Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 5 ( Zveřejněno: 10/02/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0041/06       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje rozpor mezi pokyny dovozce k použití v bulharštině a pokyny výrobce v angličtině.Výrobce uvádí, že spotřebič může být používán pouze osobami ve věku 14 až 50 let, aniž by došlo ke kardiovaskulárním problémům, a dovozce uvádí, že spotřebič je vhodný pro děti starší 3 let, tj. neopodstatněně a wilplnocituji jako hračku s baterií.2.Když je zařízení uvedeno do provozu, je součástí série impulsů impulzů (napětí 1000 V a doba trvání 5 5 μs a napětí 100 V a doba trvání 50 μs;všechny impulsy se impulzem 2.5μС).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a stahování z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Položka – „Shaing staplaer/šoku staler/“ – „BAD/rude jjoke“.Typ/model:JB 50522.Poznámka:Tento článek nelze použít pro účely stavitele.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0046/06       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Obsah niklu je vyšší než přípustná hodnota, která při přímém styku s kůží může vést ke zvýšení citlivosti niklu a způsobit alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění výrobku na trh zakázané orgánem.Distributor byl povinen tento výrobek označit pomocí opatrných nápisů.

 
Popis:  Bižuterie – náušnice.Typ/model značky &:Neznámý.Popis:Náušnice, prstence, s uzamčením, stříbřitou barvou, průhlednými obaly opatřenými nápisem „JIU HE“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0049/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Citrónově žlutá (partie LIE 003):obsahuje Moraxella spp a pevný pomeranč (šarže HAO 006/1), který obsahuje Staphylococcus warneri.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení distribuce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tetovací inkoust „ÚDRŽBY“Typ/model:Citrónově žlutá šarže LMY/003;lot oranžový HAO 006/1.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0044/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nebezpečí pro malé děti – tvary zapalovačů, které na základě evropské normy EN 13869 odpovídají definici zapalovačů neobvyklého typu (novelty), mohou být přitažlivé pro děti mladší 51 měsíců, které vedou ke zvýšenému riziku popálenin a požárů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Oznámení o pozastavení registrace vydané maloobchodníkovi, který zakazuje uvádět výrobek na trh a dodávat výrobek na trh.

 
Popis:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty).Typ/model:Zapalovače různého tvaru a formy s světlem a /nebo bez světla a /nebo zvuku.Popis:Zapalovače jsou v mnoha tvarech a velikostech:.1) Řidičový rámeček s blikajícími světly,2) střelné zbraně s blikajícími světly,3) delfín,4) mobilní telefon,5) boty,6) pistole,7) hudební řečník se světly a svěrkami,8) podmořský9) auto,10) basketbal,11) bar čokolády,12) pila,13) mobilní telefon,14) Vinařský automobil,15) stolní tenis (bat),16) cívka ze sardinek,17) vodní čerpadlo,18) vodní hydrant,19) šroub,20) střelné zbraně,21) střelné zbraně,22) světelné žárovky,23) vyžínače vlasů,24) vyžínače vlasů,25) bezpečnostní kolík,26) delfína,27) tučňáka,28) delfína,29) lidský trup s bikinem,30) lidský trup s modrými informacemi,31) lidský trup zbarvený bronz,32) myš s počítačovou myší,33) býci,34) lidský trup,35) Granády,36) bronzná prsa,37) mikrometr,38) velké těžařské auto,39) zvířata v zájmovém chovu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0052/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Podle informací uváděných na výrobek je osvětlovací řetězec určen k použití ve vnitřních i venkovních prostorách, přičemž zástrčka není chráněna proti vniknutí vody (nebezpečí úrazu elektrickým proudem).Plastový kryt držitele svítilny nemá dostatečnou odolnost proti vznícení, a může tedy způsobit střelit. tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a zákaz prodeje objednaného orgánem veřejné správy.

