Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 10/07/2015)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0854/15       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Čalouněný nábytek
 
Značka: Chojmex
 
Název: Jas
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Předseda není dostatečně stabilní a může se snadno převrhnout.To může způsobit zranění.Ostré hrany jsou navíc přístupné a mohou způsobit škrty.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12520.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Čalouněné, kruhové židle se zásobníkem pod sedadlem.Rozměry židle jsou:75 x 42 x 37,5 cm.Výrobek je dodáván v plastovém filmu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0869/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Kruh
 
Značka: Donna Più
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DP 000014195
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2400000141952
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kruh obsahuje kadmium (naměřená hodnota:122 mg/kg).Kadmium způsobuje poškození orgánů při požití nebo vdechování a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Bez štítku bez kroužkovitosti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0840/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Zařízení pro opravy jízdních kol
 
Značka: LEIVA
 
Název: (Glue) Red Sun
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431487156751
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje 1,2 dichlorethan, benzen a toluen přesahující přípustné hodnoty (měřené hodnoty:benzen 16 %;1,2 dichlorethanu 31 % a toluenu 8 %).Benzen a 1,2-dichlorethan jsou karcinogenní a toxické, jsou-li vdechnuty nebo pokud přicházejí do styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zařízení pro opravy jízdních kol sestávající ze dvou lepicích trubek, různých nástrojů a nárečků k opravě kola.Prodej v plastovém balíčku s blistkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0843/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Porsche
 
Název: 918 Spyder
 
Typ/číslo modelu:  Typ:918, ES schválení typu:E13 * KS07/46 * 0014 * 03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2015.
 
Druh rizika:  Požár
 
Elektrická kabeláž pro ventilátor chladiče v levé části motorového prostoru může být umístěna vedle tepelného krytu s uhlíkovými vlákny.Pohyb může způsobit poškození kabelového svazku nebo izolace jednotlivých drátů, které mohou případně způsobit zkrat.Zkrat může způsobit požár ve vozidle ještě určitou dobu po vypnutí vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Slovensko, Španělsko, Spojené království, Litva, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0848/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Twingo
 
Typ/číslo modelu:  Twingo III;schválení typu:e * 2007/46 * 0457
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena od počátku výroby do 30/10/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Svary tyče proti nárazovému tlumiče na přední straně by se mohly roztrhnout, což by vedlo ke zhoršení manipulace s vozidlem v zatáčení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Chorvatsko, Irsko, Slovinsko, Spojené království, Dánsko, Portugalsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0850/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Note, Juke, Micra, Leaf and e-NV200
 
Typ/číslo modelu:  JUKE (F15), Číslo schválení:E11 * 2007/46 * 0132 * 04, Leaf (ZE0), schválení typu č.:E11 * 2007 */46 * 0230 * 00, Micra (K13), Číslo schválení:E13 * 2007 */46 * 1111 * 00, poznámka (E12), Číslo schválení:E11 * 2007/46 * 0753 * 00, e-NV200 (ME0), schválení typu č.:E11 * 2007/46 * 1339 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká vozidel E12 vyrobených v letech 01/07/2013 až 03/03/2014, u vozidel kategorie 15 vyrobených v letech 26/06/2013 až 01/05/2014, u vozidel kategorie K13 vyrobených v letech 05/06/2013 až 16/03/2015, u vozidel kategorie ZE0 vyrobených v letech 10/07/2013 až 06/01/2014 a u vozidel kategorie ME0 vyrobených od 12/11/2013 do 11/03/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spínač pro spuštění motoru může zůstat v lisovací poloze a po přepnutí z motoru se nesmí vrátit.Pokud vozidlo i nadále jede za tímto účelem, může fungovat funkce zastavení nouzového zastavení motoru, které způsobí nečekaně zastavení motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko, Malta, Bulharsko, Spojené království, Portugalsko, Norsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0872/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Note and Micra
 
