Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 3 ( Zveřejněno: 27/01/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0024/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Označení transformátoru (pouze pro použití ve vnitřních prostorách) se liší od údaje uvedené na obalu (nabízený k použití ve venkovních prostorách).Existuje riziko úrazu elektrickým proudem způsobené tím, že voda může dostat na transformátor, který není chráněn proti vniknutí vody.Osvětlovací řetězec není vybaven zástrčkou chráněnou proti zpopelňovací vodě a není vhodné pro trvalé připojení k elektrické síti s vedením elektrického vedení (to, co je požadováno pro venkovní použití).Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Usnesení o zrušení a zákazu prodeje nařízené úřadem.

 
Popis:  Světelné řetězy „Everstar“Typ/model:1.Řetěz osvětlení s 180 nevyměnitelnými miniaturními žárovkami, blikavou jednotkou a transformátorem (typ:24 V1200).2.Řetězový řetěz s 240 nevyměnitelnými miniaturními žárovkami a s přerušovanou jednotkou 8výkonu a s transformací.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0025/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V některých vozidlech zadní sedadlo řádně nestojí.V případě nehody nesmí zadní sedadlo odolávat silám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení vozidla výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „Smart for4“ s vozidlemTyp/model:W 454, EU schválení typu e1 * 2001 * 116 * 0263 * 03.Identifikace:prostřednictvím identifikačního čísla vozidla (příslušné identifikační číslo vozidla:Do 4540331B092932 až do 4540331B111770).Vozidla vyrobená v roce 2005.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0023/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Při zkoušce tahem se z hračky vešlo. pokud se při zkoušce pevnosti ve švu uplatnily některé švy tore, které umožňují přístup k výplňovému materiálu a které by mohly tvořit malé části.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Závěsné Santa výzbroj a výstroj (hračka v tradiční výbavě Santa výstroj s hudebním prvkem)Typ/model:A /XM 38614.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0026/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při pádové zkoušce se rozbila strana hračky a spodní část hračky s kovovým šrotovacím mechanismem, který je od hračky oddělen.V případě jednoho vzorku se spodní část rozbila spolu s malými ostrou plastu.Tento mechanismus se skládá z mírně rustikálního litinového základu, do něhož se vkládají ocelové dráty.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Maloobchodní prodejce dobrovolně informoval spotřebitele o možnosti vrátit výrobek a stáhnout výrobek z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malá klaloň (hračka)Typ/model:1001.Popis:Hračka je vyrobena z plastu a má tvar.V dolní části je uvedena „hmotnost“, která umožňuje udržet rovnováhu a umožnit hraku houpačky, na které vysílá zvuky.Hračka se balí do průhledného celofánu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0028/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí
 
Oděvy proti ohrožení bezpečnosti dětských oděvů, šňůry a stahovací šňůryKapuci obsahují elastickou šňůru a mají na zadní straně kartu seřízení, která není povolena.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení a stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské vodní patky“ „Marmot – Bodys & Girls PreCip Jurling“ (různé barvy)Typ/model:Chlapci – 5410 & Girls – 1207
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0022/06       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené nedostatečnou izolací mezi živými částmi a částmi, kterých se uživatel může dotýkat.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Systém „elektrického multimédií“Typ/model:SP-220DS (na balení).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0019/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Část 3074, předmět č. 88350
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje vysokou úroveň (204 µg/kg) N-nitroiethanolu (dále jen „NDELA“), který je nad maximální mezní hodnotou povolenou směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku distributorem z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svazek mastera
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0021/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Zjištění kontaminace s použitím bakterie Burkholderia cepacia.Tato bakterie byla spojena s nosokomiální infekcí, zejména u osob se oslabenými imunitními systémy.Tyto nozokomiální infekce se mohou nacházet mimo jiné jako bakterémie, infekce močových cest, septická artritida a infekce dýchacích cest.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgánem.

 
Popis:  Děti v ústech „Enjugue Bucal Fluor-Koin fantil“, 500 ml (jahodová chuť);balení – lepenkové krabice)Typ/model:Šarže X-086.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0020/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Síťkový kabel má pouze 2 elektrických vodičů a žádný ochranný vodič.Síťového kabelu je připálen k dotyku silového pásu.Skříň je zajištěna šrouby se hlavou a může být proto otevřena pomocí běžných nástrojů.Omezovací zařízení hlavního kabelu je nedostatečné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a stažení produktu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický prodlužovací kabel „ZHONG YA —Proužek výkonu“Typ/model:5-way zásuvka (výkon pásů), EAN 5608199410072.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0027/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Při zkoušce (při zkušebním proudu 12A) došlo k svařování kontaktů po 10 operacích a v jiném případě po 12 operacích (norma vyžaduje 200 operací).Jakmile jsou tyto kontakty přivařeny, je nemožné zcela odpojit spotřebič od sítě.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný orgánem.

 
Popis:  Obousměrný vypínač domácnosti „SEZ“ (zkratka pro Slovenske elektrotechniky).Typ/model:LYRA, SL052/0-B (na obalu), SXB5/0-Y (na zadní straně vypínače).Popis:Výrobek je připevněn k lepenku a je vložen do plastového obalu.
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 3