Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 51 ( Zveřejněno: 23/12/2005)
OpravaVezměte prosím na vědomí, že popis rizika u případů 16,17 a 18 níže je „nárůst teploty“ (viz níže), kde byla „teplota“ původně zveřejněna.

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0684/05       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Při zkoušce zahřívání se nohy grilu začaly roztavit.Zkouška byla zastavena z důvodu případného vznícení dřevěné podpory.Když byla zkouška zastavena, teplota dřeva v Riu byla 183 K (maximální teplota RISE 65 K).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a z oběhu.Stažení objednané orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rožnice „Fantom“Typ/model:7700.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0685/05       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Při zkouškách se zvyšuje naměřený teplotní nárůst dřevěné podpory (117 K) a přívodní šňůra (83 °K) překročila povolenou mezní hodnotu (65 K, 50 K).V průběhu tahové zkoušky přívodní šňůry se šňůra vyklouzne z kotevního úchytu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a z oběhu.Stažení objednané orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rožně „tuff“Typ/model:A318 Mangalet, kód EAN:8691607031812.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0677/05       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Podle zkušebního protokolu je výstupní výkon vzorku (2,3–2,8 mW) vyšší než mezní hodnota (1 mW) zařazená do třídy 2.Upozornění a bezpečnostní pokyny jsou v angličtině.Uvedená klasifikace:„laserový produkt třídy II A“ není vhodný, protože příslušná harmonizovaná norma takovou klasifikaci neupřesňuje.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákazu uvádění na trh objednaných orgánem.

 
Popis:  Laserový ukazatel ‚HI-OUTPUT klíč pro laserové řetězy‘ s 12 vyměnitelnými hlavami.630–680 nm;výstupní výkon < 1 mW.Výrobek s laserovým zařízením třídy IIA.Typ/model:HJ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0678/05       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Podle zkušebního protokolu je výstupní výkon vzorku (2,3–2,9 mW) vyšší než mezní hodnota (1 mW) zařazená do třídy 2.Upozornění a bezpečnostní pokyny na obalu jsou v angličtině.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákazu uvádění na trh objednaných orgánem.

 
Popis:  Laserový ukazatel „2 v roce 1 zvuku & laserem s klíčovým řetězcem“, s 5 vyměnitelnými hlavami.Při stisknutí tlačítka vydává laserový paprsek a zvuk.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0680/05       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Lehčí je ve tvaru střelné zbraně, která se obecně považuje za lákavou pro děti.Bezpečnostní požadavek stanoví, že zapalovače nesmí být ve tvaru zapalovače neobvyklého typu (novelty).U plamene se vyžaduje pouze jeden jednoduchý pohyb, zejména pro tisk spouštěcího zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvedení na trh dobrovolně zastavilo distributor. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nový zapalovač v podobě zbraní tajného obchodního zástupce 007 – Jamese Bond.Typ/model:katalogová art. č. 728/335.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0669/05       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti a světlost živých částí a přístupných částí jsou menší než požadované hodnoty:tabulka:ČR:4,62 mm, deska:cl:3,2 m (místo ≥ 6,5 mm).Plocha průřezu vodičů je 0,10 mm² (namísto ≥ 0,50 mm²).Plocha průřezu vnitřního vedení:0,10 mm² (musí být ≥ 0,50 mm²).V blikající jednotce není žádný kotevní úchyt.Délka kabelu mezi zástrčkou a prvním jehněčím je 1,0 m (místo ≥ 1,5 m).Návod k použití pouze v angličtině a francouzštině.V žádném případě nejsou spotřebitelé informováni o tom, že se jedná pouze o řetězec ve vnitřních prostorách.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Řetězec osvětlení s blikajícími jednotkami a 100 miniaturní svítilny „100 Perlové hladiny“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0672/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
„drátové (navíjené)“ jsou vedou přes ostré a kruhové hrany.Síťkový kabel se může dostat do kontaktu s ostrou a vrtákem kovových částí tak, aby kabel získal poškozený a úraz elektrickým proudem.Tato svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákazu uvádění na trh objednaných orgánem.