Typ/číslo modelu:  Poznámka (E11) a Micra (K12)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Data výroby Micra (K12) od 27/06/2008 do 07/10/2008., data výroby Poznámka (E11) od 27/06/2008 do 03/09/2008, typ schválení typu Micra (K12):E11 * 2001/116 * 0195 * 16, Číslo schválení typu Poznámka (E11):E11 * 2001/116 * 0268 * 16
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje možnost, že u kormidelního zařízení při výrobě může být vynechána dolní ložnice pastorku.Je-li tomu tak, horní ložisko by byly přetížené, a je-li v tomto případě ponecháno, může se stát, že pastorek může způsobit ztrátu ovládacího prvku řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko, Malta, Slovinsko, Dánsko, Chorvatsko, Spojené království, Bulharsko, Norsko, Portugalsko, Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0849/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Pracovní rukavice
 
Značka: Guyard
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1531
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kůže rukavic obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota do 8,52 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Rukavice z šedé pracovní neschopnosti vyrobené z usně.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0847/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: CISL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  11990
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8429283050595
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Roztok mýdla v přípravku obsahuje mezofilní aerobní mikroorganismy (měřené množství 78,000 cfu/ml).Pokud se roztok dostane do kontaktu s ústy, ruce a oči a když je vdechnut, může to vést ke vzniku infekcí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračka vypadá jako uzavřená.Mýdlový roztok je v dolní části deštníku, zatímco stopka, která vytváří bublinky z mýdlového roztoku, je k rukojeti deštníku připevněna.Je prodáván v různých barvách.Prodej volně loženého zboží.K výrobku je připojena lepenková značka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0852/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Letoun na hraní:
 
Značka: You Da
 
Název: Lovely Toys!!!
 
Typ/číslo modelu:  LR13–0803
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka se může snadno rozbít malé části (např. kola a vrtule).Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Na tahání hračka – letoun vyrobený z tvrdého plastu, půl žluté, půl oranžové barvy.Na hračce existují tvary a ve spodní části jsou tři zelená plastová kola.K přední straně je připevněna růžová šňůra s zeleným kroužkem;tak, že se hračka protáhne.Hračka se balí do jímacího vaku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0857/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: Zhong Ting
 
Název: Happy Childhood
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6905020201083
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (např. plastová nálepka z očí a z červených klobouků), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová želva položlutá, položlutá, středně žlutá.Spodní část je oranžová a má tvrdé plastové kotouče připevněné k kovové nápravě.Na přední straně je tmavě žlutá šňůra, na kterou je hračka tažena.Uvnitř hračky je osm různých tvarů.Hračka je balena do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0859/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kojenecké přípravky pro kojence a malé děti
 
Značka: neznámý
 
Název: Baby Modern Mobile
 
Typ/číslo modelu:  8601–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6825856860110
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Chrastítka snadno prasknou, když se upustí, vytváří se malé části a úlomky s ostrými hranami.Dítě by mohlo umístit malé části do úst a sytič na ně nebo dostat kusy z ostrých hran.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Soubor z 9 chrastítek v různých barvách a tvarech (květ, ryby, Žabí, kost, mušle, jetel) z tvrdého plastu.Hračky jsou baleny v průhledném plastovém sáčku a s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0861/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sklopná hračka
 
Značka: NAKKO
 
Název: SEA HORSE wind-up
 
Typ/číslo modelu:  Č. 878A (kód obalu 652-F)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6949921365246
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části (kola, sklápěcí klíč a vnitřní části), které lze snadno oddělit.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Různé barvené, tvrdé plastické, poklopené hračky na kolech.Hračky jsou dodávány v ložném kartonu s fólií o hmotnosti 12 kusů s plastickým povlakem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0862/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: Puzzle Wooden Tabs
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. HF-PT-0128
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0229452000035
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Plastový film přilepený na dřevěné prvky lze oddělit.Dítě by to mohlo vkládat do úst a sytimu.Kromě toho má hračka ostré hrany, které mohou způsobit škrty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dřevěná skládanka s 6 prvky (5 čísel domácích zvířat a 1 ptáků), s malými škálky pro uchopení, dodávané do průhledných obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0865/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: Avigo
 
