Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 53 ( Offentliggjort på: 06/01/2006)
BerigtigelsePå grundlag af supplerende oplysninger, som Kommissionen har modtaget, er overskriften "Foranstaltninger vedtaget af det anmeldende land" til meddelelse nr. 2 i beretningen om ugen nr. 53-2005 blevet ændret.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0704/05       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke:  1. Air Sport Gun, 2. Flashlight,3. Power Sport Gun CH-0881A2, 4. Power Sport Gun CH-0181A,5. Military Force.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
En kinetisk energi er højere end tilladt, og under hensyntagen til børns forventede anvendelse heraf kan dette indebære en risiko for skade.I betragtning af materialets beskaffenhed og konstruktion kan de forveksles med legetøjspistoler og kan derfor være tiltrækkende for børn.Den påtænkte aldersgruppe (stikprøve 1, 3 og 4:over 18 årStikprøve 2 og 5:over 14 år) er kun angivet på engelsk.Der var ingen brugsvejledning til produktet på ungarsk.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af det produkt, der er forbudt af myndighederne.Tilbagekaldelse fra de forbrugere, som myndigheden har bestilt.

 
Beskrivelse:  Plastgeværer.Mærke:1Air Sport Gun, 2.Lynlys, 3.Power Sport Gun CH-0881A2, 4.Power Sport Gun CH-0181A, 5.Militært Force.Navn:Plast.Type/model:1CQ.P89A, 2.P191C, 3.CH-0881A2, 4.CH-0181A, 5.P 625 B.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0705/05       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
I betragtning af materialets beskaffenhed og konstruktion kan det forveksles med en pistol, og det kan derfor være attraktivt for børn.Den forventede aldersgruppe (over 14 år) er kun angivet på engelsk.Der var ingen instrukser for anvendelse på sikker anvendelse af produktet på ungarsk.Det grafiske symbol er vildledende.Den kinetiske energi til missilet er større end tilladt (jf. vedlagte prøvningsrapport), og under hensyntagen til børns forventede anvendelse heraf kan dette indebære en risiko for skader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod videregivelse fra myndighedens side.

 
Beskrivelse:  Spistol med laserspids (i størrelsesordenen 1/1- let industriprodukt). mærke:Både elephanet.Type/model:Nr. 928A (ingen EAN kode).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0712/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er en enkelt kerne, isoleret fleksibel tråd, der anvendes mellem de lyskilder, som isoleres af en enkelt svindelslange, som er loddet ind i kablet, og den blinkende enhed, der kan give anledning til elektrisk stød.Blinkindgangen er ikke afrundet, og kablet kan blive beskadiget, denne snoede forankring mangler, og stikket er ikke standardiseret.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Belysningskæde Type/model:G-240.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0713/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er en enkelt kerne, isoleret fleksibel tråd, der anvendes mellem de lygter, som er isoleret af et enkelt krympning, loddede til kablet, og den blinkende enhed, der kan give anledning til elektrisk stød.Blinkindgangen er ikke afrundet, og kablet kan blive beskadiget, denne snoede forankring mangler, og stikket er ikke standardiseret.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Belysningskæde Type/model:G-60/2F.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0715/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er en enkelt kerne, isoleret fleksibel tråd, der anvendes mellem de lygter, som er isoleret af et enkelt krympning, loddede til kablet, og den blinkende enhed, der kan give anledning til elektrisk stød.Blinkindgangen er ikke afrundet, denne snoede forankring mangler, og stikket er ikke standardiseret.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Belysningskæde Type/model:G-100/4F.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0707/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Risici forårsaget af overophedning af interne kabler og overophedning af terminalblokkene.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Væg-/loftsbeklædning monteret på en bestemt lysarmatur/model/model:5501/40, model 85-3703/21.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0709/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Personskader
 
