Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 24/07/2015)
Opravy1) V návaznosti na nové informace obdržené od příslušných orgánů ve Španělsku byla čísla šarží a modelů aktualizována v těchto oznámeních:A12/0521/15 (zpráva č. 16/2015), A12/0571/15 (zpráva 17/2015) a A12/0649/15 (zpráva 20/2015).2) Orgány příslušné pro oznámení A12/1793/14, zveřejněné ve zprávě č. 45/2014, provedly revizi posouzení rizik.Oznámení bylo odpovídajícím způsobem aktualizováno a je nyní zveřejněno ve stejné zprávě podle A11/0065/15.3) Na žádost oznamujících orgánů bylo změněno posouzení rizik oznámení A12/0703/15, které bylo zveřejněno v týdenní zprávě č. 22/2015.Aktualizované oznámení je nyní zveřejněno v téže zprávě v části týkající se výrobků „Jiné úrovně rizika“ podle A11/0068/15.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0933/15       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Kancelářské židle
 
Značka: Igo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C112B01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  000051095573
 
Druh rizika:  Úraz
 
Předseda nemá dostatečnou stabilitu a pevnost.Následně by mohl spadnout nebo porušit během použití pro uživatele.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kancelář, která je zabalena do krabice z vlnité lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0932/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla na nehty
 
Značka: TREND Accessories
 
Název: Qiangtegu Nail Glue
 
Typ/číslo modelu:  CM058
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje nadměrné množství chloroformu (v hodnotě 5,7 % hmotnostních).Expozice chloroformovým výparům může způsobit poškození vnitřních orgánů, zejména jater a ledvin, jakož i rizika rakoviny.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Malá plastová láhev na nehty dodávaná do plastových obalů na růžovém papíru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0917/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Světelné řetězy
 
Značka: neznámý
 
Název: 1. 100LED Christmas Light; 2. 240LED Christmas Light
 
Typ/číslo modelu:  1.POD VEDENÍM 100L;2.POD VEDENÍM 240L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Izolace způsobená smršťovacími trubicemi, pokud jde o žárovky, jsou nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Světelné řetězy s nevýměnnými, modré LED zdroje světla a řídicí jednotka.Balení:barevný rámeček.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0918/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Égö beltéri - 100 LED
 
Typ/číslo modelu:  100LED (na výrobku), 633538 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6908011088014 (na štítku), 9794102576198
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly přehřívat.Konce drátu připájené svorkami řídicí jednotky a diodami vyzařujícími světlo (LED) nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Zásuvka tohoto nástavce umožňuje jednopólový vložení vidlice s volným zbývajícím živým kolíkem.Přístupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami řídicí jednotky a mohly by být poškozeny.Izolace způsobená smršťovacími trubicemi, pokud jde o žárovky, jsou nedostatečná.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetěz ovládání s řídicí jednotkou vyrobený ze 100 světelných zdrojů LED.Barvy světlometů jsou modré, červené, zelené a žluté.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0919/15       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 100L RICE LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Konce drátu připájené svorce řídicí jednotky a k těmto svítilnám nejsou odpovídajícím způsobem chráněny před vytažením a kroucením drátu.Dráty přicházejí do styku s ostrými hranami řídicí jednotky.Izolace způsobená smršťovacími trubicemi, pokud jde o žárovky, jsou nedostatečná.Výrobek není chráněn proti vlhkosti, přestože je doporučován pro venkovní použití.Dráty mohou převednout, protože jsou příliš tenké.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Systém osvětlení 100 světel a řídicí jednotka.Barvy světlometů jsou modré, červené, zelené a žluté.Výrobky jsou dodávány v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0926/15       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrické nůžkové zvedáky
 
Značka: Hamron
 
Název: Scissor Jack
 
Typ/číslo modelu:  601033
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Když se zvedá do poloviny nebo více, může se při snižování jmenovitého zatížení způsobujících zranění uživatele přerušit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 1494.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V případě elektrické nůžkové zvedáky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0904/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: KTM
 
Název: 1290 Super Duke R
 
Typ/číslo modelu:  1290
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2014
 
Druh rizika:  Požár
 
Malé množství paliva může propouštět ze dvou závitů se závity na palivové nádrži, kde je vnitřní část přebývající trubky upevněna uvnitř palivové nádrže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl, zdvihový objem motoru 1301 cc, 2 válec, 4-zdvih V 75° motor, chlazení kapalinou.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko, Německo, Irsko, Dánsko, Spojené království, Portugalsko, Norsko, Řecko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0905/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: Viper
 