Název: Twist N Run Scooter
 
Typ/číslo modelu:  1.5F62CEE (Blue), 2.Položka 5F62CEF (Pink), pouze modelová čísla 5F62CEE, 5F62CEF, prodaná v období od března do června 2015.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.803516651250 A 2.803516651267
 
Druh rizika:  Úraz
 
Držadlo se při používání může roztrhnout nebo oddělit od základny koloběžky, což představuje riziko zranění dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modrá a růžová koloběžka na hraní s 3 koly pro děti do 20 kg, zabalená v modré nebo bílé nebo růžové/bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0866/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: LIAN TAI
 
Název: Melody - Finery Girl
 
Typ/číslo modelu:  NO.LT011
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 51 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka hněta s růžovým odstínem a růžová obuv.Hračka je vyrobena z pružného plastu.Panenka je zabalena do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0867/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: Tobia’S
 
Název: Lisa Fashion - Stella
 
Typ/číslo modelu:  TB 120111;Článek 25830G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8023297765294
 
Druh rizika:  Chemické
 
Panenská panenka obsahuje di (2-etoyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:54,1 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Sada plastová panenka obsahující tabulku se zrcátkem.Lepenkové obaly s průhlednou plastovou vrstvou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0868/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Sofia the First
 
Typ/číslo modelu:  NO.SD-9
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota více než 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka tmavého koryta s modrou škou na nohu.Hračka je vyrobena z pružného plastu.Panenka je balena do lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0871/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: Mega Creative
 
Název: The Little Mermaid
 
Typ/číslo modelu:  Č. 8088A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901350215982
 
Druh rizika:  Chemické
 
Panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:31 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z tvrdého plastu s fialovými vlasy.Zabalený v lepenkové krabici s průhlednou přední částí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0873/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická lovná hra
 
Značka: Cladellas 2000
 
Název: Fishing Games
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 833A3/01004965
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435010949650
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kůň je magnetem s vysokým magnetickým tokem:jestliže dítě kouří magnet a jiné kovové předměty, mohly by se přilákat na sebe, a způsobit tak střelnou ucpání nebo perforace.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Lov ryb, sestávající z tyčinky a různých málo mořských živočichů obsahujících magnety.Výrobek je dodáván v blistích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0874/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Věšáky na skříně skříně
 
Značka: Kiddy Colors
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GIRAF roze (Pink giraffe), HG004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  65556040
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (např. malá oka) se mohou oddělit od giraffe.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Štahové věšáky ve tvaru zvířat dodávané v průhledných obalech.Ramínka mohou tvořit součást řetězce.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0842/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: Smile Yes
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BA012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Volný halter krku, který má být vázán v oblasti krku, se může dostat do pasti a způsobit, že dítě bude cizí.Funkční šňůry v prostoru pasu se mohou zachytit a způsobit zranění dětí.Biokini nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Fuchsia-barvený biinci určený pro dívky do 4 let.Horní část může být vázána nebo seřízena pomocí halových šňůr na krčku v oblasti krku a na zadní straně horní části a na stranách dna bikini existují funkční kordy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0845/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: YES! DO KID'S (YES!DO)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KL 114
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Funkční šňůry na zadní ploše se mohou zachytit a způsobit zranění dětí.Biokini nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lehké modré biinci určené pro dívky do 8 let.Biokini je navržen tak, aby šňůry, které mají být spojeny na zadní straně oděvu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0846/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: HEMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.16500704Velikost vzorku:XL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kůže rukavic obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota:22,1 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Rukavice z černého usně, nezabalené.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0860/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Náramkové hodinky
 
Značka: Zettl
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4128S-19, 4128S-21, 4128B-19, 4128B-21
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náramkové hodinky obsahují chromuim (VI) (naměřená hodnota:15,9 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

 
Popis:  Ostatní náramkové hodinky s magnetickým úlovkem, bez obalu, papírové etikety s číslem šarže připevněným k zápěsku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0863/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Ložní prádlo
 
