Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 36 ( Zveřejněno: 11/09/2015)
Oznámení A12/1280/14 zveřejněné ve zprávě č. 33 ze dne 22/08/2014 bylo aktualizováno na žádost oznamujících orgánů, aby do něj byly zahrnuty další modely vozidel, na něž se nyní vztahuje stejné bezpečnostní stažení.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1109/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramky
 
Značka: Marenja
 
Název: Marenja Cristal-Cadeau
 
Typ/číslo modelu:  06000601
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  X0008PVG35
 
Druh rizika:  Chemické
 
Sudek obsahuje olovo (naměřená hodnota:4 % hmotnosti).Expozice olovu je zdraví škodlivá pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pokovený, pěnový klenutý náboj, s světle modříkem, středovým kamenivem ve tvaru srdce.Z kovových zápěstí, v barvě stříbra s krystalem.Tato položka je obsažena uvnitř krémové barevné úpravy, z níž je vyražený nápis MARENJA.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1102/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla na nehty
 
Značka: BYB
 
Název: Bond Nail Glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo na nehty obsahuje chloroform (naměřená hodnota až do výše 10 %).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Lepení nehtů u nepravých nehtů.Růžová a žlutá nálepka s bílým šroubem o patici s bílým šroubem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1099/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Huan Qiu
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabel připojený ke přerušované jednotce nemá dostatečnou mechanickou pevnost a mohl by zlomit živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Linie osvětlení s přibližně 100 světlomety nebo svítilnami připojenými k lepenkovému kartonu.Označení na štítku připevněném k kabelu:Huan Qiu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1100/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční světlo
 
Značka: IKEA
 
Název: Patrull
 
Typ/číslo modelu:  růžová 002–461–15, oranžová 502–411–39, bílá 702–390–22, bílé GB 502–588–70, růžové GB 702–588–69, oranžová GB 902–588–68
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při odstraňování světla z elektrické sítě se může zbarvený plastový kryt oddělit při vystavení živých elektrických částí.Nahlášená nehoda.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Noční světla:oranžová, bílá a růžová.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Polsko, Portugalsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1116/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Stěnová svítilna
 
Značka: Scan Lamps
 
Název: Veggllampa
 
Typ/číslo modelu:  WDV 33
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 041662 002813
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kotevní úchyt není dostatečný pro účinnou ochranu před vytažením.Kabel může následně oddělit živé části.Nahlášená nehoda.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Stěnová svítilna zdobená kreslenými kreslenými písmeny.Prodáván v lepenkové krabici.
Země původu:  Norsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1104/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Adam, Corsa
 
Typ/číslo modelu:  Typ:S-D, S-D/Van;ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0379 * 32 – * 33, e1 * 2007/46 * 0505 * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Konstrukce ozubeného ozubení dotčených vozidel může mít trhliny v prostoru zubů, které by mohly ovlivnit řízení, což by mohlo vést k nebezpečí nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1105/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep, Dodge
 
Název: Grand Cherokee, Durango
 
Typ/číslo modelu:  Dodge:typ:WD, Jeep:typ:WK;ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0186 * 15;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V průběhu výrobního procesu mohly být nesprávně tepelně ošetřené spodní ovládací zbraně pro vozidla, na něž se vztahují omezení týkající se těchto vozidel.To by mohlo vést k tomu, že se zadní část odpružení sníží na přestávku.Přerušená zadní ochranná ramena (ramena) zavěšení náprav za určitých jízdních podmínek mohou způsobit ztrátu ovládání vozidla a /nebo nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1112/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Atego
 
Typ/číslo modelu:  Typ:967ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 1170E1 * 2007/46 * 1171E1 * 2007/46 * 1172E1 * 2007/46 * 1173E1 * 2007/46 * 1174E1 * 2007/46 * 1175E1 * 2007/46 * 1176
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla, která byla vyrobena mezi 1. lednem 2013 a 31. lednem 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku přílišné instalace kabelového svazku mohou vibrace vést ke zlomení výstupku kabelu ze lanového kabelu na šroubovacím šroubu motoru.V důsledku toho může vozidlo ztratit veškerý elektrický výkon, který může vést k náhlému a, pokud jde o řidiče, nepředvídatelnému selhání přístrojů na přístrojové desce, osvětlení vozidla a výstražných světel a ztrátě trakce (škrcení motoru).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Irsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Spojené království

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1117/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Respirátor pevných částic
 
Značka: 3M (COUNTERFEIT PRODUCT)
 
Název: Aura
 
Typ/číslo modelu:  9332 +
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Respirátor chrání uživatele před škodlivými částicemi.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 149.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Respirátor s ventilem, který slouží k ochraně proti prachu, mlhu, toxickým látkám a mikroorganismům.Padělané respirátory lze identifikovat vzhledem k chybějícím způsobům svařování v horní části.Produkt má jak název, tak i vzor, padělaný.Dotazy lze zaslat prostřednictvím e-mailu společnosti na adrese auraenquiry@mmm.com.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1101/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Meče a štítu na hraní
 
