Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 35 ( Zveřejněno: 04/09/2015)
Oznámení A12/0812/15 bylo zveřejněno ve zprávě č. 26/2015 bylo zrušeno poté, co oznamující orgány provedly revidované posouzení rizik.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1093/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Puškové kazety
 
Značka: Sako
 
Název: 308 Win Hammerhead
 
Typ/číslo modelu:  11,7 g/180gr 256 A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  120315
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Úraz
 
Kazety nesmějí obsahovat (dostatečně) střelný prášek.Odrážka se proto může nacházet uvnitř hlavně.Pokud je nové kolo vystřeleno, hlavně zablokované zbraně mohou vybuchnout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výmetné patrony v 20 kulatině s patronou
Země původu:  Finsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1097/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náramkové hodinky
 
Značka: APOLIMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vztahují se na všechny modely se stejným čárovým kódem.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700781418397
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hodinky obsahují nadměrné množství olova (naměřená hodnota 2,2 % hmotnostních).Expozice olovu je zdraví škodlivá pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Náramkové hodinky s různou strukturou a barvami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1089/15       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Stairroad
 
Značka: Acorn
 
Název: 120 Superglide Stairlift
 
Typ/číslo modelu:  Žaludů 120 venku Stairvýtah, Acorn 120 – Stairvýtah, Acorn 120 Super-Stairil, Acorn Outdowrail, Acorn Slimline Stairrow
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Účastní se jich pouze jednotky od března 2007 do března 2011.Poslední 6 číslice pořadových čísel jsou v rozmezí 209781 až 2352678.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Místo sezení na dotčených jednotkách se může oddělit od hlavního sedadla, zatímco v užívání vede k tomu, aby uživatel spadal schody.V roce 2013 byly oznámeny dvě smrtelné nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Stairroad
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Dánsko, Spojené království, Slovinsko, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1096/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Cyklistická přilba
 
Značka: GIVI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. HPS X.08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Velikost S /výrobní šarže č. 101 (pořadové číslo 320.001 až 323.200);Velikost XL/výrobní šarže č. 99 (pořadová čísla 313.601 až 316.800)
 
Druh rizika:  Úraz
 
Absorpční kapacita přilby je nedostatečná.Výrobek není v souladu s předpisem EHK OSN č. 22.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Cyklistická přilba
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1076/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  SoJiný řetězec
 
Značka: Small Foot
 
Název: Baby Soother Chain Mouse
 
Typ/číslo modelu:  Myš, typ č. 2461
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4020972024619
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Dřevěné kuličky řetězce snadno prasknou a vytvářejí malé části.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Kromě toho je řetěz příliš dlouhý a představuje riziko uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12586.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dřevěné, pestrolové, moukové (ostatní) řetězy, které jsou vyrobeny z koulí se závitem na šňůry;musí být dodáno v plastovém sáčku.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1094/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: Dreambee
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZÁKON O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ, ČLÁNKY 578557, 578559, 578562, 578566, 631369
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5414057570778
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Suchý zip držený spodní částí lože (matracemi) se příliš snadno oddělí.Malé dítě by se mohlo dostat na spodní část matrace a končit pod ním, přičemž nebezpečí udušení.Blokovací systém lůžkové plochy není navíc vhodný.Malé dítě by se mohlo střídat na okraji postele, blokovací systém uvolňuje, přičemž riziko zranění dítěte se pohybuje nad horní částí a padající se do podlahy.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skládací brašna na přenášení dítěte s nosným pytlem, matrací a dvěma koly.Pět různých barev.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0280/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle
 
Značka: Biltema
 
Název: Fiskepussel ('fishing puzzle')
 
Typ/číslo modelu:  Čl. nr 85–7820
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastové podrobnosti týkající se řetězce tyčí pro lov lze snadno oddělit.Malé děti ji mohou umístit do úst a zasytit se na něm.Kromě toho je plastový obal obalu příliš tenký.Jestliže dítě hraje s balením, mohlo by se plasty vztahovat na ústa a nose, které nutí dítě ustrhnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ploché dřevěné puzzle (9 kusy) s magnetickým rybářským tyčí.Každý kus lze vytáhnout pomocí rybářské tyčinky s magnetem na konci řetězce.Puzzle svědčí o tom, že puzzle se nachází pod vodou.Velikost:30 cm x 22 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1078/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Smile Fashion Princess
 
Typ/číslo modelu:  NO.JB3818 (na obalu)JB3818B (na etiketě)N:106530 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030106530 (na etiketě)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:14,7 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Obsahuje rovněž diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:0,2 % hmotnosti).Podle nařízení REACH je látky DEHP zakázáno ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti a DINP je zakázáno v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhým záminkem, bílý svatební šaty, bílý veil, fialový náhrdelí, růžový pás s květinou, bílé rukavice a růžová obuv.Balení:růžový lepenkový rámeček s průhledným plastovým oknem na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1079/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: SHOOT GUN
 
