Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 52 ( Offentliggjort på: 30/12/2005)
BerigtigelsePå grundlag af de oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra fabrikanten og den tyske myndighed, er beskrivelsen af faren i anmeldelse nr. 0694/05 i uge nr. 52-2005 ændret.Selv om det anmeldte produkt ifølge Kommissionens oplysninger ikke udgør en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed, besluttede vi at fastholde disse oplysninger på webstedet for at informere forbrugerne om risikoen ".

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0695/05       
Kategori:  Håndværktøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Det materiale, som savlen er fremstillet af, er stålmærke 45 i henhold til den kemiske sammensætning.og for Rockwell-hårdhedsindekset — 43 HRC midt i saven og på 31.5 HRC på kanterne af saven.På grundlag af de europæiske standarders krav (EN) og god teknisk skik er det anbefalede materiale til fremstilling af håndinstrumenter fremstillet af stål mærket med den kemiske sammensætning 45 og hårdhed ifølge Rockwell mellem 45 og 50 HRC.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og udstedelse af advarsler, som myndighederne har bestilt.

 
Beskrivelse:  Håndsave.Mærke:HÅND SAW 18.Type/modelnummer:Ukendt.Beskrivelse:Håndsave med plastikhåndtag i en palepakke med påskriften:"HOG SAW 18".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0690/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Lampefatninger skal være beskyttet mod forskydning på pålidelig vis for at sikre, at kædens strømførende dele ikke er eksponeret.I dette tilfælde blev kontakterne fjernet fra lampefatninger, så snart løgene blev fjernet.Kravene vedrørende opbevaring af kontakt ikke er opfyldtog de strømførende dele kan eksponeres.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forhandlerens frivillige ødelæggelse af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "Lichterbam" (belysning i form af et juletræ).Mærke:Ukendt.Type/modelnummer:Ukendt.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0692/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: ARTISTAR ALF98.
 
Navn: Turtle-shaped desk lamp.
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Elektrisk stød, brand og brand.Det transportable armaturer af klasse II er ikke forsynet med SELV-transformator/konverter, og der er således risiko for elektrisk stød.Den lille prøvefinger kunne få adgang til glaspladerne, som dækker lyskilden, med en kraft på 0,7 Nm og den varme lampe i varm tilstand.Den højeste målte temperatur på de tilgængelige overflader var 115,9 °C, hvilket kan medføre forbrænding.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod den uddeling, som myndighederne har pålagt.

 
Beskrivelse:  Bærbart lysarmatur med en lampe, der danner en 3-dimension af skildpadde.Mærke:ARTISTAR ALF98.Navn:Turformet desk lampe.Type/modelnummer:M197 VERDE-VERT.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0700/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Cordens forankring i den fleksible ledning er ikke pålidelig, således at lederne kan blive løse, og de strømførende dele kommer i kontakt med en metalfastgørelsesskrue, der er tilgængelig fra det sted, hvor armaturet befinder sig uden for armaturet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektriske apparater.— Fluorescent armatur.Mærke:Picture Picture Picture.Type/modelnummer:289304.Beskrivelse:Forsiden af produktet er et spejl med et billede af et vandfald.Bagsiden af produktet er brun.Produktets dimensioner:65 cm x 45 cm x 7 x m.Produktet befinder sig inden i en hvid pappakke, som produktet giver et billede af.Pakkens dimensioner:69 cm x 49 cm x 8 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0694/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af ukorrekt momentkontrol af spindelmøtrikken, er det muligt at rive akselmøtrikken løst, eller forakslens pub forrives af.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Daihatsu — Hijet.Type/modelnummer:Køretøjstype 85Beskrivelse:De pågældende køretøjer blev fremstillet i perioden 1994-2004 og får køretøjsidentifikationsnumre i følgende intervaller:ZAPS85V0000009726 — ZAPS85V0000553362 og ZAPS8500000004752 — ZAPS8500000557853
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0693/05       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det blågrønne stof blev fremstillet ved hjælp af forbudte azofarvestoffer, der kan være en af de kræftfremkaldende aminer i form af en opdeling af en eller flere azogrupper.De farvestoffer, gul 23, blev fundet i det vigtigste blågrønne stof.Dette kan frigøre amino-4-aminoazobenzen (CAS-nr. 60-09-3).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forhandlerens frivillige udtræden af markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Havehandsker.Mærke:Ukendt.Type/modelnummer:stregkode:68475002411.Beskrivelse:Havehandsker, CE, kat.1, størrelse 10, pris: 1 EUR.Et par havehandsker af mørk, blågrøn vare med en lang række plastgribeprikker og tryktrykt stof (blå med gullig-hvide blomster), fourchetter af sort elastikstof og sort tekstilhåndstrop.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0698/05       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Barnet er ikke godt beskyttet og kan opgive, hvad der kan forårsage alvorlig personskade.Prøve I. Under prøverne udbrød plastlukkebeslaget.Skaden opstod umiddelbart efter den første kollision.Stikprøve II.Ved afprøvningerne brød gjorden ud.Skaden opstod efter den tredje indvirkning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring, som er midlertidigt forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Børneartikler — Barnets ledningsnet.Mærke:Prøve I: 766824;Stikprøve II.766778Type/modelnummer:Kombination af gjorder I. rød-grønII. mørkblåt.Beskrivelse:I. Ledningsgenstande — farvekombinationer af gjorde (rød-grønt), plastlukkebeslag.II.Seletøj — farve — kombination af gjorde (mørtsblå), plastlukkebeslag.
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0697/05       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Alvorlig risiko for elektrisk stød som følge af mulig kontakt mellem strømførende dele og fra utilstrækkeligt tværsnit af tråde af strømforsyningskabletrisiko for brand skyldes mere end den specificerede opvarmning af transformervinding.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af produktet, der er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Tv-modtager.Mærke:WEIFENG.Type/modelnummer:WF-901.Beskrivelse:Tegneserie for dimensionerne 260x260x230 mm med angivelse af produktet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0691/05       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Brug af hårfarvemiddel kan medføre alvorlige forsinkede "type IV-" kontaktallergi.Produktet indeholder ca. 3 %PPD og 4-Aminophenol (4-AP) som farveforstærkende additiver.En ulykke — de forbrugere, der oplevede alvorlig irritation og rødfarvning af hovedbunden, med ødem, spreder sig over forhovedet, støder og nakke til skuldrene og hævninger af øjenlågene.Forbrugerne får for øjeblikket behandling.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distribution standses frivilligt af den økonomiske aktør. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kosmetik — Henna hårfarve "Gold Chestmøtrik Henna Kestan — Export Quality"Mærke:Ukendt.Type/modelnummer:"Black Henna", "Red Henna", "Gold Henna Chestmøtrik", "Black Henna" og "Brown Henna".Beskrivelse:Vægt:60 kg (samlet karton), 10 g (portion).
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0689/05       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Hvis lysten ikke er korrekt placeret i holderen, kan flammen komme i kontakt med denne med risiko for brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning og tilbagekaldelse af produktet.Meddelelse i butikken og på hylderne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Lysestager i form af juge.Mærke:Carrefour.Type/modelnummer:3390503995079.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0696/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: ELGOTECH.
 
Navn: Cord extension set 10A, 250V, 20m.
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De mekaniske dimensioner og de målte egenskaber er ikke i overensstemmelse med standarden.Forlængelsens længde er på over 5 meter — et tværsnitsareal på 1 mm².Der tillades ikke opvarmning af kablet, når det rulles op.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet.Distribution af produktet, der er forbudt af myndigheden. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektriske apparater til udvidelse.Mærke:ELGOTECH.Navn:Forlængelse af snor er fastlagt til 10A, 250V, 20 m.Type/modelnummer:BPS-1020C.Beskrivelse:Produktet er pakket i en plastikpose med en papiretiket.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0699/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Glødepære.
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Elektrisk stød.Lysarmaturet er ikke beskyttet mod elektrisk stød, når det åbnes for lampeudskiftning.De strømførende dele af soklen, loddede forbindelser af lampeindehaveren og den spiraldel af lampeholderen er tilgængelig i forbindelse med lygtens udskiftning.Når basen er løs, er de strømførende dele desuden tilgængelige.Lysarmaturet opfylder ikke kravene til lyskildens spænding.Lyskildens spænding er 230 V, mens den højst tilladte er 24 V (sikkerhed, ekstra lav spænding).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektriske apparater:Glødepære.Mærke:Ukendt.Type/modelnummer:(EAN 4 029069 051101).Beskrivelse:Hvid pappakke, hvorpå der er billeder af forskellige former for lysarmaturer.Pakkens størrelse er 17 cm x 17 cm x 26,5 cm.Det drejer sig om en blå delfinstørrelse på ca. 19 cm x 26 cm.Der findes forskellige slags tal
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0701/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: SELF IMPORT AGENCIES.
 
Navn: Table standing luminaire with built-in transformer.
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Levende kobberledere kan være i kontakt med fastgørelsesskruer til tilgængelige metalteleskoparme.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektriske apparater.Det faste armatur.Mærke:AGENTURER, DER FORETAGER SELVIMPORT.Navn:Bordplader, som befinder sig med indbygget transformer.Type/modelnummer:GXH001.Beskrivelse:Sort pap, hvor der findes et billede af armaturet.Pakkens størrelse:10 cm x 12 cm x 21 cm.Lysarmaturet er grå, og der er tale om teleskoparme.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 52