Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 48 ( Offentliggjort på: 02/12/2005)
AddendumBillede til rådighed for notifikation 7-615/05

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0617/05       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Tryk og gas kan lække på et skytter, fordi patronsagen kan brydes.Nogle af de 308-kaliber, der blev fremstillet i 1990-1992, kan være behæftet med korrosionsfejl.Én bekræftet udsivning i Finland.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet ved fremstilling.Importører og forhandlere i følgende lande er blevet underrettet:Estland, Østrig, Tyskland, Luxembourg, Ungarn, Sverige, Det Forenede Kongerige, Polen, Italien og Danmark. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Patroner til skydevåben, Cal 308 Win "Sako".Type/modelnummer:CAL.308, fremstillet 1990-1992.
Oprindelsesland:  Finland
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0618/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der anvendes blød, isoleret tråd mellem stikprop og blinkende enhed.Det tværsnitsareal af tråd, der er tale om, er < 0,1 m m².fleksibel, en enkelt isoleret tråd påføres mellem blinkenheden og de lygter, der er isoleret med krympefolie, og som er loddede i tråden.Trådens tværsnitsareal er < 0,1 mm².Sblinkenhedens bøsning er ikke afrundet. de fleksible kabler, der loddes i bøsningen, forsynes ikke med strømhjælp.Den enkeltkernede tråd udmunder ved den lodning, der er under 10,2N's kraft.Stik er ikke af standardiseret type.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt, som er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lyskæde mærket på emballagen som følger:"Decorator Micro Light Set" med 140 enheder, der ikke er udskiftelige, og som har 8 funktioner.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0619/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der anvendes blød, isoleret tråd mellem stikprop og blinkende enhed.Det tværsnitsareal af tråd, der er tale om, er < 0,1 m m².fleksibel, en enkelt isoleret tråd påføres mellem blinkenheden og de lygter, der er isoleret med krympefolie, og som er loddede i tråden.Trådens tværsnitsareal er < 0,1 mm².Sæggelsen for den blinkende enhed er ikke afrundet. de fleksible kabler, der loddes i bøsningen, forsynes ikke med strømhjælp.Den enkeltkernede ledning er sluppet af den lodning, der er ved at være i kraft af 23,4N.Senderne er ikke af standardiseret type.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt, som er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lyskæde mærket på emballagen som følger:"for appy Julean 60L, 80L, 100L, 140L med 100 enheder, der ikke kan udskiftes, og med 8 enheder med blinkende enhed.Type/modelnummer:60L, 80L, 100L, 140.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0620/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der anvendes blød, isoleret tråd mellem stikprop og blinkende enhed.Trådens tværsnitsareal er < 0,1 mm².Fleksible former for isoleret tråd anvendes mellem blinkenheden og de lyskilder, der er isoleret med krympefolie, og som er loddede i tråden.Sblinkenhedens bøsning er ikke afrundet. de fleksible kabler, der loddes i bøsningen, forsynes ikke med strømhjælp.Den enkeltkernede tråd udmunder ved den lodning, der er under 15,2N's kraft.Stik er ikke af standardiseret type.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt, som er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Belysningskæde med følgende angivelse:"MULTI FUNKTION 140 RIS LETT" og med 140 enheder, der ikke er udskiftelige, og som har 8 funktioner.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0621/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Den i pakken angivne spænding (220V) adskiller sig fra den, der anvendes i Ungarn (230V).Med en smidig, isoleret tråd anvendes mellem stikprop og blinkende enhed, og de lyskilder, der er isoleret med krympefolie, og som er loddede i tråden.Trådens tværsnitsareal er < 0,1 mm².Sblinkenhedens bøsning er ikke afrundet. de fleksible kabler, der loddes i bøsningen, forsynes ikke med strømhjælp.Den enkeltkernede tråd udmunder ved den lodning, der er under 13,5N's kraft.Stik er ikke af standardiseret type.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt, som er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lyskæde "MULTI FUND-MST 100 RIS LETTE", emballagen med 100 enheder, der ikke kan udskiftes, og som har 8 funktioner.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0622/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Personskader
 
