Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 51 ( Offentliggjort på: 23/12/2005)
BerigtigelseBemærk venligst, at beskrivelsen af risikoen i tilfælde 16,17 og 18 viser "temperaturstigning" (se nedenfor), hvor "temperaturen" blev offentliggjort første gang.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0684/05       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Under varmeprøven begyndte man at smelte et grillapparat.Prøvningen blev standset på grund af eventuel antændelse af støtte til træ.Når prøvningen blev standset, var temperaturen RISE of wooden 183 K (maksimumstemperaturen RISE er 65 °K).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse.Tilbagekaldelse, som myndighederne har påbudt. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Barbecue "Fantom"Type/model:7700.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0685/05       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Under prøvninger har den målte temperaturstigning i træunderstøtning (117 °K) og et strømforsyningskabel (83 °K) overskredet den tilladte grænse (passende 65 K, 50 °K).Under "pull" -prøvningen af strømforsyningskabler kommer der fra snoren af forankringen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse.Tilbagekaldelse, som myndighederne har påbudt. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Grill "tuff"Type/model:A318 Mangelet, EAN-kode:8691607031812.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0677/05       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Ifølge testrapporten er prøvens effekt (2,3-2,8 mW) højere end grænseværdien (1 mW) i klasse 2.Advarslerne og sikkerhedsinstrukserne er på engelsk.Den angivne klassificering:"laserprodukt i klasse II" er ikke relevant, da den relevante harmoniserede standard ikke angiver en sådan klassifikation.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod at bringe det på markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Laser- "HI-produceret nøglekædelaser" med 12 udskiftelige hoveder.630-680 nm;udgangseffekt < 1 mW.Klasse IIA-laserprodukt.Type/model:HJ.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0678/05       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Ifølge testrapporten er prøvens effekt (2,3-2,9 mW) højere end grænseværdien (1 mW) i klasse 2.Advarslerne og sikkerhedsinstrukserne på emballagen er på engelsk.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod at bringe det på markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Laserpozter "2 i 1 sund & laserpointernøglekæde", med 5 udskiftelige hoveder.Når man presser på knappen, udsender det laserlys og lyd.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0680/05       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Lysere er i form af en pistol, der ofte virker tiltrækkende på børn.Det fremgår af sikkerhedskravene, at lightere ikke må være i form af en lighter, der kan henføres under kategorien gadgets.Til belysning af flammen er der kun behov for en enkelt bevægelse, nemlig at trykke på udløseren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributøren gik frivilligt i gang med at bringe i omsætning. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gadgets i form af en pistol hos en hemmelig agent 007 — James Bond.Type/model:katalog art. nr. 728/335.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0669/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Krybeafstande og -fritrum for strømførende dele og tilgængelige dele er mindre end de foreskrevne værdier:plade:CR:4,62 mm, plade:cl:3,2 m (i stedet for ≥ 6,5 mm).Ledernes tværsnitsareal er 0,10 mm² (i stedet for ≥ 0,50 mm²).Det indre ledningsnet på tværs af tværsnit:0,10 mm² (skal være ≥ 0,50 mm²).Der er ikke noget valg af forankring til blinkenheden.Længden af kablet mellem stikprop og første lam er 1,0 m (i stedet for ≥ 1,5 m).Brugsanvisning kun på engelsk og fransk.Der er ikke nogen advarsel om kun at oplyse forbrugerne om, at der kun er tale om en indendørs hjælpekæde.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med blinkende enhed og 100 Miniaturelamper "100 Pearl Lyts"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0672/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
"wireways "er ført gennem skarpe kanter og buede kanter.Lysnettet kan komme i kontakt med skarpe eller burrede metaldele, således at kablet kan blive beskadiget, og der kan opstå elektrisk stød.Denne lampe er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod at bringe det på markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Flytbar bordlampe med metaldække og af klasse II (230V nominel spænding).Type/model:T 908.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0673/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Elnetkablet forsynet med en omskifter er direkte forbundet med lyskilden.Armaturet samler kun grundlæggende isolering, og wirerne er tilgængelige for standardprøvefingeren.Hvis isoleringen bliver beskadiget, kan der opstå elektrisk stød.Den egentlige forankring er ikke hensigtsmæssig.Stikenes dimensioner er ikke i overensstemmelse med standarden.Temperaturen i den interne PVC-tråd var 79,1 °C (mens maksimumsværdien er:75 °C).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilladelse til tilbagetrækning fra markedet og markedsføring, som myndigheden har forbudt.

 
Beskrivelse:  Idagformet lysarmatur "Tiffany"Type/model:TK-717;230 V ~ nominel spænding
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0675/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Krybeafstand, fritrum til strømførende dele og tilgængelige dele er mindre end tilladt for armaturet i klasse II:Strømførende dele med forskellig polaritet (kontaktkontakt) cr = 2,66 mm, cl = 2,66 mm (i stedet for ≥ 6,5 mm).Strømførende dele og tilgængelige dele (kontaktkontakt) cr = 1,32 mm, cl = 1,32 mm (i stedet for ≥ 6,5 mm).Der er ingen anvisninger på græsk.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk nature, med en indbygget stik og en solfilteranordning med lysfarve på dyr.Type/model:BLÅ PAPIRMODEL, STØRRELSE A-7103.Inskriptionen på bagsiden af stik:GOΥA, E14, MAX 10W, CE, 230V AC-50HEM, A-710.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0679/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dårligt isolerede ledninger i bunden af produktet kan berøres.Lysnettet har kun 0,3 mm² (standard 0,75 mm²).Højspændingsprøven mislykkedes.Ukorrekt monteringsanordning E 10 (tillades kun op til 60 volt).Luftmellemrum og krybeafstand ved lygtens montering har kun 0,4 mm (min. 3,6 mm påkrævet).Vejledningen findes kun på engelsk.Ingen af de i standarden foreskrevne angivelser er til stede.Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk belysning ("Disco Light")Type/model:QL-114, EAN 6920570519945.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0674/05       
Kategori:  Pyrotekniske artikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den danske myndighed har testet 923 typer raketter (hver indeholdt mellem 75 g og 300 g eksplosiver — kategori 3 i henhold til EN 14035-27).547 raketter ved test (næsten alle raketter i emballagen eksploderede næsten på én gang, og emballagen var adskilt fra hinanden).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Fyrværkeri med forskellige navne (raketter).Type/model:Hver raket kan identificeres ved hjælp af BRS-nummeret, som altid begynder med BRS-.. -... -.. -.. -...Et eksempel:BRS-01-337-RC-13-226.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0687/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader, Strangulering
 
