Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 50 ( Objavljeno: 16/12/2005)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0660/05       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Požar
 
Zatvaranje nekih proizvoda otpornim na djecu možda nije bilo potpuno uključeno ili zapečaćeno u trenutku isporuke.Prijavljeno je propuštanje.Ako ga dijete proguta i proguta, može postati smrtonosno.Dodir s kožom može uzrokovati nadraživanje;nije vjerojatno da će dugoročni učinci imati dugoročne učinke.Nadalje, proizvod može predstavljati opasnost od požara.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s distribucije upozorenja objavljenih u nacionalnim novinama. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Proizvodi „polićelije”:1White spirit (specijalni teški benzin).2Terpentin Substitute.Type/model:Plastična prozirna boca s 750 ml & 2 litre.Opis:750 ml – Bijela rakija 5010212497135.750 ml – Srednjoročni zamjenski član 5010212497159.2L – Bijela rakija 5010212497173.
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0648/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline, Požar, Strujni udar
 
Zbog nepravilne izgradnje sidrišta kord može se povući priključak unutar rasvjetnog tijela ako vanjska izolacija kord može doći u dodir s vrućim površinama svjetiljke.Priključak za priključak nije pravilno pričvršćen, zbog čega kord može doći u doticaj s oštrim rubovima i može biti oštećen i ako do električnog udara može doći do električnog udara.Rasvjetno tijelo nije opremljeno SELV transformatorom/konverterom.Staklena ploča koja se odnosi na svjetlo za svjetlo prekinuta je kad se primjenjivala sila od 0,7 Nm, a kad je zagrijano svjetlo dostupno za mali ispitni prst.Najviša temperatura izmjerena na vrućoj površini bila je previsoka, pri temperaturi od 244,2 °C. vanjsko pokrov rasvjetnog tijela pregrijan je tijekom ispitivanja.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Prijenosni luminoeri koji su privlačni djeci: „Realm” – slabo oblikovana svjetiljki s nedostacima, tip/model:1TK-714;2TK-714 (A).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0649/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Pod naponom imatelja žarulje može se pristupiti nakon uklanjanja vijka kojim se držač žarulje spaja s metalnim poklopcem rasvjetnog tijela, što može uzrokovati električni šok.Vijak nije zaštićen od labavljenja.Ako su žice blokiranog vodiča odvojeni od dodira između metalnih dijelova svjetla i živih žica štapina moguće je ono što može uzrokovati električni udar.Žice imaju oštre bridove i mogu postati oštećene.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Vanjski fiksni zaštitni znak rasvjetnog tijela:Nepoznato.Vrsta/model:MB 425 – 1 – 08.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0653/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Aktivni terminali i osnovne izolirane žice svjetla dostupne su standardnom ispitnom pržinom.„žičana rješenja” su oštar rubovi, stoga žice mogu postati oštećene.Ako su oslobođene žice blokiranog vodiča, mogući su kontakt između pristupačnih dijelova žarulje i živih žica kabela što može uzrokovati strujni udar.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Vanjsko vanjsko rasvjetno tijelo „MB 307 – 1” (230 V;max. 60 W;Razred I.;držač svjetla:E27).Vrsta/model:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0654/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izolacija električnih kabela oštećena je blizu ulaza svjetla.Na proizvodu nedostaju naziv i identifikacija proizvođača ili distributera i žiga zaštite.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Tablica dodirne svjetlo „SNJEHA prikupljanje” (220 V 2A 50/60 Hz najviše 40 W E27;Nacrt paketa – u boji cardbox.) obrazac D0981016.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Estonija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0655/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Kapljicom se ne blokira na ulazu nositelja žarulje E 14, koja nije osigurana s olabavljenja, stoga dijelovi pod naponom mogu postati dostupni.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Stolna svjetiljka u obliku leptira (230 V ~;I14;Najviše 40 W, razred II.).Vrsta/model:TK-716.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0656/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Mrežni kabel može se gurati u rasvjetno tijelo i može doći u dodir s oštrim rubovima i doći će do oštećenja.Zbog nepravilno ugrađenog držača žarulje i oštrih rubova u „putovima električnog udara” može doći do električnog udara.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Slična stolna svjetiljki.Vrsta/model:„QW-TL00151 – 7” (230V ~).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0657/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Strujni udar
 