Typ/číslo modelu:  Typ:ZDES schválení typu:jednotlivé schválení
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 28. listopadem 2012 a 25. červnem 2014 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávná vzdálenost mezi čidly polohy sedadla může vést k nesprávné rychlosti inflace airbagů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0909/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorkář
 
Značka: Fendt
 
Název: K 400 Van Exclusive, K 400, K 500, TI 640, TI 680, TI 685, TI 690
 
Typ/číslo modelu:  E13 * 2001/116 * 0263 *, e13 * 2007/46 * 0263 *, e13 * 2001/116 * 0998 *, e13 * 2007/46 * 0998 *, e13 * 2001/116 * 0263 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Motorické domy, které se vyrábějí v letech 2007 až 2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Lepicí vrstva mezi akrylovou tabulí panoramatických tabulí uložených nad kabinou strojvedoucího a střešním subjektem se může roztrhnout, když je vozidlo v pohybu, s následným nebezpečím pádu okna.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorkář.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0912/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Lexus
 
Název: NX200t
 
Typ/číslo modelu:  Typ:AGZ;ES schválení typu:E6 * 2007/46 * 0111 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla postavena v letech 2014 až 2015.Hybridní modely nejsou ovlivněny.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Plastové zbytky v brzdovém válci mohou způsobit zpoždění regulace hydraulického tlaku v brzdovém systému.Řidiči proto mohou přijít o kontrolu nad vozidlem, což zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Švédsko, Rumunsko, Spojené království, Litva, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0916/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Honda
 
Název: CB / CBF / CBR / CRF / CTX / FES / FJ / NC / NSS / NT / SH / ST / VFR / VT / XL
 
Typ/číslo modelu:  CB1300SAA, CB500FAM, CB500XAE, CB650FAM, CBF1000FAC, CBF1000FAE, CBR125RD, CBR300RAF, CBR500ARD, CBR600RAF, CBR650FE, CRF250LD, CRF250ME, CTX700DE, CT750LD, FES125AC, FJS600A7, NC700SDE, NC700A750, NC750XAE, NSS300AD, NT700VAB, NSS750AD, NT700VAB, SH300AE, ST1300AE, VFRA9, VTC2BE, VFR800A, VT750CBE, VFR750AE a XL125VB.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčenými motocykly se rozumějí motocykly, které byly vyrobeny mezi zářím 2013 a červnem 2015.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Problém výroby, při kterém dochází k přetažení spouštěcího relé, může 1) ovlivnit elektrický systém, který způsobí zastavení motoru při jízdě vedoucí k dopravní nehodě;nebo 2) způsobí požár zákyň.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykly
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Slovinsko, Estonsko, Slovensko, Irsko, Chorvatsko, Francie, Švédsko, Řecko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0920/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: Unsinn
 
Název: WEB 14, WEB 20, WEB 30
 
Typ/číslo modelu:  Typ:K 10–13, P 10–18;ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0140 * 02, e1 * 2007/46 * 0893 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené přívěsy byly vyrobeny mezi 2013 a 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Držák oje chybí.V důsledku toho by mohlo dojít k poruše funkce nouzové brzdy přípojného vozidla, když jsou vozidla oddělena, protože oj se nejprve dotkne povrchu vozovky s nižším koncem páky brzdy po oddělení od tažného vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přívěs.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0924/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Obytný přívěs/obytný přívěs
 
Značka: Dethleffs
 
Název: Various
 
Typ/číslo modelu:  NAPŘ. /CE 001;E1 * 2007/46 * 0046 *, EG/CT 001;E1 * 2007/46 * 0047 *, EG/DF 003;E1 * 2001/116 * 0416 *, EG/DF 004;E1 * 2001/116 * 0442 *, EG/Di 001;E1 * 2001/116 * 0250 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla z modelového roku 2011 až do konce května 2015 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Požár
 
Porucha kontrolního mechanismu pro odpadní vody a systém vytápění nádrží odpadních vod by mohla vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obytný přívěs/obytný přívěs.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0931/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Tabák k výrobě melasy
 
Značka: Start Now
 
Název: Molasses Gum
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:P3/2015 E3/2017 1/2015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nadměrné množství glycerinu (naměřená hodnota do 53,8 % hmotnostních).Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  200 g tabáku určeného pro vodní dýmky do modrého plastického cínu.
Země původu:  Jordánsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0937/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Bezpečnostní obuv
 
Značka: Super Ego
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KTA 1002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8414162091578
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v horní části boty je příliš vysoké (naměřená hodnota:4,6 mg/kg).Chrom VI je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Ochranná obuv kategorie II dodávaná v lepenkových krabicích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0925/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Vysokovýkonná předsedkyně
 