Legetøjet blev brudt under testen, og de små elementer, der var adskilt fra legetøjet, blev brudt.Disse små elementer passer fuldstændig ind i cylinderen for smådele.Den frie længde for en snor er 640 mm, og der er tale om en kvælningsfare.Den plastpose, der anvendes til emballering, har en åbning på 600 mm (dog 380 mm).Advarslen "Not for children under 3 years" anbringes på emballagen, men dette legetøj skal for det meste være beregnet til børn under 3 år.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndigheden.Den erhvervsdrivende var forpligtet til at informere forbrugerne om tilbagekaldelsen.

 
Beskrivelse:  Kipull langs legetøjsproduktets "lok and, Dog, Turtle"En gul, gul hunden og den violette skildpadde med rød hat og rødhale forenes med en snor.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0688/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Denne — mekanisme er kommet ind i legetøjet under trækprøvningen.Advarslen "Not for children under 3 years" anbringes på emballagen, men dette legetøj skal for det meste være beregnet til børn under 3 år.Legetøjet udgør en risiko for høreskader, fordi lydtryksniveauet overstiger grænsen med 5,7 dBA til 7,4 dBA.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndigheden.Den erhvervsdrivende var forpligtet til at informere forbrugerne om tilbagekaldelsen

 
Beskrivelse:  Squeble legetøjsprodukter clown.Legetøjet er i plastposen, som er fastgjort med carton-mærket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0676/05       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Sundhedsrisici som følge af hydroquinon (3,4 %), som ikke er godkendt til hudblegende produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hudbleven udglattende creme "Clear Essence", der er mærket som "hydroquinonfri"Type/model:Parti nr. 041027-1.Holdbarhedsdato:10/06.Nettovægt 113 g (4 oz.)
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0671/05       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Lyset udviser farlige brændingsegenskaber og udgør en potentiel brandrisiko.Beholderne bliver ekstremt varme, tunge clubbbing, og dannelse af sekundære væger, der forårsager overophedning, har ført til dannelsen af smeltet voks.Brand i klagerens hjem — kaffebord.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens og forhandlerens frivillige tilbagekaldelse af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Pernod Ricard lys — en mini-dåse med et gellys med gel omkring væren.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0670/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
I forbindelse med stikkontakter er afstanden målt mellem sidejordkontakterne kortere end nødvendigt, og jordkontakten er foldet under normal anvendelse, og jordforbindelse er ikke sikret.Apparatet, der er forbundet med forlængerledninger af snor, kan forårsage elektrisk stød.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod at bringe det på markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Udvidelse af elektrisk kabel med 3 stikdåser og jordkontakt "Eumig" (ikke kan udskiftes;indeholder en børnelås)Type/model:TDZ-3C (art. — Nr.611233)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0681/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Strømførende dele af kontakt er tilgængelige med prøvefinger gennem åbningen på undersiden af risteren.Terminal til beskyttende jording er ikke et marked med et symbol.Instruktionen indeholder ikke følgende oplysninger:"det kan brænde.Brødristere må derfor ikke anvendes i nærheden af gardiner eller gardiner og andre brændbare materialer.De skal følges "."
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  ToasterType/model:2316N;EAN-kode 8712836923164
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0682/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Skruer til isolering af plader mellem ikke-jordforbundet metalindeslutning af motoren, adskilt fra grundlæggende isolering og metalbeskyttelsesskærm, i tilfælde af at skruen bliver løs krybeafstand, og afstand i forbindelse med den supplerende isolering reduceres til 1,3 mm. krybende og klarest på mindst 4 mm. indvendig ledninger er i berøring med metalhuset, som har skarp kant.Lederen er tilsluttet metalhuset.Lederen afskærmes inde i ventilatoren/blæseren.Ventilator får udstyret med den flade snor og stikprop til udstyr i klasse II.Der findes ingen bestemmelser om jordforbindelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ventilator "Watton"Type/model:FT-1606;EAN-kode:3830037262396.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0683/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Hårtørreren fik flammer under prøvningen for separat levering af varmelegeme og motor, samtidig med at den tilførte 1,15-mærkeeffekt og en reduktion af motorspændingen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet.Markedsføring forbudt af myndigheden. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hårtørrer.Type/model:Fanom 1900, MetalType:1800, EAN-kode:8697435930334.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0686/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Målt temperaturstigning i en væg i prøvninghjørnet under prøvningen var mere end 300 K. (den største tilladte temperaturstigning er på 150 K.).En fast forbindelse af den øverste jordleder er ikke i overensstemmelse med standarden.Opdelingen fandt sted mellem strømførende dele og tilgængelige metaldele, når apparatet var blevet underkastet elektrisk styrkeprøvning.Under prøvningerne kom væsken til at træde ind i apparatet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bærbare varmeplader.Type/model:ALA, MOD 10 N (CK10)Stregkode:8013008001018Taric-kode 8516601000.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 51