Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 50 ( Offentliggjort på: 16/12/2005)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0660/05       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Kemikalie
 
Børnebestandige lukninger af visse produkter må ikke have været fuldt ud udført eller forseglet, når de blev leveret.Der er rapporteret udsivning.Hvis det indtages og indtages af et barn, kan det blive dødelig.Hudkontakt kan forårsage irritationdet er usandsynligt, at der vil ske langtidsvirkninger.Produktet kan desuden udgøre en brandfare.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra distribution af import.Warnings publicere i de nationale aviser. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kemikalier "Polycell" -produkter:1Mineralsk terpentin.2Terpenn Substitute.Type/model:Plast Clear Bottles 750 ml & 2 liter.Beskrivelse:750 ml — White Spirit Barkode 5010212497135.750 ml — Turparentine Barkode 5010212497159.2L — White Spirit Barkode 5010212497173.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0648/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
På grund af ukorrekt konstruktion af snoren kan forbindelsesledningen skubbes ind i lysarmaturet, hvor kablet udvendig isolering kan komme i kontakt med lampens varme overflader.Forbindelsesledningen er ikke korrekt fastgjort, hvorved kablet kan komme i kontakt med skarpe kanter og kan være beskadiget, og hvis strømførende dele er tilgængelige elektriske stød.Lysarmaturet leveres ikke med SELV transformer/omspoler.Glaspladen, der dækker lygten, brækkede, da 0,7 Nm kraft blev anvendt, og den varme lampe blev tilgængelig ved den lille prøvefinger.Den højeste temperatur målt på varme overflader var for høj, 244,2 °C. armaturets ydre dæksel var overophedet under prøvningen.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Transportable belysningsarmaturer, der virker tiltrækkende på børn, "Realm" — netelformede skrivebordsender.Type/model:1TK-714;2TK-714 (A).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0649/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Fatningen af lampefatningen er tilgængelig efter fjernelse af den skrue, der forbinder lampens indehaver med en metaldækning på armaturet, og som kan give anledning til et elektrisk stød.Denne skrue er ikke sikret mod lempelse.Hvis tråden for en strand leder er koblet kontakt mellem lampens metaldele, og hvis den strømførende ledning af kablet er mulig, er det muligt, hvad der kan være årsag til elektrisk stød.Ledningerne ligger gennem skarpe kanter, og de kan blive beskadiget.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Frimærkevare til udendørs armaturer:Ukendt.Type/model:MB 425-1-08.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0653/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De direkte terminaler og de grundlæggende isolerede ledninger i lygten er tilgængelige ved den normale prøvefinger."removnene" fører gennem skarpe kanter, så ledningerne kan blive beskadiget.Hvis trådene af den strandede ledning frigøres, er det muligt at komme i kontakt med den tilgængelige metaldele i lampen og den strømførende ledning af kablet, hvad der kan være årsag til elektrisk stød.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Et fast udendørs lysarmatur "MB 307-1" (230 V;højst 60 WKlasse Ilampefather indehaver:E27) type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0654/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningskassens isolering beskadiges i nærheden af lampens indgangssignal.Produktets navn og identifikationsnummer og klasse for beskyttelse af klasser mangler på produktet.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  TABELPOSITION "SNEJA-samlingen" (220V 2A 50/60 Hz maks. 40 W E27;Kolli — farvet papir.) Model D0981016.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0655/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Den nippel er ikke låst fast ved ejeren af E 14-lampefatningen, men er ikke sikret mod løsning, således at strømførende dele bliver tilgængelige.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Skrivebordslampe i form af et sommerfugle" Tiffany "(230V ~;E14;Max. 40W, klasse II).Type/model:TK-716.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0656/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Ledningskablet kan skubbes ind på armaturet og kan komme i kontakt med skarpe kanter og kan blive beskadiget.På grund af den ikke behørigt fastsatte fatning og de skarpe kanter kan der forekomme elektriske stød i retning.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Tiffany depen.Type/model:"QW-TL00151-7" (230V).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0657/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Personskader
 
