Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 31 ( Zveřejněno: 07/08/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0972/15       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Venkovní nábytek
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Předseda OCE-1767–6 – Soscha:OS-1676 2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobky představují riziko zranění, protože sedadlo a opěradlo se mohou zlomit, a uživatelé by tak mohli spadnout.Výrobky nesplňují příslušnou evropskou normu EN 581–2: 2009.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Venkovní židle (ref. OC-1767–6) a dvoumístný letopočet, exteriéra (ref OS-1676 2) z ocelové konstrukce se svařenou konstrukcí a rákos (chrastín).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0988/15       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynové sporáky
 
Značka: SMEG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  B91GMCX, BM93BL, C6GMX8, C7GPX8, C8GVXI-2, C51GMGX2, C90GVXI-1, C91SV1, CB61SV9, CG90B, CC90N, CO68GMAD8, CC51SV, CC60M8, CC61GV9, CX68M9–1, CX6SV9, CX91MKN, SCD60MX9, SCB91MCN, SCD60EMX9, SUK91MFX8, TR4110BL1, TR4110P1, TR93BL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8017709118013ČLÁNKŮ 1506028, 8017709129361,ČLÁNKŮ 1273242, 8017709129378,ČLÁNKŮ 1273243, 8017709135027,1506019ČLÁNKŮ 1506024, 8017709148959,ČLÁNKŮ 1277408, 8017709149031,ČLÁNKŮ 1273267, 8017709150037,ČLÁNKŮ 1280793, 8017709164430,ČLÁNKŮ 1277436, 8017709164447,ČLÁNKŮ 1277435, 8017709164607,ČLÁNKŮ 1277433, 8017709165055,ČLÁNKŮ 1273246, 8017709166465,ČLÁNKŮ 1277411, 8017709166618,ČLÁNKŮ 1277434, 8017709166625,ČLÁNKŮ 6804370, 8017709176648,ČLÁNKŮ 1280785, 8017709176655,ČLÁNKŮ 1280786, 8017709179595,ČLÁNKŮ 1277432, 8017709180423,ČLÁNKŮ 1504024, 8017709180812,ČLÁNKŮ 1506025, 8017709181758,1277412 A 8017709182229.ČLÁNKŮ 1280767, 8017709182458,ČLÁNKŮ 1280789, 8017709189877,ČLÁNKŮ 1273250, 8017709189891,ČLÁNKŮ 1280763, 8017709194420,ČLÁNKŮ 1277428, 8017709212438,ČLÁNKŮ 1277415, 8017709212810,1505029
 
Druh rizika:  Požár
 
Šroubovka, která se používá k připojení zařízení k dodávce plynu, se může zlomit, což vede k úniku plynu a možnému riziku výbuchu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plynové vařiče.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0976/15       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Nastavení nápravového kola na kole
 
Značka: Specialized
 
Název: Stainless Steel Pedal Extender
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:0910–2090
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 19676 76745 1
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nastavovací ovač nápravy se může roztrhnout, což by mohlo vést k tomu, že řidič ztratí kontrolu nad jízdní kolo a utrpí zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nápravový hřídel z nerezové oceli, který je balen v jasném plastovém sáčku s červeným a bílým lepenkou.Dodává se i nebalené k profesionálním montérům pro jízdu na kole.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Estonsko, Dánsko, Slovinsko, Francie, Španělsko, Řecko, Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0985/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: DERMAGLO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  DG00035BK (šarže);Konec platnosti odchylky:22/06/2016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tetovací barva obsahuje 0,3 % fenolu, což je mutagenní látka.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby se látky s karcinogenními mutagenními, toxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly nacházet v tetování.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy o složení tetických produktů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černý tetovací inkoust v plastové láhvi o objemu 90 ml.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0986/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: INTENZE
 
Název: Mario's Dragon Green Dark
 
Typ/číslo modelu:  OI264
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  G80Y68W105/SS171
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tetovací barva obsahuje aromatický amin o-anisidin (naměřená hodnota:60 mg/kg) a baryum (naměřená hodnota:11 140 mg/kg).Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními mutacemi, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a stálé činidlo a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tetovací barva v láhvi s bezbarvým, průhledným plastovým šroubovým šroubem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0984/15       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: DING HAO
 
Název: Smoking Set
 
Typ/číslo modelu:  DH-8855, DH-8881, DH-8888
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  11ML1–46/6937218188883, 11ML1–48/6937218188814, 9ML1–149/6937218188555
 