 
Popis:  Přenosná dokumentační svítilna s kovovým krytem a patří do třídy II (jmenovité napětí 230 V).Typ/model:T 908.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0673/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Napájecí kabel s přepínačem je přímo připojen k držáku žárovky.Montáž svítidla má pouze základní izolaci a dráty jsou přístupné standardním zkušebním prstů.V případě, že by mohla být izolace poškozená, může dojít k úrazu elektrickým proudem.Kotevní úchyt je nevhodný.Rozměry vidlice nejsou v souladu s normou.Teplota vnitřního drátu z PVC byla 79,1 °C (zatímco maximální hodnota je:75 °C).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a uvádění na trh, které orgán zakazuje.

 
Popis:  Svítidlo sformované svítidlem „Tiffany“Typ/model:TK-717;230 V ~ jmenovité napětí
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0675/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti na tažnosti, světlost pro živé části a přístupné části jsou menší, než je přípustné pro svítidlo třídy II:Živé části různé polarity (spínací kontakty) cr = 2,66 mm, cl = 2,66 mm (namísto ≥ 6,5 mm).Živé části a přístupné části (spínací kontakty) v cr = 1,32 mm, cl = 1,32 mm (namísto ≥ 6,5 mm).V řečtině neexistují žádné pokyny.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Elektrické noční svítidla, se zabudovanou zástrčkou a se stínovou svíčkovou s údaji o zvířatech.Typ/model:A-7103.Nápis na zadní straně vidlice:GOΥA, E14, MAX 10W, CE, 230V AC-50HW, A-710.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0679/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Na dně se lze dotýkat nedostatečně izolovaných živých drátů v dolní části výrobku.Průřez napájecí sítě je pouze 0,3 mm² (norma stanoví 0,75 mm²).Zkouška na vysoké hodnotě se nezdařila.Nesprávná montáž svítilen E 10 (pouze do 60 voltů).Mezera ve vzduchu a vzdálenost mezi tečení se u světlometu nebo svítilny je pouze 0,4 mm (min. 3,6 mm).Pokyny jsou k dispozici pouze v angličtině.Není uvedeno žádné z označení předepsaných v normě.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgánem.

 
Popis:  Elektrické osvětlení „Disco Light“Typ/model:QL-114, EAN 6920570519945.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0674/05       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dánský orgán otestoval 923 typů raket (každý z nich obsahoval 75 g až 300 g výbušnin – kategorie 3 podle normy EN 14035–27.Během zkoušek došlo k detonaci hmotnosti 547 raket (téměř všechny rakety v balení téměř na jedno balení a balení bylo rozděleno odděleně).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Ohňostroje různých názvů (rakety).Typ/model:Každá raketa může být označena číslem BRS-, které začíná na BRS-.. -... -... -.. -...Příklad:BRS-01–337-RC-13–226.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0687/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Uškrcení, Úraz
 
Hračka byla během zkoušky rozdělena a malé prvky od hračky byly odděleny.Tyto malé prvky se zcela vejdou do válce pro malé části.Volná délka šňůry je 640 mm a nebezpečí uškrcení.Plastový pytel používaný pro balení má otevírací obvod 600 mm (povolen 380 mm).V balení je uvedeno upozornění: „Není určeno pro děti mladší 3 let“, avšak tyto hračky jsou určeny převážně pro děti mladší 3 let.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgánem.Hospodářský subjekt byl povinen informovat spotřebitele o stažení výrobku z oběhu.

 
Popis:  Na tahání na tahání „Loyou Duck, Dog, Turtle“Do šňůry se připojí žlutý kachna, žlutý pes a fialová želva s červeným kloboukem a červeným ocasem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0688/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození sluchu, Zalknutí
 
Během zkoušky na tažnost vstoupil do hračky mechanismus, do něhož byla hračka zařazena.V balení je uvedeno upozornění: „Není určeno pro děti mladší 3 let“, avšak tyto hračky jsou určeny převážně pro děti mladší 3 let.Hračka představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku překračuje limit o 5,7 dBA na 7,4 dBA.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgánem.Hospodářský subjekt byl povinen informovat spotřebitele o stažení výrobku z oběhu.