"spor" føres gennem skarpe kanter, så ledningerne kan blive beskadiget, og elektrisk stød er muligt.Lysarmaturet leveres ikke med SELV transformer/omspoler.Den højeste målte temperatur af den fritstående lyskilde var 206,2 °C, hvilket kan give forbrændinger.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Hedgehog-formet keramisk pladelygte (lysarmatur). type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0658/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isolationen af pærer står ikke i forhold til spændingskriteriet, da overfladebelægning og fritrum er mindre end standard.Strømafbryderen er ikke markeret, og omskifter er ikke sikkert fastgjort med snor.Stikdimensioner svarer ikke til standardkravene.En forgaffel er beskadiget.Der foreligger ingen tekniske oplysninger om produktet.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af det produkt, der er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Bordlampe "Dolphin" (230V, 50 Hz, Max 10W, klasse beskyttelse II, lampefatningen E12).Type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0659/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Fatning, der er fastgjort med en dobbeltfjeder af stål, kan trækkes ud med en kraft på 8,7 N og kan fjernes sammen med netkablet.Når lysarmaturet flyttes til lysarmaturet, kan lyskilden nemt fjerne sig fra saltkrystal- og saltmassen, hvilket medfører risiko for elektrisk stød, eftersom de spiralindehavere af den beskadigede lyskilde bliver tilgængelige.Den højeste målte temperatur var 184,8 °C (tilladt værdi på normalt brændbar overflade:90 °C).Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Saltkrystallampe "Licona" (230 V;50 Hz;15 W, gruppe II, indehaver af E14-lyskilde.) Type/model:3334
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0662/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Ledningerne kan være beskadiget af skarpe kanter på lysvejene, lampens bevægelige dele, skarpe metaldele og skruer.Tværsnitsarealet af kernen er under 0,2 mm².Ved udskiftning af lyskilden er de strømførende dele tilgængelige.Der var ingen brugsvejledning til produktet på ungarsk.Advarslerne og oplysningerne er på engelsk på produktets emballage.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Skrivebordslampe med forbilledlige billeder, der viser akvariet, og som er forsynet med en cirkelformet lysstofrør med et loft på G23 (240V ~;50 Hz;Kategori II) Type/model:ZL 03328620.05.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0663/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Isolering mellem de tilgængelige metaldele og de strømførende dele er ikke hensigtsmæssig, hvad der kan medføre elektrisk stød."removnene" føres gennem skarpe kanter, og ledningerne kan således blive beskadiget.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Billedrøret (fast) med metaldække og elektronisk forkobling med en lysstofrør af 20W (230 V/50 Hz, T4 (20W)) type/model:C8-1.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0664/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Der er nedgravede metaldele, der går ud i "bommene", hvilket betyder, at kablet kan blive beskadiget.Ved udskiftning af lyskilden kan lygtehuset blive løs, og de ukorrekt isolerede konstruktionselementer er tilgængelige.Den plastiske bunddel kan overophedes, når man flytter lysarmaturet ved at "hake plasten nederst på plasten".Højeste målte temperatur er 85 °C (tilladt værdi:75 °C).Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked.

 
Beskrivelse:  Lysfarvede væske (tekniske specifikationer:230 V;25 WKlasse II, lampefatninger:E14) Type/model:JU-14A-2.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0665/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Nettilslutningen er ikke hensigtsmæssig, og der er ikke nogen terminalblok.Isoleringen af ledningsnettet og kernens tværsnit er mindre end krævet af standarden, og det kan derfor forårsage elektrisk stød.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Indendørs vægmonterede lysarmaturer "1.KARINA;2Imola ".Type/model:1AL-256;2AL-257
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0650/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af utilstrækkelig hærdning af hjullejer kan korrekt styring af hjulet være påvirket negativt.Under ekstreme omstændigheder kan hjulet sakke bagud fra bagakslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Fabrikanten informerer forbrugerne om den tekniske standard og risiciene.Om nødvendigt vil der blive truffet korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Fabrikanten informerer forbrugerne om den tekniske standard og risiciene.Om nødvendigt vil der blive truffet korrigerende foranstaltninger.

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj — "OPEL Vectra (Z-C, Z-C/SW) og OPEL Signum (Z-C/S)".Type/model:EF-typeafprøvning approval:e1*2001/116*0290*01,e1*2001/116*0291*01and e1 * 2001/116 * 0292 * 01.Beskrivelse:De pågældende køretøjer er dem, hvor bærelejer med referencenummer 3 2635 "" er monteret på bagakslen.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0651/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Overspænding af materialet i ratsøjlen kan føre til udmattelsesrevner, hvilket kan give ratsøjlen til brud og gøre køretøjet ustyrbart.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse rundt om i verden. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj — "Toyota Hilux, 4 Runner" Type/model:Hilux;4Runner;Køretøjer, der er bygget mellem den 31. august 1988 og den 28. juni 1996.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0652/05       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Sundhedsfare.Test af produktet viste forekomst af kræftfremkaldende aromatiske aminer:Ortho-toluidin — 407 mg.kg -1 Para-chloranilin — 576 mg.kg -1 I henhold til de gældende bestemmelser er det højeste accepterede niveau af aromatiske aminer 30 ppm.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og oplysninger til forbrugerne om tilbagekaldelsen. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Mændenes "Hao Yunn mands afhentning", 100 % bomuld — flannel med klang-gråt, til mænd.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0666/05       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt indeholder 2-methoxyethanol (39,8 %), der klassificeres som reproduktionstoksisk.II (R60 og R61).Det maksimalt tilladte niveau for 2-methoxyethanol i forbrugerprodukter er 0,5 %.Forbrugerne har kontakt med produktet gennem huden og ved indånding.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren ophørte med at distribuere produktet frivilligt. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Byggeprodukt — vandbaseret sømærke "Coghllan" (2 fl. oz., 59,16 cm³.Artikelnummer:9695, EAN-kode:056389096950) Type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0661/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De skarpe kanter i "retning", skarpe metaldele og skruer og de bevægelige dele af lyskilden kan beskadige isoleringen af ledningerne.Der er ikke anvendt nogen effektiv forankring i armaturet.Der er ingen instruks om anvendelse af produktet på ungarsk.Advarslerne og oplysningerne på produktets emballage findes på engelsk.Lampen opfylder ikke lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og forbud mod distribution bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lysbillede forsynet med en cirkelformet lysstofrør med et loft på G23 (240V ~;50 Hz;Klasse II).Type/model:ZL 200430022871.0.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 50