Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 26 ( Zveřejněno: 03/07/2015)
Oznámení A12/0941/14, A12/0948/14, A12/0949/14 a A12/0950/14 v týdnu 25 z roku 2014 byla trvale odstraněna z důvodu dalších informací obdržených od oznamující země.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0805/15       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Kik
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 14–18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  17266006211008600100
 
Druh rizika:  Chemické
 
Do roku μg/cm²/týden je třeba uvést nadměrné množství niklu (naměřená hodnota do 25.8 µg/cm²/týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Soupravy sestávající ze čtyř dvojilušových šroubů:jeden pár ve tvaru motýli, ostatní tři páry jsou modře a bílé kameny.Dostupné barvy:korálové, purpurové, kobaltové omodé.fuštiny se nalepí na šedou lepenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0839/15       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Fixativu pro falešné hřebíky
 
Značka: Yes Love
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3 g a 8 g
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435255202183
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje kyanakrylát, avšak obal nemá odpovídající bezpečnostní štítek, na němž jsou uvedeny údaje týkající se rizik v národním jazyce, nebo správný piktogram podle požadavků na chemické směsi.Uživatel tedy nemá k dispozici potřebné informace o nebezpečích, která mu při styku s kůží plynou, nebo o nebezpečí, které mu vzniká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Fixační prostředek u umělých nehtů, 8 g a 3 g, zabalený v průhledném plastovém sáčku se štítkem se čárovým kódem, s informacemi ve španělštině o dovozci a složkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0830/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Vidlicová svítilna s poruchou nabíječky
 
Značka: Tanluxing
 
Název: LED HEAD LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  EXO33–9
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Živé části LED dílce a konektorových zásuvek jsou snadno přístupné.Průřez dutinek pro vnitřní dráty je příliš malý a v případě zkratu mohou vnitřní dráty přehřívat.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dobíjecí svítilny s hlavou LED.Na výrobek je připevněna nabíječka baterií a pružná hlava popruhu.Dodává se síťovým kabelovým kabelem.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0831/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: ORKIA
 
Název: PowerZoom
 
Typ/číslo modelu:  OK-0212-LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 902255 502121
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kolíčky na zabudovanou zástrčku a adaptér nemají izolační límec.Adaptér umožňuje jednopólový zasunutí vidlice a zbývající volný živý kolík tak může zůstat přístupný.Kryt LED může být odstraněn ručně během nabíjení s tím, že jejich části jsou přístupné.Průřez jádra lanek je nedostatečný:v případě zkratu se dráty mohou přehřívat a mohou způsobit požár.Tepelná odolnost izolačního materiálu, který drží kolíčky na zabudovanou zástrčku v poloze, je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení s 1 LED.Baterii lze nabíjet pomocí zabudovaná zástrčka s teleskopickými kolíky.Spolu s výrobkem je dodán adaptér pro zástrčku.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0833/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: SHI JI SHUN DI
 
Název: Rechargeable LED Search Light
 
Typ/číslo modelu:  SD-9920
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Plocha průřezu drátů je nedostatečná:v případě zkratu se dráty mohou přehřívat a mohou způsobit požár.Živé části se mohou dotknout při připojení k síťovému vedení, protože rozměry zásuvky a plochá zástrčka nejsou vhodné.Ochranný kryt diod LED lze odstranit ručně během plnění, aby byly odstraněny části z živých částí, které jsou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dobíjení LED svítilnou.Zabudovaná baterie může být účtována prostřednictvím dodávané elektrické sítě.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0806/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Discovery
 
Typ/číslo modelu:  Zjištění 4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla na modelový rok 2012 a 2013.VIN Range:SALLAAAF4CA642486 až SALLAAAG5CA647258 (vybraná vozidla v rámci čísla VIN).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Adhezivní materiál a základní nátěrové hmoty použité při svázání soupravy panoramatických střešních skel nemusí být správné.Střecha panoramatických střech by se mohla od vozidla oddělit, když je vozidlo v pohybu, což pro ostatní účastníky silničního provozu představuje riziko střetu/zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko, Irsko, Dánsko, Bulharsko, Švédsko, Nizozemsko, Španělsko, Maďarsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0807/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Range Rover & Range Rover Sport
 
