Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 4 ( Offentliggjort på: 03/02/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0031/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
En ukorrekt funktion af et airbagkontrolsystem kan i værste fald føre til forsinkelser i udbredelsen af airbaggen i en ulykke.Fabrikantens interne kollisionsprøver afslørede denne mangel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagekaldelse af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj — bil "Audi", model A6.Type 4F, EF-typegodkendelse e1 * 2001/116 * 0254 * 00-06.Beskrivelse:De pågældende køretøjer blev fremstillet i perioden 05.2003-03.2005 med identifikationsnumre på følgende områder:LFV?? 4F? 53000001-000071;WAU?? 4F? 5N000101-109817;WAU?? 4F? 5Z021628-074381;WAU?? 4F? 59057137-109522;WAU?? 4F? 6N000101-006042.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0035/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er risiko for, at støttearmen bliver frakoblet eller kan slides.Under prøven for skydemodstand bliver cykelbærerens bærearm permanent fordrejet under 590N, mens standarden kræver en kraft på 600 N.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren indstillede frivilligt markedsføringen af dette produkt og anmodede detailforhandlerne om at returnere alle de punkter, der var tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbehør til biler — tagstænger til cykler"SIEPA"Type/model:Model XXL 500
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0033/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Projektilerne er for små i størrelse og fremstillet af et blødt materiale.Kravene i standard DIN EN 71-1/A6: 2002/06 er ikke opfyldt.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distribution af produktet er stoppet frivilligt. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Pistol med pile fremstillet af syntetisk materiale, luftkanoner.Type/model:Galaxy Guard, EAN 5016064030469.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0034/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Det rør, der er mundfrit, kan trækkes fra og føres fuldstændigt ind i cylinderen for små dele.Faldprøven forårsagede små plastdele for at afbryde røret, og disse dele passer fuldstændig ind i cylinderen for små dele.Det grafiske symbol for barnets alder er ikke i overensstemmelse med den mindstestørrelse, som foreskrives i standard EN 71-6.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Sælgerens frivillige destruktion af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj Candy "Fancy"Type/model:Legetøj Candy, EAN 8499999100600.(rør til børn, af gennemsigtig plast, i form af en fugl)
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0037/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 
Lydtrykniveauet overstiger grænseværdien på 90db, der er fastsat ved standarden (den blev målt til 120,2 dB).Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distributionen af produktet blev stoppet af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Mobiltelefon (legetøj):emballagen bærer følgende påskrift:Elektronisk Musacal, Mobile Phone, Electronic Sound.Type/modelnummer:Ukendt.Beskrivelse:Blå celle med grøn skærm og grøn antenne.Legetøjet producerer musiklyd, samtidig med at de presser knapperne.Emballagen er forsynet med et grafisk symbol, der angiver, at legetøjet ikke er beregnet til brug af børn under 3 år.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0039/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet opfyldte ikke kravene til fastgørelse af trækprøvning (med henvisning til EN 71 del 1) BS EN 71-2:2003.Alle de frigivne komponenter viste sig at passe fuldstændig inden for cylinderen for smådele, idet højre øje, næsen og batterirummet alle ikke har kunnet modstå en belastning på 90 newton i 10 sekunder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Meddelelse om suspension/forbud (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Meddelelse om suspension/forbud

 
Beskrivelse:  "top downloads" ("Top grade") — blødt legetøj i læderpose.Kanter "Hvor stor er dette doggie i vinduet" ved presning af paw.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0032/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet har ingen brugsanvisninger og utilstrækkelige forbindelser.Indvendigt kabler, der ikke er tilstrækkeligt faste, og som kan komme i berøring med bevægelige dele.Eksterne kabler, der ikke er tilstrækkeligt fastgjort, og som kan give adgang til strømførende dele.Mangel på brugsanvisninger og utilstrækkelige forbindelser udgør tilsammen en alvorlig risiko for elektrisk stød.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Meddelelse om suspension/forbud.

 
Beskrivelse:  "buble Foot massage" (elektrisk husholdningsudstyr)Type/modelnummer:CH — 800
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0036/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Rå tråd, ingen isolering på kontaktpunkter.Under udskiftning af pæren er det metalspejl, der ligger under pæren, prøveholdelig.Spejlet kan berøre ikke isolerede forbindelser af omskifteren.Den er derfor koblet til spændingen, hvis den er tændt og tilsluttet strømmen.Risiko for elektrisk stød.Risikoen for brand antages af klagelederen, da der ikke er nogen risiko for overophedning af lyskilden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Salg af produktet frivilligt stoppet af detailforhandleren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Akvariet "Akvatisk natur"Type/model:Aqua Paradise, 27 L, EAN 5413946020851.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0038/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Personskader
 
Skruen af den jord, der er forbundet med maskinens metaldække, er ikke korrekt fastgjort, og den kan blive løs og forårsage elektrisk stød.I driftsmetal blev der konstateret metalpartikler i den tomatsaft, som maskinen fremstiller.Brugeren har adgang til maskinens indre bevægelige dele gennem hullet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det marked og det salgsforbud, der er påbudt af myndighederne.Pressemeddelelse fra forbrugerne.

 
Beskrivelse:  Elektrisk apparatur til tilberedning af tomatpuré, "Imperia Spremy"Type/model:Art. 2121-SP.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 4