Značka: Carena
 
Název: Sofus
 
Typ/číslo modelu:  Článek 62000Pořadové číslo:6200515907411315003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7321599001081
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zádržný systém dostatečně neochrání dítě před pádem (např. bércové otvory jsou příliš velké).Kromě toho jsou přístupné pohybující se části, v nichž se mohou zachytit prsty dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vysoce sedačka, která může být použita také jako kombinace židle a malé tabulky.
Země původu:  Lotyšsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0930/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: INCA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 67002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé kuličky se mohou snadno oddělit od písečných popruhů.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dívčí sandály s dekorativními barevnými kuličkami, velikost 23.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0935/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Oranžové náhrdelí
 
Značka: Brendon
 
Název: Borostyán gyermeknyaklánc ("Amber children´s necklace")
 
Typ/číslo modelu:  1. model:2562352. model:256240
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.59998846071132.5999884607168
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kuličky na náhrdelí mohou snadno vytvářet malé části a malé děti by na ně mohly zasytit.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Náhrdelí se společnou klastrem zhotovenými z pebarevný (vzor 1)/hnědého (vzor 2), potahované korálky.Výrobek je podporován na tištěné kartě.Délka náhrdel přibližně 35 cm.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0940/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Sedadlo dětského jízdního kola
 
Značka: Hamax
 
Název: Zenith Relax
 
Typ/číslo modelu:  ŠUNKA 553053, HAM 553052, HAM553062
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  NEPOUŽIJE SE
 
Druh rizika:  Úraz
 
Sedadlo má slabé místo ve spodní části, což by mohlo vést k rozrušení sedadel a pádu na kole.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sedadla ve tvaru šedého dítěte pro jízdní kola s červenou vycpávkou a s šedým opěrkou hlavy na přední straně.
Země původu:  Norsko
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0906/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Naibert
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 2291
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436041423652
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Sklopné kameny a přísavka se mohou dostat z tenku, na níž se vytvoří malé části.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Rovná šóna s rýhami a přísavkou.Balení:průhledná vak obsahující 12 jednotek v různých barvách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0907/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkkým hračkou na klíče
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. č. 19–082
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8400000010627
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kroužek připojený k hračce může přijít volně a vytvořit malou část.Dítě by jej mohlo umístit do úst a sysit mu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Jelen zelený, čtyřlistový jetel s sklevým čelem.K hračce je připevněn klíčový kroužek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0908/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Jorsan
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  JRS15008
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči hračky se mohou oddělit a vytvářet malé části.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Měkká hračka ve formě kohoutu.K hračce je připojena etiketa s údaji o dovozci a původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0915/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka:  Arregui
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód:A-1044240
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8425181727621
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou roztrhnout z puzzle puzzle.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Podložka z pěny (EVA) s čísly;dodávané v plastových obalech.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0929/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Psa s měkkým hračkou
 
Značka:  Pelucheto
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Ref. 700–213, 2.Ref. 700–223
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.0207000021329 A 2.0207000022326
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá noha psa na psy se může snadno oddělit.Malé dítě by jej mohlo umístit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dva různé modely měkčených hraček na hraní s plastem (jeden růžový, druhý žlutý).Výrobek se dodává s různým příslušenstvím z plastu (kosti, miska potravy, atd.).Výrobky jsou dodávány v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0934/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová sada hraček
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  L102
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 15,95 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračka s panenkou, žlutým porou, růžovým hřebenem, 2 palmy a malým fialovým Dragem, a to vše z plastu, které se balí do čirého plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0903/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Péče o plavání u dívek
 
Značka: KATIA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XA 13006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5873415750069
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry v zadní části se mohou zachytit a způsobit zranění dětí.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Žlutá plavání sestává z bikinu a bránice.Soubor je určen pro dívky, které jsou staré až 4 let a mají na zadní straně funkční lana.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0913/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské košile
 
Značka: DR. KID
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref. B69.DK375.C160
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9000002133707
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé tlačítka mohou snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Studované tričko pro děti (velikost vzorku 12M).
Země původu:  Portugalsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0922/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Marions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Art. No. MGB-1077-ВМ2.ČL. 8 odst. 4, МТК-1137-ВМ
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.89800000028892.8980000001264
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dlouhé šňůry v pase se mohou zachytit a způsobit zranění dětí.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  1.Bez rukávů, s našitím, ozdobné kordy (délka 31 cm) ve spodní části.2.Dětská dvoudílná souprava sestávající ze dvou částí s našitím šňůr na stažení (délka 31 cm) v prostoru pasu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0923/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: Marions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  (čl.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód 8980000001004
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry na zadní straně oděvu se mohou zachytit během různých činností dítěte.Produkt nesplňuje příslušnou evropskou normu EN-14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dlouhého, bez rukávů a bez rukávů a bez rukávů.Bez halenka bez rukávů je ponořkovaná a funkční šňůra na zadní straně o délce 30 cm.Na přední části blahy se vyskytují finy ve formě delfíni, kotvu a lana.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0927/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Žádost o povolení pro děti
 