Lysarmatur samt lysskruer og -plader stikker ud fra lysarmaturet (risiko for skade).Ledningskablet ledes langs skarpe glakanter og gennemkører med gevindskæring, en gennemføring for burring til lampens kontakter.Når armaturet flyttes, kan isoleringen af ledningen beskadiges, og der er risiko for elektrisk stød.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den bærbare dokumentlampe "Filif-" type/model:L-MENUETT
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0710/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Personskader
 
Ved kabelindgangen er de enkelte isolerede tråde tilgængelige og kan give elektrisk stød.Der er fremspringende metalskruer, som rager ud af den metalramme, der støtter lampefatningen.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Den bærbare dokumentlampe "Filif-" type/model:L-VALS.
Oprindelsesland:  Rumænien
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0702/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
En række køretøjer må ikke have det rette moment for bolte i skrueakslen under fremstillingen.Skrueakselbolte kræver, at forskrifterne for drejningsmoment kontrolleres og fastlægges nærmere.Bolte kan eventuelt erstattes.Hvis der ikke er tale om løse bolte, kan skrueakslen evt. løsne sig fra køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger i Europa. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Klasse/model af luksu-4-hjul:R51 Pathfinder.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0706/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Førerens sikkerhedsrisiko som følge af beskadigelse af motoren.Præventiv udskiftning af kæden tentioner.Det kan forårsage støj og i visse specifikke tilfælde skade af motoren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger og forbrugeroplysning. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Scooter KYMCOType/model:XCITING 500 (serienumre:RFBT7000051600101 ~ RFBT7000051600604).
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0708/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Utilstrækkelig tilpasning af brændstofpumpens tilbageholdende institut, som resulterer i udslip af brændstof på visse betingelser (udvidelse eller indskrænkning af brændstoftank).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Scooter "SUZUKI" Type/model:ET AK5 PÅ 650.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0711/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Den mindste flammende/mildeste kontakt med flammen og tendrør brænder voldsomt, og branden spreder sig hurtigt.Det var opfattelsen, at de polymermaterialer, der blev anvendt til Puffer-dommen, var meget brandfarlige.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distribution af produktet standses frivilligt af importøren.Der blev sendt noter og meddelelser til detailhandlerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Puffer Ball (legetøj).Type/model:Ukendt.Beskrivelse:Runde kugler med stenfang, 11 cm & 15 cm, gul, rød, blå, blå, rød (uden blinkende lys eller væske).Stærk lugt fra petroleumstypen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0703/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Ved en utilsigtet presning af den særskilte "Turbo" -knap, som let aktiveres, starter udstyret med en effekt på 100 %.Hvis det sker i forbindelse med ændringen eller fjernelsen/fjernelsen af udrustningen, eller hvor der er risiko for alvorlig skade for hænderne, er der risiko for alvorlig skade.Ulykke i forbindelse med ændring/isætning eller fjernelse af arresten, eller den fysiske tilknytning til en forbruger, der næsten har mistet en tommelfingeren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Offentliggørelse af en advarsel og et tilbud om udveksling fra fabrikantens side. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Offentliggørelse af en advarsel og et tilbud om udveksling fra fabrikantens side.

 
Beskrivelse:  Elektrisk håndbetjent "Philips — Küchenblander" type/model: cucina HR 1560, 1561, 1565;Løbenummer 04420 til 05170200 000 blandere er fejlbehæftede og blev fremstillet mellem oktober 2004 og april 2005.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0714/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Forsyningskattens ledere har en nominel længde på ca. 0,75 mm², mens den mindre tilladte tværsnitsareal er 1 mm². prøvens tilbageholdelse beskytter ikke lederne mod snoning.Den tilbageholdte krog i forsyningslæren er ikke tilstrækkelig.Jordlederens længde er således, at den ikke sikrer, at jordleder frakobler sig, efter at de strømførende ledere er fravalgt, i tilfælde af, at denne snor kommer ud af den tilbageholdte krog.Skruerne i det isolerende materiale i prøven forårsager skade på isolerende materialeProduktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Trådløs ketttle "Best" for household us.Type/model:HEK-8009.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 53