 
Popis:  Světelné řetězy „Everstar“1.Miniaturní žárovky o velikosti 80 plug-in a transformátor (typ:JST-650);2.Miniaturní žárovky o velikosti 120 plug-in a transformátor (typ:STOP 850Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0054/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Informace uváděné na transformátor („pouze pro použití ve vnitřních prostorách“) se liší od informací uváděných na obalu („venkovní použití“).Existuje riziko úrazu elektrickým proudem způsobené tím, že voda může dostat na transformátor, který není chráněn proti vniknutí vody.Osvětlovací řetězec není vybaven zástrčkou chráněnou proti zpopelňovací vodě a není vhodné pro trvalé připojení k elektrické síti s vedením elektrického vedení.Plastový kryt držitele svítilny nemá dostatečnou odolnost proti vznícení, a může tedy způsobit požár.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a zákaz prodeje objednaného orgánem veřejné správy.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec „Everstar“1.Miniaturní žárovky o velikosti 40 plug-in a transformátor (typ:JST-650).Miniaturní žárovky o velikosti 2.160 plug-in a transformátor (typ:JST-850).Druh/číslo modelu:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0055/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Oznámený výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože plocha průřezu kabelu je menší, než požaduje příslušná norma, a použije se nestandardizovaná zátka.Plastový kryt držitele svítilny nemá dostatečnou odolnost vůči vznícení a může způsobit požár.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaného orgánem.

 
Popis:  Ozdobný řetěz okenZnačka:Neznámý.Popis:Systém osvětlení se skládá ze 35 žárovek s mostem rezistencí upevněných na plastovém rámu, které tvoří střelnou hvězdičku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0057/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez průřezu vodiče je menší, než se požaduje, že izolace má špatnou kvalitu a konstrukce vidlice není standardizována.Plastové části držáků žárovek nemají dostatečnou odolnost proti vznícení, proto mohou způsobit požár.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání nařízené orgánem.

 
Popis:  Rám s plastovým rámem pro osvětlovací řetězce, který tvoří různá čísla:1.STAR: 132 výměnných žárovek a blikající jednotky;2.Srdce se 100 výměnné žárovky a blikající jednotkou;3.Koule s 96 vyměnitelnými žárovkami a s blikající jednotkou;4.Santa Claus s 50 sériově připojenými vyměnitelnými žárovkami;5.Snowlman s 35 sériově připojenými vyměnitelnými žárovkami.Typ/model:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0058/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Oblast průřezu jádra je menší, než je požadováno, vstup blikající jednotky není zaoblen (kabel se tak může poškodit), ukotvení šňůry chybí, parametry vidlice nejsou v souladu s požadavky.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec „Royal“Sestává z 140 nevýměnných miniaturních žárovek a blikající jednotky s 8 funkcí.Typ/model:0502
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0059/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace drátů má špatnou kvalitu, plocha průřezu vodiče je menší, než je požadováno, rozměry vidlice nesplňují požadavky, tlak na vstupu do blikající jednotky není zaoblen (kabel se tak může poškodit) a kotevní úchyt je chybí.Napětí uvedené na obalu a blikající jednotka (220 V) se liší od napětí, které se obecně používá v Maďarsku (230 V) k síťovému napájení.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Třída osvětlení „MULTIMEHKCE 120 Rždy“Sestává z nevýměnných středních žárovek 120 série a blikající jednotky s 8 funkcíTyp/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0060/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Označení „indol-venkovní použití“ je zavádějící, protože výrobek není chráněn proti vniknutí vody.Plocha průřezu jediného izolovaného pružného drátu používaná mezi přerušovanou jednotkou a držiteli zdrojů světla je menší, než je požadováno.Vstup blikající jednotky není zaokrouhlen, a kabel tak může být poškozen.Chybí ukotvení šňůry.Vzhledem k tomu, že spotřeba elektrické energie (124 W) byla podstatně vyšší než povolená (50 W) a pokud jejich držitelé nemají dostatečnou odolnost proti vznícení, může výrobek způsobit požár.Tento výrobek není totožný s typy a modely popsanými na štítku (vyznačená spotřeba elektrické energie se významně liší od naměřených hodnot (124W), zdroje světla a jejich parametry se rovněž liší).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Osvětlovací řetězce „60 Počáteční světla“.Skládá se ze 160 vzájemně propojených výměnných žárovek, s nimiž jsou spojeny žárovky s pultovým mostem a s přerušovanou provozní jednotkou o poloze 8.Technické parametry:220V, třída II podle vzhledu.Typ/model:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0061/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Plocha jádra průřezu je menší, než se požaduje, vstup blikající jednotky není zaoblený (tak se kabel může poškodit), ukotvení šňůry chybí, výrobek není chráněn proti vniknutí vody (nápis „INDOOR-OUTDOOR“ je umístěn na etiketě výrobku a na obalu).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec „Minghui – Lampade de Brailho mikropřibližně 200 mikro“Typ/model:Neznámý.Sestává z 200 nevýměnných miniaturních žárovek a blikající jednotky s 8 funkcí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0062/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Plocha jádra průřezu je menší, než je požadováno, zástrčka je nestandardizována, vstup blikající jednotky není zaoblený (takže kabel se může poškodit), kotevní úchyt je chybí a během zkoušky elektrické pevnosti dané izolace dojde k poruše.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Řetězové osvětlovací řetězí’ 140-upletlete colicate‘Typ/model:Neznámý.Sestává z 140 nevýměnných miniaturních žárovek a blikající jednotky s 8 funkcí.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0063/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez zóny hlavní použité mezi objímky žárovek a síťového kabelu je menší, než je požadováno, vstup blikající jednotky není zaoblen (kabel se tak může poškodit), kotevní úchyt je chybí a konstrukce vidlice není standardizována.Plastové části držitelů žárovek nemají dostatečnou odolnost proti zapalování, může to způsobit požár.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání objednaného orgánem.

