Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 50 ( Zveřejněno: 16/12/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0660/05       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Požár
 
Uzavření některých výrobků odolných vůči dětem nesmí být po dodání v plném rozsahu zapojeno do provozu ani zapečetěno.Únik byl hlášen.Při požití nebo požití dítěte se může stát smrtelným.Styk s kůží může způsobit podráždění.dlouhodobé účinky by nebyly nepravděpodobné.Kromě toho může výrobek představovat nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce ze strany dovozce. varování zveřejněné v národních novinách. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chemické látky „Polyelektrolyt“Produkty:1.Lakový benzin.2.Terpentýnový olejTyp/model:Plastové čiré konvice 750 ml & 2 litry.Popis:750 ml – Bílý pramen 5010212497135.750 ml – Turn Substitute Barcode 5010212497159.2L – Bílý pramen 5010212497173.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0648/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vzhledem k nesprávné konstrukci kotevního úchytu může být spojovací šňůra tlačena do svítidla, jestliže vnější izolace šňůry může přijít do styku s horkými povrchy světlometu.Spojovací šňůra není dostatečně pevná, šňůra se tak může dostat do styku s ostrými hranami a může být poškozena a jsou-li živé části přístupné, může dojít k úrazu elektrickým proudem.Svítidlo není dodáváno s transformátorem SELV.Skleněná deska, která zakrývá zářivku, vypukla v okamžiku, kdy byla použita síla 0,7 Nm, a horká svítilna byla zpřístupněna malým zkušebním prstů.Nejvyšší teplota měřená na horkých površích byla příliš vysoká, 244,2 °C. vnější kryt svítidla byl při zkouškách přeháněn.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Přenosné svítidla „Realm“ pro děti— Čestné tabulkové lampy.Typ/model:1.TK-714;2.T – 714 (A).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0649/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé svorky držitele světelného zdroje jsou přístupné po odstranění šroubu, který spojuje držák světelného zdroje s kovovým krytem svítidla, což může způsobit úraz elektrickým proudem.Šroub není zajištěn proti uvolnění.Pokud jsou vodiče splétaných lanek dotyk mezi kovovými částmi světelného zdroje a živými dráty je šňůra možná, co může způsobit úraz elektrickým proudem.Dráty jsou vedou přes ostré hrany a mohou být poškozeny.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Venkovní stacionární svítidloZnačka:Neznámý.Typ/model:MB 425–1 – 08.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0653/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé terminály a základní izolované dráty světlometu se stanou přístupnými standardním zkušebním prstů.„drátové (navíjené)“ se vedou přes ostré hrany, a dráty proto mohou být poškozeny.Pokud jsou vodiče splétaného vodiče propuštěny, je styk mezi přístupnými kovovými částmi světelného zdroje a živými dráty kabelu možný, co může způsobit úraz elektrickým proudem.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Venkovní pevné svítidla „MB 307–1“ (230 V;maximálně 60 W;Třída I;držák světelného zdroje:E27).Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0654/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace zářivého kordu je u zdroje světla poškozena.Na výrobku chybí název a identifikace výrobce nebo distributora a značka ochrany třídy.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Stolní dotyk „SNEHA Sběr“ (220 V 2A 50/60 Hz max. 40 W E27;Balíček – barevná pole pro carry.)Vzor D0981016.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0655/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Spojnicí se nesmí blokovat na vstupu držáku světelného zdroje E 14 ve tvaru kabelu, které nejsou zabezpečeny proti uvolnění, a proto mohou být přístupné části živých částí.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Svítidlo v podobě motýlů „Tiffany“ (~ 230V ~;E14;Max. 40W, třída II).Typ/model:TK-716.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0656/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Ze síťového kabelu je možné tlačit do svítidla a dostat se do styku s ostrými hranami, které mohou být poškozeny.V důsledku nesprávného držitele pevné svítilny a ostrých hran, které se nacházejí v elektrickém šoku typu „drátové (navíjené)“, může dojít k úrazu elektrickým proudem.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Tiffmated lamps.Typ/model:„QW-TL00151–7“ (230V ~).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0657/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
„drátové (navíjené)“ se vedou přes ostré hrany, a dráty se proto mohou poškodit a vést k úrazu elektrickým proudem.Svítidlo není dodáváno s transformátorem SELV.Nejvyšší naměřená teplota volné svítilny je 206,2 °C, co může způsobit popáleniny.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Keramický světelný zdroj Hedgehog-tvaru (svítidlo lákavý).Typ/model:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0658/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace žárovky nezávisí na zkoušce napětí, protože letová zkouška je menší, než norma vyžaduje.Spínač světelného zdroje není označen a spínač není bezpečně pevný se šňůrou.Rozměry vidlice nejsou v odpovědi na standardní požadavky.Jedna vidlice vidlice je poškozená.Na výrobku nejsou k dispozici žádné technické informace.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Rozšíření výrobku, které je tímto orgánem zakázáno.