Typ/číslo modelu:  Rozsah Rover – E11 * 2007/46 * 0649., Rover Sport – E11 * 2007/46 * 0909.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rozsah Rover – VIN Range:SALGA2KEXD000001 až SALGA2DF2FA223058.(vybraná vozidla pouze v rámci řady VIN), Range Rock Sport – VIN Range:SALW2PF1EA000001 až SALWA2KE8FA620148.(vybraná vozidla pouze v rámci rozmezí VIN).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dveře vozidla se rozpadnou v uzavřené poloze bez uvedení stavu.To by mohlo zvýšit riziko nehody vozidla nebo ohrozit bezpečnost cestujících ve vozidle, pokud se dveře otevírají, když je vozidlo v pohybu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0808/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Smart
 
Název: Forfour
 
Typ/číslo modelu:  Typ:453, ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0413 * 22
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená mezi 10.02.2015 a 17.02.2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nehody s ovlivněnými vozidly, v nichž se nachází kolenní airbag strojvedoucího, nelze vyloučit, že by se části airbagu mohly uvolnit, čímž se zvyšuje riziko poranění řidiče.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0810/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: EcoSport
 
Typ/číslo modelu:  E9 * 2007/46 * 0092
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  VIN Range:WF0BXXMRKBD81984 až Wf0BXXMRKBET55533.(vybraná vozidla pouze v rámci rozmezí VIN).
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ochranné šrouby s vlečným ramenem pro zadní části zavěšení byly zpřísněny, a tím dojde k vychýlení zadní suspenze s možností zadního kola, které je kontaktováno nárazníkem.To může vést k tomu, že se vozidlo bez výstrahy stane nestabilním.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Irsko, Španělsko, Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0815/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motorová tříkolka
 
Značka: CAN-AM
 
Název: Spyder
 
Typ/číslo modelu:  Typ:ES schválení typu č.:E13 * 2002/24 * 0600 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená mezi 05.10.2012 a 26.06.2013.
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Vysoké teploty okolí a provoz vozidla při nízkých otáčkách motoru vedou k velmi vysokým teplotám v motorovém prostoru.To vede k nebezpečí požáru i v případě, že byl vypnut motor vozidla. může se vyskytnout popáleniny v případě kontaktu s částmi karoserie tepla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorová tříkolka
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Slovinsko, Spojené království, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0819/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Vyzvednutí nákladního automobilu
 
Značka: VW
 
Název: Amarok
 
Typ/číslo modelu:  2H, číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0356 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla z produkčního období 20.09.2014–15.11.2014 a 09.02.2015–07.03.2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Posuvná měřítka brzdy mohou fungovat volně, protože jejich šrouby nemusí být těsně spojeny s krytem s koly, na kterém stojí.Může to způsobit, že přední kolo bude do džemu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vyzvednutí nákladního automobilu.
Země původu:  Argentina
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0824/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Atego
 
Typ/číslo modelu:  Typy:967 ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 1170
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená mezi 2.10.2014 a 28.02.2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Listové pružiny byly namontovány na zadní nápravě.V důsledku toho je možné, že by se na jaře dalo prasknout, tj. fragment o hmotnosti 2–3 kg na silnici.To představuje nebezpečí pro následující provoz.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Litva, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0835/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Insignia
 
Typ/číslo modelu:  15-C-038 modelová stanice
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2009–2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Z důvodu úniku plynu z levého tlumiče mohou zadní dveře náhle sestoupit poté, co byly zdviženy běžným způsobem.To může způsobit zranění osob nacházejících se v blízkosti zadních dveří.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Nizozemsko, Švédsko, Slovensko, Malta, Slovinsko, Dánsko, Chorvatsko, Bulharsko, Řecko, Portugalsko, Norsko, Maďarsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0800/15       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Sprchová hadice
 
Značka: Cur Aqua
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  434–158
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7330571224929
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plastový materiál výrobku obsahuje až 4,7 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických sloučenin (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  1,5 m sprejové hadice v bílé barvě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0818/15       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Nafukovací pásky
 
Značka: HEMA
 
Název: Zwembandjes (Armbands)
 
Typ/číslo modelu:  Článek č.:15800007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  15.80.0007
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Plastové švy nejsou dostatečně přivařeny, mohly by se odtrhnout a způsobit deflaci pásek, zatímco dítě je ve vodě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné evropské normy EN 13138–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Červená a žlutá plastová nafukovací pásky na průhledných obalech
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0811/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Nosič pro kojence
 