 
Popis:  Světelné řetězy – neznámá značka1. plastový rám ve formě hvězdičky s 108 vyměnitelnými žárovky a blikající jednotkou;typ/model:108 Polaris2. plastový rám ve tvaru motýli s 100 vyměnitelnými žárovkami a s přerušovaným blikajícím světlem
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0064/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Příčný průřez síťového kabelu je menší, než je požadováno, vstup blikající jednotky není zaoblen (kabel se tak může poškodit), chybí ukotvení šňůry, zátka je nestandardizována.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný orgánem.

 
Popis:  Řetěz světelného zdroje ‚100 upletlete colicate‘Sestává z nevýměnných miniaturních žárovek a blikající jednotky s 8 funkcí.Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0065/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu kabelu je menší, než je požadováno, vstup blikající jednotky není zaoblen (kabel se tak může poškodit), chybí ukotvení šňůry, zátka je nestandardizována.Napětí uvedené jak na obalu, tak na blikající jednotce (220 V) se liší od napětí všeobecně používaného v Maďarsku (230V).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání objednaného orgánem.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec „Elektrotolanda“Typ/model:TL-055A1/W/140L.Skládá se z 140 sériově připojených nevýměnných žárovek s rezistencí o odporu a s přerušovanou jednotkou o poloze 8.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0066/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu kabelu je menší, než je požadováno, vstup blikající jednotky není zaoblen (lana se tedy mohou dostat k poškození) kotevního úchytu šňůry chybí a zástrčka je nestandardizována.Napětí uvedené u blikající jednotky (220 V) se liší od napětí, které se obecně používá v Maďarsku (230 V).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání objednaného orgánem.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec „60 Rýže světla“Typ/model:Neznámý.Skládá se ze 60 vzájemně propojených nevýměnných miniaturních žárovek typu SELV s mostem, které jsou spojeny s rezistencí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0067/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Informace „INDOOR USE“ se umístí na transformátor, zatímco na obalu se doporučuje „venkovní použití“.Řetěz osvětlení není chráněn proti vlhkosti, a proto může jeho použití způsobit úraz elektrickým proudem v případě, že se voda umístí na nechráněná transformátor a zástrčku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání nařízené orgánem.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec „Soggyi“Typ/model:KIL 50/M.“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0051/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Světelné zdroje nebyly vybaveny transformátorem SELV (snížení elektrického napájecího napětí na dodatečné nízké napětí).Při tepelné zkoušce byla nejvyšší naměřená teplota přístupných částí (včetně žárovky) 84,3 °C (delfín) a 175,2 °C (motýli).Brýle, které zakrývá žárovka na žárovce ve tvaru delfíny, se rozbila z důvodu nárazu síly 0,7 Nm a žhavená žárovka byla zpřístupněna malým zkušebním prstů.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a zákaz prodeje objednaného orgánem veřejné správy.

 
Popis:  Sekundární lampy „Artistar ALF98“1.Vytvořená pro delfíny;typ/model:LPT-4009N/12.Buttermucholama,typ/model:LT-1204D.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0056/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Základní izolovaná vnitřní kabeláž byla pod vedením ostrých a ostrých hran.Drát vodičů napojeného na terminál se dostane do kontaktu s přístupnými kovovými živými částmi.Neexistovala ochranná hlinka s svítidlem ani s označením třídy II.Vzhledem k tomu, že ochranným pozemkem jsou chybějící přístupné kovové díly, dostávají se do styku základní izolované vodiče (chybí dvojitá izolace).Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z oběhu, které si objednal orgán.

