Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 37 ( Zveřejněno: 18/09/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1129/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: Viper
 
Typ/číslo modelu:  Typ:ZD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla, kterých se to týká, se vyrábějí mezi 11/07/2012 a 29/01/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spínač pro uchopení vnějších dveří může zkrat.Tento zkrat může způsobit otevření západky dveří, vedoucí k náhodnému otevření dveří při pohybu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1138/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: SEAT
 
Název: Ibiza and Mii
 
Typ/číslo modelu:  Modely Ibiza (6 J) a Mii (AA)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  VIN:Ibiza:PŘÍSPĚVEK VSS * * * 6J * ER001872 – VSS * * * 6J * ER001883, VIN:Podniku MII:Příspěvek VSS * * * aa * ED301686 – VSS * * * AA * ED301798, vozidla vyrobená v červnu 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Airbag se nemusí správně rozkládat vzhledem k závadě v procesu svařovacího generátoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Dánsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1139/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: E-Class, CLS-Class
 
Typ/číslo modelu:  Typ:212, 212 AMG, 212 K, 212 K AMG, 218, 218 AMGČísla ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0501 * 23 * *, e1 * 2007/46 * 0191 * 11 * *, e1 * 2007/46 * 0200 * 22 * *, e1 * 2007/46 * 0335 * 10 * *, e1 * 2007/46 * 0485 * 14 * *, e1 * 2007/46 * 0643 * 04 * ** * včetně všech následných vstupů
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v dubnu a květnu 2015
 
Druh rizika:  Požár
 
Těsnění motorového prostoru může být umístěno volně.Za určitých okolností by to mohlo vést ke kontaktu mezi plombou a horkými součástmi představujícím riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Španělsko, Bulharsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1140/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Yamaha
 
Název: MT-09 Tracer
 
Typ/číslo modelu:  Typ:RN29Číslo schválení typu:E13 * 2002/24 * 0643
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada v blokovacím mechanismu boční strany může způsobit, že se uvolní a zastaví se během cesty, čímž vzniká nebezpečí pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Švédsko, Chorvatsko, Francie, Dánsko, Slovensko, Norsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko, Slovinsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1130/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Koupelové polák
 
Značka: Sympatex
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  434093
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330571149055
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Materiál z plastového materiálu v vany obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 0,53 % hmotnostních).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  200 * 65 cm, lázní batenka bílá, modrá a turrocese
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1121/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Nafukovací pásky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XL-0011;XL-0012;XL-0059
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  691557440011569155744001226915574400597
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Výrobek představuje riziko utonutí, protože neobsahuje nezbytná varování a návod k použití v bulharském nebo jiném jazyce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušnou evropskou normu EN 13138–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nafukovací pásky pro děti v různých barvách a různé obrázky, balené v průhledných plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1120/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: 1) Tolo, 2) Tolo / Marks and Spencer (M&S)
 
Název: Twist & Turn Rattle
 
Typ/číslo modelu:  1) Tolo:TL0001, 2) Tolo/M & S:T79/5970, T79/02784/5970 X64U
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) Tolo Barkód:019287864455, 2) Tolo/M & S Barkód:08541642
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Spojovací části chrastítka se mohou roztrhnout a odstranit malé míčky uvnitř chrastítka.Malé dítě je může zatlačit do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chrastítko 13 cm dlouhé, určené pro děti starší 3 měsíců.Skládá se z šesti propojených otočných částí, které mohou změnit tvar chrastítka.V některých částech jsou malé kuličky, které vytvářejí zvuk, když se hračka třepe.Chrastítka TL0001 (produkt 1) se dodává v rámci sady 6 různých chrastítek prodávaných v hnědé krabici s barevným štítkem.M & S (Product 2) se prodává v lepenkové krabici s jasným oknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Švédsko, Francie, Norsko, Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1122/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Tedy nesou klíčový prstenec
 
Značka: La Souris Verte
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PCPT1324
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700162406722
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malou část (kovový prstenec), na kterou lze snadno oddělit.Dítě by jej mohlo umístit do úst a sysit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Na klíčovém prstenci s měkkým těšovým kroužkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1123/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: WOODY
 
Název: Baby Collection
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591864920136
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Červené kuličky chrastítka se mohou snadno oddělit od hračky vytvářející malé části.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětská chrastítka na kojenecké výživě spojená s lepenkou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1124/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: Gun Shot
 
Typ/číslo modelu:  Č.:A-34
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  137509
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lomků lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové pistole se dvěma bulety prodávanými v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1137/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: JD BUG
 
Název: Baby Scooter
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Kupie Kicka
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20000200323211, SN:YT0200020–00–14050800474;05/08/14
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mechanismus řízení se může snadno roztrhnout, když se dítě rozjede, což může v případě pádu způsobit zranění.Rozbitá mechanismus řízení může dítě rovněž vystavit ostré hroty, které způsobují zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hliníková skútr na hliníkové hračky dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1141/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: HUA TENG
 
Název: Pretty Angel
 
Typ/číslo modelu:  HT10014, HT10015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenky sebou obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:do 31 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové loutky s vlasy bludy a šaty a příslušenství, ve čtyřech různých verzích.Balení:růžová/fialová lepenka a průhledné plasty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1142/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: neznámý
 
Název: Scooter - 3 wheels
 
Typ/číslo modelu:  MS-101N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0415641000034
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední kolo je příliš malé:když se dítě rozjede, může se snadno ocitnout v děr v zemi.To může způsobit, že dítě onemocní a utrpí zranění.Koncové tyče jsou příliš malé.Pokud se na nich dítě dostane, může to způsobit zranění v důsledku propíchnutí břicha.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Koloběžka na hračky se třemi koly – jedna vpředu, dvě na zadní straně.Výrobek je dodáván v barevné lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1143/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: Le Ke Er Toys (COUNTERFEIT)
 