Druh rizika:  Požár
 
Produkty jsou atraktivní pro děti.Děti mohou hrát spolu s nimi a způsobit požár.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zapalovače ve formě plachetnice, lodního kola a delfíni.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0969/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Adaptér objímky
 
Značka: Biltema
 
Název: Lampunkanta-adapteri GU10 / E27, Lampunkanta-adapteri E14 / E27
 
Typ/číslo modelu:  E14/E27:46–3133, GU10/E27:46–3131
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Po vložení nebo odstranění světelného zdroje je horní hranice světelného zdroje přístupná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Adaptéry pro objímky pro objímky:GU10 až E27 a E14 až E27.Jsou prodávány v transparentním balíčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0965/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ferrari
 
Název: 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale, 458 SpecialeA, FF, F12 berlinetta, CaliforniaT, La Ferrari.
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Všechny modely, které jsou od jejich výroby ovlivněny.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nárazu nesmí boční airbag řidiče řádně používat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Maďarsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0966/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Mercedes C 180 CGI, C 220 CDI, C 250 CDI, E 200 CGI, E 250 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI
 
Typ/číslo modelu:  ČLÁNKŮ 204, 207,E1 * 2001/116 * 0431 * 32, e1 * 2001/116 * 0502 * 18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená dne 2. června 2014 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Použití šroubu pro upevnění předních sedadel je nedostatečně zpřísněno, což zvyšuje riziko zranění cestujících v případě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0973/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Ovládací složka
 
Značka: Meyle
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ:116 050 0061/HD, 116 050 0062/HD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní číslo:3403
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku výrobní vady v těle kontrolora se na švu svaru mohou objevit trhliny.Pokud zůstávají neodhaleny, způsobí, že švu svaru, aby se zlol v dynamické zátěži, při které stojí vozidlo.Pokud ovládací útvar zcela poruší vozidlo, nemůže být nadále řízeno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ovládací zbraně vyrobené v 2013 pro vozidla vyrobená v období mezi 1996 a 2010.Tyto náhradní díly mohou být instalovány do těchto vozidel:Audi A3, Audi TT, VW Golf a VW New Beetle.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0977/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Cherokee
 
Typ/číslo modelu:  Typ:KLES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0783 * 00 – * 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 27.2.2013 a 19.11.2014 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Softwarová chyba v ovládacím zařízení pro zádržný systém pro cestující může způsobit neúmyslné uvedení airbagu, které vede k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0978/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Yamaha
 
Název: WR250R/X
 
Typ/číslo modelu:  Typ:DG20ES schválení typu:E13 * 2002/24 * 0219
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2008 a 2015 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při velmi vysokých teplotách může dojít k poškození vinutí alternátoru a k úplnému selhání.V důsledku toho se může motor neočekávaně zastavit, zatímco motocykl je v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Francie, Spojené království, Slovinsko, Švédsko, Dánsko, Bulharsko, Norsko, Řecko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0981/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Řídítka
 
Značka: ABM
 
Název: Multiclip
 
Typ/číslo modelu:  Typ:MC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Řídítka vyrobená v období od dubna 2009 do července 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dodávané šrouby nejsou dostatečně pevné a řídítky se v důsledku toho mohou uvolnit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řídítka
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Francie, Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0987/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Spojka
 
Značka: DMP
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  51065
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje a může uvolňovat drolivá azbestová vlákna.Azbestová vlákna jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Spojka pro skútrPochází z lepenkové krabice bez nápisu
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0989/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ferrari
 
Název: LaFerrari
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v roce 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Opěrky hlavy v případě čelního nárazu nemusí poskytovat dostatečnou ochranu cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Spojené království, Švédsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0990/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ferrari
 
Název: LaFerrari
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená v roce 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Poplašný signál signalizující ztrátu tlaku v pneumatikách nemusí fungovat.V případě ztráty tlaku v pneumatikách by řidič mohl pokračovat v jízdě, což může vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0991/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatika
 
Značka: Continental
 
Název: Conti Hybrid LS3
 
Typ/číslo modelu:  Typ:205/75R17,5Typ ES:E4 0028179/E4 025676S2R2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pneumatiky vyrobené mezi 2014 a 2015 jsou dotčeny, zejména pneumatiky s těmito kódy:DOTHW96F7T9 a kódy z týdne 2714 až 2615.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vnitřní vrstva pneumatiky se může tlačit ocelovou šňůrou a s běhounem.Pneumatika tedy může náhle provést deflaci s nepříznivým účinkem na stabilitu jízdy.Tím se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pneumatiky pro lehká nákladní vozidla a podobná vozidla.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Spojené království, Rakousko, Dánsko, Slovinsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Řecko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0970/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny
 