Značka: neznámý
 
Název: TAG Sword
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:ZW858–01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Stínítka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:0,46 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dvou mečů na hračky a stínítka z plastu;stínítka je černé a zlato s lebkou.Hračka je dodávána v plastovém sáčku s lepenkovou základnou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1110/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: NOVI Stars
 
Typ/číslo modelu:  2026 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:2,5 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu, která je balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1111/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kusový kop a přeprava
 
Značka: Chuang Xing
 
Název: Wagon - my funny pony
 
Typ/číslo modelu:  Č. 518
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:0446214000038, Šarže:20140730
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá plastová část se může snadno oddělit od kola přepravy.Malé dítě může do úst umístit jeho ústa a zasytit se na něj.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové koně a přepravovány baterie 3’AA’.Výrobek se dodává v kartonové krabičce s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1113/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0590017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5766181749279
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hlava a ocas dinosaur se mohou snadno oddělit, vytvořit malé části a zpřístupnit malé kuličky uvnitř hračky.Malé dítě by na ně mohlo umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Je zhotoveno z pružného plastu a plněné velmi malými kuličkami, které mohou být stlačeny.Světlovura je zelená a hnědá barva a 15 cm vysoká.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko, Finsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1118/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová vzdělávací hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5010262 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6951450102629
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (písmena), které lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová, tvůrčí, výchovné, vícebarevné krychle s otvory ve tvaru písmen a malých skládanek.Průhledný plastový pytel obsahující písmena je dodán s krychle (vnitřní).Výrobek je balen v plastovém sáčku o velikosti plastové síťoviny s připevněnou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1119/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: Miou
 
Název: Today is 4 - SCOOTER
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Malé plastové součásti a malé bitů štítků se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit do úst.Blokovací zařízení, které udržuje sloupek v poloze, se může uvolnit, když se dítě jede.To může vést k tomu, že dítě ztratí kontrolu nad koloběžkou a spadím, utrpí zranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Výroba koloběžky růžové hračky balena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1107/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská výstroj
 
Značka: Donino
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Tk.677
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8697695204909
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětská výstroj z pocení a kalhot pro pocení.Výrobek je zdoben třemi medovými a s nalepenými rýtokameny.Výrobek je dodáván do plastového sáčku.Velikost:62–3M
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1108/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: SEAGULL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CSQ-88110
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4578499874861
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé ozdobné prvky kalhot se mohou snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dívčí žíce s elastickou pasem.Výrobek je zdoben příďovou a se slepými rýhami.Velikost:12–36 měsíců
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1114/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Tabletu
 
Značka: NVIDIA
 
Název: SHIELD Tablet
 
Typ/číslo modelu:  P1761, P1761W a P1761WX a sériová čísla 0410215901781 až 0425214604018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
V důsledku termického zaplnění se může baterie přehřívat, což může vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tablet – počítač dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Francie, Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1103/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvka ze sítě
 
Značka: KAXIGE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  81 W-07–18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4770364223815
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrický odpor je nedostatečný, což by mohlo vést k úrazu uživatele.Plast není dostatečně odolný vůči teplu, který by mohl vést k požáru.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zásuvka s dvoukolíkovou sítí s uzemněním s uzemněním.Průhledné plastové obaly s štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1106/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: BIERSIN
 
Název: Przedluzacz (extension lead)
 
Typ/číslo modelu:  SG-81
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5905578561951
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Dráty jsou příliš tenké a izolací se může roztrhnout živá jádra, která by se mohla dotýkat uživatel.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Rozšíření sítě o 30 m, které je zabaleno v jasném plastovém sáčku, je opatřeno štítkem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1115/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Měnič výkonu
 
Značka: Watt and Co Nomade
 
Název: Convertisseur 12V – 230V - 150W / USB
 
Typ/číslo modelu:  CV12–220–150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760110680550
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi vinutem a vzdáleností mezi vinutími jsou příliš malé.Pájené spoje nemají žádné doplňkové upevnění, které by mohly vést k tomu, že se drát stane volně uvolněným.V důsledku toho existuje riziko zkratu, což by mohlo vést k tomu, že uživatel obdrží elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Měnič výkonu 12 V až 230 V určený pro vozidla vybavená odlehlou zásuvkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0079/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: neznámý
 
Název: Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. 12107
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5204396121072
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje chloroform (naměřená hodnota:0,23 %).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lepidlo na černé trubce dodávané v žlutočerné podobě s průhledným plastovým krytem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 36
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko