Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 43 ( Zveřejněno: 28/10/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0563/05       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Riziko požáru/úrazu elektrickým proudem.Nedostatečná odolnost plastového krytu, který se při běžném provozu a za určitých podmínek může zlomit;Bezpečnostní informace pouze v němčině a angličtině.Svítidlo nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušných evropských norem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Elektrické fluorescentní svítidla „OMS“Typ/model:TORNÁDO PX;VVG 2x58W.
Země původu:  Slovensko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0559/05       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Mazací pryž obsahuje nebezpečnou látku DEHP bis (2-ethylhexyl) ftalát v množství 34,8 % hmotnostních nebo méně.Tato látka je klasifikována jako mutagenní a toxická pro reprodukci v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Kancelářských potřeb „Zhengda High Quality ZD 5809 Eraer“Typ/model:Čárový kód:6 922765 858099.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0560/05       
Kategorie:  Papírnické zboží
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Mazací pryž obsahuje nebezpečnou látku DEHP bis (2-ethylhexyl) ftalát v množství 23,4 % hmotnostních nebo méně.Látka je klasifikována jako mutagenní a toxická pro reprodukci v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Papírnictví „BEST“Typ/model:Čárový kód 5 204159 121103.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0557/05       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Nebezpečí udušení.Malé části, které se mohou dostat do tlakové láhve, lze od hračky oddělit.To může vést k udušení.Hračka Music Rocking tonus není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Hudba na Rocingu (sada 6 malých tambourů) – hračkaTyp/model:Č. 089.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0558/05       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Přítomnost nadměrného množství pseudomnas aeruginosa.Šampon není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odstoupení od distribuce;sledování stažení objednaného orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Šampony „Hobby Collection Baby Shampoo“Typ/vzor:Růžová láhev označená 7.10.2004/103.1;modrá láhev označená 6.10.2004/104.1.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0561/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Kovové součásti mohou být dostatečně izolovány od živých částí;nadměrné teploty pro přívodní kabel, okolní prostory časovače a termostat.Mřížka na pečení není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány

 
Popis:  Elektrická mřížka na pečení „B/E/C/K na mezinárodní úrovni“Typ/model:Turbo 4000 (1350W)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0562/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Úraz elektrickým proudem.Produkt není označen jmenovitými hodnotami.Je možné odstranit části adaptéru, které zajišťují ochranu před úrazem elektrickým proudem.Materiál zásuvkového výstupu a materiál zástrčkové části adaptéru, který nese živé části, nesmí být dostatečně silný proti teplotě.Adaptér není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Adaptér univerzální cestující „Wonpro“Typ/model:AST-SD, 10/16A, 250V.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 43