Značka: Charanga
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.102/52095/852
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Může se snadno dostat do malých tlačítek od zapínací vesty. malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit se.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Lachá bavlna pro kojence s červenými a modrými pruhy a čtyřmi tlačítky.
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0936/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: My Beach Spirit
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CAN 282
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431116522827
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (ozdoby tvarováním), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Plastové sandály se sladidly (obuv pro děti do 3 let:velikost 22 a 23).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0938/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánské sandály
 
Značka:  FEREVA
 
Název: Sandals
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 320–01 (černá) a 320–08 (hnědá)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) ve výstelce a bez obou modelů pánské sandály je příliš vysoké (měřené hodnoty do 46 mg/kg).Chrom VI je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Pánské hnědé nebo černé sandály v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0939/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: Xti Tertutions
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Modul29712
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  297120337 2401464/155 G
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v klínu je příliš vysoké (naměřená hodnota:66,2 mg/kg).Chrom VI je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Dámská obuv s podpatkem klínu.Velikost vzorku:37.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0928/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky na bělení zubů
 
Značka: Dentaworks
 
Název: Dentaworks Tooth Whitening System
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 7350072150015
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje perboritan sodný.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Prostředky na zesvětlení zubů v lepenkové krabici a 3 bedýnky s měkkými ústy.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0910/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: KDE
 
Název: Adaptador Multivia de 3 Tomas
 
Typ/číslo modelu:  vzor 16Z00006, ref. 160065
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435147160065
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jsou k dispozici živé části zásuvek.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílý, 3-způsob použití adaptéru se zástrčkou;balení v blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0911/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: PRIMERA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkaz BAP003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7899055277306
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části zásuvky jsou přístupné.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zástrčka pro bílý zdvih v průhledném obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0914/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: neznámý
 
Název: Adaptador 3 Vias Tipo Cruz
 
Typ/číslo modelu:  ODKAZ 00007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8401886000078
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jeden kolík může být vložen tak, aby byl přístupný jiný živý kolík.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý, trojcestný adaptér s označením „MAX. 2200W 10A 250V.CE“.Dodáváno v blistovém obalu.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0921/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přední stroj
 
Značka: neznámý
 
Název: Showlite SN-400
 
Typ/číslo modelu:  Výrobní číslo:00028944
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ovládací otvor zásuvek dálkového ovládání na mlhovém stroji je typu používaného pro elektrickou síť a uzemnění je používáno jako zdroj energie pro dálkové ovládání.Pokud je zařízení, jehož kryt je uzemněn, spojen s krytem pro dálkové ovládání, zastaví se kryt druhého zařízení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60320.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přední stroj s dálkovým ovládáním, který se do zásuvky na mlhovém stroji dodává do zásuvky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 29
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0062/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný proužek LED
 
Značka: neznámý
 
Název: 1) LED Strip and 2) LED Strip Light
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:SMD 3528–60/M, č.:5050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická zásuvka nemá dostatečnou izolaci kolíku na zástrčce.Při vložení nebo vyjmutí vidlice ze síťového napájení je tedy možné navázat kontakt s živnou částí vidlice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Proužek LED.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0063/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný proužek LED
 
Značka: neznámý
 
Název: Decoration Light
 
Typ/číslo modelu:  Typ 5050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  69 25 44 88 15 136
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická zásuvka nemá dostatečnou izolaci kolíku na zástrčce.Při vložení nebo vyjmutí vidlice ze síťového napájení je tedy možné navázat kontakt s živnou částí vidlice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Proužek LED.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0064/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení
 
Značka: neznámý
 
Název: Power Adaptor
 
Typ/číslo modelu:  S-100 D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Rozvodné sítě nemají dostatečnou izolaci.V případě vložení nebo odstranění adaptéru ze síťového napájení je tedy možné navázat kontakt s živnou částí piny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pohonný adaptér určený k nabíjení mobilního telefonu nebo jiného zařízení.Výstupem je konektor USB.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 29