Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 52 ( Zveřejněno: 30/12/2005)
OpravaNa základě informací, které Komise obdržela od výrobce a německého orgánu, byl upraven popis nebezpečí v oznámení č. 0694/05 ve zprávě za týden č. 52–2005.Přestože podle informací, které Komise obdržela, oznámený výrobek nepředstavuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, rozhodli jsme se zachovat tyto informace na internetových stránkách, abychom byli informováni o riziku.“

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0695/05       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Materiál, z něhož je tato pila, je z oceli značka 45 – podle chemického složení;a pro index tvrdosti Rockwell – 43 HRC ve středu pily a 31.5 HRC na okrajích pily.Na základě požadavků evropských norem (EN) a osvědčené technické praxe je doporučený materiál pro výrobu ručních nástrojů z oceli značkou 45 a tvrdosti podle Rockwell v rozmezí od 45 do 50HRC.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a vydání varování nařízených příslušnými orgány.

 
Popis:  Ruční pily.Značka:RUČNÍ SAW 18.Druh/číslo modelu:Neznámý.Popis:Ruční pily s plastovým držadlem v lepenkovém balení s nápisem:„HAND SAW 18“.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0690/05       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kontakty s objímkami musí být spolehlivě chráněny proti posunutí, aby bylo zajištěno, že živé části řetězce nejsou vystaveny.V tomto případě kontakty se snížily ze strany objímky, jakmile byly cibule odstraněny.Požadavky na uchovávání údajů nejsou splněny;a živé složky mohou být vystaveny.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zničení výrobku obchodníkem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „Lichterbaum“ (šňůrky ve tvaru vánočního stromku).Značka:Neznámý.Druh/číslo modelu:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0692/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: ARTISTAR ALF98.
 
Název: Turtle-shaped desk lamp.
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Úraz elektrickým proudem, hoření a požár.Přenosné svítidlo třídy II není s transformátorem SELV dodáváno tak, že existuje riziko úrazu elektrickým proudem.Skleněné desky, které zakrývají svítilnu, jsou dány 0,7 Nm a horká svítilna je přístupná malým zkušebním prst.Nejvyšší naměřená teplota na přístupných plochách byla 115,9 °C, což může způsobit hoření.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákaz distribuce nařízený orgány.

 
Popis:  Přenosný svítidlo se světelným zdrojem, který tvoří 3 dimenzí.Značka:ARTISTAR ALF98.Název:Výbojka ve tvaru pile.Druh/číslo modelu:M197 VERDE-VERT.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0700/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kotevní úchyt ohebného lanka není spolehlivý, takže vodiče se mohou uvolnit a živé části se dostanou do styku s kovovým uzávěrem přístupným z vnějšku svítidla.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Elektrických spotřebičů.— Fluorescent svítidlo.Značka:Vodopád Picture.Druh/číslo modelu:289304.Popis:Přední část výrobku je zrcadlem s vyobrazením vodopádu.Zadní strana produktu je hnědá.Rozměry výrobku:65 cm x 45 cm x 7 xm.Výrobek je uvnitř balíčku týkajícího se bílých lepenkových obalů, na kterém je uveden obrázek o produktu.Rozměry balení:69 cm x 49 cm x 8 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0694/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nesprávného omezení krouticího momentu u vřetenového ořechu (hrad ořech) je možné, že se matice nápravy může uvolnit volně nebo přední náprava „stub t“ se roztrhne.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Daihatsu – Hijet.Druh/číslo modelu:Typ vozidla S 85Popis:Dotyčná vozidla byla vyrobena v období 1994–2004 a mají identifikační čísla vozidla v těchto rozmezích:ZAPS85V0000009726 – ZAPS85V0000553362 a ZAPS8500000004752 – ZAPS8500000557853
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0693/05       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Modrozelená textilie byla vyrobena použitím zakázaných azobarviv, která mohou tvořit jednu z karcinogenních aminů rozdělením jedné nebo více azobarviv.Barva barviva 23 byla nalezena u hlavní modrozelené textilie.To může uvolnit azobenzen amin-4-azobenzen (číslo CAS 60–09–3).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Zahradnické rukavice.Značka:Neznámý.Druh/číslo modelu:čárový kód:68475002411.Popis:Zahradní rukavice, kočičí, kočičí.1, velikost 10, cena 1 EUR.Jeden pár zahradnických rukavic tmavé, modrozelené textilie s četnými plastovými obrazovými tečkami a potištěný dutinou (modré barvy se žlutými žlutými květinami), čtyřmístné deky z tvárné litiny, černé tkaniny, zápěstí zápěstí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0698/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dítě není dostatečně chráněno a může vypadnout, co může způsobit vážné zranění.Při zkouškách se rozbila plastová spona.Ke škodě došlo bezprostředně po prvním nárazu.Vzorek II.Během zkoušek se rozbil popruh.Ke škodě došlo po třetím dopadu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvedení na trh dočasně zakázané orgánem.

