Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 41 ( Objavljeno: 14/10/2005)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0543/05       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Rizik od štete.Središnji zid te određene vrste traka može biti pretanki i mogao se pokvariti, čime bi vozač izgubio kontrolu nad svojim biciklom.Prijavljeno je sedam kvarova bez teške ozljede.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno isključivanje stavljanja na tržište, povlačenje proizvoda od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Upravljač bicikla „PRO cycle equipment – PRA-XLT-OPS Aero upravljač” (tip/model:PR320328 i PR320329). Opis:Aero anatoska nadjačana (31,8 mm) upravljač za ceste za utrke u cestovnom prometu;širina 42 i 44 cm;prodaje kao postprodajni proizvod.
Zemlja podrijetla:  Tajvan
Upozorenje primljeno od:  Luksemburg
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 41

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0544/05       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Kemijska opasnost.Gumena otopina sadrži benzol.U skladu s Direktivom 67/548/EEZ ta je tvar karcinogena (kategorije 1- (45)), mutagene (2. kategorija – R46) i toksične u slučaju produljene izloženosti (R48/23/24/25).Gumeno rješenje sadrži najmanje 50 % masenog udjela benzola i u skladu s Direktivom 76/769/EEZ proizvodi koji sadržavaju više od 0,1 % masenog udjela benzola ne smiju se isporučivati nekomercijalnim krajnjim potrošačima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje iz distribucije od strane trgovca na malo i trgovca na veliko. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Komplet za popravak ciklusa „Global Partner” koji se sastoji od:blister pakiranje s epruvetom (10 ml), 1 abrazivni crijeva, 2 ventilske cijevi i razne gumene mrlje.TEL. 4030681 003782)
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Austrija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 41

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0547/05       
Kategorija:  Uredski pribor
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Rizik od kemijskog rizika.Gumice za brisanje sadržavaju bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) u 31,5 % masenog udjela/maseni udio.Proizvod namijenjen djeci mogao bi se upotrebljavati kao igračka i/ili u ustima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranjeno stavljanje na tržište i povlačenje iz prometa koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Gumice za pisaće gumaste „izbrisive Fun ShZengda”;različite boje (tip/model:EAN8770228201061);
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 41

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0548/05       
Kategorija:  Uredski pribor
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Kemijska opasnost.Brisala sadržava bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) u 44,8 % masenog udjela/maseni udio.U skladu s Uredbom (Direktiva 2001/60/EZ), posebna tvar razvrstana je kao toksična, koja se može štetno odraziti na plodnost i može biti štetna za nerođeno dijete.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranjeno stavljanje na tržište i povlačenje iz prometa koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Gumice za pisaći pisar „Erasr LYRA (3464F)”;bijela boja sa jagodama na njoj. (vrsta/model:Barkod:TEL. 4 084900 840511)
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 41

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0545/05       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Rizik od štete.Dvije ispitane eksplozivne gornje granice premašuju 125 dB (140,3 dB i 137,8 dB) i mogu uzrokovati oštećenja ušiju djeteta.Igračka igračaka nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnim europskim normama.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje iz informacija o distribuciji i potrošačima. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Igračka u GUN-u „SPECIALDJELOVANJE” (vrsta/model:411/TC 7888B).Opis:Igračka za crni metal.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 41

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0546/05       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Rizik od kemijskog rizika.Igračke sadrže ciklohekana koji može ugroziti zdravlje djece (Martin Mistr Prd” – 145,5 mg.kg-12, „Zigo Zumpa” – 50,9 mg.kg-13,„Gregor Grglos Cibulovy” – 93,3 mg.kg-1).Igračke nisu u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnim europskim normama.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje iz informacija o distribuciji i potrošačima. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Igračka – Nazivi za blagovaonice:1., Martin Mistr Prd;2): „Zigo Zumpa”;3) Država članica „Gregor Grglos Cibulovy”. Opis:Brojke su dio skupa brojki od 24 komada.Nakon što su prešani brojčani podaci koji imaju karakterističan miris.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 41

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0549/05       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Rizik od gušenja.Mali dijelovi, uključujući cviljenje kose, mogu se lako ukloniti i progutati dijete.Igračke nisu u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnim europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Stavljanje na tržište koje zabranjuju nadležna tijela.

 
Opis:  Cvilcvat cviljenja „TOYS” – pack, dubalance, dupin i beživotni plutača (skupina od četiri igračke). (tip/model:EAN4893126153820)
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 41

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0550/05       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Rizik od električnog udara.Mogući kontakt s živim dijelovima;unutarnji vodiči koji su u dodiru s oštrim metalnim rubovima;opasne udaljenosti između dijelova sekundarnog strujnog kruga i dodirnih dijelova.Uzročnik smrtnosti insekata nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućim europskim normama.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje iz prometa koje su naredila nadležna tijela

 
Opis:  Lijek protiv insekata „LEXXA”;zaštićene dvjema metalnim mrežama i funkcioniranjem s dva interna svjetla. (tip/model:BT-16W).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2005 - 41