 
Popis:  Stolní světlomet „delfín“ (230V, 50 Hz, Max 10W, třída zajištění II, E12).Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0659/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Držák světelného zdroje, který má rám dvoupružinového ocelového drátu, může být vytahován silou 8,7 N a lze jej vyjmout ze síťového kabelu.Při pohybu svítidla může držitel světelného zdroje, který podporuje zdroj světla, snadno vyklouznout z krystalového krystalu a zlomit, což by mělo za následek riziko úrazu elektrickým proudem, a to vzhledem k tomu, že se spirálové držáky rozbitého zdroje světla stanou přístupnými.Nejvyšší naměřená teplota byla 184,8 °C (povolená hodnota na normálním hořlavém povrchu:90 °C).Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Lampa na bázi soli „Licona“ (230 V;50 Hz;15 W, třídy II, E14;)Typ/model:3334.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0662/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Dráty mohou být poškozeny ostrými hranami „drátové (navíjené)“, pohybující se části světlometu nebo svítilny, ostré kovové části a šrouby.Průřez příčného průřezu jádra je menší než 0,2 mm².Během výměny světelného zdroje jsou přístupné části živých částí.V maďarštině nebyl k výrobku připojen žádný návod k použití.Upozornění a informace jsou v angličtině na obalu výrobku.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Tabulková svítilna s pohybujícím se obrázkovou fólií (240 V ~), která je opatřena kruhovou zářivkou (23V ~).50 Hz;Třída II)Typ/model:ZL 03328620.05.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0663/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Izolace mezi přístupnými kovovými částmi a živými částmi není vhodná, co může způsobit úraz elektrickým proudem.„drátové (navíjené)“ jsou pod tlakem ostrými hranami, a dráty tak mohou být poškozeny.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Osvětlovacího zařízení (pevné) s kovovou deskou a elektronickým předřadníkem, s zářivkou 20 W (230 V/50 Hz, T4 (20 W))Typ/model:C8–1.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0664/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Existují kovové části, které jsou „drátové (navíjené)“, a kabel tak může být poškozen.Při výměně zdroje světla se držák světelného zdroje může uvolnit a řádně izolované konstrukční prvky jsou přístupné.Spodní část z plastu může převednout, a proto při přechodu na svítidlo odvážet plastovou spodní část, může způsobit hoření.Nejvyšší naměřenou teplotou je 85 °C (povolená hodnota:75 °C).Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Svítilna pro svícení barev v barevném provedení (technické specifikace:230V;25W;Skupina II – Držitel světelného zdroje:E14)Typ/model:JU-14A-2.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0665/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Připojení k síti není vhodné, není k dispozici žádný koncový blok.Izolace hlavního kabelu i průřezu jádra je menší, než požaduje norma, a proto může způsobit úraz elektrickým proudem.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Interiérové svítidla namontovaná na stěny "1.KARINA;2.IMKOLA“.Typ/model:1.AL-256;2.AL-257
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0650/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nedostatečného tvrzení o ložiscích kol by správné pokyny kola mohly být nepříznivě ovlivněny.Za mimořádných okolností může kolo oddělit od zadní nápravy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Tato výroba informuje spotřebitele o technickém selhání a rizicích.V případě potřeby budou přijata nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Tato výroba informuje spotřebitele o technickém selhání a rizicích.V případě potřeby budou přijata nápravná opatření.

 
Popis:  Motorové vozidlo – „OPEL Vectra (Z-C, Z-C/SW) a OPEL Signum“ (Z-C/S)“.Typ/model:ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0290 * 01,E1 * 2001/116 * 0291 * 01a e1 * 2001/116 * 0292 * 01.Popis:Dotčená vozidla jsou ta, ve kterých byla ložiska kol s referenčním číslem „3 2635“ namontována na zadní nápravu.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0651/05       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přetěžování materiálu sloupku řízení může vést k únavě proti únavě, která může způsobit, že sloupek řízení způsobí lomu a že vozidlo nemá řiditelné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z celého světa. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorové vozidlo – automobil „Toyota Hillux, 4 Runner“Typ/model:Hilx;4Runner;Vozidla vyrobená mezi 31. srpnem 1988 a 28. červnem 1996.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0652/05       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Zdravotní riziko.Při zkouškách výrobku byla zjištěna přítomnost karcinogenních aromatických aminů:O-toluidin – 407 mg.kg – 1 Para-chloranilin – 576 mg.kg-1 Podle použitelných předpisů je nejvyšší přípustná úroveň aromatických aminů 30 ppm.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a informování spotřebitelů o stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pánské košile „Hao Yun mužů“, 100 % bavlna – flannel s šedým písmem klastrovým písmem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0666/05       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento produkt obsahuje 2-methoxyethanol (39,8 %), který je klasifikován jako koretoxická kat.II (R60 a R61).Maximální povolená úroveň 2-methoxyethanolu ve spotřebním zboží je 0,5 %.Spotřebitelé mají kontakt s tímto produktem kůží a inhalací.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovozce dobrovolně ukončil distribuci produktu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stavební výrobek – voda na bázi vodního švu „Coghlan“ (2° východní délky, 59.16 cc).Číslo článku:9695, kód EAN:056389096950)Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0661/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ostré hrany v „drátové (navíjené)“, ostré kovové části a šrouby a pohybující se části světlometu mohou poškodit izolaci vodičů.Ve svítidle není uplatňován žádný účinný kotevní úchyt.V maďarštině není k dispozici žádný návod k použití.Upozornění a informace na obalu výrobku jsou v angličtině.Svítilna není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákaz distribuce nařízený příslušným orgánem.

 
Popis:  Světelný obraz poskytnutý s kruhovou zářivky G 23 (~ 240V ~;50 Hz;Třída II).Typ/model:ZL 200430022871.0.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 50