Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 49 ( Offentliggjort på: 09/12/2005)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0632/05       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Kvælningsrisiko.Med hensyn til form, farve og billede kan disse gummiskelæder forveksles med fødevarer.Gummiskelædere kan ligne kager, kiks, slik, tyggegummi osv.Derfor udgør disse produkter en trussel mod børns liv og sundhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distributøren trak frivilligt varen tilbage fra markedet og underrettede forbrugerne om tilbagekaldelsen.Markedsføring blev forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Gummi Viskelæder.Beskrivelse:1.Med gummi, der er viskelædere, er der en tendens til, at en smidt flødekage gør sig gældende.2.Gummi, der er viskelædere, svarer til en lille "te" biscuit med hensyn til form.3.Gummiskellet er sammensat af fem dele, der er samlet som et puslespil i form af en seahorse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0631/05       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Risiko for for tidlig brug af krogens fingermekanisme, hvad der kan være årsag til, at mekanismen ikke vil lukke igen ordentligt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra salg og tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "Via ferrata", "Suleck Rock"Type/model:Via Ferata (type K) nr. 9, 11, 12, 13, 15, 18 og 19.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0638/05       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktets kinetiske energi er større end tilladt.Den kan forårsage alvorlig øjenskade.Under hensyntagen til materialets art, konstruktion og pris kan det forveksles med legetøj.Det er et spørgsmål, der virker tiltrækkende på børn.Forbrugeren er ikke blevet informeret om sikker anvendelse af produktet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt forbydes og tilbagekaldes af forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Plastic Air Gun (Lette industriprodukt)Type/model:Super BB Air Sport Gun.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0639/05       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kræves en kraft på over 10 daN til aktivering af sikkerhedssystemerne (10 daN angives ved standard NF S 52-503).Forsøg på at aktivere sikkerhedssystemerne er ineffektive, fordi et stykke af udløsningsmekanismen går i stykker, og der gøres yderligere forsøg på at aktivere dem.Det betyder, at brugerne hverken kan reducere eller fjerne trækkraften eller at adskille dem helt fra glente, mens surfing surfer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig suspension af markedsføring, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kitt surkontrolbar "PETER LYNN"Type/model:4 Pro Carbon Bar:40 cm version, kode R Bar 41;50 cm version, kode R Bar 51;< liter i version >60 cm, kode R Bar 61.(underentreprise fra et tredjeland)
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0630/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Strømforsyningsanordningen yder ikke tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød.Visse sikkerhedsmærker og advarsler er ikke til stede, hvilket kan føre til ukorrekt og usikker håndtering af produktet.Tværsnittet af kablet er mindre end nødvendigt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Teleskophalogenlampe "Happycasa"
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0637/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Hvis tråde i den strandede leder frigøres, er kontakten mellem lygtens metaldele og tråde mulig, hvad der kan føre til elektrisk stød.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt og tilbagetrækning fra markedet af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Armatur til udendørs brugType/model:MB 310-1.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0636/05       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Hvis der findes en overflade på 25 mm (diameter), kan der blive tale om kvælning, hvis barnet kommer ind i barnets mund.Den ungarske brugsanvisning indeholder ikke advarsler og instrukser i henhold til den relevante standard.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Anden indehaver af "Mister Baby"Type/model:7145300 (stregkode:8004373 145308).
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0629/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Strangulering
 
Længden af snoren af legetøjet (mere end 220 mm) overskrider den grænse, der er specificeret i standarden.Under slagprøven gik legetøjet i stykker, og små stykker, der passer fuldstændigt ind i den af legetøjet omhandlede flaske, går i stykker.Advarslen "anbefales ikke for børn under 3 år", selv om dette legetøj er beregnet til børn i denne alder.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Stabling og pull langs legetøj "TIA DE LI"Type/model:Nr. 3412.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0633/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Strangulering
 
Telefonkablet er længere end tilladt ifølge standarden (220 mm).Lydtryksniveauet LpA (118,3db) overskrider den øvre grænse på 90db.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af produktet, der er forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Musik Phone (legetøj).Type/model:Νο.101.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0634/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 
Lydtryksniveauet LpA (121,7db) overskrider den øvre grænse på 90db.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af produktet, der er forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Ring luxe (som legetøj).Type/model:Kode 148.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0635/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 
Lydtrykket fra et stykke legetøj (14,0 dBA) overskrider den grænse, der er fastsat for squettelegetøj i standarden.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.Erhvervsdrivende var forpligtet til at informere forbrugerne om tilbagekaldelsen.

 
Beskrivelse:  Fem squettebar legetøj.Beskrivelse:Legetøjet består af fem meget lidt farvede og fleksible dele af plast.Legetøj har en pære- fløjle.Fem legetøj er i plastposen, som er fastgjort med carton-mærket.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0640/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Afstanden fra fælgen til bunden af stikket må ikke opfylde de specificerede tolerancer.Det er muligt at forbinde instrumentets bolt 2P-2,5A, 250V og en hul i stikkontakten i forbindelse med udvidelsen af snoren.Det er ikke udstyret med skruetrækkere, der kan tilsluttes flere gange, og der kan blive tale om et mangefold foldsark til stikkontakt i forbindelse med forlængertrådene.Sikkerhedsadvarslen anføres kun på et fremmedsprog.Stikket er ikke mærket med skiftevis symbolet skiftevis ~.Forlængerledninger er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og standarderne for lavspænding.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektroforlængerledninger sæt "ET (Elektrokomplex-M.Tibensky)"Type/model:UNISHUKO T-30 V.
Oprindelsesland:  Slovakiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0641/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Utilstrækkelig elektrisk styrke af en forstærket isolering af standen (prøvespænding: 2500V, defekt ved 1000 V).Kedlen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  "husstand ketontle" ROHNSON "Type/model:R — 725.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0642/05       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Afstanden fra fælgen til bunden af stikket må ikke opfylde de specificerede tolerancer.Det er muligt at forbinde instrumentets bolt 2P-2,5A, 250V og en hul i stikkontakten i forbindelse med udvidelsen af snoren.Det er ikke udstyret med skruetrækkere, der kan tilsluttes flere gange, og der kan blive tale om et mangefold foldsark til stikkontakt i forbindelse med forlængertrådene.Sikkerhedsadvarslen anføres kun på papirbøsningen, som ikke er en del af produktet.Desuden er advarslen kun på et fremmedsprog.Stikket er ikke mærket med skiftevis symbolet skiftevis ~.Den målte temperaturstigning i faseterminaler overstiger de værdier, der er angivet under prøvningen i 15A/1h.Forlængerledninger er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og standarderne for lavspænding.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektroforlængerledninger sæt "ET (Elektrokomplex-M.Tibensky)"Type/model:UNISHUKO T-40 V.
Oprindelsesland:  Slovakiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 49