„žičana linija” ima oštre rubove, stoga žice mogu postati oštećene, a električni šok moguć.Rasvjetno tijelo nije opremljeno SELV transformatorom/konverterom.Najviša izmjerena temperatura slobodnog stalnog svjetla iznosi 206,2 °C, što može prouzročiti opekline.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Keramička stolna svjetiljka od Hedgeog-u obliku djece (rasvjetno tijelo). vrsta/model:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0658/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Izolacija kod balona ne predstavlja ispitivanje pod naponom s obzirom na to da su površine i zračnosti manje od standardne.Prekidač svjetla nije označen niti preklopljen sa štapom.Dimenzije utikača ne odgovaraju standardnim zahtjevima.Oštećena je jedna izolacijska vilica.Nema tehničkih informacija o proizvodu.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Distribucija proizvoda koji zabranjuje to tijelo.

 
Opis:  Stolni lampom „Dolphin” (230V, 50 Hz, najviše 10 W, klasa zaštite II, držač svjetla E12).Vrsta/model:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Estonija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0659/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Držač svjetla pričvršćen s dvostrukim proljetnim čeličnim okvirom može biti izvučen silom od 8,7 N i može se ukloniti zajedno s glavnim kablom.Kod premještanja rasvjetnog tijela držač svjetla koji podržava izvor svjetlosti može lako napasti iz kristala soli i pauza, što dovodi do opasnosti od električnog udara, s obzirom na to da su spiralni nositelji razlomljenog izvora svjetlosti postali dostupni.Najviša izmjerena temperatura iznosila je 184,8 °C (dopuštena vrijednost na uobičajenoj zapaljivoj površini:90 °C).Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Kristal svjetiljka „Lica” (230 V;50 Hz;15 W, razred II., nositelj žarulje E14.) Vrsta/model:3334
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0662/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Žice se mogu oštetiti oštrim rubovima „vidnih vodova”, dijelovima svjetiljke, oštrim dijelovima i vijcima.Površina poprečnog presjeka jezgre manja je od 0,2 mm².Tijekom zamjene izvora svjetlosti dostupni su dijelovi pod naponom.Na mađarskom je proizvodu nisu priložene upute za uporabu.Upozorenja i informacije nalaze se na engleskom jeziku na ambalaži proizvoda.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Stolna svjetiljka s folijarnom folijom koja prikazuje akvarije i opremljena skupinom G 23, s ograničenom kružnom fluorescentnom svjetiljkom (240V ~;50 Hz;Vrsta/model razreda II.:ZL 03328620.05.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0663/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Izolacija između dostupnih dijelova metala i dijelova pod naponom nije primjerena za ono što može uzrokovati električni udar.„žice na živice” predvođene su oštrim rubovima te se žice mogu oštetiti.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Slika za rasvjetu (učvršćena) s metalnim poklopcem i elektroničkom balast s fluorescentnom svjetiljkom od 20 W (230 V/50 Hz, T4 (20 W)) Vrsta/model:C8 – 1.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0664/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline, Požar, Strujni udar
 