Značka: YUMMY TOYS
 
Název: Lovely Girl
 
Typ/číslo modelu:  YT08320
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933893306192
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:34,6 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka z plastů na různých šaty a boty.Obal hračky je ve formě průhledného vejce, který obsahuje papírovou etiketu a bonbóny (bonbóny a bonbóny jednotlivě balené, Lot NO:08/2014, Best Before:08/2019).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0971/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní skupina
 
Značka: neznámý
 
Název: POLICE elite command
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:5158035B:48
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713151580353
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál přísavek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:maximálně 0,64 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (měřené hodnoty:do 1,76 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Policejní souprava sestávající ze 2 pistolí, dalekohledů, policejních záznaků, kompasu a 6 růžové tečky s přísavkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0974/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: YIDUOZI
 
Název: Romance STYLE
 
Typ/číslo modelu:  Č. 38284
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:maximálně 16,4 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) ((měřené hodnoty:do 11,4 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhým vlascem, oblečení a obuv.Zabalené v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0975/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka na kojence a malé děti
 
Značka: Fei Pan
 
Název: Lovely Baby
 
Typ/číslo modelu:  Č. 326–85
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek obsahuje malé části (míče v chrastice ve tvaru kytaru), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Kromě toho obsahuje výrobek vyčnívající část (držadlo kytaru).Pokud se dítě dostane do úst, a spadl na obličej, mohlo by dojít k poranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Balíček obsahuje tři plasty:žlutá/fialová kytarová, oranžová/zelená a růžová/modrá chrastítka.V průhledném plastovém sáčku uzavřeném barvou tištěné karty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0979/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Závěsné párové pásky
 
Značka: CRAZY ELASTIC
 
Název: Fashion Loom Bands
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:do 1,4 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové pásky (12 ks) pro pásky v měkkém plastu, různé tvary a barvy – srdce, květiny, kouli etc.- v plastovém obalu o rozměrech 9x10 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0980/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny
 
Značka: Sweet manja
 
Název: Sweet Puppy with natural colours
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6933893306789
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:do 7,6 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastová pes s otočným hlavou společně s bonbóny (10 g) (Jelly Beans), zabalená v kolonce přibližně 8.5 x 6.6 x 3,6 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0982/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zbraně na hraní hraček
 
Značka: Can Liang Toys
 
Název: Equip - Super Power
 
Typ/číslo modelu:  3238A17
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6910176140735
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál přísavky na šipkách obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:do 3,7 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada hraček obsahující dvě stříbrné revolvery „Python HUNTER“ se 4 projektily s přísavkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0983/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka s bonbóny
 
Značka: neznámý
 
Název: Fantasy Pony Sweet´n Fun
 
Typ/číslo modelu:  19102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8590311100718, LOT:140322
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (měřené hodnoty:do 5,51 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastový polek, který je k dispozici v 4 různých barvách, s květinami;součástí plastové skříňky, která obsahuje také růžový kartáček, listí a bonbóny (8 g).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko, Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0967/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapecké sandály
 
Značka: NEW8TEEN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  220162
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5415132247073
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v usňové sandály jsou příliš vysoké (naměřená hodnota:37 mg/kg).Chrom VI je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chlapecké sanitní sandály.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0968/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: KARSTADT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  010 550303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2246101549965
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné u usní je příliš vysoké (naměřená hodnota 8,2 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Černé rukavice zhotovené z hladkého usně, z černého textilního materiálu a z bílého textilních obložení mezi prsty, černé usně se vrací na manžety;lepenková etiketa připevněná k rukavice.Velikost vzorku 6.5.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0964/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dýchací orgány se nad rámec těchto zkoušek
 
Značka: FEG
 
Název: Eyebrow Enhancer
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6960093122992Číslo šarže:20131119
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 2,5 % benzalkoniumchlorid.Benzalkoniumchlorid je látka dráždivá pro kůži a oči v koncentracích vyšších než 0,1 %.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  V bílé láhvi s černým uzávěrem se zavěšují sérum s černým uzávěrem (3 ml), které se balí do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 31