Typ/číslo modelu:  Č. 444 – (balíček)Položka č. 38109 (na štítku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7521890381091 (na etiketě)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky lze snadno vyjmout ze projektilů a dát do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka z plastu obsahující dvě děla, šest projektilů s přísavkami, nožem, kompas, průkaz, dva granáty a cíl.Balení:průhledná plastová blistka s papírem zpět.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1082/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: Sweet manja
 
Název: Sweet Pony with Natural Colors
 
Typ/číslo modelu:  ŠARŽE:05/05/2014
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6920141191198
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:do 10,7 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Umělohmotné pony se otáčejícím hlavou v 4 různých barvách na těle.Součástí tohoto balíčku je též růžový křovinoček, samolepení a ovinuty.Velikost balení je přibližně 65 x 83 x 25 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1083/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: PAUL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5097
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Měkká hračka má malé části, které se mohou snadno oddělit (oči).Kromě toho je vláknitý materiál hračky snadno dostupný z důvodu slabosti určitých švů.Malé dítě by mohlo umístit součásti nebo vycpávání do úst a sytič na ně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka domonovačka (skf), v poloze vsedě
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1086/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká kniha s ostatními držiteli
 
Značka: Heimess
 
Název: Cloth picture book with sootherchain
 
Typ/číslo modelu:  742620
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  poplatek 1907695/4011534426200
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Připevnění druhého držáku je pevné a delší než 3 cm.U dítěte, které není schopno sedět zpříma bez pomoci, existuje riziko, že by mohlo dojít k nárazu na zadní straně úst, pokud dítě má připojení v ústech a klesá.Příloha by mohla zablokovat vnitřní dýchací cesty dítěte nebo by obstavení mohlo způsobit otlačeniny okolo hltanu/průdušnice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkká kniha s připojeným sojiným držitelem, která je uváděna na trh společně jako hračka.Ostatním držiteli se dodává kulaté dřevěné perly v barvách a ploché dřevěné části s červeným oborem s 3 otvory, o průměru 35 mm a s kovovou částí o tloušťce 13 mm.Existuje nová verze hračky od 1. února 2015, šarže 1945251 a vyšší, pokud je spojovací prostředek na oděvu menší.Toto oznámení se vztahuje pouze na popsanou starou verzi.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Belgie, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1087/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: Party Pro
 
Název: Pompier US ('Firefighter US')
 
Typ/číslo modelu:  7–9 let – let – ref 8728750879 Some 4–6 let – ref 8728750846
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže:Kódy 871–43/bar:3700393632181 a 3700393632174 – vyrobené:2015
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení
 
Materiál černé límce pláště obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:13,2 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.Kromě toho je plastový obal obalu příliš tenký:v případě, že dítě s ním hraje a směřuje hlavu uvnitř zavazadla, může se to snadno přiklonit k ústí a způsobit udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hasivo krokové, kročí vyrobené z červeného materiálu tvořený pláštěm, kalhotami a kloboukem, balený v průhledném plastovém sáčku s černým materiálem.Karta vložená v horní části obalu obsahuje informace o výrobku a označení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1090/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: SWEET TOYS
 
Název: Bubble hands pompero
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 2530 (šarže 270113)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436033025307
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Mýdlové kaly ve výrobku obsahují příliš velké množství aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota do 1.8 milionů cfu/ml).Existuje riziko infekce, protože roztok se může dostat do kontaktu s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžová plastová trubice obsahující roztok mýdla.Na konci je nádoba na výrobu bonbónů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1091/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava přídě a šipky
 
Značka: KingSport
 
Název: Archery Set - Shooting
 
Typ/číslo modelu:  článek 58326
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6438022583265
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože kinetická energie šipek vypuštěných z přídě je příliš vysoká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové archívy pro děti s příď, červené šipky s přísavkami, pytel se šipkami a terč je uveden v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1095/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Úprava soupravy
 
Značka: MADE
 
Název: Petite Girls
 
Typ/číslo modelu:  ODKAZ NA 76741 BOD NO 40888
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590756767415
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt obsahuje mlohu (naměřená hodnota:2100 KTJ/g) a aerobní mezofilní bakterie (hodnota opatření:3700 KTJ/g).Kontaminace může způsobit podráždění očí a zánět spojivky.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava vybavení zahrnuje kolo zpětného zrcátka na linii, nálepky pro nehty, růžového gelu s glrozem a růžovým oválným kosmetickým prostředkem s průhledným víčkem, které se skládá z:1 šum, 4x stín, 2x rtěnek a štětcem pro aplikaci kosmetických přípravků dodávaných v obalech s blistrem.VĚK 3 +.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1077/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: YES! DO KID'S (YES!DO)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  YD290
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Volné konce dětského oblečení na zadní straně se mohou zachytit během různých činností dítěte.Může být vytvořena smyčka a k poranění dítěte může dojít.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Květový tisk bikiny určený pro dívky do 8 let.Bikivka je vyrobena s šňůrami, které mají být spojeny na zadní části oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1081/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké plavecké kufry
 