Značka: Marvel
 
Název: The Amazing Spider-Man 2
 
Typ/číslo modelu:  Číslo produktu 1383400Pořadové číslo 4550155908
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  57107560002016
 
Druh rizika:  Chemické
 
Ložní prádlo obsahuje azobarviva, která uvolňují aromatické aminy 4-Chloranilin (změřená koncentrace do 31 mg/kg) a 2,4-diaminotoluen (naměřená koncentrace do 95 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modrá, červená a bílá „Spider Man“ ložní prádlo v podobě ložního prádla v jasném plastovém obalu s kartónovým obrázkem 2.
Země původu:  Egypt
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Švédsko, Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0864/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské sandály
 
Značka: Marvel
 
Název: Ultimate Spider Man
 
Typ/číslo modelu:  Článek 14156151
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 14156151 GER 0087
 
Druh rizika:  Chemické
 
Obsah kovu může být vyšší než povolené množství (naměřené hodnoty až do 19 μg/cm² za týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětské sandály s motivem Spirudermanského motivu na horní i jediné, syntetické vnější části, podešve, modré obložení a dvou spon kovů.Dotčené výrobky mají sponu pevnou s kovovým nýtem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Bulharsko, Slovinsko, Španělsko, Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0870/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Noční oblečení
 
Značka: Smile
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:AL-503–2A.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje azobarviva uvolňující aromatické aminy 3,3’-dimethoxybenzidin (naměřená hodnota 56 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být tento aromatický amin absorbován kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Modrá pyžama sestávající z horních a dlouhých kalhot s dlouhým ocasem.Na přední straně stojí dětské krávy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0858/15       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  Smartphone, chytrý telefon
 
Značka: Jiake
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Adaptér:J0128, Adaptator:J0128, 1) Smartphone:M4 – X000DY0SAT, 2) Smarttelefon:V10, X000DYONXB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 355808026812369 a 355808026812377, 2) X000DYONXB
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace adaptéru je nedostatečná.Vnitřní spoje nejsou dostačující a spoléhají se na udržení své polohy;volné dráty by mohly snížit prosvětlení vzdáleností a světlosti.Kolíčky adaptéru jsou nedostatečně dimenzovány, které by mohly poškodit zásuvku a adaptér, které mají za následek vystavení živých částí a přehřátí nebo jiskření v zásuvce, která vede k nebezpečí požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí, příslušné evropské normy EN 61558 a příslušné vnitrostátní normy BS1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mobilní telefon (2 modelů) s USB nabíječkou, s 3 pinovou zástrčkou a ušní značkou. výrobek je dodáván v lepenkovém boxu s uživatelskou příručkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0841/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Sta-Sof-Fro
 
Název: Permanent Powder Hair Colour
 
Typ/číslo modelu:  60062Postiženy jsou pouze produkty vyprodukované před rokem 2009 a s datem uplynutí doby platnosti.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  366371
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje 2-nitro-p-phenylenediamine, které je klasifikováno jako silně senzibilizující.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Barva na vlasy v barvě „Auburn“ pro použití spotřebiteli.Látka 2-nitro-p-cefylendiamin je uvedena jako jedna ze složek vnějšího obalu.
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0851/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Creme of Nature
 
Název: Systema suave de coloración ("Soft hair colour system")
 
Typ/číslo modelu:  C20 Waoculo
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  405199–20
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje pyrogoallop a o-aminofenol.O-aminophenol zdraví škodlivý při požití nebo vdechnutí a pyrogallol je zdraví škodlivé při vdechování, styku s kůží a při požití.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Trvalá barva vlasů pro spotřebitelské použití, barva „tmavě hnědá“ (brun fonceé).
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0855/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Laboratoire Pharmaplus
 
Název: QEI+ Paris - Qualité Extrême Intense - Active Performance Multi-action
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  098864005200
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon, který způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Smetana pro zesvětlení kůže v bílé 50 ml (1.7 fl. oz) se zlatem, zeleným a černým potištěný textem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0856/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Laboratoire Pharmaplus
 