 
Popis:  Předměty pro péči o děti – dětské svazky.Značka:Vzorek I. 766824;Vzorek II.766778Druh/číslo modelu:Kombinace popruhů I. červenozelené;II. darkmodré.Popis:I. Švestky – barevná kombinace popruhů (červenozelené), spona v plastovém obalu.II.Střída – barevná kombinace popruhů (tmavomodré), spona v plastu.
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0697/05       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vážné nebezpečí zasažení elektrickým proudem v důsledku možného kontaktu živých částí a nedostatečného příčného průřezu lanek napájecí šňůry;nebezpečí požáru v důsledku překročení stanoveného vytápění transformátorky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Rozšíření výrobku, které je tímto orgánem zakázáno.

 
Popis:  Televizní přijímač.Značka:WEIFENG.Druh/číslo modelu:WF-901.Popis:Kreslený kreslený rámeček o rozměrech 260x260x230mm, obsahující informace o produktu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0691/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Používání barev na vlasy může vést k závažnému zpoždění v souvislosti s kontaktními alergiemi typu IV.Výrobek obsahuje přibližně 3 %p-Fenylendiamin (PPD) a 4-Aminofenol (4-AP) jako přídavné barevné přísady.Jedna havárie – spotřebitel měl vážné podráždění a červenání pokožky hlavy, edém, šíření na přední hlavu, obličej a krk na pleci a otok víčka.Spotřebitel v současné době dostává lékařskou péči.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Rozdělení dobrovolně zastavení hospodářským subjektem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kosmetika – Henna vlasy „Gold Chestle Henna Kestan – Export Quality“Značka:Neznámý.Druh/číslo modelu:„Black Henna“, „Red Henna“, „Yellow Henna“, „Gold Henna Chestořech“, „Black Henna“ a „Brown Henna“.Popis:Hmotnost:60 kg (karton celkem), 10 g (porce).
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0689/05       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Není-li svíčka správně umístěna v držáku, může se plamen dostat do styku s plamenem s nebezpečím požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení a stažení produktu z trhu.Upozornění v obchodě a na poličce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Svícny ve tvaru Vánoc.Značka:Carrefour.Druh/číslo modelu:3390503995079.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0696/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: ELGOTECH.
 
Název: Cord extension set 10A, 250V, 20m.
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mechanické rozměry a měřené vlastnosti nejsou v souladu s normou.Délka množiny je delší než 5 metrů – plocha průřezu drátu je 1 mm².Při roztažení není přípustné zahřívání kabelu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu.Rozšíření výrobku, které je tímto orgánem zakázáno. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrické spotřebiče – dávkovače Cord.Značka:ELGOECH.Název:Prodlužovací sady šňůr 10A, 250V, 20 m.Druh/číslo modelu:PS-1020C.Popis:Výrobek je balen v plastovém sáčku se štítkem.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0699/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Žárovka.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Úraz elektrickým proudem.Svítidlo není při výměně světelného zdroje chráněno proti úrazu elektrickým proudem.Živé části patice žárovky, připájené spoje držáku světelného zdroje a spirálovitá část objímky jsou během výměny světelného zdroje přístupné.Kromě toho, pokud je základní část volně přístupná, jsou k dispozici živé části.Svítidlo nesplňuje požadavky na napětí světelného zdroje.Napětí světelného zdroje je 230V, přičemž maximální přípustná hodnota je 24V (bezpečnostní napětí navíc nízkého napětí).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Elektrické spotřebiče – Výrobek:Žárovka.Značka:Neznámý.Druh/číslo modelu:(EAN 4 029069 051101).Popis:Bílá lepenková balení, na kterých jsou obrázky různých druhů svítidel.Velikost balení je 17 cm x 17 cm x 26,5 cm.Svítidlo je modal delfín, jehož velikost je asi 19 cm x 26 cm.Jsou k dispozici různé číselné údaje
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0701/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: SELF IMPORT AGENCIES.
 
Název: Table standing luminaire with built-in transformer.
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé kovové vodiče mohou být ve styku se fixačními šrouby u přístupných kovových dalekohledů.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Elektrických spotřebičů.— Brzdné svítidlo.Značka:ORGÁNY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ.Název:Stojaté svítidlo se zabudovaným transformátorem.Druh/číslo modelu:GXH001.Popis:Kartotéka z lepenky, na níž je fotografie svítidla.Velikost balení:10 cm x 12 cm x 21 cm.Svítidlo je šedé a existuje teleskopické zbraně.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 52