Lanci za rasvjetu – nepoznat brend 1. plastični okvir u obliku zvijezde s 108 zamjenjivih žarulja sa žarnom niti i bljeskalite jedinice;vrsta/model:108 Polaris2. plastični okvir u obliku leptira sa 100 zamjenjivih žarulja sa žarnom niti i jedinica za bljeskanje
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0064/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Ako je područje poprečnog presjeka električne mreže manje nego što je potrebno, ulaz za trepereće jedinice nije zaokružen (zbog toga može doći do oštećenja kabela) ako je utikač nestandardizirane.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje naloženog tijelu.

 
Opis:  Lanac rasvjete „100 Peclete koloricate” Conseti nezamjenjivih žarulja sa žarnom niti i nezamjenljivih svjetiljki sa žarnom niti od 8 funkcija po tipu/modelu:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0065/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Područje presjeka jezgre kabela manje je nego što se zahtijeva, ulaz za trepereće jedinice nije zaokružen (zbog čega može doći do oštećenja kabela) ako je utikač nestandardizirane.Napon koji je naveden na ambalaži i za trepćuće jedinice (220V) razlikuje se od napona koji se općenito koristi u Mađarskoj (230V).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i opoziva koje tijelo odredi.

 
Opis:  Tip/model osvjetljenja „Elektrogiraria”:TL-055A1/W/140L.Consists od 140 serijski povezanih nezamjenjivih minijaturnih žarulja sa žarnom niti s mostom otpornikom i bljeskalicom od 8 funkcija.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0066/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Ako je područje poprečnog presjeka jezgre manje nego što je potrebno, ulaz za trepereće jedinice nije zaokružen (zbog čega može doći do oštećenja kabela), ako je utikač nenormiran.Napon koji je naveden na bljeskalici (220V) razlikuje se od napona koji se općenito upotrebljava u Mađarskoj (230V).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i opoziva koje tijelo odredi.

 
Opis:  Tip/model osvjetljenja „60 svjetala za rižu”:Nepoznato.Sastoji se od 60 serijski povezanih nezamjenjivih minijaturnih žarulja sa sustavom SELV sa sustavom otpornika.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0067/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Informacije „INDOR USE” stavljaju se na transformator, dok se na ambalaži preporučuje upotreba na otvorenom.Lanac rasvjete nije zaštićen od vlage, zbog čega može uzrokovati električni šok ako voda dobije bez zaštite transformatora i utikača.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Opoziv naloga od strane nadležnog tijela.

 
Opis:  Tip/model uređaja za osvjetljavanje „Soogyi”:KL 50/M.”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0051/06       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline, Požar, Strujni udar
 
Žarulje nisu bile opskrbljene transformatorom SELV (redukcija električnog napona radi dodatnog niskonaponskog napona).Tijekom toplinskog ispitivanja najviša izmjerena temperatura dostupnih dijelova (uključujući svjetlo sa žarnom niti) iznosi 84,3 °C (dupin) i 175,2 °C (leptir).Staklo koje prekriva lampu s užarenom svjetiljkom koje se sastoji od trbušnog rasvjetnog tijela dogodilo se zbog udara od 0,7 Nm, a svjetiljka sa žarnom niti postala je dostupna za mali ispitni prst.Ti proizvodi nisu u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje i zabrana prodaje naručene od strane tijela.

 
Opis:  Stolna svjetla „Umjetnika ALF98” 1.Dupleks s dupinom (lampuga);vrsta/model:LPT-4009N/1 2.Butternet formirani;vrsta/model:LT-1204D
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0056/06       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Osnovna izolirana unutarnja žica bila je predvođena oštrim i burunskim rubovima.Žica vodiča priključenog na terminal dolazi u dodir s dostupnim dijelovima pod naponom.Nije bilo zaštitne zemlje kod rasvjetnog tijela niti navođenja razreda II.Budući da zemlja na kojoj se nalazi zaštitna zemlja nedostaje pristupačnih dijelova metala, dolazi u dodir s osnovnim izoliranim vodičima (nedostaje im dvostruka izolacija).Ti proizvodi nisu u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat po nalogu tijela.

 
Opis:  Wl-rasvjetna tijela „Sevinc Aydinlatema” 1.Dvostruki zaštitni nosač;vrsta/model:2065/2.A (verzija tipa:2060/2.A).2Jednostruki zidni zastor.2080/1.A (verzije za tip:UREDBA BR. 2065/1.A;UREDBA BR. 2060/1.A;2005/1.A).
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0040/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Drveni zaho odvojili su prelako i mogli bi prouzročiti gušenje.To je vjerojatno posljedica potrošačeva ljepila koje se s vremenom isušuje i smanjuje.Jedan incident:roditelj je u svojoj ruci otkrio svoje dijete.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje proizvoda iz distribucije.Upozorenje izdano na internetskoj stranici uvoznika. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Obliće Sorter House „Misson” – igračka u drvenoj kući dodavanjem privitaka.Vrsta/model:95359
Zemlja podrijetla:  Tajland
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0045/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Uređaj za istiskivanje igračke može se ukloniti primjenom blage sile koju djeca mogu progutati ili udahnuti.Nije primjerena dobna skupina navedena na pakiranju.Prema oznaci preporučuje se igračka za djecu u dobi od 3 godina, ali za djecu mlađu od 3 godina.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat proizvoda i zabrana prodaje koje je naložilo tijelo.

 
Opis:  Istiskivanje toys1.Tri plastična riba (nije navedeno marku);Oznaka EAN:5 998665 708278 2Tri plastične patke, robna marka „Happy Toys”:5 998665 706908 (br. 99328).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0050/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija
 
Uređaj za istiskivanje igračke može se ukloniti primjenom blage sile koju djeca mogu progutati ili udahnuti tako da može uzrokovati gušenje.U skladu s oznakom, ta se igračka preporučuje za djecu stariju od 3 godina, ali djeca se obično koriste igračkama mlađe od 3 godina.Sadržaj ftalata (DINP, DEHP) veći je nego što je dopušteno, što može značiti da postoji rizik od nastanka zdravstvenih šteta.Te igračke nisu u skladu s Direktivom o igračkama i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje i zabrana prodaje naručene od strane tijela.

 
Opis:  Igračka „TOYS R2 VAS”. Brand:Sretni toys.Type/model:Br. 99328.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0042/06       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Uspostavlja se veći udio formaldehida, odnosno 322,4 mg/kg (dopušteno je 150 mg/kg).Formaldehid ima visokoalergijski potencijal, tj. male količine koje mogu lako izazvati alergijske reakcije.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja proizvoda na tržište, povlačenje s tržišta i obveza obavještavanja potrošača koje je nadležno tijelo naložilo.

 
Opis:  Ženske kožne rukavice, vrsta/model:Nepoznato.Opis:Ženske kožne rukavice, Crna boja, pet tableta, elastično zapešća i metalne kopče koje se sastoje od dva gumba smještenih na vanjskom dijelu.Nudi se u prozirnoj ambalaži sa sljedećim natpisom:„Yimau visokom obrazovanju ponovno ga se ne može zatvoriti, a nalazi se u otvorenom visokom obrazovanju, FEAP to Open”.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0043/06       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Grebani grebare ima povećan udio olova, zbog čega je proizvod opasan za zdravlje djece.Iako proizvod nije igračka, količina olova oslobođenog iz proizvoda premašuje ograničenje navedeno u normi za igračke.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana stavljanja proizvoda na tržište, povlačenje s tržišta i obveza obavještavanja potrošača koje je nadležno tijelo naložilo.

 
Opis:  Stajnjak za djecu od tekstilne djece/s bicelamom/s grebnim grebicama „Bertoni, prikupljanje djece u dojenčadi” („Biosers Care Collection”)/model:2932
Zemlja podrijetla:  Tajland
Upozorenje primljeno od:  Bugarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0053/06       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Uže je pomagalo pretanke i izrađene od krhkog materijala.Kabel se može slomiti tijekom redovnog korištenja.Tri nesreće električnog udara koji uključuju djecu.Ovaj proizvod ne zadovoljava europske standarde.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Električni uređaj za radioteleviziju „mini Disco Blaster”/model:PVC RVV 2P.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Danska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0047/06       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Provedena ispitivanja pokazala su da šamponi sadrže N-nitrozodietanolamin (NDELA) od 286 i 301 µg/kg.U skladu s Direktivom o kozmetičkim proizvodima dopušteni su nitrozamini u kozmetičkim vrijednostima samo kao tehnički neizbježni ostaci na razinama koje ne predstavljaju rizik za zdravlje.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje iz distribucije. (Autor: Ostalo)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Stavljanje na tržište koje zabranjuju nadležna tijela.

 
Opis:  Tip/model šampona šampona:1DEBA Green Apple 2 u 1. zeleni čaj Shampoo & uvjeta;2Gđa DEBE Jaja, 2 in1 D-Pantenol, shyam & Bolnitioner.
Zemlja podrijetla:  Bugarska
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0048/06       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Sigurnosna upozorenja i upozorenje na opasnost od požara zbog neprimjerenog postavljanja, postavljanja i korištenja nisu navedeni u uputama za uporabu.Visoka temperatura izmjerena je u grijaču uz regulacijski prekidač i na podu ispitnog kuta.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Tijelo je zabranilo distribuciju proizvoda.

 
Opis:  Halogen Suteri.Type/model:MH8A
Zemlja podrijetla:  Hong Kong
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 5