Značka: Infantino
 
Název: Support ergonomic cotton carrier
 
Typ/číslo modelu:  Č. PA-25988 (HK), článek 133420
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  773554001259
 
Druh rizika:  Chemické
 
Dětský nosič obsahuje a uvolňuje látky zpomalující hoření tris (2-chlorethyl) fosfát (TCEP) (měřené hodnoty:množství 4 700 mg/kg;migrace 620 mg/m²) a tris (1-chlor-2-propyl) fosfát (TCPP) (hodnoty:množství 16 300 mg/kg;migrace 1 100 mg/m²), která může být pro děti škodlivá vzhledem k jejich karcinogenním vlastnostem a akutní toxicitě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Tmavošedá bavlna pro kojence a malé děti.Určené pro kojence o délce 8–40 lbs (3,6 kg kg-18,2 kg).Tento letecký dopravce je zabalen v zelené cardkardborině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0814/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Matrace pro přenášení dítěte
 
Značka: Carena
 
Název: Prambody for Double Swing
 
Typ/číslo modelu:  Číslo položky 37183789
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7 321591 837893
 
Druh rizika:  Chemické
 
Matrace obsahuje a uvolňuje látku zpomalující hoření tris (1,3-dichlor-2-propyl) fosfát (TDCPP), která je karcinogenní (naměřené hodnoty:množství 89 700 mg/kg;migrace 500 mg/m²).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Matrace bílá, určená pro brašnu na přenášení dítěte.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0829/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětská sedačka
 
Značka: Kiddu
 
Název: Lane
 
Typ/číslo modelu:  AUTOMOBILY/KID/840168, CAR/KID/840915, CAR/KID/840922
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5060295840168, 5060295840915 A 5060295840922
 
Druh rizika:  Úraz
 
Když je sedadlo pro malé děti (se sponou a postrojového pásu) použito pro nastavení malých dětí, může se spona v případě nárazu vozidla otevřít.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sedadlo pro vozidla vhodné pro děti od 9 měsíců do 11 let (9–36 kg), sedadlo směřující dopředu a tři bezpečnostní pás.Dodává se v rámečcích s následujícími rozměry:86.5 x 20 x 44 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Kypr

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0802/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: neznámý
 
Název: Very Funny Girl
 
Typ/číslo modelu:  Č. 0618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0200001459108
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hračka obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:50 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada hraček obsahuje panenku, sklenici a ruční tašku.Panenka piníka má nosí růžový oblek.Hračky jsou vyrobeny z pružného plastu.Soubor hraček se balí do lepenkové krabice.Přibližná velikost bedny je 14 x 12 x 3,8 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0813/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rybářské hračky
 
Značka: SAPIN MALIN
 
Název: Peche a la ligne
 
Typ/číslo modelu:  Šarže:SM404, č. j.:56305
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8416040563054
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Malá ploutve se mohou oddělit od některých dřevěných ryb.Dítě je může zatlačit do úst a sysit je.Kromě toho je plastový obal obalu příliš tenký:v případě, že dítě s ním hraje a směřuje hlavu uvnitř zavazadla, může se to snadno přiklonit k ústí a způsobit udušení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěná hrada, jejíž součástí je i tyč pro rybolov pomocí magnetické koule na konci a dřevěné ryby.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici o těchto rozměrech:35x13x5 cm.Kostka a ryby jsou umístěny v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0827/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Pouta na pouta
 
Značka: Eddy Toys
 
Název: Handschellen ("Handcuffs")
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:52586
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  87112525258602017950 (Šarže)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kov uvolňuje nadměrné množství niklu (naměřená hodnota:do 2.13 μg/cm/týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pouta z poutka na pouta.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0832/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Policejní složka (hračky)
 
Značka: neznámý
 
Název: Police
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9675413113565
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka obsahuje malou část (píšťaly).Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sada plastových hraček, která zahrnuje černou, hnědou a šedou hračku, bez projektilů, nožovou nožem, granáty, pouta, policistu, kompas, kompas, psy, figurku a zelenou pístem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0836/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradlový mýdlem
 
