Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 42 ( Zveřejněno: 21/10/2005)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0555/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Chemické riziko.Tat obsahuje nadměrné množství povoleného ftalát DEHP (35,4 g/100g);chybějící informace o přípravku a bezpečnosti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odvolání spotřebitelů nařízené orgány.

 
Popis:  Zařízení pro péči o děti „Best Nipple“.Dávkové láhve na 120 ml s příslušenstvím (filtr, odnímatelné ucho, patice, teat), zdobený ryby.Typ/model:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0556/05       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí úrazu.Zařízení pro stanovení nebezpečných látek (pás a připevnění pásu);nedostatečná stabilita;chybějící bezpečnostní informace.Vysoká židle není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgány.

 
Popis:  Vysoké dítě „Happy Baby – Vysoký předseda Blok Zapp“;dřevo z jedlého dřeva.Typ/model:62582.Rozměry:878 mm x 448 mm x 440 mm.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0554/05       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Obsah chromu je vyšší než povolený (2 mg/kg): 1) 5,1 mg/kg, 2) 4,3 mg/kg, 3) 2,7 mg/kg.Cement není v souladu se směrnicí o nebezpečných látkách a přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a zákazu prodeje nařízené orgány.

 
Popis:  Stavební cementTyp/model:CEM-III/A 32.5NDatum výroby:1) 25.07.20052) 16.08.20053) 11.07.2005.Konec platnosti odchylky:90 days.
Země původu:  Ukrajina
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0552/05       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Nebezpečí požáru a zranění.Nebezpečí požáru v důsledku neočekávaného protržení plamene i vně nádoby.Svíčka se svíčkou voskem přes vrt a v konečné fázi hoření svíčky na celém povrchu i mimo tercotta.Plameny někdy dosahují 80 cm.1 Zpráva o nehodě – osobám ani majetku nebyla způsobena žádná škoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výrobky pro svíčku „Moquito repelent svícno – Spaas Citroella;venkovní blaze v květináči s obsahem oleje z voňatky nardovéTyp/model:Objednat Spaas:78397–04.02.2005
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0551/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Nechráněné směrové svítilny;nebezpečný rozměr kontaktního hrotu;živé části mohou být přístupné.Zkušební pero není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odstoupení od distribuce nařízené orgány.

 
Popis:  Elektrický zkušební kotn „Jiniding Test Pen“.Typ/model:DSG-1;Č. 11816;EAD5996382118165.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0553/05       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Riziko zasažení elektrickým proudem.Vnitřní izolace může být poškozena při montáži, při styku s přístupnými kovovými částmi.Šňůra pro rozšíření není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvedení na trh dobrovolně zastavilo stahování výrobků od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrická trojice s nástavcem,„RABALDER“ dodávaný v různých barvách.Typ/model:EO403–16648.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2005 - 42