 
Popis:  Svítidla „Seslce Ayinlatma“1.Dvojité konzoly pro stěnu;typ/model:2065/2.A (verze typu:2060/2.A).2.Jednotlivá nástěnná konzola.2080/1.A (jazykové verze:2065/1.A;2060/1.A;2005/1.A).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0040/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dřevěné tabule jsou příliš snadno odděleny a mohly by způsobit nebezpečí udušení.To je pravděpodobně způsobeno sušením a klesajícími sušením v průběhu času.Jeden incident:rodiče zjistili, že jeho dítě je na vlastní straně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktu z distribuce.Upozornění vydané na internetových stránkách dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tvar Sorter Sněmovny „mydler“ – hračka/dřevěný dům s upevňovacími úchyty.Typ/model:95359.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0045/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Mačkací mechanismus hračky lze odstranit použitím slabé síly a může být spolknuto nebo vdechováno dětmi.Věková skupina uvedená na obalu není vhodná.Podle etikety je hračka doporučena pro děti starší 3 let, avšak hračky na stlačování jsou pro děti mladší 3 let typické.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z oběhu a zákaz prodeje objednaný orgánem.

 
Popis:  Mačkací hračky1.Tři ryby z plastů (značka není uvedena);Kód EAN:5 998665 7082782.Tři plastové kachny, pod značkou „Happy Toys“Kód EAN:5 998665 706908 (č. 99328).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0050/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení
 
Mačkací mechanismus hračky lze odstranit použitím slabé síly a děti tak mohou být spolknuty nebo vdechnuty, což může způsobit udušení.Podle etikety je tato hračka doporučena pro děti starší 3 let, avšak hračky na stlačování jsou obvykle používány dětmi mladšími 3 let.Obsah ftalát (DINP, DEHP) je vyšší, než bylo povoleno, a může tedy znamenat riziko poškození zdraví.Tyto hračky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení a zákaz prodeje objednaného orgánem veřejné správy.

 
Popis:  Mačkací hračka „TOYS R2 CHE“.Značka:Toys Toys.Typ/model:Č.99328.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0042/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Je stanoven zvýšený obsah formaldehydu – 322,4 mg/kg (povolený 150 mg/kg).Formaldehyd má vysoký alergický potenciál, tj. malá množství snadno vyvolávají alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvedení výrobku na trh v období zákazu uvádění na trh, stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele nařízené orgánem.

 
Popis:  Rukavice pro dámy, rukavice „skutečné usně“Typ/model:Neznámý.Popis:Dámy, dámy, rukavice, černá barva, elastický zápěstí, elastický zápěnový a kovový závěs, které se skládají ze dvou tlačítek umístěných na vnější straně.Nabízeny v průhledných obalech s tímto nápisem:„You HE, který lze obnovit, je tento program FEAP uzavřen“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0043/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Žvýkačka gumy má zvýšený obsah olova, díky čemuž je výrobek nebezpečný pro zdraví dětí.Ačkoli výrobek není hračka, úroveň olova uvolňovaného z výrobku překračuje limit uvedený v normě pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvedení výrobku na trh v období zákazu uvádění na trh, stažení z trhu a povinnost informovat spotřebitele nařízené orgánem.

 
Popis:  Odbavovací plochy pro textilní děti/náprsenkové kalhoty/náprsenkové kalhoty se zaškrábáním v gumě „Bertoni, Baby Care Collection“Typ/model:2932.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0053/06       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Šňůra je příliš tenká a je vyrobena z křehkého materiálu.Šňůra se může při běžném používání rozbít.Tři havárie v důsledku úrazu elektrickým proudem pro děti.Tento výrobek nesplňuje evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Elektrický radiotelekomunikační/magnetofonový přehrávač „Mini Disco Blaster“Typ/model:PVC RVV 2P.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0047/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Provedené testy ukázaly, že šampony obsahují N-nitrosodiethanolamin (NELA) na úrovni 286 a 301 µg/kg.Podle směrnice o kosmetických prostředcích jsou nitrosaminy povoleny v kosmetických přípravcích pouze jako technicky nevyhnutelné reziduum v množství, které nepředstavuje riziko pro zdraví.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Šampony „Deba“Typ/model:1.Zelený čaj DEBA 2 v roce 1 „Green Tea Shampoo &“;2.DEBA Vejce 2 in1 D-Pantenol, sham poo & konhér.
Země původu:  Bulharsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0048/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Bezpečnostní varování a varování před nebezpečím požáru v důsledku nevhodného umístění, umístění a použití nejsou v návodu k použití uvedeny.Vysoká teplota se měří v ohřívači vedle regulačního spínače a na podlaze zkušebního rohu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Orgán zakázal distribuci výrobku.

 
Popis:  Halogenový ohřívač.Typ/model:MH8A
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 5