Značka: FX TOYS
 
Název: Train à bulles ("Train producing bubbles")
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:48297
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3660495482971
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nálevka hračky se snadno oddělí, což by mohlo způsobit, že se děti dostanou do sytiče, pokud jsou vkládány do úst a spolknuty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastová hudební vývlak napájený z plastů, který vyrábí bumýlové bublin.Kapalina se bublinou bublinou se dodává do modré trubice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0838/15       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zaměnitelné střelných zbraní
 
Značka: Eddy Toys
 
Název: Party Popper
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  87112525230192022267 (šarže)
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká a může vést k poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Červená/žlutá plastová otáčivost se dvěma patronami v balistickém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0803/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožený pás
 
Značka: Bernd Götz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek S9/402338–18
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4019826459462
 
Druh rizika:  Chemické
 
Useň pásu obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota:13,3 mg/kg).Chrom (VI) je klasifikován jako senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pás vyrobený z šedé suede s velkým kovovým podvýborem.Velikost:90 cm dlouhé a 4 cm velké.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0804/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: YES! DO KID'S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XS 9027
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být vázány na zadní straně, se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lehké modré biinci určené pro dívky do 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0817/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívka v jehlamu
 
Značka: EBITA (Evita)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  158138
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Šňůry v pase a v oblasti krku se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění nebo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Barevný vývjem, který je určen pro dívky do 6 let.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0820/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: neznámý
 
Název: Design Nail
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo na nehty obsahuje chloroform (naměřená hodnota do 6,5 % hmotnostních).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Umělé nehty do obalů na růžovém papíru obsahující 24 nehtů a růžového lepidla.Umělé nehty pocházejí z různých barev a modelů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0822/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: Nerissa Professional Nail Care
 
Název: Airbrush Nails
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo na nehty obsahuje chloroform (naměřená hodnota až do výše 6 %).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Různé sady umělých nehtů v růžovém a červeném lepenkovém obalu včetně 2 g růžového lepidla.Umělé nehty pocházejí z různých barev a modelů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0825/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Bikiol
 
Značka: YES! DO KID'S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KL117
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šňůry, které mají být vázány na zadní straně, se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžová bikkini určená pro dívky do 8 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0826/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Hasičská výzbroj a výstroj
 
Značka: NEW COLLEGE
 
Název: Sport edition
 
Typ/číslo modelu:  25–4058
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5200001622224
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Oděv má halter na krčku, který se může zachytit během různých činností dítěte.Za tímto účelem může být vytvořena smyčka a může dojít k uškrcení dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Jeden oděv z více barev (jeden oděv) s květinovým vzorem určeným pro dívky na 12 let.Výstroj může být vázána nebo upravena pomocí halových krček na krčku v oblasti krku.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0837/15       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Rukavice z usně
 
Značka: SHE gloves
 
Název: Suede glove
 
Typ/číslo modelu:  010550303
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4031074169399
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje chrom (VI) (naměřená hodnota do 41,5 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámy „vážené dámy“, vyrobené z červené surové kůže s černým rounem;velikost vzorku 70.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0821/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Masážní smetana
 
Značka: Herbaria
 
Název: Herbbitter - swedish bitter cream
 
Typ/číslo modelu:  15/76034
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5997005301797
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje isobutylparabenu, jak je uvedeno v seznamu přísad na lahvi.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Smetana v bílé, hnědé a béžové plastové zkumavce o objemu 75 ml.Datum výroby je únor 2015 (vyznačený na plastové zátce).
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0828/15       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro zpracování vlasů
 
Značka: INOAR
 
Název: Tratamento Capilar Marroquino (Moroccan Hair Treatment)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  F 04–2014 V 04–2016 (šarže)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje formaldehyd nad povolenou úrovní (naměřená hodnota 5,39 %).Formaldehyd může způsobit podráždění očí, kůže a horních cest dýchacích;dlouhodobá expozice může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek pro zpracování vlasů v plastové láhvi o obsahu černého 1 litru.
Země původu:  Brazílie
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0834/15       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Dekorační kameny
 
Značka: River Rocks
 
Název: Dekorkavics Csomag
 
Typ/číslo modelu:  ID10186
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999057747196
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Dekorativní kameny jsou podobné cukrovinky.Dítě by jim mohlo být zaměněno se skutečnými sladbonami, umožnilo je a sytilo.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Malé, zelené ozdobné kameny s různou velikostí a tvary dodávané v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0801/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výrobce kávy
 