 
Popis:  Stlačitelnost hradla klalon.Hračka je obsažena v plastovém sáčku, který je upevněn pomocí etikety.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0676/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Zdravotní riziko z důvodu hydrochinonu (3,4 %), který není schválen pro přípravky pro zesvětlení kůže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyrovnávací platba za zesvětlení kůže „Clear Essence“ označená jako „hydroquinone“Typ/model:Šarže č. 041027–1.Nejlépe k danému datu:10/06.Čistá hmotnost 113 g (4 oa)
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0671/05       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Svíčka vykazuje nebezpečné vlastnosti při hoření a představuje potenciální nebezpečí požáru.Nádrže jsou nadměrně horké, výrazné spojení a tvorba sekundárních knotvorných knotů vede k přehřívání roztaveného vosku.Požár u stěžovatele – tabulka s kávou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku dovozcem a prodejcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pernod Ricard svíčka – mini cínová kolonka obsahující gelovou svíčku s gelem kolem knotu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0670/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V zásuvkách jsou vzdálenosti měřené mezi botami ze strany Země kratší, než je požadováno, a kontakty Země jsou proto přehnuty během normálního používání a není zajištěno uzemnění.Spotřebič připojený k rozváděcímu potrubí může způsobit úraz elektrickým proudem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákazu uvádění na trh objednaných orgánem.

 
Popis:  Rozšíření elektrického kordu se 3 zásuvkami a zemním plynem („Eumig“) (není možné je měnit;obsahuje dětské uzamčení.)Typ/model:TD-3C (čl. t.611233).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0681/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Živé části spínače jsou přístupné zkušebním prstem otevíracím otvorem na spodní straně pece.Terminál na ochranu uzemňování není trhem se symbolem.Pokyn neobsahuje tyto informace:„Chléb může hořet.Proto nesmějí být opékače topinek užívány v blízkosti závěsů a jiných hořlavých materiálů.Je třeba je sledovat“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgánem.

 
Popis:  TocasterTyp/model:2316N;Kód EAN 8712836923164
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0682/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Šrouby, u nichž je umístěna deska izolace z neoduzemněného kovového krytu, oddělené pouze z vinutí se základní izolací a z kovového krytu, v případě, že se šroub stane volnou letovou vzdáleností, a světlou výškou pro dodatečnou izolaci se sníží na 1,3 mm. na vzdálenosti nejméně 4 mm. vnitřní kabeláž je v kontaktu s kovovým krytem motoru, který má ostrý okraj.Vodiče jsou připojeny k kovového pouzdře motoru.Vodiče jsou zkracovány uvnitř ventilačního stojanu.Ventilátor je vybaven rovným korkem a zástrčkou pro spotřebiče třídy II.Není stanoveno uzemnění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ventilátor“Typ/model:FT-1606;Kód EAN:3830037262396.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0683/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Vysoušeč vlasů vyzařoval plamenný plamen během zkoušky oddělené dodávky topného prvku a motoru při napájení o jmenovitém výkonu 1,15 a nižším napětí motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu.Uvádění na trh zakázané orgánem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vysoušeč vlasů.Typ/model:Fantom 1900, Metal,Typ:1800, kód EAN:8697435930334.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0686/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Naměřený nárůst teploty stěny zkušebního rohu během zkoušky činil více než 300 K. (nejvyšší povolený nárůst teploty je 150 K.).Plochý zásuvný konektor zemského vodiče není podle normy proveden.K poruše došlo mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi, pokud byl spotřebič podroben zkoušce pevnosti elektrické energie.Během zkoušek se tato kapalina dostala do spotřebiče.Tento výrobek není v souladu s evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Přenosná topná deska.Typ/model:ALA, MOD 10 N (CK10),Čárový kód:8013008001018Kód TARIC 8516601000.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 51