Den spænding (120V, 220V), der er angivet på pakken, og den spænding (V), der er angivet på pakken, er forskellig fra den, der anvendes i Ungarn (230V).Tværsnitsarealet af snoren af snoren mellem forbindelsessnore og lampeholderen er mindre end 0,1 mm².Karen kan udtages uden brug af værktøj.Forbindelsestapperne kan skrues af med hånden.De snoede ledere er skruet på stikproppen.Den ledning, der er tilsluttet en lampeholder, slukkes af den, der er i kraft af 14,2N.Under brandprøvningen og nålepøgningen i 10 sekunder på det materiale, som lyskilden er forsynet med, har branden ikke standset forbrændingen inden for 30 sekunder, og der er fald i branden mod brand, som forbrændes det papir, der er anbragt under prøven (afstand:200 mm ± 5 mm).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt, som er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  "100 Miniature Laghts "lyskæde med 100 små plugin-lamper.Type/modelnummer:—/MU-10004.Lyskæden består af 100 stk. lamper.For at blin belysningskæden 3-lamper anvendes lamper.Vægt:CA. 0,21 kg af pakken.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0623/05       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Den spænding (220V), der er angivet på pakken, og den spænding (V), der er angivet på pakken, adskiller sig fra den, der anvendes i Ungarn (230V).Tværsnitsarealet af snoren af snoren mellem forbindelsessnore og lampeholderen er mindre end 0,1 mm².Karen kan udtages uden brug af værktøj.Forbindelsestapperne kan skrues af med hånden.De snoede ledere er skruet på stikproppen.Den ledning, der er tilsluttet en lampeholder, slukkes af den, der er i kraft af 15,7N.Under en brandprøvning og en prøvning i sekunder af det materiale, som lygten har udført i 10 sekunder, har branden ikke standset forbrændingen inden for 30 sekunder, og der er fald i branden mod brand, som forbrændes det papir, der er anbragt under prøven (afstand:200 mm ± 5 mm).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt, som er forbudt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Den Platisk-afgrænsede belysningskæde, der illustrerer et Xmas træ.Lygterne er fastgjort til lyskædens plastramme.Der er en bitallampe til drift af blinkenheden.Vægt:Pakke på 0,1 kg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0612/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De strømførende dele af den indbyggede kontakt og de isolerede grundlæggende isolerede ledninger er tilgængelige for standardprøvefingeren gennem hullet i bunden af den indlagte kontakt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt eller tilbagetrækning fra distribution, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Bordlampe "HUAKE" -serie med kompaktlysstoflampe (flytbar luminær)Type/modelnummer:929 (model nr. MT-3911) (versioner:MT-1911;MT-6311).De vigtigste dele heraf er:elektronisk ballasttype, vippekontakt, lampeholder og stikprop.I den ene ende leveres der også et loft over lysstofrør med G23.Dimensioner:18 cm x 26 cm x 40 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0613/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De strømførende tapper af halogenlampe i GSX5,3-lampeholderen er tilgængelige for standardprøvefingeren, selv i de helt plugated positioner.Den del af kablet, der er indsat i kablet, kan fjernes manuelt, og de strømførende dele er således også tilgængelige.Luminansen beskytter ikke mod indtrængen af vand.derfor kan deres anvendelse til kogende vand have risiko for elektrisk stød.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt eller tilbagetrækning fra distribution, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Luminans serie inddampningsolie (portable luminated oil) (portable luminated oil (portable luminary) (versions of cover:glasskål, fondend).De produkter, der fremstilles af glas, plast eller keramik, er bærbare armaturer, der anvendes til fordampning af flygtig olie.Dimensioner:13 cm x 13 cm x 16 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0614/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Efter at visse dele er fjernet, blev de levende metaldele af lyskildens sokkel gjort tilgængelige.Dækningen af skiftet blev brudt som følge af virkningerne af 0,50Nm, og derfor blev de strømførende dele tilgængelige.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt eller tilbagetrækning fra distribution, der er bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Skrivebordslampe med indbygget ur (mobil) (mobil) "XinQiang".Type/modelnummer:20940.Den opælvede lyskilde er en kugle, som kan skrues ind i lampeholderen øverst i den umærme.Dimensioner:21 cm x 37 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0624/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Isolerede indre ledninger er i kontakt med den tilgængelige metalplade.Den enkeltkernede tråd udmunder ved den lodning, der er under 5N's kraft.Den plasttråde, der er forankret i det luminære metaldække, kan let fjernes.Stik er ikke af standardiseret type.