Značka: iQ
 
Název: Electric Brewing Pot
 
Typ/číslo modelu:  EK-240
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  S /N: 2400 7110362/5205505005290
 
Druh rizika:  Popálení
 
V případě, že je výrobek provozován za určitou dobu, mohl by být v okamžiku, kdy byl výrobek z základny stažen z základny, přetok.V důsledku toho existuje riziko, že bude uživatel spařen.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobkyně kávy skládající se ze dvou částí.První částí je kovové nádoby s víčkem a držadlem na straně druhé.Druhá část je plastová základna se zástrčkou na straně.Balení v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0809/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Adaptér pro zástrčku
 
Značka: HJT
 
Název: Rockt’s Head / Universal Adapotor
 
Typ/číslo modelu:  HSTNO 1238
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednopólový zasunutí vidlice je možné ponechat bez zbývajícího živého kolíku zásuvky.Zástrčky pro zařízení, která by měla být uzemněna (ochrana třídy I), lze vložit do části adaptéru týkající se zásuvek, ale zastavení funkce ochranného uzemnění je přerušováno.Kontakty na boční zásuvce s adaptérem jsou příliš blízké k jeho pokrytí, takže je lze přímo dotýkat.Výrobek není v souladu s příslušnou normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Adaptér na zástrčce s bílým plastovým pouzdrem.Lze použít k připojení mnoha různých typů zástrček na zásuvkový výstup.Společné balení:barevný lepenkový rámeček
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0816/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mobilní telefonní nabíječka
 
Značka: neznámý
 
Název: Travel Charger
 
Typ/číslo modelu:  33–10 NOK
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti a světlost mezi primárními a sekundárními vinutími transformátoru jsou nedostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mobilní telefonní nabíječka
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0823/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Technolux
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  30256
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718444030256
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jednopólový zasunutí vidlice je možné ponechat bez zbývajícího živého kolíku zásuvky.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Adaptér vidlice s přepínačem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2015 - 26
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0050/15       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Dopravní světlomety pro opětovné nabíjení
 
Značka: BOST
 
Název: Multipurpose Head Lamp / Akkulátor fejlámpa
 
Typ/číslo modelu:  LD-078C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 949312 800059
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace nabíječky je nedostatečná.Rozměry skříně zásuvky elektrické sítě jsou příliš malé, což by mohlo vést k tomu, že by se uživatel při vkládání nabíječky do zásuvky dotýkal i živých kolíků.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Svítilna s hlavou vybavená nabíječkou („TRAVEL CHARGER“ s označením:S /N: uR2W415HS/T) a pružného popruhu hlavy.Balení:bílá lepenková krabice
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0049/15       
Kategorie:  Tlaková zařízení/nádoby
 
Výrobek:  Čerpadlo postřikové vody
 
Značka: Baladéo
 
Název: Vaporisateur 'CLEAR' ("water spray")
 
Typ/číslo modelu:  typ:TRA023/reference:05 805190012
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3661190004765
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Po řadě mrtvice čerpadel by tlak na čerpadlo mohl vést k výbuchu, jehož výsledkem jsou předpokládané plastové díly, které vedou ke škrtům nebo poškrábání.Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kapesní vodní vývěva vyrobená z bílého a průhledného plastu a zabalená v bílé a červené lepenkové krabici.Rozměry výrobku:21x4.3x4,3 cm;85 g.Kapacita:7 cl.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0048/15       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské plastové židle
 
Značka: POLYTIME
 
Název: Kids chair
 
Typ/číslo modelu:  Е-301
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  869 7633 82092 5
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek má ostré hrany na přístupných částech židle, které mohou způsobit nařezání a tržné rány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dětská stohovatelná plastová sedačka, ochranná známka „POLYČAS“, fialová barva.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0051/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické kotle
 
Značka: WAHL
 
Název: Stainless Steel Travel Kettle
 
Typ/číslo modelu:  ZX643–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Při intenzivním používání je možné tlačítko pro resetování kotle přehřívat a vyhořet, což by mohlo představovat riziko požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Malý zdvih kotle z nerezavějící oceli.100–240V – 50 Hz.400–1000W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2015 - 26