Název: QEI+ Paris - Qualité Extrême Intense - Active Efficacité Extrême Lait Corporel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  098864005125
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon, který způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zesvětlení na zesvětlení kůže s mátem v bíle v bílé 500 ml nádoby označené zlatou, fuchsie a černý text.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0853/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Čerpadlo pro odstraňování kondenzátu
 
Značka: CONLIFT
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Čerpadlo může selhat a vyvolat teplo, které by mohlo způsobit požár.To by mohlo vést k tomu, že do budovy, do níž je čerpadlo namontováno, se také loví požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čerpadlo pro odstraňování kondenzátu, které je nainstalováno jak v komerčních budovách, tak v soukromých domácnostech.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Dánsko, Lotyšsko
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0052/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nosič pro kojence
 
Značka: OLMITOS
 
Název: Mochila portabebes ("baby carrier")
 
Typ/číslo modelu:  2902
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8414147029022
 
Druh rizika:  Úraz
 
Připojené popruhy mohou prokluzovat.V případě, že se stanou volně uvolněnými, mohlo by dítě vyklouznout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13209–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nosič pro kojence a malé děti zabalený v lepenkové krabici obsahující kapotu, palčáku a náprsenkové kalhoty s bavlnou.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0053/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nosič pro kojence
 
Značka: BABIES´R´US
 
Název: 2-way carrier
 
Typ/číslo modelu:  263836
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  40002638269
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy mohou prokluzovat.Pokud se popruhy stanou uvolněnými, může dítě vyklouznout.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13209–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dvoupolohový nosič pro kojence ve věku 0 až 9 měsíců, který váží 3.6 až 11,3 kg.Obal se skládá z lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0057/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské plastové židle
 
Značka: TUPPEX
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TP-7525
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k přítomnosti ostrých bodů a hran u přístupných částí židle by děti mohly utrpět škrty.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětská stohovatelná plastová židle – napodobenina španělského rákosu (rotang), hnědá barva.Velikost:W 380 H 560 D 270 mm
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0056/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prstenec na klíče
 
Značka: Barnyard Brites
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6980110760374
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Výrobek představuje riziko poškození zraku, neboť hračky vytvářejí světlo modré LED vyšší než třída 1, což může poškodit sítnici.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová klíčka ve tvaru černého páz.Oka mají modrá světla a produkt může vydávat zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0058/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: Tiger
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1701213
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:0200017012144, Šarže:74382
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Švy lze snadno otevřít tak, aby vláknitý výplňový materiál byl snadno přístupný.Dítě může uložit plnění do úst, které by mohlo způsobit zablokování dýchacích cest.Kromě toho by dítě mohlo mít přístup (i když s obtížemi) k malým elektronickým částem (např. u zvukové jednotky).Pokud jsou vkládány do úst, může způsobit zalknutí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru žlutě, 16 cm, dostupná v růžové, modré nebo zelené poloze.Výrobek vytváří zvuky, když se dotkne nohy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Island, Finsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0059/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Baby Star
 
Název: Magnetic Caterpillar - Learning fun
 
Typ/číslo modelu:  605A
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  20140730/0446191000038
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek obsahuje vyčnívající části (dále jen „ocas“).Pokud je dítě stáčí do úst, a spadá na obličej, může se vyskytnout zranění okolo hltanu nebo průdušnice.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Plastové chrastíce ve tvaru čítáky v kartonu blistrem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0054/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Electronic shriver
 
Značka: Strongwind
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  RSW-116
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Rozměry zásuvky elektrické sítě, pokud jde o hlavní díl, nejsou vhodné a uživatel by se tak mohl dotýkat živých částí při svém připojení k síťce.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Stříbřitě šedé, elektricky shazující se příslušenství a zabudovanou baterii, které lze nabíjet za použití dodaného síťového připojení.Balení:barevný rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 27