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt, der er forbudt og trukket tilbage fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Bordlampe med tour-on switch.Type/modelnummer:2203 og 2205 (på emballagen, efter at typenummeret er forsynet med bogstaverne "A B C D E", der angiver de forskellige typer af lampeskaller)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0625/05       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Risiko for elektrisk stød.Isolerede indre ledninger er i kontakt med den tilgængelige metalplade.De indvendige ledninger loddede ud fra afbryderen uden at være fastgjort.Lysdæmper er dækket af papirisolering inde i den umærme.Plastbøjle på tråd er ikke egnet til strengeforankringer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distribution af et produkt, der er forbudt og trukket tilbage fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Bærbart stof med lysdæmpere "SAN YI LYRING".Type/modelnummer:9901-H.Pakning:kortkasse.Der findes forskellige typer lampeskaller.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0611/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
I nogle biler kan en kort afstand mellem B ± busterminalen på startmotoren og de omgivende komponenter medføre en kortslutning og en brand i ledningerne.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Volvo S80 og XC 90.Type/modelnummer:S80 og XC 90 med 6-cylindret motor fremstillet som model år 2005 og 2006.
Oprindelsesland:  Sverige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0627/05       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er risiko for, at den venstrestyrede airbag ikke vil anvende dem korrekt i tilfælde af sammenstød, og afhængigt af typen af virkning og førerens morfologi kan den ikke udføre sin funktion fuldt ud.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren planlægger frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Airbag i Peugeot.Type/modelnummer:Alle typer 307 Berlin-a.Køretøjer med følgende løbenumre:83921144 til 84047873 og produktionsdatoer fra november 2004 til marts 2005.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0615/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Det bløde legetøjs næse kan løsne sig, og et barn kan sætte det i munden.Næsen passer ind i cylinderen for smådele og udgør derfor en risiko for kvælning.Næsen af legetøjet kom til under trækprøvningen.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbrugerne blev informeret om de risici, som legetøjet udgør, og tilbagekaldelse fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  "wollybaby rangle".Rangler af formen med en orange krone.Rangtlen er knyttet til et stykke pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0616/05       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Det bløde legetøjs hale kan løsne sig, og et barn kan sætte det i munden.Halen passer ind i cylinderen for smådele og udgør derfor en risiko for kvælning.Legetøjet gik til halen, som kom til under trækprøvningen.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Importøren trækker frivilligt tilbage fra distributionen af produktet.Forbrugerne blev informeret om de risici, som legetøjet udgør, og tilbagekaldelse fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Blødt legetøj — svinet (rangle).Type/modelnummer:12312 (på etiketten), batchnumre:17433 09/05 G, STK. 14632, NR. 11/04.Orange skrabe i form af et svin.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0626/05       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Højere indhold af krom end tilladt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Kviksølvcementering "BALCEM".Type/modelnummer:CEM III/A 32,5 N.Beskrivelse:Vægt:50 kg, pakke:papirpose.
Oprindelsesland:  Ukraine
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0609/05       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Kemisk risiko.Udførte test viste, at forlængelsen af massera blå indeholdtN-nitrosodiethanolamin (NDELA) på 142, 133 og 111 µg/kg (produkter er tilgængelige på markedet uden påviselige niveauer af N- nitrodiethanolamin (< 10 µg/kg).I henhold til kosmetikforordningen er nitrosaminer kun tilladt i kosmetiske matricer som teknisk uundgåelig rest på niveauer, der ikke udgør en sundhedsrisiko.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig udtræden af distributionen af den tyske importør. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Forlængelse mastacara blue "IKOS" Customs (3304 20 00). parti nr. L01073
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0610/05       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Risiko for allergi.Tilstedeværelse af P Phenylen Diamin 26 %.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Markedsføring og forbud mod markedsføring og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring og forbud mod markedsføring og tilbagekaldelse fra forbrugerne.

 
Beskrivelse:  Navn:Sort pulver til hentatovering "HENNA TATTOO".Farvet glasflaske, med indhold af 6 g og derunder.
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2005 - 48