Název: Scooter Rollerboard
 
Typ/číslo modelu:  LKE636–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991206893692
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední kolo je příliš malé:když se dítě rozjede, může se snadno ocitnout v děr v zemi.To může způsobit, že dítě onemocní a utrpí zranění.Koncové tyče jsou příliš malé.Pokud se na nich dítě dostane, může to způsobit zranění v důsledku propíchnutí břicha.Kromě toho produkt obsahuje nedostatečná varování a informace pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Koloběžka na hraní s 3 koly, jedna vpředu, dvě na zadní straně, dodávaná v lepenkové krabici.VÝROBEK JE PADĚLANÝ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1144/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: neznámý
 
Název: Scooter
 
Typ/číslo modelu:  ST327
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  392870003278
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední kolo je příliš malé:když se dítě rozjede, může se snadno ocitnout v děr v zemi.To může způsobit, že dítě onemocní a utrpí zranění.Koncové tyče jsou příliš malé.Pokud se na nich dítě dostane, může to způsobit zranění v důsledku propíchnutí břicha.Kromě toho produkt obsahuje nedostatečná varování a informace pro uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Modrá koloběžka jako koloběžka s 2 koly, uváděná v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1131/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapce na pocení u chlapců
 
Značka: AD miring
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SY-1506
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7004505995543
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
„Kolenko“ má šňůry s volným konci v oblasti střechy, která může být ulovena během různých činností dítěte, které je způsobováno uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Chlapce na chlapce s kapucí, zipy, kapsy klokan a nápisy na přední straně.Velikost:134–164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1132/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Košile z chlapce bez rukávů
 
Značka: TAYFUR
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1059
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  10029924
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
„Kolenko“ má šňůry s volným konci v oblasti střechy, která může být ulovena během různých činností dítěte, které je způsobováno uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Bez potýku bez potýku s kapucí a zipem, zdobená nápisy.Velikost:116–140
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1133/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: HONG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KH-15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Výrobek má šňůry na stažení s volným konci v oblasti střechy, která může být ulovena během různých činností dítěte, které je příčinou uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská modrá posí s kapucí a falešným podkožním kožešinovým pletivem.Lze ji uzavřít pomocí zdrhovadel.Výrobek je zdoben vyobrazením automobilu a nápisy.Velikost:98–122
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1134/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí
 
Značka: ARION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A-888
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3871644000049
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel s uzly a gggami na koncích digestoře.Šňůra je pružná a pokud dítě pull, může do oka pramenit zpět do očí a obličej, což způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šestistránkový doklad pro dívky s kapucí a zip.Odnímatelná kapota zahrnuje elastický šňůrku s uzly a plastovými tvarovkami.Výrobek je zdoben dvěma popruhy a vyšívané květy.Velikost:3–6
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1135/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bezezky určené dětem bez rukávů
 
Značka: popilays
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  dětská výživa
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
„Kolenko“ má šňůry s volným konci v oblasti střechy, která může být ulovena během různých činností dítěte, které je způsobováno uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Navzájem se bez rukávů potýmové tričko s kapucí a zdrhovadlo.Kapota nezahrnuje nefixovaný šňůrku se svobodnými konci.Velikost:92–116
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1136/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Vážené dámy
 
Značka: NAF NAF
 
Název: TRENCH
 
Typ/číslo modelu:  YENX 70A11 TRENCH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3606845139089
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kůže obuvi obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota do 35,4 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kožené boty, zimní sezóna 2014–15.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1125/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický kabel
 
Značka: DRAKA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CYKI-J 3X1,5
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2568291200007
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Izolace kabelové televize je příliš tenká a mohla by zlomit živé vodiče.Elektrický odpor vodičů v kabelu je příliš vysoký.Kabel by tak mohl převednout na oheň.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 50396.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Elektrický kabel pro elektrické sítě.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1126/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér
 
Značka: Aoboer
 
Název: Adapteris su įžeminimu ('Plug adaptor with earthing')
 
Typ/číslo modelu:  GZ1/3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2005045038177
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednopólové vložení vidlice je možné, přičemž se ponechává volný zbývající živý piton, který je přístupný.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bílý, třícestný, adaptér napříč typu (spřáhla) do čirého plastového obalu
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/1127/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přesahu (rozšíření)
 
Značka: YOU YI LIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) ref. č. 21542, 2) ref. č. 21545, 3) ref. č. 22974
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 5600000215425, 2, 5600000215456, 3), 5600000229675, 4) 56000000229743
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nejsou k dispozici žádné žaluzie na zásuvkách.Pokud hrají děti s tímto hračkou pomocí předmětů, může dojít k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Rozváděcí vodiče jsou různé délky (od 3 do 30 metrů), dodávané v průhledném plastovém sáčku s výtiskem z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1128/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvka zásuvka
 
Značka: PHIMAX
 
Název: Base Enchufe (socket outlet)
 
Typ/číslo modelu:  1) A-013 (ref. 30261), 2) A-009 (ref. 30258), 3) B-034 (ref. 30270)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 6882012302617, 2, 6882012302587, 3) 6882012302709
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nejsou k dispozici žádné žaluzie na zásuvkách.Pokud hrají děti s tímto hračkou pomocí předmětů, může dojít k úrazu elektrickým proudem.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zásuvky pro jednopaticové zásuvky dodávané v průhledném plastovém blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 37
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0080/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dřevěná hradla
 
Značka: MALATEC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  888
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5902020208136
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
Při otevření brány může dítě uvést své prsty mezi pohybující se části a zapadnout její prsty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12227.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěná 8-kulová hradla s hračkou.Lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 37