Postoji raspršena metalna obrada u „kalup” tako da se kabel može oštetiti.Tijekom zamjene izvora svjetlosti držač svjetla može postati klimavi, a nepravilno izolirani građevinski elementi dostupni su.Plastični dio na dnu može pregrijati, pri čemu pri otimanju rasvjetnog tijela otimanje plastičnog otpada može izazvati žarenje.Najviša izmjerena temperatura je 85 °C (dopuštena vrijednost:75 °C).Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Osvjetljivajuće tekuće svjetiljke (tehničke specifikacije:230V;25W;Razred II., držač svjetla:E14) Vrsta/model:JU-14A-2.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0665/05       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Mrežni priključak nije primjeren, nije predviđen završni blok.Izolacija mrežnog kabela, kao i područje poprečnog presjeka jezgre, manji je nego što se zahtijeva standardom, zbog čega može uzrokovati električni šok.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje potrošača od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Unutarnji svjetlosni snop montiranih na zidnim stijenkama” 1.KARINA;2Imola „.Type/model:1AL-256;2AL-257
Zemlja podrijetla:  Turska
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0650/05       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Zbog neodgovarajuće stvrdnjavanja kotača na ležajevima kotača može doći do štetnog utjecaja na ispravno vođenje kotača.U ekstremnim okolnostima, kotač se može sjeći od stražnje osovine.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: U postupku proizvodnje potrošači se obavješćuju o tehničkom neispunjenju obveza i rizicima.Ako je potrebno, poduzet će se korektivne mjere. (Autor: Ostalo)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): U postupku proizvodnje potrošači se obavješćuju o tehničkom neispunjenju obveza i rizicima.Ako je potrebno, poduzet će se korektivne mjere.

 
Opis:  Motorno vozilo – „OPEL Vectra (Z-C, Z-C/SW) i OPEL Signaum (Z-C/S)”.Vrsta/model:EZ approval:e1*2001/116*0290*01,e1*2001/116*0291*01and e1 * 2001/116 * 0292 * 01.Opis:To su vozila ona vozila u kojima su postavljeni osovinski ležajevi s referentnim brojem „3 2635” na stražnjoj osovini.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0651/05       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Prenaprezanje materijala upravljačkog stupa može dovesti do pucanja zbog zamora materijala koje može uzrokovati lomljenje upravljača i onemogućiti upravljanje vozilom.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje diljem svijeta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Motorno vozilo – automobil „Toyota Hilux, 4 Runner” tip/model:Hilux;4Runner;Vozila izgrađena od 31. kolovoza 1988. do 28. lipnja 1996..
Zemlja podrijetla:  Japan
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0652/05       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Rizik za zdravlje.Ispitivanja proizvoda otkrila su prisutnost kancerogenih aromatskih amina:Orto-toluidin – 407 mg.kg – 1 Para-kloranilin – 576 mg.kg – 1 Prema važećim propisima, najviša prihvatljiva razina aromatskih amina je 30 ppm.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i informiranje potrošača o opozivu. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Muška majica „Hao Yulin collection”, 100 % pamuk – flannel s klaret-sivim tiskanim slovima.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0666/05       
Kategorija:  Građevni proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod sadrži 2-metoksietanol (39,8 %) koji je klasificiran kao reproduktivno toksična mačka.II. (R60 i R61).Najveća dopuštena razina 2-metoksietanola u potrošačkim proizvodima je 0,5 %.Potrošači su u kontaktu s tim proizvodom s pomoću kože i udisanja.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Uvoznik je dobrovoljno prekinuo distribuciju proizvoda. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Građevni proizvod – brtva za vodu na bazi vode „Coghlan” (2 mpl. o., 59.16 cc).Članak9695, Oznaka EAN:056389096950) Vrsta/model:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Republika Koreja
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0661/05       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Oštri rubovi na „čelužištima”, oštrim metalnim dijelovima i vijcima i dijelovi pokretnih svjetiljki mogu oštetiti izolaciju žice.Nema efektivnog sidrišta za korda koje se primjenjuje u rasvjetnom tijelu.Nema uputa za uporabu priložene proizvodu na mađarskom jeziku.Upozorenja i informacije o pakiranju proizvoda nalaze se na engleskom jeziku.Svjetlo nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i zabrana distribucije koju je naložilo tijelo.

 
Opis:  Svjetleća slika s ograničenom kružnom svjetiljkom G 23 (240V ~;50 Hz;Razred II.).Vrsta/model:ZL 200430022871.0.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 50