Značka: SANS ELLE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry v prostoru pasu jsou příliš dlouhé a mohou se zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černohorské patky pro chlapce s vyobrazením znaku „Cookie Monster“, který je vytištěn na přední straně, navržený pro děti do 7 let.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/1084/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pravé nožky
 
Značka: 1. Ming Yu, 2. Unknown, 3. Unknown, 4. K-nail, 5. Unknown, 6. Unknown
 
Název: 1. Art Nails, 2. Art Nails, 3. Unique Mode, 4. Nail Art, 5. Airbrush Nails, 6. Charming nails
 
Typ/číslo modelu:  1.Neznámý, 2.KP-801, 3.Neznámý, 4.KP-1261, 5.Neznámý, 6.Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je toxický pro reprodukci.Oznamující země uvedla, že se jedná o kosmetický prostředek.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Různé sady umělých nehtů lepením do průhledného plastového obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1085/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: LE PETIT SWIM
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost:Ve věku 6–8 let
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Uvolněné konce na zadní straně v pase a v oblasti krku se mohou zachytit během různých činností dítěte.Za tímto účelem může vzniknout smyčka, zranění a uškrcení dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zelený a žlutý plavání.Velikost:6–8 let.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1092/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy a dámy
 
Značka: L´asessor
 
Název: Terttu
 
Typ/číslo modelu:  článek ST-2944
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1106176672009 (Černé), 1106176717243 (Rose)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Neprůhledná část šátků obsahuje příliš vysoký obsah azobarviv, která uvolňují aromatické aminy benzidin (koncentrace 2 000 mg/kg pro černý skum a 57 mg/kg u růžového sklu);Černá skvrna obsahuje dále azobarviva uvolňující aromatické aminy bifenyl-4-amin na příliš vysoké úrovni (koncentrace 65 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Skán z hedvábí (60 %) a bavlny (40 %).Obě konce rýhy jsou průhledné s květinovým vzorem a třásně.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1080/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Řasenka
 
Značka: Ruby Rose
 
Název: 2000 Ruby Rose - Advanced Performance
 
Typ/číslo modelu:  01 HB-5030
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760133123928číslo šarže:11D11120 – datum výroby 08.05.2011;Datum platnosti 08.08.2016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje isobutylparabenu, jak je uvedeno v seznamu složek.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Maskara, obsah:10,5 g v černé plastové trubičce (110/20 mm), zabalená v lepenkové krabici 110/25 mm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1088/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stolní lampa
 
Značka: DECOLAC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1351BL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Deformační zařízení na kabelovém kabelu je nedostatečné, což by mohlo vést k tomu, že budou k dispozici živé části.Izolace přístupných kovových částí je nedostatečná, což by mohlo vést k tomu, že se přístupné části stanou živými.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stolní lampa:bílým keramickým základem a oválným plátkem.Dodává se v bílé lepenkové krabici pouze s referenčním vzorem.
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1098/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Brunner
 
Název: Con-Cube 150, Universal Travel Adapter
 
Typ/číslo modelu:  Článek 7203361N
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8022068027555
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části se mohou během provozu dotýkat uživatele.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Třídílný adaptér cestovního ruchu s výstupem USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0078/15       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Rožně
 
Značka: Maisons du Monde
 
Název: Outside Charcoal BBQ
 
Typ/číslo modelu:  Vzor ZR 12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý.
 
Druh rizika:  Popálení
 
Teplota základny, na které se gril sedí, je příliš vysoká během používání, což by mohlo vést k popálení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Venkovní, kogril na 3 stop, vyrobený z ocelového plechu s víčkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0075/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Alteco
 
Název: Super glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  B4J102, čárový kód:8888299758404
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje toluen (naměřená hodnota:0,2 % hmotnosti).Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Lepidla pro použití s plasty, kovy, dřevo, pryž, papír a usně;v černé kovové trubce s vytištěnými barevnými písmeny.Trubice je zabalena v blistru.
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0077/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Odvlhčovač
 
Značka: Wikes / Homebase / GET / ARGOS
 
Název: Portable Dehumidifier
 
Typ/číslo modelu:  Homea 623182/ARGOS 415 0114/415 1319/Wikes SKU DHMD102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Všechny šarže prodané v období od června 2006 do prosince 2008.
 
Druh rizika:  Požár
 
Vadný kondenzátor na odvlhčovače může mít za následek přehřátí a požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  10 litru odvlhčovače, 220W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko